XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 8
Giải Bảy
G.7
179 1 0 0 7
Giải Sáu
G.6
7297 9646 6929 2 7 9
Giải Năm
G.5
0930 3 0
Giải Tư
G.4
41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627
4
5
6 8
9
Giải Ba
G.3
37010 48710 6 7
Giải Nhì
G.2
00570 7 0 9 9
Giải Nhất
G.1
75948 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
980385 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 0 7
2 7 9
3 0
4 6 8
5 9
6 7
7 0 9 9
8 5 6
9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 3 6
Giải Bảy
G.7
634 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3593 0311 3916 2 2 3
Giải Năm
G.5
5523 3 4
Giải Tư
G.4
72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
09865 22961 6 1 5
Giải Nhì
G.2
32571 7 1 5 5
Giải Nhất
G.1
74575 8 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
192275 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1 6
2 2 3
3 4
4  
5  
6 1 5
7 1 5 5
8 3 6 7
9 3 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
843 1 1 6
Giải Sáu
G.6
7953 5689 0788 2 7
Giải Năm
G.5
2927 3  
Giải Tư
G.4
96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080
4
5
3
2 3 3
Giải Ba
G.3
13489 16211 6 9
Giải Nhì
G.2
37978 7 6 8 8 9
Giải Nhất
G.1
90178 8 0 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
990669 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6
2 7
3  
4 3
5 2 3 3
6 9
7 6 8 8 9
8 0 8 9 9
9 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 3 5 9
Giải Bảy
G.7
294 1  
Giải Sáu
G.6
6665 5930 4509 2 0 4
Giải Năm
G.5
3994 3 0 0 2
Giải Tư
G.4
37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
05583 86205 6 4 5 5
Giải Nhì
G.2
95824 7 6 8
Giải Nhất
G.1
25032 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
104478 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 9
1  
2 0 4
3 0 0 2
4  
5  
6 4 5 5
7 6 8
8 3 3
9 4 4

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 3 4
Giải Bảy
G.7
050 1 3
Giải Sáu
G.6
8984 8937 8867 2 0 2 6
Giải Năm
G.5
1103 3 1 7
Giải Tư
G.4
60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295
4
5
 
0 5
Giải Ba
G.3
25577 74520 6 3 7
Giải Nhì
G.2
08655 7 7
Giải Nhất
G.1
70683 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
968604 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 3
2 0 2 6
3 1 7
4  
5 0 5
6 3 7
7 7
8 3 4
9 5 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
857 1 1 1
Giải Sáu
G.6
2677 8070 4565 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
0058 3 2 2 7
Giải Tư
G.4
67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125
4
5
 
3 7 8
Giải Ba
G.3
00432 35553 6 5
Giải Nhì
G.2
99822 7 0 6 7 9
Giải Nhất
G.1
81227 8 0
Giải ĐB
ĐB
454379 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1
2 2 5 7
3 2 2 7
4  
5 3 7 8
6 5
7 0 6 7 9
8 0
9  

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0  
Giải Bảy
G.7
260 1 9
Giải Sáu
G.6
6423 1625 4619 2 3 5 8 9
Giải Năm
G.5
2757 3  
Giải Tư
G.4
13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180
4
5
 
1 4 7
Giải Ba
G.3
52654 98695 6 0
Giải Nhì
G.2
71676 7 0 6 7 8
Giải Nhất
G.1
16751 8 0 0 7
Giải ĐB
ĐB
521078 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 3 5 8 9
3  
4  
5 1 4 7
6 0
7 0 6 7 8
8 0 0 7
9 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 5
Giải Bảy
G.7
128 1 0 1
Giải Sáu
G.6
9481 4205 3435 2 4 8 8
Giải Năm
G.5
0094 3 2 3 5 6
Giải Tư
G.4
73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333
4
5
 
2 8
Giải Ba
G.3
76495 91810 6 0
Giải Nhì
G.2
77628 7 9
Giải Nhất
G.1
13558 8 1
Giải ĐB
ĐB
167460 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 1
2 4 8 8
3 2 3 5 6
4  
5 2 8
6 0
7 9
8 1
9 4 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2 5 7
Giải Bảy
G.7
897 1 9
Giải Sáu
G.6
2948 9347 3492 2 0 0 5
Giải Năm
G.5
9698 3 7
Giải Tư
G.4
12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765
4
5
0 7 8
 
Giải Ba
G.3
23798 87605 6 5
Giải Nhì
G.2
80725 7 8
Giải Nhất
G.1
82040 8  
Giải ĐB
ĐB
718120 9 2 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 7
1 9
2 0 0 5
3 7
4 0 7 8
5  
6 5
7 8
8  
9 2 7 8 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
044 1 1 1 1 5
Giải Sáu
G.6
8720 0381 8915 2 0 3 9
Giải Năm
G.5
7699 3  
Giải Tư
G.4
47623 39172 59268 92449 88352 75811 59994
4
5
4 9
2
Giải Ba
G.3
20611 34976 6 6 8
Giải Nhì
G.2
01066 7 2 6
Giải Nhất
G.1
02211 8 1
Giải ĐB
ĐB
662829 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 1 5
2 0 3 9
3  
4 4 9
5 2
6 6 8
7 2 6
8 1
9 4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 1 3 3 6 9
Giải Bảy
G.7
047 1 4 5
Giải Sáu
G.6
2969 1403 3901 2 9
Giải Năm
G.5
4840 3 2
Giải Tư
G.4
73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568
4
5
0 7
 
Giải Ba
G.3
16209 14332 6 8 9
Giải Nhì
G.2
06214 7 4
Giải Nhất
G.1
24415 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
236392 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3 6 9
1 4 5
2 9
3 2
4 0 7
5  
6 8 9
7 4
8 0 2
9 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4 7 9
Giải Bảy
G.7
486 1 3 6 7
Giải Sáu
G.6
0728 8421 8842 2 1 1 6 8
Giải Năm
G.5
0430 3 0
Giải Tư
G.4
44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056
4
5
2
6
Giải Ba
G.3
91409 05126 6 1
Giải Nhì
G.2
80804 7 3 5
Giải Nhất
G.1
32116 8 6
Giải ĐB
ĐB
828475 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 9
1 3 6 7
2 1 1 6 8
3 0
4 2
5 6
6 1
7 3 5
8 6
9  

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 5
Giải Bảy
G.7
481 1 1
Giải Sáu
G.6
6963 6259 6443 2 1
Giải Năm
G.5
8857 3  
Giải Tư
G.4
03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021
4
5
3 8
1 4 5 7 9 9
Giải Ba
G.3
26151 92888 6 3
Giải Nhì
G.2
54671 7 1
Giải Nhất
G.1
37548 8 0 1 8
Giải ĐB
ĐB
519859 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1
2 1
3  
4 3 8
5 1 4 5 7 9 9
6 3
7 1
8 0 1 8
9 1

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 4
Giải Bảy
G.7
417 1 7 9
Giải Sáu
G.6
5162 1472 7982 2 4
Giải Năm
G.5
2142 3 8
Giải Tư
G.4
61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674
4
5
0 1 2
 
Giải Ba
G.3
36441 38138 6 1 2 4 7
Giải Nhì
G.2
32389 7 2 4 5
Giải Nhất
G.1
42161 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
338264 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7 9
2 4
3 8
4 0 1 2
5  
6 1 2 4 7
7 2 4 5
8 2 9
9