XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 0 2
Giải Bảy
G.7
938 1 8
Giải Sáu
G.6
6848 0138 4636 2 4 8
Giải Năm
G.5
8302 3 5 6 8 8
Giải Tư
G.4
23385 02018 08428 40435 64100 05992 30881
4
5
4 7 8
 
Giải Ba
G.3
70147 61044 6 7
Giải Nhì
G.2
12791 7  
Giải Nhất
G.1
53124 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
544167 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 8
2 4 8
3 5 6 8 8
4 4 7 8
5  
6 7
7  
8 1 5
9 1 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0  
Giải Bảy
G.7
944 1 2 6 6
Giải Sáu
G.6
4131 8612 2352 2 9
Giải Năm
G.5
1842 3 1 3 8
Giải Tư
G.4
16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716
4
5
1 2 2 4
2 7
Giải Ba
G.3
28185 31491 6  
Giải Nhì
G.2
96695 7  
Giải Nhất
G.1
76538 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
337142 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 6
2 9
3 1 3 8
4 1 2 2 4
5 2 7
6  
7  
8 5 5
9 1 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 4
Giải Bảy
G.7
237 1 2 5 9
Giải Sáu
G.6
8921 6147 7397 2 0 1
Giải Năm
G.5
0764 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
50992 29665 60663 17933 10620 75704 73797
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
10132 35319 6 3 4 5 7
Giải Nhì
G.2
87567 7  
Giải Nhất
G.1
57815 8  
Giải ĐB
ĐB
532612 9 2 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 5 9
2 0 1
3 2 3 7
4 7
5  
6 3 4 5 7
7  
8  
9 2 7 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 9
Giải Bảy
G.7
295 1 4 5
Giải Sáu
G.6
0467 6525 2473 2 5
Giải Năm
G.5
6357 3 1
Giải Tư
G.4
00362 32955 83931 86015 18150 92609 45044
4
5
4
0 5 7
Giải Ba
G.3
98014 68684 6 2 7
Giải Nhì
G.2
36499 7 3
Giải Nhất
G.1
05399 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
989287 9 5 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4 5
2 5
3 1
4 4
5 0 5 7
6 2 7
7 3
8 4 7
9 5 9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3 5
Giải Bảy
G.7
403 1  
Giải Sáu
G.6
5105 8935 5137 2 7 8
Giải Năm
G.5
3861 3 1 5 7
Giải Tư
G.4
15453 35541 52945 91127 28454 22493 85849
4
5
1 5 9
3 4
Giải Ba
G.3
60499 56328 6 1
Giải Nhì
G.2
42231 7  
Giải Nhất
G.1
05485 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
017689 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1  
2 7 8
3 1 5 7
4 1 5 9
5 3 4
6 1
7  
8 5 9
9 3 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
634 1 3 4
Giải Sáu
G.6
6439 6438 6466 2 6
Giải Năm
G.5
7553 3 1 3 4 8 9
Giải Tư
G.4
37214 14050 25166 95713 64033 72731 93892
4
5
0
0 3 4
Giải Ba
G.3
80854 70274 6 6 6
Giải Nhì
G.2
39826 7 1 4
Giải Nhất
G.1
68340 8  
Giải ĐB
ĐB
816871 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 6
3 1 3 4 8 9
4 0
5 0 3 4
6 6 6
7 1 4
8  
9 2

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 3 6 6
Giải Bảy
G.7
406 1 5 7
Giải Sáu
G.6
0356 5741 0334 2 0 9
Giải Năm
G.5
1195 3 4
Giải Tư
G.4
74803 72090 97954 85615 27329 42761 30317
4
5
1 4 9
4 6
Giải Ba
G.3
76020 74406 6 1
Giải Nhì
G.2
17149 7  
Giải Nhất
G.1
82544 8 6
Giải ĐB
ĐB
619986 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6
1 5 7
2 0 9
3 4
4 1 4 9
5 4 6
6 1
7  
8 6
9 0 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 5 6 9 9
Giải Bảy
G.7
306 1 8
Giải Sáu
G.6
1846 6644 1221 2 1 6
Giải Năm
G.5
8009 3 5
Giải Tư
G.4
60435 58409 25087 75455 92805 24742 41885
4
5
2 4 6
5 6 7
Giải Ba
G.3
82389 86726 6  
Giải Nhì
G.2
78718 7  
Giải Nhất
G.1
06257 8 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
071656 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9 9
1 8
2 1 6
3 5
4 2 4 6
5 5 6 7
6  
7  
8 5 7 9
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 3 5
Giải Bảy
G.7
958 1 9
Giải Sáu
G.6
4048 9299 4923 2 1 3 9
Giải Năm
G.5
1721 3 1 2 6
Giải Tư
G.4
70705 80940 11236 84354 78229 88751 80619
4
5
0 3 8
1 4 8
Giải Ba
G.3
73343 05403 6  
Giải Nhì
G.2
36332 7  
Giải Nhất
G.1
80581 8 1
Giải ĐB
ĐB
244331 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 9
2 1 3 9
3 1 2 6
4 0 3 8
5 1 4 8
6  
7  
8 1
9 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 2 3 3
Giải Bảy
G.7
027 1 7
Giải Sáu
G.6
4843 3296 5917 2 3 5 7
Giải Năm
G.5
1847 3 0 7
Giải Tư
G.4
42525 98130 03303 06289 74889 58658 82237
4
5
3 7
8
Giải Ba
G.3
71003 30523 6  
Giải Nhì
G.2
57172 7 2 7
Giải Nhất
G.1
57802 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
122677 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 3
1 7
2 3 5 7
3 0 7
4 3 7
5 8
6  
7 2 7
8 9 9
9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6
Giải Bảy
G.7
120 1  
Giải Sáu
G.6
7706 7895 5482 2 0 4
Giải Năm
G.5
1761 3 0 5
Giải Tư
G.4
95858 49330 46768 90146 97671 70342 55435
4
5
2 6
2 2 6 8
Giải Ba
G.3
91356 93290 6 1 8
Giải Nhì
G.2
82652 7 1
Giải Nhất
G.1
07352 8 2
Giải ĐB
ĐB
460324 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 0 4
3 0 5
4 2 6
5 2 2 6 8
6 1 8
7 1
8 2
9 0 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 8
Giải Bảy
G.7
729 1 2 8
Giải Sáu
G.6
0284 2368 6577 2 0 9
Giải Năm
G.5
9808 3  
Giải Tư
G.4
78099 54597 07018 33958 91440 55969 75912
4
5
0
8 8
Giải Ba
G.3
72294 02101 6 8 9
Giải Nhì
G.2
82989 7 7
Giải Nhất
G.1
91858 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
472220 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 2 8
2 0 9
3  
4 0
5 8 8
6 8 9
7 7
8 4 9
9 4 7 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 4
Giải Bảy
G.7
528 1 2
Giải Sáu
G.6
9888 9550 5556 2 8 8
Giải Năm
G.5
6989 3  
Giải Tư
G.4
94284 64944 96404 08687 63867 03728 74485
4
5
4
0 6
Giải Ba
G.3
34380 56912 6 0 7
Giải Nhì
G.2
41472 7 0 2
Giải Nhất
G.1
25170 8 0 4 5 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
216860 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2
2 8 8
3  
4 4
5 0 6
6 0 7
7 0 2
8 0 4 5 7 8 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0  
Giải Bảy
G.7
492 1 6 9
Giải Sáu
G.6
8740 1656 1023 2 3 7
Giải Năm
G.5
8746 3 1
Giải Tư
G.4
89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240
4
5
0 0 6
4 6 6
Giải Ba
G.3
81069 16172 6 9 9
Giải Nhì
G.2
60519 7 2
Giải Nhất
G.1
97395 8  
Giải ĐB
ĐB
698427 9 2 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 9
2 3 7
3 1
4 0 0 6
5 4 6 6
6 9 9
7 2
8  
9 2 3 5