Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Chọn biên độ cần xem

Biên độ
 

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 7 1 25/09/2022
1 8 8 0
2 4 4 2 21/09/2022
3 2 5 1 23/09/2022
4 8 8 0
5 1 6 1 24/09/2022
6 8 8 0
7 3 4 1 22/09/2022
8 8 8 0
9 6 6 2 19/09/2022

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 5 5 1 20/09/2022
2 8 8 0
3 4 4 1 21/09/2022
4 1 5 2 24/09/2022
5 8 8 0
6 2 5 1 23/09/2022
7 3 4 1 22/09/2022
8 6 6 1 19/09/2022
9 0 7 1 25/09/2022