Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 26/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 60,427,002,000
Jackpot 2 ước tính: 4,354,376,300
04 30 32 39 41 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 60,427,002,000
Jackpot2 0 4,354,376,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 599 500,000
Giải ba 13789 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 24/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 57,772,834,500
Jackpot 2 ước tính: 4,059,468,800
18 31 32 46 50 52 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 57,772,834,500
Jackpot2 0 4,059,468,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 622 500,000
Giải ba 14714 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 21/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 55,087,218,300
Jackpot 2 ước tính: 3,761,067,000
19 32 38 40 45 48 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 55,087,218,300
Jackpot2 0 3,761,067,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 732 500,000
Giải ba 13751 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 19/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 52,849,603,650
Jackpot 2 ước tính: 3,512,443,150
03 06 31 40 47 54 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 52,849,603,650
Jackpot2 0 3,512,443,150
Giải nhất 10 4,000,000
Giải nhì 623 500,000
Giải ba 12909 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 17/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 50,454,523,200
Jackpot 2 ước tính: 3,246,323,100
11 17 25 29 45 48 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 50,454,523,200
Jackpot2 0 3,246,323,100
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 16641 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 14/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 48,237,615,300
Jackpot 2 ước tính: 2,323,615,375
02 28 30 43 44 55 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 48,237,615,300
Jackpot2 2 2,323,615,375
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 524 500,000
Giải ba 12180 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 12/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 45,524,219,700
Jackpot 2 ước tính: 4,345,742,350
09 18 24 43 44 50 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 45,524,219,700
Jackpot2 0 4,345,742,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 600 500,000
Giải ba 13433 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 10/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 43,368,051,000
Jackpot 2 ước tính: 4,106,168,050
12 18 41 43 47 51 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 43,368,051,000
Jackpot2 0 4,106,168,050
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 518 500,000
Giải ba 12730 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,960,429,950
Jackpot 2 ước tính: 3,838,654,600
15 32 33 36 43 46 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 40,960,429,950
Jackpot2 0 3,838,654,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 11186 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,990,566,200
Jackpot 2 ước tính: 3,619,780,850
27 29 33 39 47 53 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,990,566,200
Jackpot2 0 3,619,780,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 488 500,000
Giải ba 11191 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/05/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 37,087,734,000
Jackpot 2 ước tính: 3,408,355,050
01 22 38 48 49 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 37,087,734,000
Jackpot2 0 3,408,355,050
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 492 500,000
Giải ba 10482 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,131,524,600
Jackpot 2 ước tính: 3,190,998,450
11 23 51 52 53 54 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 35,131,524,600
Jackpot2 0 3,190,998,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 482 500,000
Giải ba 8632 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,412,538,550
Jackpot 2 ước tính: 3,162,155,150
08 24 25 32 37 44 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 33,412,538,550
Jackpot2 1 3,162,155,150
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 511 500,000
Giải ba 10138 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,953,142,200
Jackpot 2 ước tính: 5,726,646,150
14 22 24 25 43 49 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,953,142,200
Jackpot2 1 5,726,646,150
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 409 500,000
Giải ba 10232 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 92,575,628,850
Jackpot 2 ước tính: 5,509,630,350
03 27 36 41 49 55 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 92,575,628,850
Jackpot2 0 5,509,630,350
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 951 500,000
Giải ba 20234 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 87,502,919,250
Jackpot 2 ước tính: 4,945,995,950
21 24 27 34 38 42 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 87,502,919,250
Jackpot2 0 4,945,995,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 938 500,000
Giải ba 20112 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 84,160,173,900
Jackpot 2 ước tính: 4,574,579,800
02 07 13 28 29 34 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 84,160,173,900
Jackpot2 0 4,574,579,800
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1089 500,000
Giải ba 22844 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 80,758,885,350
Jackpot 2 ước tính: 4,196,658,850
04 08 39 41 53 55 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 80,758,885,350
Jackpot2 0 4,196,658,850
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 890 500,000
Giải ba 18846 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/04/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 77,809,523,700
Jackpot 2 ước tính: 3,868,952,000
01 05 09 34 37 45 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 77,809,523,700
Jackpot2 0 3,868,952,000
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 894 500,000
Giải ba 19516 50,000