Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Chọn biên độ cần xem

Biên độ
 

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 6 1 25/05/2022
1 0 4 3 26/05/2022
2 8 8 0
3 8 8 0
4 4 4 1 22/05/2022
5 8 8 0
6 7 7 1 19/05/2022
7 8 8 0
8 8 8 0
9 5 5 2 21/05/2022

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 8 8 0
2 8 8 0
3 3 4 1 23/05/2022
4 8 8 0
5 6 6 1 20/05/2022
6 8 8 0
7 0 3 2 26/05/2022
8 2 2 3 24/05/2022
9 1 6 1 25/05/2022