XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 7
Giải Bảy
G.7
156 1 5 6 8
Giải Sáu
G.6
5343 3045 4773 2 6 9
Giải Năm
G.5
3378 3  
Giải Tư
G.4
25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818
4
5
3 4 5 7
6
Giải Ba
G.3
14644 39315 6  
Giải Nhì
G.2
41847 7 1 2 3 5 8
Giải Nhất
G.1
27672 8 1
Giải ĐB
ĐB
798207 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 6 8
2 6 9
3  
4 3 4 5 7
5 6
6  
7 1 2 3 5 8
8 1
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 3 9
Giải Bảy
G.7
726 1 2
Giải Sáu
G.6
5730 3203 8573 2 0 3 5 6 7
Giải Năm
G.5
4655 3 0 3
Giải Tư
G.4
40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566
4
5
 
1 5
Giải Ba
G.3
72412 13051 6 6
Giải Nhì
G.2
44509 7 3
Giải Nhất
G.1
95420 8 6
Giải ĐB
ĐB
083627 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 9
1 2
2 0 3 5 6 7
3 0 3
4  
5 1 5
6 6
7 3
8 6
9 3

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 9
Giải Bảy
G.7
565 1 6 8
Giải Sáu
G.6
5624 7222 3866 2 2 4
Giải Năm
G.5
3984 3  
Giải Tư
G.4
30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199
4
5
3
2 5 9
Giải Ba
G.3
22618 28378 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
27580 7 8
Giải Nhất
G.1
84990 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
107816 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 6 8
2 2 4
3  
4 3
5 2 5 9
6 3 5 6
7 8
8 0 4
9 0 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 0 1 2 5
Giải Bảy
G.7
405 1 5
Giải Sáu
G.6
3776 6702 5742 2 0
Giải Năm
G.5
6215 3 0
Giải Tư
G.4
70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356
4
5
1 2 9
6 6 6
Giải Ba
G.3
74690 21801 6  
Giải Nhì
G.2
90756 7 2 6
Giải Nhất
G.1
44949 8 5
Giải ĐB
ĐB
255020 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 5
1 5
2 0
3 0
4 1 2 9
5 6 6 6
6  
7 2 6
8 5
9 0

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 2 6
Giải Bảy
G.7
573 1 0 2 5
Giải Sáu
G.6
7090 6133 8510 2 9
Giải Năm
G.5
9792 3 3
Giải Tư
G.4
39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
89275 95067 6 7
Giải Nhì
G.2
14112 7 3 4 5
Giải Nhất
G.1
49802 8 3 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
839184 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 0 2 5
2 9
3 3
4  
5  
6 7
7 3 4 5
8 3 4 6 8
9 0 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 4 5
Giải Bảy
G.7
225 1 9
Giải Sáu
G.6
1667 5119 8554 2 2 5 6
Giải Năm
G.5
1904 3 2 8
Giải Tư
G.4
02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532
4
5
2
4 4
Giải Ba
G.3
15442 17891 6 7
Giải Nhì
G.2
56286 7 9
Giải Nhất
G.1
12096 8 6
Giải ĐB
ĐB
756179 9 0 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 9
2 2 5 6
3 2 8
4 2
5 4 4
6 7
7 9
8 6
9 0 1 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 2
Giải Bảy
G.7
712 1 0 2 5 6 9 9
Giải Sáu
G.6
8549 0719 6344 2  
Giải Năm
G.5
2616 3 8
Giải Tư
G.4
89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178
4
5
4 7 9 9
0 7
Giải Ba
G.3
55215 82410 6  
Giải Nhì
G.2
41357 7 1 8
Giải Nhất
G.1
81902 8 4
Giải ĐB
ĐB
992050 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 2 5 6 9 9
2  
3 8
4 4 7 9 9
5 0 7
6  
7 1 8
8 4
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
787 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2091 0114 8858 2 1 1
Giải Năm
G.5
9318 3 3 8 8
Giải Tư
G.4
26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173
4
5
9
1 6 7 8
Giải Ba
G.3
32784 24151 6  
Giải Nhì
G.2
83021 7 3
Giải Nhất
G.1
97638 8 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
905021 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8
2 1 1
3 3 8 8
4 9
5 1 6 7 8
6  
7 3
8 4 5 7
9 1

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
864 1 2 3 6
Giải Sáu
G.6
2137 1699 5360 2 2 6 7
Giải Năm
G.5
1813 3 7
Giải Tư
G.4
99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792
4
5
0 4 6
4
Giải Ba
G.3
04426 86261 6 0 1 4
Giải Nhì
G.2
56022 7  
Giải Nhất
G.1
39427 8  
Giải ĐB
ĐB
735295 9 2 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 6
2 2 6 7
3 7
4 0 4 6
5 4
6 0 1 4
7  
8  
9 2 5 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
261 1 0 3 6
Giải Sáu
G.6
0851 2622 4416 2 2 2 2 8
Giải Năm
G.5
0328 3 6
Giải Tư
G.4
71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784
4
5
1 6
1
Giải Ba
G.3
27122 86964 6 1 4 8
Giải Nhì
G.2
59686 7  
Giải Nhất
G.1
25568 8 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
270022 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 6
2 2 2 2 8
3 6
4 1 6
5 1
6 1 4 8
7  
8 4 6 6
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 3 6 6
Giải Bảy
G.7
449 1  
Giải Sáu
G.6
0345 6068 0997 2 0
Giải Năm
G.5
5106 3 0 2 5 8
Giải Tư
G.4
50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190
4
5
5 9
0
Giải Ba
G.3
94461 01794 6 1 8
Giải Nhì
G.2
93930 7  
Giải Nhất
G.1
17006 8  
Giải ĐB
ĐB
608750 9 0 4 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6
1  
2 0
3 0 2 5 8
4 5 9
5 0
6 1 8
7  
8  
9 0 4 7 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 2
Giải Bảy
G.7
860 1 3 5
Giải Sáu
G.6
6020 0915 3245 2 0 6
Giải Năm
G.5
9948 3 6
Giải Tư
G.4
81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882
4
5
5 8
6
Giải Ba
G.3
89502 90713 6 0
Giải Nhì
G.2
17483 7 0 4 6
Giải Nhất
G.1
23776 8 2 2 3
Giải ĐB
ĐB
155156 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 5
2 0 6
3 6
4 5 8
5 6
6 0
7 0 4 6
8 2 2 3
9 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0  
Giải Bảy
G.7
185 1 9
Giải Sáu
G.6
6619 9069 2962 2 2 8
Giải Năm
G.5
4338 3 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928
4
5
7
9
Giải Ba
G.3
00466 11259 6 2 2 6 9
Giải Nhì
G.2
94522 7 8
Giải Nhất
G.1
62035 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
266187 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 2 8
3 3 5 8 8
4 7
5 9
6 2 2 6 9
7 8
8 5 7
9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0  
Giải Bảy
G.7
236 1 3 4
Giải Sáu
G.6
7273 8514 3055 2 7
Giải Năm
G.5
1050 3 1 5 6 9
Giải Tư
G.4
87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639
4
5
 
0 5
Giải Ba
G.3
30413 42427 6 6 8
Giải Nhì
G.2
94571 7 1 3 6 9
Giải Nhất
G.1
31080 8 0
Giải ĐB
ĐB
649696 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 7
3 1 5 6 9
4  
5 0 5
6 6 8
7 1 3 6 9
8 0
9 6