Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 82,096,341,600
Jackpot 2 ước tính: 6,297,004,700
04 23 36 45 47 50 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 82,096,341,600
Jackpot2 0 6,297,004,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 746 500,000
Giải ba 15150 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 77,347,149,150
Jackpot 2 ước tính: 5,769,316,650
14 20 24 27 41 44 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 77,347,149,150
Jackpot2 0 5,769,316,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 822 500,000
Giải ba 15397 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 72,457,474,800
Jackpot 2 ước tính: 5,226,019,500
20 27 36 43 45 47 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 72,457,474,800
Jackpot2 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 635 500,000
Giải ba 14725 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 67,899,735,300
Jackpot 2 ước tính: 4,719,604,000
16 26 33 34 41 43 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 67,899,735,300
Jackpot2 0 4,719,604,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 13877 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 64,650,236,700
Jackpot 2 ước tính: 4,358,548,600
17 29 35 40 51 52 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 64,650,236,700
Jackpot2 0 4,358,548,600
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 555 500,000
Giải ba 13751 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 61,815,809,550
Jackpot 2 ước tính: 4,034,612,250
25 27 42 51 54 55 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 61,815,809,550
Jackpot2 0 4,034,612,250
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12178 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 59,333,976,300
Jackpot 2 ước tính: 3,767,853,000
06 10 20 22 50 52 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 59,333,976,300
Jackpot2 0 3,767,853,000
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 642 500,000
Giải ba 13037 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 56,990,967,600
Jackpot 2 ước tính: 3,507,518,700
23 31 32 39 45 55 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 56,990,967,600
Jackpot2 0 3,507,518,700
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 563 500,000
Giải ba 13789 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 54,554,601,450
Jackpot 2 ước tính: 3,236,811,350
13 20 32 37 43 49 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 54,554,601,450
Jackpot2 0 3,236,811,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12414 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 52,423,299,300
Jackpot 2 ước tính: 4,296,715,600
01 04 36 42 45 54 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 52,423,299,300
Jackpot2 1 4,296,715,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 550 500,000
Giải ba 12410 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 50,166,294,600
Jackpot 2 ước tính: 4,045,937,300
02 06 19 29 34 48 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 50,166,294,600
Jackpot2 0 4,045,937,300
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 606 500,000
Giải ba 13334 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/09/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 48,434,457,450
Jackpot 2 ước tính: 3,853,510,950
12 15 32 44 46 51 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 48,434,457,450
Jackpot2 0 3,853,510,950
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 494 500,000
Giải ba 10534 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 31/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 46,578,147,150
Jackpot 2 ước tính: 3,647,254,250
23 33 37 43 45 46 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 46,578,147,150
Jackpot2 0 3,647,254,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 564 500,000
Giải ba 13021 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 29/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 44,834,259,900
Jackpot 2 ước tính: 3,453,489,000
01 08 20 25 35 53 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 44,834,259,900
Jackpot2 0 3,453,489,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 13076 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 26/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 42,714,713,100
Jackpot 2 ước tính: 3,217,983,800
05 08 24 38 50 51 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 42,714,713,100
Jackpot2 0 3,217,983,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 12926 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 24/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,752,858,900
Jackpot 2 ước tính: 13,336,465,600
01 10 20 41 42 50 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 40,752,858,900
Jackpot2 1 13,336,465,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 629 500,000
Giải ba 13878 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 22/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,459,304,300
Jackpot 2 ước tính: 13,081,626,200
02 03 06 34 35 36 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,459,304,300
Jackpot2 0 13,081,626,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 700 500,000
Giải ba 15800 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 19/08/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,774,937,300
Jackpot 2 ước tính: 12,783,363,200
07 09 13 22 27 42 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 35,774,937,300
Jackpot2 0 12,783,363,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 979 500,000
Giải ba 17072 50,000