XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1
Giải Bảy
G.7
929 1 1
Giải Sáu
G.6
2879 5082 5028 2 8 9 9
Giải Năm
G.5
2679 3 2 3 4 9
Giải Tư
G.4
88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
4
5
5
9
Giải Ba
G.3
12733 79339 6  
Giải Nhì
G.2
54801 7 9 9 9
Giải Nhất
G.1
36459 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
878232 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 8 9 9
3 2 3 4 9
4 5
5 9
6  
7 9 9 9
8 2 6
9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 6
Giải Bảy
G.7
283 1 3
Giải Sáu
G.6
2270 7151 2313 2 4 5
Giải Năm
G.5
3024 3 4
Giải Tư
G.4
59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
4
5
4
1 9
Giải Ba
G.3
88334 51768 6 7 8
Giải Nhì
G.2
35925 7 0 6
Giải Nhất
G.1
99967 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
908406 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 3
2 4 5
3 4
4 4
5 1 9
6 7 8
7 0 6
8 3 8
9 4 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 5
Giải Bảy
G.7
505 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
4090 7223 4822 2 2 3
Giải Năm
G.5
8113 3 2 6
Giải Tư
G.4
99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459
4
5
 
4 9
Giải Ba
G.3
18954 86732 6  
Giải Nhì
G.2
31218 7 0 4
Giải Nhất
G.1
54992 8 4
Giải ĐB
ĐB
708474 9 0 1 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 8 9
2 2 3
3 2 6
4  
5 4 9
6  
7 0 4
8 4
9 0 1 2 7

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
357 1 0 9
Giải Sáu
G.6
3458 4510 9694 2 3 4
Giải Năm
G.5
1484 3 6 6 9
Giải Tư
G.4
25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339
4
5
 
3 4 6 7 8
Giải Ba
G.3
95368 52624 6 5 8
Giải Nhì
G.2
38536 7  
Giải Nhất
G.1
25085 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
399236 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 3 4
3 6 6 9
4  
5 3 4 6 7 8
6 5 8
7  
8 4 5
9 4

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 0
Giải Bảy
G.7
494 1  
Giải Sáu
G.6
9540 6274 5572 2 3
Giải Năm
G.5
3455 3 6
Giải Tư
G.4
69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786
4
5
0 6
5 9
Giải Ba
G.3
93859 93967 6 4 7
Giải Nhì
G.2
13389 7 2 4 5 8
Giải Nhất
G.1
40823 8 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
549400 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 3
3 6
4 0 6
5 5 9
6 4 7
7 2 4 5 8
8 6 8 9
9 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
369 1 2 4
Giải Sáu
G.6
2470 3312 2545 2  
Giải Năm
G.5
5761 3 0
Giải Tư
G.4
66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677
4
5
5
0
Giải Ba
G.3
20569 16065 6 0 1 5 9 9
Giải Nhì
G.2
38695 7 0 2 5 6 7
Giải Nhất
G.1
10296 8  
Giải ĐB
ĐB
529260 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4
2  
3 0
4 5
5 0
6 0 1 5 9 9
7 0 2 5 6 7
8  
9 5 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 3 7 8
Giải Bảy
G.7
081 1  
Giải Sáu
G.6
0607 1056 0885 2 0 1
Giải Năm
G.5
9389 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
87559 31035 07048 11008 37042 06465 12603
4
5
2 8
6 9
Giải Ba
G.3
53238 57138 6 5
Giải Nhì
G.2
23820 7  
Giải Nhất
G.1
32021 8 1 5 9
Giải ĐB
ĐB
668298 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 8
1  
2 0 1
3 5 8 8
4 2 8
5 6 9
6 5
7  
8 1 5 9
9 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 0
Giải Bảy
G.7
960 1 0 3 7
Giải Sáu
G.6
7717 1723 3581 2 3
Giải Năm
G.5
0954 3 9
Giải Tư
G.4
51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174
4
5
6 9
4
Giải Ba
G.3
32510 59363 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
77700 7 4
Giải Nhất
G.1
39668 8 1
Giải ĐB
ĐB
848549 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 0 3 7
2 3
3 9
4 6 9
5 4
6 0 3 8
7 4
8 1
9 2 5

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 3 5 8
Giải Bảy
G.7
105 1 1 7
Giải Sáu
G.6
0123 6417 3535 2 1 3 9
Giải Năm
G.5
5411 3 4 5
Giải Tư
G.4
82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594
4
5
0 2 4 9
 
Giải Ba
G.3
77334 25044 6  
Giải Nhì
G.2
75749 7 3
Giải Nhất
G.1
57908 8  
Giải ĐB
ĐB
836329 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8
1 1 7
2 1 3 9
3 4 5
4 0 2 4 9
5  
6  
7 3
8  
9 4 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1 4
Giải Bảy
G.7
616 1 0 4 6
Giải Sáu
G.6
8577 7377 0001 2  
Giải Năm
G.5
0364 3 1 1 7
Giải Tư
G.4
90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370
4
5
0
2 5 9
Giải Ba
G.3
72731 23697 6 4
Giải Nhì
G.2
95855 7 0 7 7
Giải Nhất
G.1
65110 8  
Giải ĐB
ĐB
848314 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 0 4 6
2  
3 1 1 7
4 0
5 2 5 9
6 4
7 0 7 7
8  
9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 3 4 6 6
Giải Bảy
G.7
606 1  
Giải Sáu
G.6
8903 3533 7844 2 0 5
Giải Năm
G.5
7558 3 0 3 3 6
Giải Tư
G.4
70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875
4
5
4
8
Giải Ba
G.3
42661 04833 6 1
Giải Nhì
G.2
02030 7 4 5 5
Giải Nhất
G.1
36506 8 5
Giải ĐB
ĐB
179674 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6 6
1  
2 0 5
3 0 3 3 6
4 4
5 8
6 1
7 4 5 5
8 5
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5 7
Giải Bảy
G.7
115 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
8561 6810 9211 2 7 8
Giải Năm
G.5
7442 3 8 9
Giải Tư
G.4
03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274
4
5
2
4
Giải Ba
G.3
77292 36754 6 1 4 4
Giải Nhì
G.2
22605 7 2 4
Giải Nhất
G.1
99027 8  
Giải ĐB
ĐB
643539 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 0 1 5
2 7 8
3 8 9
4 2
5 4
6 1 4 4
7 2 4
8  
9 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 0 9
Giải Bảy
G.7
649 1 0 1 2 2 4
Giải Sáu
G.6
3684 8712 8169 2 4
Giải Năm
G.5
6810 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832
4
5
6 8 9
1
Giải Ba
G.3
86811 67224 6 9
Giải Nhì
G.2
55648 7  
Giải Nhất
G.1
32200 8 4
Giải ĐB
ĐB
274909 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 1 2 2 4
2 4
3 2 4 5
4 6 8 9
5 1
6 9
7  
8 4
9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4
Giải Bảy
G.7
629 1 5 7
Giải Sáu
G.6
9104 8228 0153 2 4 8 9
Giải Năm
G.5
5556 3  
Giải Tư
G.4
65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048
4
5
1 3 8
3 4 6 7
Giải Ba
G.3
37443 21915 6 0 5
Giải Nhì
G.2
57460 7 2
Giải Nhất
G.1
97224 8  
Giải ĐB
ĐB
650472 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 5 7
2 4 8 9
3  
4 1 3 8
5 3 4 6 7
6 0 5
7 2
8  
9 5