Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 24/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
01 03 22 27 38 40 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 130,331,185,950
Jackpot 2 ước tính: 3,419,717,350
08 19 24 31 35 55 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 130,331,185,950
Jackpot2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1511 500,000
Giải ba 30793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 126,553,729,800
Jackpot 2 ước tính: 3,628,934,550
34 46 50 51 52 55 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 126,553,729,800
Jackpot2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1586 500,000
Giải ba 30486 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 120,893,318,850
Jackpot 2 ước tính: 1,815,013,083
08 12 17 27 38 55 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 120,893,318,850
Jackpot2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1568 500,000
Giải ba 33396 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 116,463,068,400
Jackpot 2 ước tính: 4,952,789,200
03 07 08 18 21 26 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 116,463,068,400
Jackpot2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1590 500,000
Giải ba 33383 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 112,343,407,950
Jackpot 2 ước tính: 4,495,049,150
08 17 22 31 34 49 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 112,343,407,950
Jackpot2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1305 500,000
Giải ba 27701 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 107,397,479,550
Jackpot 2 ước tính: 3,945,501,550
22 31 35 36 38 42 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 107,397,479,550
Jackpot2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1225 500,000
Giải ba 26108 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 103,161,578,250
Jackpot 2 ước tính: 3,474,845,850
08 19 27 34 46 51 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 103,161,578,250
Jackpot2 0 3,474,845,850
Giải nhất 28 40,000,000
Giải nhì 1549 500,000
Giải ba 30460 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 98,887,965,600
Jackpot 2 ước tính: 4,675,257,700
04 06 07 13 18 26 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 98,887,965,600
Jackpot2 1 4,675,257,700
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1324 500,000
Giải ba 27044 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/02/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 95,065,337,100
Jackpot 2 ước tính: 4,250,521,200
02 07 10 22 32 40 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 95,065,337,100
Jackpot2 0 4,250,521,200
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1139 500,000
Giải ba 24469 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 91,320,972,600
Jackpot 2 ước tính: 3,834,480,700
03 10 13 40 49 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 91,320,972,600
Jackpot2 0 3,834,480,700
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1148 500,000
Giải ba 24000 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 87,295,773,450
Jackpot 2 ước tính: 3,387,236,350
06 12 38 41 46 55 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 87,295,773,450
Jackpot2 0 3,387,236,350
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 901 500,000
Giải ba 19654 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 83,810,646,300
Jackpot 2 ước tính: 3,754,098,000
13 17 35 38 42 48 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 83,810,646,300
Jackpot2 1 3,754,098,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 930 500,000
Giải ba 19259 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 80,681,771,550
Jackpot 2 ước tính: 3,406,445,250
13 27 32 48 49 51 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 80,681,771,550
Jackpot2 0 3,406,445,250
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 19417 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 77,023,764,300
Jackpot 2 ước tính: 3,670,976,600
06 25 29 34 49 54 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 77,023,764,300
Jackpot2 1 3,670,976,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 802 500,000
Giải ba 17994 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 73,702,820,550
Jackpot 2 ước tính: 3,301,982,850
12 20 33 38 40 52 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 73,702,820,550
Jackpot2 0 3,301,982,850
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 869 500,000
Giải ba 17793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 70,984,974,900
Jackpot 2 ước tính: 3,313,161,050
09 14 18 20 27 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 70,984,974,900
Jackpot2 1 3,313,161,050
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1132 500,000
Giải ba 22865 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/01/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 68,166,525,450
Jackpot 2 ước tính: 3,295,208,700
01 05 07 23 35 42 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 68,166,525,450
Jackpot2 1 3,295,208,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 900 500,000
Giải ba 18901 50,000