XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 3 3
Giải Bảy
G.7
636 1  
Giải Sáu
G.6
6120 8454 3523 2 0 0 3 5 6 9
Giải Năm
G.5
3503 3 6 7
Giải Tư
G.4
98437 57965 69248 33929 36226 27425 03271
4
5
8 9
4 4
Giải Ba
G.3
52703 99754 6 5
Giải Nhì
G.2
94693 7 1
Giải Nhất
G.1
09749 8  
Giải ĐB
ĐB
691820 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1  
2 0 0 3 5 6 9
3 6 7
4 8 9
5 4 4
6 5
7 1
8  
9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 3 7
Giải Bảy
G.7
067 1 2 6
Giải Sáu
G.6
4412 3544 5145 2 4 6
Giải Năm
G.5
9566 3  
Giải Tư
G.4
03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316
4
5
4 4 4 5
2 4 7
Giải Ba
G.3
78644 08307 6 6 7
Giải Nhì
G.2
96644 7 8
Giải Nhất
G.1
86052 8 4
Giải ĐB
ĐB
888026 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 2 6
2 4 6
3  
4 4 4 4 5
5 2 4 7
6 6 7
7 8
8 4
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 4
Giải Bảy
G.7
758 1 8
Giải Sáu
G.6
0864 5029 7870 2 2 9
Giải Năm
G.5
8301 3 1
Giải Tư
G.4
69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149
4
5
1 2 9
5 6 8
Giải Ba
G.3
50069 26641 6 4 9
Giải Nhì
G.2
38356 7 0
Giải Nhất
G.1
44355 8  
Giải ĐB
ĐB
150322 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 8
2 2 9
3 1
4 1 2 9
5 5 6 8
6 4 9
7 0
8  
9 0 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0  
Giải Bảy
G.7
591 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7479 4247 1944 2 3 4
Giải Năm
G.5
6898 3  
Giải Tư
G.4
79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
4
5
4 7
4 6
Giải Ba
G.3
11094 40212 6  
Giải Nhì
G.2
00877 7 0 7 9
Giải Nhất
G.1
40654 8  
Giải ĐB
ĐB
512793 9 1 1 3 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 7
2 3 4
3  
4 4 7
5 4 6
6  
7 0 7 9
8  
9 1 1 3 4 5 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
415 1 4 5 6 9
Giải Sáu
G.6
9055 5514 3547 2 2 9
Giải Năm
G.5
0322 3 1
Giải Tư
G.4
96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
4
5
6 7 9
3 5
Giải Ba
G.3
43649 02529 6 0 5
Giải Nhì
G.2
18365 7  
Giải Nhất
G.1
24790 8 4
Giải ĐB
ĐB
828046 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5 6 9
2 2 9
3 1
4 6 7 9
5 3 5
6 0 5
7  
8 4
9 0 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1 8
Giải Bảy
G.7
218 1 8 8 9
Giải Sáu
G.6
6697 1208 3719 2 7 8
Giải Năm
G.5
2858 3 2
Giải Tư
G.4
66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127
4
5
 
5 8
Giải Ba
G.3
19168 52301 6 8 9 9
Giải Nhì
G.2
54632 7 3
Giải Nhất
G.1
26173 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
027769 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 8 8 9
2 7 8
3 2
4  
5 5 8
6 8 9 9
7 3
8 0 0
9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 4 8
Giải Bảy
G.7
755 1 3
Giải Sáu
G.6
9713 8641 7574 2  
Giải Năm
G.5
3075 3 2
Giải Tư
G.4
79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080
4
5
0 1
5 6 7 7
Giải Ba
G.3
71394 61856 6  
Giải Nhì
G.2
62457 7 4 5 5
Giải Nhất
G.1
77232 8 0
Giải ĐB
ĐB
330108 9 1 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 3
2  
3 2
4 0 1
5 5 6 7 7
6  
7 4 5 5
8 0
9 1 3 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 6
Giải Bảy
G.7
714 1 4
Giải Sáu
G.6
0557 8443 5278 2  
Giải Năm
G.5
2599 3 3 8
Giải Tư
G.4
81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288
4
5
3
7 9 9
Giải Ba
G.3
38606 91778 6 2 7
Giải Nhì
G.2
61867 7 7 8 8
Giải Nhất
G.1
26096 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
775659 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4
2  
3 3 8
4 3
5 7 9 9
6 2 7
7 7 8 8
8 2 8
9 6 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 3 4
Giải Bảy
G.7
693 1  
Giải Sáu
G.6
7981 8104 2230 2  
Giải Năm
G.5
1178 3 0 0 1
Giải Tư
G.4
41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
46103 63930 6 4
Giải Nhì
G.2
18198 7 2 4 8
Giải Nhất
G.1
29288 8 1 4 8
Giải ĐB
ĐB
784144 9 0 3 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1  
2  
3 0 0 1
4 4
5  
6 4
7 2 4 8
8 1 4 8
9 0 3 8 8

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 1 4 7 9
Giải Bảy
G.7
474 1 5
Giải Sáu
G.6
4777 6563 2754 2  
Giải Năm
G.5
7762 3 5 5
Giải Tư
G.4
07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550
4
5
2
0 4
Giải Ba
G.3
90197 68701 6 2 2 3
Giải Nhì
G.2
28515 7 4 7
Giải Nhất
G.1
14507 8 8
Giải ĐB
ĐB
057488 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 7 9
1 5
2  
3 5 5
4 2
5 0 4
6 2 2 3
7 4 7
8 8
9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0  
Giải Bảy
G.7
423 1  
Giải Sáu
G.6
5353 9460 9431 2 0 3 4 5
Giải Năm
G.5
7325 3 0 1 4 9
Giải Tư
G.4
22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381
4
5
8
1 3 4 8
Giải Ba
G.3
36868 82548 6 0 0 8
Giải Nhì
G.2
21634 7  
Giải Nhất
G.1
62060 8 1
Giải ĐB
ĐB
350639 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 3 4 5
3 0 1 4 9
4 8
5 1 3 4 8
6 0 0 8
7  
8 1
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 5
Giải Bảy
G.7
071 1 0 2 3
Giải Sáu
G.6
3312 7765 8943 2  
Giải Năm
G.5
1548 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605
4
5
3 8
3
Giải Ba
G.3
90210 16977 6 5 6
Giải Nhì
G.2
82035 7 1 1 4 5 7
Giải Nhất
G.1
66271 8  
Giải ĐB
ĐB
957353 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 2 3
2  
3 1 3 5
4 3 8
5 3
6 5 6
7 1 1 4 5 7
8  
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 3
Giải Bảy
G.7
239 1 7
Giải Sáu
G.6
0157 7556 0675 2 3 7
Giải Năm
G.5
9684 3 9
Giải Tư
G.4
79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017
4
5
1 3
6 7 9
Giải Ba
G.3
01062 19266 6 2 3 4 6
Giải Nhì
G.2
90903 7 5
Giải Nhất
G.1
48082 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
119564 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 3 7
3 9
4 1 3
5 6 7 9
6 2 3 4 6
7 5
8 2 4
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
946 1 7 8
Giải Sáu
G.6
1949 2318 0771 2  
Giải Năm
G.5
1197 3 2 4
Giải Tư
G.4
01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034
4
5
6 9
6
Giải Ba
G.3
03270 63178 6 5 9
Giải Nhì
G.2
07317 7 0 1 7 8
Giải Nhất
G.1
12256 8 8
Giải ĐB
ĐB
995169 9 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 8
2  
3 2 4
4 6 9
5 6
6 5 9
7 0 1 7 8
8 8
9 7 7 8