Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Chọn biên độ cần xem

Biên độ
 

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 5 5 1 01/02/2023
4 2 4 1 04/02/2023
5 4 4 1 02/02/2023
6 3 3 2 03/02/2023
7 7 7 0
8 7 7 0
9 0 5 2 06/02/2023

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 31/01/2023
2 0 6 1 06/02/2023
3 7 7 0
4 1 5 1 05/02/2023
5 4 4 1 02/02/2023
6 3 3 1 03/02/2023
7 7 7 0
8 2 2 2 04/02/2023
9 7 7 0