Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Chọn biên độ cần xem

Biên độ
 

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 4 4 1 25/05/2023
2 7 7 0
3 2 4 1 27/05/2023
4 7 7 0
5 1 5 1 28/05/2023
6 0 4 2 29/05/2023
7 6 6 1 23/05/2023
8 7 7 0
9 3 3 1 26/05/2023

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 3 3 1 26/05/2023
2 6 6 1 23/05/2023
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 5 5 1 24/05/2023
7 0 4 2 29/05/2023
8 7 7 0
9 1 2 2 28/05/2023