Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Chọn biên độ cần xem

Biên độ
 

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 5 2 17/06/2024
1 7 7 0
2 4 4 1 13/06/2024
3 7 7 0
4 7 7 0
5 5 5 1 12/06/2024
6 2 4 1 15/06/2024
7 7 7 0
8 3 3 1 14/06/2024
9 1 5 1 16/06/2024

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 0 6 1 17/06/2024
3 7 7 0
4 7 7 0
5 5 5 1 12/06/2024
6 4 4 1 13/06/2024
7 1 3 2 16/06/2024
8 7 7 0
9 2 3 2 15/06/2024