Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,422,908,100
Jackpot 2 ước tính: 3,715,148,800
01 02 14 32 33 41 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 40,422,908,100
Jackpot2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14585 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 37,855,412,400
Jackpot 2 ước tính: 3,429,871,500
12 18 20 25 27 52 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 37,855,412,400
Jackpot2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14703 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,985,134,550
Jackpot 2 ước tính: 3,222,062,850
20 25 27 39 45 55 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 35,985,134,550
Jackpot2 0 3,222,062,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12439 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,986,568,900
Jackpot 2 ước tính: 3,442,952,100
05 17 36 40 46 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 33,986,568,900
Jackpot2 1 3,442,952,100
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 12448 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,730,182,500
Jackpot 2 ước tính: 3,192,242,500
19 23 25 43 46 54 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,730,182,500
Jackpot2 0 3,192,242,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11770 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 62,575,096,350
Jackpot 2 ước tính: 5,660,148,700
03 16 21 36 37 40 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 62,575,096,350
Jackpot2 1 5,660,148,700
Giải nhất 66 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 17709 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 61,542,131,250
Jackpot 2 ước tính: 5,545,374,800
21 26 35 41 44 52 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 61,542,131,250
Jackpot2 0 5,545,374,800
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 912 500,000
Giải ba 19585 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 58,191,976,650
Jackpot 2 ước tính: 5,173,135,400
05 27 35 45 49 55 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 58,191,976,650
Jackpot2 0 5,173,135,400
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1120 500,000
Giải ba 17823 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/05/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 55,439,469,300
Jackpot 2 ước tính: 4,867,301,250
30 32 33 36 42 48 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 55,439,469,300
Jackpot2 0 4,867,301,250
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 597 500,000
Giải ba 14270 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 52,411,684,800
Jackpot 2 ước tính: 4,530,880,750
13 16 26 46 49 54 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 52,411,684,800
Jackpot2 0 4,530,880,750
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 774 500,000
Giải ba 15862 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
07 12 38 43 48 55 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 47,354,753,100
Jackpot 2 ước tính: 3,968,999,450
13 19 27 38 41 54 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 47,354,753,100
Jackpot2 0 3,968,999,450
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1049 500,000
Giải ba 20236 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
01 34 39 40 49 53 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 41,561,844,600
Jackpot 2 ước tính: 3,325,342,950
02 06 35 43 45 47 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 41,561,844,600
Jackpot2 0 3,325,342,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 670 500,000
Giải ba 15900 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,633,758,050
Jackpot 2 ước tính: 3,625,181,100
01 21 23 33 43 54 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,633,758,050
Jackpot2 1 3,625,181,100
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 729 500,000
Giải ba 14634 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 36,274,024,650
Jackpot 2 ước tính: 3,362,988,500
03 05 32 40 46 50 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 36,274,024,650
Jackpot2 0 3,362,988,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 741 500,000
Giải ba 16464 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,007,128,150
Jackpot 2 ước tính: 3,334,125,350
29 36 37 38 40 42 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 33,007,128,150
Jackpot2 1 3,334,125,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16665 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 11/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 157,093,357,425
Jackpot 2 ước tính: 2,288,150,825
03 06 15 25 33 43 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 2 157,093,357,425
Jackpot2 2 2,288,150,825
Giải nhất 103 40,000,000
Giải nhì 4108 500,000
Giải ba 72534 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 09/04/2024


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 300,000,000,000
Jackpot 2 ước tính: 25,409,725,000
04 12 27 44 46 51 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 300,000,000,000
Jackpot2 1 25,409,725,000
Giải nhất 41 40,000,000
Giải nhì 3112 500,000
Giải ba 69136 50,000