XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0  
Giải Bảy
G.7
411 1 1
Giải Sáu
G.6
0020 5285 4426 2 0 6 6
Giải Năm
G.5
3952 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
55184 72536 66939 48565 87837 54755 24767
4
5
 
2 2 5
Giải Ba
G.3
68152 89797 6 5 7
Giải Nhì
G.2
03126 7 3 9
Giải Nhất
G.1
19579 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
462073 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 0 6 6
3 6 7 9
4  
5 2 2 5
6 5 7
7 3 9
8 4 5
9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 5
Giải Bảy
G.7
135 1 1
Giải Sáu
G.6
5138 2905 2572 2 1
Giải Năm
G.5
2434 3 0 4 5 7 8
Giải Tư
G.4
45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221
4
5
5
8
Giải Ba
G.3
50558 24645 6 5
Giải Nhì
G.2
34165 7 2 5 5 5
Giải Nhất
G.1
43330 8 6
Giải ĐB
ĐB
936186 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1
2 1
3 0 4 5 7 8
4 5
5 8
6 5
7 2 5 5 5
8 6
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 4 7
Giải Bảy
G.7
413 1 1 3 4
Giải Sáu
G.6
2475 1189 9859 2  
Giải Năm
G.5
1760 3 2
Giải Tư
G.4
59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875
4
5
9
9
Giải Ba
G.3
72832 50804 6 0
Giải Nhì
G.2
64780 7 5 5
Giải Nhất
G.1
87949 8 0 3 3 8 9
Giải ĐB
ĐB
262411 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 1 3 4
2  
3 2
4 9
5 9
6 0
7 5 5
8 0 3 3 8 9
9 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 1
Giải Bảy
G.7
986 1 0 3 7
Giải Sáu
G.6
2357 1945 9322 2 1 2 2
Giải Năm
G.5
3017 3 3
Giải Tư
G.4
62775 94610 24383 22172 55021 22513 62750
4
5
5
0 6 7
Giải Ba
G.3
09833 40301 6  
Giải Nhì
G.2
74588 7 2 5
Giải Nhất
G.1
17056 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
367422 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 3 7
2 1 2 2
3 3
4 5
5 0 6 7
6  
7 2 5
8 3 6 8
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0  
Giải Bảy
G.7
063 1  
Giải Sáu
G.6
3183 6748 6155 2 9
Giải Năm
G.5
3767 3 3 4
Giải Tư
G.4
01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134
4
5
8 9
4 5 5
Giải Ba
G.3
79529 87393 6 3 7
Giải Nhì
G.2
08788 7 3 5
Giải Nhất
G.1
47654 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
226193 9 3 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 9
3 3 4
4 8 9
5 4 5 5
6 3 7
7 3 5
8 3 8
9 3 3 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 7
Giải Bảy
G.7
787 1 2 2 9
Giải Sáu
G.6
3853 8483 2493 2 1
Giải Năm
G.5
4621 3 6
Giải Tư
G.4
31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912
4
5
6
3
Giải Ba
G.3
53412 27680 6 0
Giải Nhì
G.2
04246 7  
Giải Nhất
G.1
99760 8 0 3 7
Giải ĐB
ĐB
098395 9 2 3 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 2 2 9
2 1
3 6
4 6
5 3
6 0
7  
8 0 3 7
9 2 3 5 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
044 1 5 6
Giải Sáu
G.6
1551 1560 8915 2 0 2
Giải Năm
G.5
9116 3 1 5
Giải Tư
G.4
92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671
4
5
4 7
1
Giải Ba
G.3
83135 25222 6 0 0 0
Giải Nhì
G.2
74890 7 1 7 9
Giải Nhất
G.1
34979 8 1
Giải ĐB
ĐB
900231 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6
2 0 2
3 1 5
4 4 7
5 1
6 0 0 0
7 1 7 9
8 1
9 0

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
889 1 1 9
Giải Sáu
G.6
6628 8557 9111 2 5 8 8
Giải Năm
G.5
4363 3 2
Giải Tư
G.4
48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328
4
5
 
5 7
Giải Ba
G.3
73774 80925 6 3 5
Giải Nhì
G.2
11389 7 4 6
Giải Nhất
G.1
45476 8 4 6 9 9
Giải ĐB
ĐB
745986 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 9
2 5 8 8
3 2
4  
5 5 7
6 3 5
7 4 6
8 4 6 9 9
9 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
337 1 5 8
Giải Sáu
G.6
4998 8086 3106 2 8 8
Giải Năm
G.5
0718 3 7
Giải Tư
G.4
44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509
4
5
1
3
Giải Ba
G.3
39741 45128 6  
Giải Nhì
G.2
86085 7 3 7
Giải Nhất
G.1
78928 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
735191 9 1 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 9
1 5 8
2 8 8
3 7
4 1
5 3
6  
7 3 7
8 5 6
9 1 1 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
656 1 2
Giải Sáu
G.6
9588 2955 2197 2  
Giải Năm
G.5
9940 3 1 4 7
Giải Tư
G.4
38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734
4
5
0 8
0 0 5 6
Giải Ba
G.3
07799 33350 6  
Giải Nhì
G.2
63431 7  
Giải Nhất
G.1
10389 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
547912 9 1 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2  
3 1 4 7
4 0 8
5 0 0 5 6
6  
7  
8 5 8 9
9 1 5 7 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 0 4
Giải Bảy
G.7
293 1 1 1
Giải Sáu
G.6
4048 1504 1943 2  
Giải Năm
G.5
0399 3 2
Giải Tư
G.4
64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132
4
5
3 8
7 7
Giải Ba
G.3
84186 03257 6 2
Giải Nhì
G.2
31276 7 0 6 9
Giải Nhất
G.1
75800 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
274111 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1 1
2  
3 2
4 3 8
5 7 7
6 2
7 0 6 9
8 3 6
9 3 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2
Giải Bảy
G.7
277 1 0 7
Giải Sáu
G.6
9010 5670 9780 2 1 9
Giải Năm
G.5
8287 3  
Giải Tư
G.4
95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662
4
5
0 5
 
Giải Ba
G.3
30745 76396 6 2 3
Giải Nhì
G.2
46240 7 0 7 9
Giải Nhất
G.1
61329 8 0 1 7
Giải ĐB
ĐB
403090 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 7
2 1 9
3  
4 0 5
5  
6 2 3
7 0 7 9
8 0 1 7
9 0 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 9
Giải Bảy
G.7
191 1 1
Giải Sáu
G.6
2348 1144 5460 2  
Giải Năm
G.5
5577 3 7
Giải Tư
G.4
31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
4
5
1 1 4 8
5 9
Giải Ba
G.3
73460 08587 6 0 0
Giải Nhì
G.2
27084 7 5 5 7
Giải Nhất
G.1
70341 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
543137 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1
2  
3 7
4 1 1 4 8
5 5 9
6 0 0
7 5 5 7
8 4 7
9 1

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 2 6 7 8
Giải Bảy
G.7
402 1  
Giải Sáu
G.6
7527 5996 9996 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
6892 3  
Giải Tư
G.4
97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552
4
5
5
2 7
Giải Ba
G.3
29181 43857 6 6
Giải Nhì
G.2
78008 7 2
Giải Nhất
G.1
45926 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
239345 9 2 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7 8
1  
2 0 6 7
3  
4 5
5 2 7
6 6
7 2
8 1 6
9 2 6 6