XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/10/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
46
65
Giải Bảy G.7
841
105
493
Giải Sáu G.6
1867
3645
0309
0123
6417
3535
1659
6257
1209
Giải Năm G.5
5229
5411
9769
Giải Tư G.4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải Ba G.3
98972
59878
77334
25044
04701
46251
Giải Nhì G.2
29338
75749
45150
Giải Nhất G.1
90208
57908
74958
Giải ĐB ĐB
417218
836329
331524
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 3 5 8 1 9
1 8 1 7  
2 0 1 8 9 1 3 9 9
3 7 8 4 5 6 9
4 1 5 0 2 4 6 9 3
5 6 9   0 0 1 7 8 9
6 1 7   5 9
7 2 8 3 8
8      
9 7 4 4 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
46
65
Giải Bảy G.7
841
105
493
Giải Sáu G.6
1867
3645
0309
0123
6417
3535
1659
6257
1209
Giải Năm G.5
5229
5411
9769
Giải Tư G.4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải Ba G.3
98972
59878
77334
25044
04701
46251
Giải Nhì G.2
29338
75749
45150
Giải Nhất G.1
90208
57908
74958
Giải ĐB ĐB
417218
836329
331524

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 3 5 8 1 9
1 8 1 7  
2 0 1 8 9 1 3 9 4 9
3 7 8 4 5 6 9
4 1 5 0 2 4 6 9 3
5 6 9   0 0 1 7 8 9
6 1 7   5 9
7 2 8 3 8
8      
9 7 4 4 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
31
26
50
Giải Bảy G.7
480
693
224
Giải Sáu G.6
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
Giải Năm G.5
9968
1171
8112
Giải Tư G.4
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
Giải Ba G.3
33101
58476
12920
26543
70173
95467
Giải Nhì G.2
06395
97562
03818
Giải Nhất G.1
08480
17334
78566
Giải ĐB ĐB
430160
724308
590479

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 2 4 8  
1 4 8 2 6 8
2 0 0 6 9 4 6
3 1 4 4 6 9 6
4 3 4 3 0
5 0 6 0
6 0 8 0 2 6 7
7 2 6 7 1 3 3 6 9
8 0 0   1
9 5 7 1 3 3 0 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
00
19
Giải Bảy G.7
848
826
Giải Sáu G.6
5827
5595
7194
1753
5524
5502
Giải Năm G.5
4578
9301
Giải Tư G.4
05688
85428
13985
41537
10366
17606
70618
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
Giải Ba G.3
97214
38009
87107
31658
Giải Nhì G.2
83765
21176
Giải Nhất G.1
20929
18419
Giải ĐB ĐB
987446
007924

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 6 9 1 2 7
1 4 8 9 9
2 7 8 9 1 4 4 6
3 7  
4 6 8 8
5   3 7 7 8
6 5 6 2
7 8 6
8 5 8  
9 4 5 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
93
95
92
Giải Bảy G.7
811
404
024
Giải Sáu G.6
1229
4970
1645
7942
8019
3091
5273
3800
3099
Giải Năm G.5
4609
2652
3389
Giải Tư G.4
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031
06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783
Giải Ba G.3
68961
54896
39490
83359
76309
62997
Giải Nhì G.2
86335
20042
89800
Giải Nhất G.1
34968
72625
26212
Giải ĐB ĐB
240800
460257
615220

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 4 9 4 0 0 2 9
1 1 9 2 7
2 1 9 5 0 4
3 5 1 3  
4 1 5 2 2 3 0
5   2 7 9 9 1
6 1 8 5 1 6
7 0 0 0 2 3
8 7   3 9
9 3 6 7 0 1 5 8 2 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
22
24
Giải Bảy G.7
340
710
Giải Sáu G.6
2095
9662
3889
9901
2447
9271
Giải Năm G.5
9732
3232
Giải Tư G.4
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
Giải Ba G.3
84379
51974
13376
34075
Giải Nhì G.2
34565
44930
Giải Nhất G.1
99423
53253
Giải ĐB ĐB
313476
253781

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 9 1 6
1 7 0
2 2 3 5 4 7
3 2 0 0 2 4 6 8
4 0 7
5 3 3
6 2 5  
7 4 6 9 1 5 6
8 9 1
9 1 5 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
91
50
Giải Bảy G.7
995
049
Giải Sáu G.6
0174
7070
2720
9739
3057
0155
Giải Năm G.5
0344
2363
Giải Tư G.4
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải Ba G.3
37838
47370
69374
50740
Giải Nhì G.2
81893
31077
Giải Nhất G.1
60802
54589
Giải ĐB ĐB
683105
154671

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5  
1 2  
2 0 3
3 6 8 9
4 4 0 2 3 9
5 1 1 0 5 7
6 7 3 6 8
7 0 0 4 1 4 7
8   2 9
9 0 1 1 3 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
20
40
Giải Bảy G.7
882
609
Giải Sáu G.6
7382
5262
2356
9029
3598
6203
Giải Năm G.5
7998
4945
Giải Tư G.4
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
Giải Ba G.3
62573
01348
85610
29149
Giải Nhì G.2
24173
95635
Giải Nhất G.1
09839
45372
Giải ĐB ĐB
914754
606910

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 9
1 9 0 0
2 0 9
3 6 9 5
4 8 9 0 5 7 9
5 4 6 7 1 6 9
6 2 6  
7 3 3 2 9
8 2 2 7 9
9 8 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
77
63
45
Giải Bảy G.7
294
616
093
Giải Sáu G.6
4650
8285
2902
8577
7377
0001
2182
1412
8738
Giải Năm G.5
7260
0364
5336
Giải Tư G.4
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
Giải Ba G.3
14351
84767
72731
23697
49117
96866
Giải Nhì G.2
89762
95855
96588
Giải Nhất G.1
08803
65110
33842
Giải ĐB ĐB
023054
848314
364275

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 8 1 4 0 8
1 4 0 4 6 2 7
2 6   5
3   1 1 7 6 8
4   0 2 5
5 0 1 4 6 2 5 9 8
6 0 2 7 3 4 4 6
7 7 0 7 7 5
8 4 5 5 8   2 5 8
9 4 7 3 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải Tám G.8
79
02
75
Giải Bảy G.7
647
899
187
Giải Sáu G.6
0319
4809
4029
9237
5996
2512
0883
1231
0501
Giải Năm G.5
8703
1696
6434
Giải Tư G.4
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
Giải Ba G.3
74603
54541
46122
74876
44403
22063
Giải Nhì G.2
93042
06139
74395
Giải Nhất G.1
17667
69999
60481
Giải ĐB ĐB
588693
985281
310753

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 0 3 3 4 9 2 5 1 3
1 9 2  
2 9 2 8
3 0 4 6 7 9 0 1 4
4 1 2 7    
5   0 3
6 0 7   3
7 0 9 5 6 8 4 5 7
8   1 3 1 3 7
9 3 9 6 6 6 9 9 3 5 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
98
75
Giải Bảy G.7
409
578
Giải Sáu G.6
8283
5574
1897
0818
1535
0529
Giải Năm G.5
1118
9668
Giải Tư G.4
81972
49080
37863
08939
06415
55051
07436
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
Giải Ba G.3
83210
22328
33791
65501
Giải Nhì G.2
27744
96544
Giải Nhất G.1
12392
67536
Giải ĐB ĐB
516541
478412

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 1 8
1 0 5 8 0 2 8
2 8 9
3 6 9 5 6 9
4 1 4 4 5
5 1 9
6 3 8
7 2 4 5 8
8 0 3 6
9 2 7 8 1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
65
89
55
Giải Bảy G.7
333
724
262
Giải Sáu G.6
0024
5510
5496
2599
3127
2581
0256
1707
7169
Giải Năm G.5
0824
7830
8590
Giải Tư G.4
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
Giải Ba G.3
52224
34788
72839
51792
85833
74034
Giải Nhì G.2
71404
35178
84007
Giải Nhất G.1
32969
59076
90381
Giải ĐB ĐB
381443
038430
334862

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 5 9   7 7
1 0 5 2 6  
2 4 4 4 4 2 4 7 8 1
3 0 3 0 0 9 3 4
4 3   0 5 8
5 2 6 4 5 6
6 5 9   2 2 8 9
7   6 8  
8 8 1 6 8 9 1 6
9 0 6 2 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
49
80
Giải Bảy G.7
398
740
Giải Sáu G.6
9920
9610
8989
9762
2221
4682
Giải Năm G.5
6078
4512
Giải Tư G.4
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải Ba G.3
89472
25303
98476
53126
Giải Nhì G.2
45585
09040
Giải Nhất G.1
97446
16434
Giải ĐB ĐB
221985
448744

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5  
1 0 2 7
2 0 1 1 6 9
3 6 7 4
4 6 9 0 0 1 4
5   0
6 0 9 2 2
7 2 8 3 6 7
8 5 5 9 0 2
9 8 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
14
30
Giải Bảy G.7
692
397
Giải Sáu G.6
8986
5898
8525
8467
0717
0105
Giải Năm G.5
5219
5771
Giải Tư G.4
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải Ba G.3
52484
09279
50524
36990
Giải Nhì G.2
39549
23710
Giải Nhất G.1
96021
42118
Giải ĐB ĐB
629643
998389

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 5 6
1 3 4 9 0 7 8
2 1 5 4 7 8
3 7 0 3
4 3 8 9  
5    
6 5 3 7
7 8 9 1 6
8 4 6 9
9 2 6 8 0 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
27
38
Giải Bảy G.7
126
296
Giải Sáu G.6
4985
6976
9871
4423
3251
2795
Giải Năm G.5
9685
2418
Giải Tư G.4
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
Giải Ba G.3
32955
70010
03549
00582
Giải Nhì G.2
78620
18167
Giải Nhất G.1
16671
07816
Giải ĐB ĐB
612558
805515

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7  
1 0 8 5 5 6 8
2 0 6 7 3 8
3   8
4 2 9 9
5 5 6 8 1
6   3 7
7 1 1 6  
8 2 4 5 5 1 2 5 6
9 6 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
22
06
04
Giải Bảy G.7
071
606
336
Giải Sáu G.6
4152
2429
5621
8903
3533
7844
3633
2647
5948
Giải Năm G.5
1398
7558
5009
Giải Tư G.4
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
Giải Ba G.3
94867
03750
42661
04833
54129
21534
Giải Nhì G.2
73129
02030
67953
Giải Nhất G.1
61640
36506
50028
Giải ĐB ĐB
276788
179674
025671

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 3 4 6 6 6 4 9
1 9    
2 1 2 9 9 0 5 1 8 9
3   0 3 3 6 3 4 6
4 0 7 7 4 7 8
5 0 2 2 8 3
6 7 1 5
7 1 8 4 5 5 1 7
8 8 5 4 7
9 7 8   2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
86
16
89
Giải Bảy G.7
020
200
646
Giải Sáu G.6
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
Giải Năm G.5
4720
1539
3951
Giải Tư G.4
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
Giải Ba G.3
12524
61371
97045
57814
72652
73586
Giải Nhì G.2
28551
41987
84633
Giải Nhất G.1
33597
50382
74632
Giải ĐB ĐB
581201
284830
835555

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 0 1 7  
1 1 7 4 6 8 7
2 0 0 4 6 1 7
3 2 7 0 9 2 3 4
4 2 5 1 2 6
5 0 1   1 2 5 7
6   4 7 7
7 1 6 5 2 5
8 6 8 0 2 4 7 6 9
9 2 3 7 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
05
21
Giải Bảy G.7
160
761
Giải Sáu G.6
8138
1975
5895
3832
1236
2544
Giải Năm G.5
1714
3056
Giải Tư G.4
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
Giải Ba G.3
82398
99406
54506
09687
Giải Nhì G.2
18118
62274
Giải Nhất G.1
92493
26511
Giải ĐB ĐB
299167
056234

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 6 6 8
1 4 8 1
2 3 8 1 6
3 8 8 2 4 6 7
4 7 4
5   5 6
6 0 2 7 1 6
7 5 6 2 4
8 9 7
9 3 5 8 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
40
73
37
Giải Bảy G.7
810
774
930
Giải Sáu G.6
8385
7031
4996
3064
1423
4893
0142
4173
7705
Giải Năm G.5
2827
0261
0754
Giải Tư G.4
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
Giải Ba G.3
36985
25258
69380
93914
45328
04042
Giải Nhì G.2
91547
13261
35467
Giải Nhất G.1
33300
05912
07454
Giải ĐB ĐB
446168
853776
401352

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 2 4 5 5
1 0 0 2 3 9 2 4 6  
2 7 3 8
3 1   0 2 7
4 0 6 7 3 1 2 2
5 0 3 8 6 8 2 4 4
6 8 1 1 2 4 7
7   3 4 6 3
8 5 5 0 9 9
9 6 3 2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
42
88
Giải Bảy G.7
362
328
Giải Sáu G.6
6537
6268
1397
9903
1674
4578
Giải Năm G.5
2255
9698
Giải Tư G.4
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải Ba G.3
96302
86823
26386
38727
Giải Nhì G.2
25833
55151
Giải Nhất G.1
38478
32595
Giải ĐB ĐB
424317
323787

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 3 6
1 7 9  
2 3 5 0 7 8
3 3 7 9  
4 2 6 7 7
5 5 7 1
6 2 8 0
7 8 4 8
8   6 7 8
9 0 7 4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
29
61
Giải Bảy G.7
242
448
Giải Sáu G.6
3849
7441
0684
3942
9887
0928
Giải Năm G.5
9677
7257
Giải Tư G.4
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải Ba G.3
00347
76033
19272
35968
Giải Nhì G.2
36596
46380
Giải Nhất G.1
61904
12712
Giải ĐB ĐB
581205
417155

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 4 5  
1   0 2
2 6 8 9 4 8
3 0 3 5 7  
4 1 2 4 7 9 2 8
5   0 5 6 7
6   1 1 8
7 7 2
8 4 0 6 7 9
9 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
28
99
Giải Bảy G.7
878
421
Giải Sáu G.6
3596
7058
5620
7882
5296
4816
Giải Năm G.5
6025
7923
Giải Tư G.4
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
Giải Ba G.3
49291
89394
13529
14437
Giải Nhì G.2
57621
76009
Giải Nhất G.1
98481
46458
Giải ĐB ĐB
120125
063642

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   9
1 3 4 6
2 0 1 5 5 8 9 1 3 9
3 0 2 7 9
4 8 2 5
5 8 8
6 0 0
7 8 3
8 1 3 2 6
9 1 3 4 6 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa ThừaThiênHuế Kon Tum
Giải Tám G.8
20
78
34
Giải Bảy G.7
873
787
115
Giải Sáu G.6
1788
8417
8435
7106
9428
0892
8561
6810
9211
Giải Năm G.5
3413
7363
7442
Giải Tư G.4
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
Giải Ba G.3
65371
95959
41258
55604
77292
36754
Giải Nhì G.2
04503
29176
22605
Giải Nhất G.1
32354
77165
99027
Giải ĐB ĐB
936350
321036
643539

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa ThừaThiênHuế Kon Tum
0 0 3 7 4 4 6 5 7
1 3 5 7   0 1 5
2 0 4 8 9 7 8
3 3 5 7 6 4 8 9
4   3 2
5 0 4 9 4 8 4
6 5 3 5 7 1 4 4
7 1 3 2 6 8 2 4
8 8 7  
9 8 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
86
44
09
Giải Bảy G.7
558
309
382
Giải Sáu G.6
7515
3948
3907
8112
6386
5812
8140
9089
0659
Giải Năm G.5
2035
4530
7796
Giải Tư G.4
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
Giải Ba G.3
86963
79370
62323
28390
30066
33828
Giải Nhì G.2
25851
63837
52250
Giải Nhất G.1
60344
67428
61910
Giải ĐB ĐB
929614
060511
918974

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 7 9 9 9
1 3 4 5 1 2 2 9 0 7
2 6 3 8 8
3 0 5 0 7 9  
4 2 4 8 0 4 0 6
5 1 8   0 0 5 8 9
6 3 9   6
7 0 9 9 0 3 4
8 6 1 5 6 2 9
9   0 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
15
08
Giải Bảy G.7
023
001
Giải Sáu G.6
8898
4989
8638
7229
3341
2037
Giải Năm G.5
4424
9793
Giải Tư G.4
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
Giải Ba G.3
45706
55959
05375
12052
Giải Nhì G.2
59376
18019
Giải Nhất G.1
69680
77481
Giải ĐB ĐB
759041
370625

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 1 8
1 4 5 5 5 6 9
2 2 3 4 0 1 5 9
3 8 7
4 1 1
5 9 1 2
6 1 4  
7 6 7 5
8 0 9 1
9 8 1 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
16
53
51
Giải Bảy G.7
572
337
885
Giải Sáu G.6
4409
6733
8933
0187
2550
6381
0299
0880
8548
Giải Năm G.5
4380
3673
3708
Giải Tư G.4
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
Giải Ba G.3
06241
85274
86135
73577
30384
00319
Giải Nhì G.2
90086
05692
60015
Giải Nhất G.1
35072
61094
83849
Giải ĐB ĐB
690031
197311
939656

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 9 8 8
1 6 1 3 5 9
2 4 8 6 5
3 1 3 3 5 7 9
4 1 9 6 1 8 9
5   0 0 1 1 3 1 6
6 6   9
7 2 2 4 3 7 3 8
8 0 0 0 6 7 1 7 0 4 4 5
9   2 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
21
10
Giải Bảy G.7
371
286
Giải Sáu G.6
5698
5262
1741
8869
3861
4596
Giải Năm G.5
7327
8280
Giải Tư G.4
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
Giải Ba G.3
81088
48245
96396
19921
Giải Nhì G.2
22471
23642
Giải Nhất G.1
90252
14331
Giải ĐB ĐB
392296
648303

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 4 3 3
1   0
2 1 1 7 1 6
3 9 1
4 1 5 7 2 3
5 2 5 3 5 9
6 2 6 1 9
7 1 1  
8 8 0 0 6
9 6 8 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
54
01
Giải Bảy G.7
925
257
Giải Sáu G.6
2815
3847
0354
7040
6007
3908
Giải Năm G.5
2393
1743
Giải Tư G.4
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải Ba G.3
01272
31854
33504
63545
Giải Nhì G.2
01272
92740
Giải Nhất G.1
01272
61665
Giải ĐB ĐB
327026
025576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 4 1 4 7 8
1 5 5 4
2 5 6 8  
3   2
4 7 0 0 3 5 8
5 4 4 4 7
6 1 4 5
7 2 2 2 3 3 5 6
8 6 5
9 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
22
78
Giải Bảy G.7
889
757
Giải Sáu G.6
9707
3762
2979
4542
4527
1162
Giải Năm G.5
2714
1877
Giải Tư G.4
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
Giải Ba G.3
28427
20934
35873
49759
Giải Nhì G.2
88379
21051
Giải Nhất G.1
14739
71606
Giải ĐB ĐB
507273
233556

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 2 6
1 4  
2 2 7 5 7 7
3 4 9 3
4 0 2
5 1 1 6 7 9
6 2 6 2
7 3 6 9 9 3 6 7 8
8 6 9 1
9 0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
52
10
38
Giải Bảy G.7
457
649
280
Giải Sáu G.6
4438
2920
1320
3684
8712
8169
9871
9191
3367
Giải Năm G.5
4029
6810
0113
Giải Tư G.4
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
Giải Ba G.3
27456
62422
86811
67224
30046
43116
Giải Nhì G.2
87630
55648
51247
Giải Nhất G.1
72627
32200
96867
Giải ĐB ĐB
020954
274909
555275

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   0 9 0 4
1   0 0 1 2 2 4 3 6
2 0 0 2 7 9 4 5
3 0 4 7 8 2 4 5 8
4   6 8 9 6 7
5 1 2 4 6 7 1  
6 4 6 9 7 7 8 9
7     1 5 7
8   4 0 3
9 5 7   1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
87
51
72
Giải Bảy G.7
541
854
888
Giải Sáu G.6
8909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
Giải Năm G.5
8272
8827
1539
Giải Tư G.4
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
Giải Ba G.3
61210
34730
90127
34341
23387
08827
Giải Nhì G.2
72138
08686
85837
Giải Nhất G.1
68837
51712
89502
Giải ĐB ĐB
774819
042652
992668

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9   0 2
1 0 5 9 2 3
2 6 7 8 0 7 7 2 7 7
3 0 2 7 8 1 5 6 0 7 9
4 1 1 3 7 2
5 9 1 2 4 1
6   4 7 8
7 2   2 5
8 0 7 1 6 7 8 8
9 4 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
34
01
Giải Bảy G.7
092
923
Giải Sáu G.6
2877
7535
7640
2282
5348
5002
Giải Năm G.5
5342
3475
Giải Tư G.4
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
Giải Ba G.3
50992
30867
08043
95581
Giải Nhì G.2
86801
33555
Giải Nhất G.1
44998
31109
Giải ĐB ĐB
895519
886147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 1 2 9
1 9 4 8
2   3
3 4 5  
4 0 0 2 3 7 8
5 1 8 2 3 5
6 7 7  
7 4 7 0 5
8 8 1 2 6
9 2 2 8 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải Tám G.8
67
95
23
Giải Bảy G.7
396
557
570
Giải Sáu G.6
9485
6623
0025
2415
8067
9685
7746
3306
0348
Giải Năm G.5
5158
9124
5075
Giải Tư G.4
61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292
Giải Ba G.3
22361
66168
11244
06380
21450
05560
Giải Nhì G.2
72792
06851
62506
Giải Nhất G.1
18706
18655
29452
Giải ĐB ĐB
928024
227529
558635

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 1 4 6 2 3 2 6 6
1   5 2
2 3 4 5 4 9 3
3 7 8   5
4 0 4 4 6 8 9
5 8 1 1 5 7 8 0 2 2
6 1 7 8 3 7 0 0
7     0 5
8 5 0 0 5 4
9 1 2 6 8 5 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
44
51
Giải Bảy G.7
594
604
Giải Sáu G.6
2280
2320
7827
4838
9654
7649
Giải Năm G.5
9991
6871
Giải Tư G.4
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
Giải Ba G.3
12961
03984
22345
71504
Giải Nhì G.2
33442
77229
Giải Nhất G.1
40520
22413
Giải ĐB ĐB
008755
180721

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4 6
1   0 3
2 0 0 4 7 1 9
3 4 8 9
4 2 4 5 9
5 1 5 1 4 9
6 1 3  
7   1 1 3
8 0 3 4  
9 1 4 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
27
78
Giải Bảy G.7
496
641
Giải Sáu G.6
8074
1372
9598
8863
6506
1951
Giải Năm G.5
6028
1093
Giải Tư G.4
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải Ba G.3
27081
08038
02712
58411
Giải Nhì G.2
72716
96984
Giải Nhất G.1
20937
81264
Giải ĐB ĐB
874746
443342

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 6
1 6 1 1 2
2 7 8 7
3 3 7 8 5
4 6 1 2
5 3 6 1
6 4 3 4 6 7
7 2 4 4 8 9
8 1 4 7
9 2 6 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
27
99
Giải Bảy G.7
391
684
Giải Sáu G.6
4160
2650
7433
7100
1569
9478
Giải Năm G.5
0865
9331
Giải Tư G.4
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
Giải Ba G.3
24600
02792
94088
54941
Giải Nhì G.2
55770
44475
Giải Nhất G.1
35241
31182
Giải ĐB ĐB
464825
047033

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 6 0
1   2
2 5 5 7  
3 3 1 1 2 3
4 1 1 1 9
5 0 1  
6 0 5 9 9
7 0 5 5 8
8 3 2 4 6 8
9 1 2 3 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
47
73
53
Giải Bảy G.7
845
629
557
Giải Sáu G.6
1918
1708
0089
9104
8228
0153
4961
7786
4653
Giải Năm G.5
6668
5556
8517
Giải Tư G.4
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
Giải Ba G.3
88392
11932
37443
21915
62813
17981
Giải Nhì G.2
28064
57460
53231
Giải Nhất G.1
06178
97224
67515
Giải ĐB ĐB
131029
650472
842075

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 4 8 4  
1 0 8 5 7 3 5 7 8
2 9 4 8 9  
3 2   0 1
4 5 7 1 3 8  
5   3 4 6 7 3 3 4 7
6 4 8 0 5 1 4
7 1 4 8 2 3 0 5
8 6 9   0 1 6
9 2 6 5 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
18
45
23
Giải Bảy G.7
632
360
172
Giải Sáu G.6
2639
9214
0698
4292
9852
9617
4990
6251
5558
Giải Năm G.5
7950
8878
0540
Giải Tư G.4
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
63026
99380
93962
00508
27920
98844
78292
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
Giải Ba G.3
09449
88556
20241
35896
36552
79468
Giải Nhì G.2
20071
90026
36821
Giải Nhất G.1
91894
32126
48880
Giải ĐB ĐB
517333
150551
721719

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 8 8 6
1 2 4 8 7 9
2 1 0 6 6 6 1 3
3 1 2 3 9   0
4 9 1 4 5 0
5 0 6 1 2 1 2 8 8
6   0 2 6 8
7 1 8 2 2 4
8 0 0 0 1
9 0 4 4 8 2 2 6 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
12
79
Giải Bảy G.7
118
607
Giải Sáu G.6
0926
8434
0517
2040
3887
0841
Giải Năm G.5
8817
8834
Giải Tư G.4
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
Giải Ba G.3
74248
10333
46859
26926
Giải Nhì G.2
20760
79356
Giải Nhất G.1
32556
40363
Giải ĐB ĐB
693904
555589

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 5 7 6 7
1 2 7 7 8 5
2 6 6
3 3 4 4
4 8 0 1
5 6 1 2 6 9
6 0 1 2 3
7 2 5 5 9
8   5 7 9
9 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
91
67
71
Giải Bảy G.7
127
108
445
Giải Sáu G.6
8363
1276
5155
3660
9619
0095
1993
4286
8382
Giải Năm G.5
4950
7383
0596
Giải Tư G.4
90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694
1878
26288
50039
80432
29833
74175
87091
91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411
Giải Ba G.3
05487
50983
07768
57119
64076
84056
Giải Nhì G.2
23289
84685
04652
Giải Nhất G.1
75397
62359
64965
Giải ĐB ĐB
412987
782808
866553

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 8 8 0
1   9 9 1
2 7   4
3   2 3 9  
4     2 5
5 0 4 5 9 2 3 6 8
6 3 0 7 8 5
7 2 3 5 5 6 5 8 1 6
8 3 7 7 9 3 5 8 2 6 7
9 1 4 7 1 5 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
95
31
Giải Bảy G.7
949
356
Giải Sáu G.6
6575
8800
0213
4120
2470
1725
Giải Năm G.5
3024
2819
Giải Tư G.4
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
Giải Ba G.3
11439
03209
51321
58928
Giải Nhì G.2
89417
38703
Giải Nhất G.1
52986
78371
Giải ĐB ĐB
256687
579877

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 3 8 9 3 6
1 3 7 7 6 9
2 4 0 1 5 8
3 9 1 3 4
4 3 9  
5 4 5 6
6   8 9
7 5 0 1 7
8 6 7 5
9 5 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
00
64
Giải Bảy G.7
554
691
Giải Sáu G.6
1605
4512
9627
6221
6837
5734
Giải Năm G.5
2330
8085
Giải Tư G.4
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải Ba G.3
66065
87108
37074
07489
Giải Nhì G.2
11339
66078
Giải Nhất G.1
79131
56965
Giải ĐB ĐB
654093
897460

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 1 3 5 5 8  
1 1 2  
2 3 7 1
3 0 1 9 0 4 7 9
4   3
5 4 5 8
6 0 4 5 0 3 4 5 7
7   4 8
8   5 9
9 3 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
08
87
Giải Bảy G.7
095
037
Giải Sáu G.6
6480
9099
7565
0418
7218
3524
Giải Năm G.5
0394
2217
Giải Tư G.4
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
Giải Ba G.3
41284
65655
58980
31972
Giải Nhì G.2
51582
85071
Giải Nhất G.1
24112
97256
Giải ĐB ĐB
481223
405124

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 2 4 9
1 2 4 6 7 8 8
2 3 9 4 4 4
3 0 7 7
4 1  
5 5 6 9
6 5  
7 6 1 2 5
8 0 2 4 0 7
9 4 5 9 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
80
73
83
Giải Bảy G.7
340
951
376
Giải Sáu G.6
3868
0945
0456
7628
1160
7906
4620
8207
5589
Giải Năm G.5
9393
1153
1007
Giải Tư G.4
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
Giải Ba G.3
51688
50023
11039
31779
58606
42461
Giải Nhì G.2
68965
40120
43731
Giải Nhất G.1
94280
16275
05699
Giải ĐB ĐB
817932
368137
996311

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 2 6 7 7
1     1
2 3 8 0 8 0 1 9
3 2 7 9 1 1 2
4 0 3 5 7    
5 6 1 3 9  
6 5 8 8 0 1
7   3 5 8 9 6
8 0 0 2 8 3 5 9 3 9
9 3 7 4 8 4 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
86
87
41
Giải Bảy G.7
995
965
507
Giải Sáu G.6
7220
3246
7216
3813
2698
0352
3358
2765
5249
Giải Năm G.5
1732
3742
8866
Giải Tư G.4
65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
Giải Ba G.3
78584
46543
12725
89325
04822
33338
Giải Nhì G.2
97855
16701
65133
Giải Nhất G.1
85435
44896
56902
Giải ĐB ĐB
623666
382082
287063

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   1 2 3 5 7
1 6 9 3 8  
2 0 5 5 2
3 2 5   3 8
4 3 6 6 2 6 8 1 2 9
5 2 5 2 4 8
6 6 7 5 3 5 6
7 9   7
8 1 4 6 8 2 3 7 3 4
9 5 2 5 6 8 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
18
65
Giải Bảy G.7
775
560
Giải Sáu G.6
1759
9018
3678
0136
1097
3847
Giải Năm G.5
8015
4055
Giải Tư G.4
86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
Giải Ba G.3
73018
87719
36208
36788
Giải Nhì G.2
20414
99312
Giải Nhất G.1
81279
16601
Giải ĐB ĐB
220992
449916

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   1 5 5 8
1 4 5 7 8 8 8 8 9 1 2 6
2 1 4
3 3 6
4   7 9
5 9 5
6 1 0 4 5
7 5 8 9  
8   4 8
9 2 4 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải Tám G.8
35
09
99
Giải Bảy G.7
689
274
974
Giải Sáu G.6
9815
1624
5794
9696
2562
5586
7232
0493
6985
Giải Năm G.5
7508
9496
2365
Giải Tư G.4
24088
93436
83267
25056
11098
53609
07911
13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479
79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957
Giải Ba G.3
94134
33953
45901
27390
86947
49743
Giải Nhì G.2
88330
73018
03109
Giải Nhất G.1
01745
34702
30167
Giải ĐB ĐB
591586
205223
395087

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 8 9 1 2 2 9 9
1 1 5 8  
2 4 3 3 8 9
3 0 4 5 6 7 2
4 5   3 7
5 3 6   7
6 7 2 4 5 7
7   4 9 0 1 4
8 6 8 9 6 1 5 7
9 4 8 0 2 6 6 6 3 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
56
75
Giải Bảy G.7
912
413
Giải Sáu G.6
2005
0670
1933
7966
7983
9387
Giải Năm G.5
5633
3962
Giải Tư G.4
52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983
36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367
Giải Ba G.3
85553
98997
61971
48390
Giải Nhì G.2
86403
82681
Giải Nhất G.1
78944
62206
Giải ĐB ĐB
130347
258972

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5 6 8
1 2 3
2 2 6
3 3 3 4 8  
4 4 7  
5 3 6 9 3
6   2 6 7
7 0 3 1 2 4 5
8 3 0 1 3 7
9 7 8 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
82
18
Giải Bảy G.7
834
693
Giải Sáu G.6
2843
7057
6905
1618
3382
7166
Giải Năm G.5
8798
0295
Giải Tư G.4
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
Giải Ba G.3
26210
40158
72828
51511
Giải Nhì G.2
72628
43429
Giải Nhất G.1
90726
75465
Giải ĐB ĐB
679369
793144

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 5 2
1 0 3 1 3 8 8
2 6 8 8 9
3 2 4 6
4 3 5 4
5 7 8 7
6 9 0 0 5 6
7 8  
8 0 2 2 5
9 7 8 8 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
04
33
Giải Bảy G.7
616
317
Giải Sáu G.6
2655
6658
1572
7187
2713
7557
Giải Năm G.5
4936
0318
Giải Tư G.4
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716
Giải Ba G.3
13088
83922
38864
87318
Giải Nhì G.2
51181
49937
Giải Nhất G.1
91314
44019
Giải ĐB ĐB
378382
944069

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7  
1 4 6 3 6 7 8 8 9
2 2 3
3 0 6 6 3 7 9
4 5  
5 5 8 1 7
6 8 3 4 9
7 2 7
8 0 1 2 4 8 7
9   7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
26
68
52
Giải Bảy G.7
246
206
876
Giải Sáu G.6
4843
1756
4022
9087
5127
5050
6273
0556
0100
Giải Năm G.5
0349
4047
3629
Giải Tư G.4
39795
47778
89887
87498
75724
96692
83687
00845
84081
14403
78806
16392
78757
24077
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
Giải Ba G.3
10432
61920
19145
69202
78783
00226
Giải Nhì G.2
65708
03718
42676
Giải Nhất G.1
49413
80381
11968
Giải ĐB ĐB
285070
337246
301481

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 2 3 6 6 0
1 3 8 1 5 9
2 0 2 4 6 7 6 9
3 2   5 7
4 3 6 9 5 5 6 7  
5 6 0 7 2 6
6   8 4 8
7 0 8 7 3 6 6
8 7 7 1 1 7 1 3
9 2 5 8 2 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
Giải Tám G.8
50
01
29
Giải Bảy G.7
300
645
076
Giải Sáu G.6
7234
2530
4796
4353
1876
7872
0150
0831
1870
Giải Năm G.5
4122
6256
3343
Giải Tư G.4
06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008
02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267
Giải Ba G.3
88997
76827
10206
26111
35947
86069
Giải Nhì G.2
59271
76443
33526
Giải Nhất G.1
87700
59106
75698
Giải ĐB ĐB
798477
247061
229077

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 0 0 0 9 1 6 6 6 8 8
1   1 4
2 2 7 6 2 6 9
3 0 1 4 8   1
4   3 5 3 7
5 0 0 3 6 6 0 9
6   1 7 9
7 1 1 5 7 2 3 6 0 6 6 7
8 4 9  
9 6 7   8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
06
13
Giải Bảy G.7
131
729
Giải Sáu G.6
0270
0459
8807
5114
1563
8185
Giải Năm G.5
7826
3784
Giải Tư G.4
56469
45465
02955
10205
61002
55734
19018
50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206
Giải Ba G.3
93896
94901
91667
92133
Giải Nhì G.2
41275
72941
Giải Nhất G.1
92024
77317
Giải ĐB ĐB
975879
160673

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 2 5 6 7 5 6
1 8 3 4 7
2 4 6 4 9
3 1 4 3
4   1
5 5 9 8
6 5 9 3 7 7
7 0 5 9 3
8   4 5 6
9 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
62
36
21
Giải Bảy G.7
125
031
179
Giải Sáu G.6
4015
6537
0866
5872
8693
7725
4479
4526
4013
Giải Năm G.5
5272
0347
8408
Giải Tư G.4
28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311
53383
67900
66642
02142
02142
05586
38472
08296
45501
98243
49707
75417
09409
92673
Giải Ba G.3
87288
33027
47145
68670
28006
72502
Giải Nhì G.2
31210
31079
80869
Giải Nhất G.1
23984
04868
54262
Giải ĐB ĐB
478402
424150
891159

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 0 1 2 6 7 8 9
1 0 1 3 5   3 7
2 5 6 7 7 5 1 6
3 7 1 6  
4 2 6 2 2 2 5 7 3
5   0 9
6 2 6 8 2 9
7 2 0 2 2 9 3 9 9
8 4 7 8 3 6  
9   3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
79
81
Giải Bảy G.7
099
230
Giải Sáu G.6
7163
2021
9892
4936
6993
9094
Giải Năm G.5
3247
7424
Giải Tư G.4
28467
30091
11069
07695
16123
33210
75216
14290
81498
26350
54078
70447
91045
57140
Giải Ba G.3
56368
29283
84323
74612
Giải Nhì G.2
25713
06812
Giải Nhất G.1
83642
75385
Giải ĐB ĐB
871347
165674

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 3 6 2 2
2 1 3 3 4
3   0 6
4 2 7 7 0 5 7
5   0
6 3 7 8 9  
7 9 4 8
8 3 1 5
9 1 2 5 9 0 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
73
61
Giải Bảy G.7
516
193
Giải Sáu G.6
8174
3904
8640
9463
5320
0943
Giải Năm G.5
5277
5787
Giải Tư G.4
62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải Ba G.3
32955
29744
12964
40317
Giải Nhì G.2
77707
82166
Giải Nhất G.1
86928
16141
Giải ĐB ĐB
219309
090553

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 7 9  
1 0 4 6 7
2 8 0 8 8
3 4  
4 0 4 9 1 3
5 5 3
6 1 1 3 4 6
7 3 4 7 1
8 7 0 7 7 9
9 0 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
55
98
Giải Bảy G.7
267
779
Giải Sáu G.6
3045
0781
7498
0261
9758
2818
Giải Năm G.5
1462
9573
Giải Tư G.4
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023
Giải Ba G.3
47210
70400
21713
69994
Giải Nhì G.2
55542
41700
Giải Nhất G.1
15503
97938
Giải ĐB ĐB
930074
685529

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 0 1 4
1 0 2 9 3 8 9
2 3 3 9
3   8
4 2 4 5 7  
5 5 8
6 2 7 8 1 7
7 4 3 9
8 1 4
9 8 8 4 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
67
37
84
Giải Bảy G.7
305
227
424
Giải Sáu G.6
1478
3340
1357
0756
4413
0203
2607
6065
5506
Giải Năm G.5
1553
8466
9884
Giải Tư G.4
10594
97648
78960
02054
55370
12123
92135
78138
68177
35072
61609
01682
33392
56356
58467
94031
41802
09574
06161
41813
69990
Giải Ba G.3
43547
99703
82959
73775
21723
64748
Giải Nhì G.2
19827
30056
53544
Giải Nhất G.1
80713
82934
69184
Giải ĐB ĐB
703929
246670
659449

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 5 3 9 2 6 7
1 3 3 3
2 3 7 9 7 3 4
3 5 4 7 8 1
4 0 7 8   4 8 9
5 3 4 7 6 6 6 9  
6 0 7 6 1 5 7
7 0 8 0 2 5 7 4
8   2 4 4 4
9 4 2 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
40
67
00
Giải Bảy G.7
670
813
472
Giải Sáu G.6
4721
0445
2651
7858
7060
7327
8036
0224
2258
Giải Năm G.5
6508
0522
1845
Giải Tư G.4
39394
55503
74759
93109
77459
50636
49577
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
67534
54653
55944
90925
85856
76398
56502
Giải Ba G.3
63901
02325
25016
86794
18741
57487
Giải Nhì G.2
61742
91600
57058
Giải Nhất G.1
84649
60300
26791
Giải ĐB ĐB
470358
454950
716241

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 8 9 0 0 6 0 2
1   0 3 6 7  
2 1 5 1 2 7 4 5
3 6   4 6
4 0 2 5 9   1 1 4 5
5 1 8 9 9 0 3 4 8 3 6 8 8
6   0 7  
7 0 7   2
8     7
9 4 4 9 1 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
49
06
Giải Bảy G.7
501
380
Giải Sáu G.6
0339
1827
3611
7752
1916
7502
Giải Năm G.5
7653
0209
Giải Tư G.4
20533
09438
80326
69611
43776
40969
44212
61256
32345
34296
61429
05372
28617
79374
Giải Ba G.3
68807
32355
69406
80581
Giải Nhì G.2
63580
99679
Giải Nhất G.1
02667
58733
Giải ĐB ĐB
065808
219086

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7 8 2 6 6 9
1 1 1 2 6 7
2 6 7 9
3 3 8 9 3
4 9 5
5 3 5 2 6
6 7 9  
7 6 2 4 9
8 0 0 1 6
9   6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
27
48
98
Giải Bảy G.7
652
484
870
Giải Sáu G.6
2595
9966
0123
8364
5884
6308
9330
5489
3889
Giải Năm G.5
6844
9252
8871
Giải Tư G.4
47924
07442
66529
93858
57785
03547
85048
51440
29301
66732
23643
28584
05786
26449
57212
89377
68836
80268
25645
65255
08280
Giải Ba G.3
38697
46193
46185
34486
31278
32261
Giải Nhì G.2
16841
64179
97015
Giải Nhất G.1
30965
20975
30748
Giải ĐB ĐB
308516
145019
087427

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   1 8  
1 6 9 2 5
2 3 4 7 9   7
3   2 0 6
4 1 2 4 7 8 0 3 8 9 5 8
5 2 8 2 5
6 5 6 4 1 8
7   5 9 0 1 7 8
8 5 4 4 4 5 6 6 0 9 9
9 3 5 7   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
37
91
Giải Bảy G.7
894
582
Giải Sáu G.6
3619
2204
5081
2567
9268
5834
Giải Năm G.5
7758
8125
Giải Tư G.4
05019
90269
56383
26389
18013
83345
83837
84345
30912
31324
01686
94174
43676
20137
Giải Ba G.3
35663
16493
05728
67880
Giải Nhì G.2
28138
92952
Giải Nhất G.1
96887
22966
Giải ĐB ĐB
633052
313522

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4  
1 3 9 9 2
2   2 4 5 8
3 7 7 8 4 7
4 5 5
5 2 8 2
6 3 9 6 7 8
7   4 6
8 1 3 7 9 0 2 6
9 3 4 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
97
99
Giải Bảy G.7
165
889
Giải Sáu G.6
1751
8447
6263
6436
8730
7957
Giải Năm G.5
6264
3100
Giải Tư G.4
82323
55181
33133
12523
93066
36329
80218
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải Ba G.3
05672
18872
31106
00327
Giải Nhì G.2
15589
49954
Giải Nhất G.1
71228
37240
Giải ĐB ĐB
328093
767459

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   0 6
1 8  
2 3 3 8 9 7
3 3 0 6 7
4 7 0 2 7
5 1 4 4 7 9
6 3 4 5 6 2
7 2 2 5 7
8 1 9 9
9 3 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
16
56
Giải Bảy G.7
422
558
Giải Sáu G.6
1148
8089
0973
1778
2416
0584
Giải Năm G.5
3011
5669
Giải Tư G.4
55731
52560
69523
72775
27511
82400
90663
39060
12607
26836
37622
25943
39967
10578
Giải Ba G.3
95243
59148
07252
90098
Giải Nhì G.2
51791
62615
Giải Nhất G.1
76935
01760
Giải ĐB ĐB
357049
028771

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 7
1 1 1 6 5 6
2 2 3 2
3 1 5 6
4 3 8 8 9 3
5   2 6 8
6 0 3 0 0 7 9
7 3 5 1 8 8
8 9 4
9 1 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
82
67
64
Giải Bảy G.7
621
889
540
Giải Sáu G.6
8826
5443
6471
0902
5136
8055
0443
2065
3331
Giải Năm G.5
1156
1944
9664
Giải Tư G.4
30314
05348
54505
11999
72830
28878
23550
80528
90640
27869
81288
76066
05892
62354
56859
91568
43351
85969
53294
56556
91870
Giải Ba G.3
00126
12225
15268
19673
12029
61598
Giải Nhì G.2
52931
77103
45251
Giải Nhất G.1
28090
30232
93914
Giải ĐB ĐB
980539
864681
250644

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 2 3  
1 4   4
2 1 5 6 6 8 9
3 0 1 9 2 6 1
4 3 8 0 4 0 3 4
5 0 6 4 5 1 1 6 9
6   6 7 8 9 4 4 5 8 9
7 1 8 3 0
8 2 1 8 9  
9 0 9 2 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
93
72
41
Giải Bảy G.7
505
163
322
Giải Sáu G.6
1166
2475
9828
2701
8357
8913
4699
9138
4123
Giải Năm G.5
5849
4493
1607
Giải Tư G.4
06039
93320
73690
06927
10927
06045
48699
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
59582
07386
76303
42387
84979
56058
79604
Giải Ba G.3
85435
64602
20288
88587
59445
01351
Giải Nhì G.2
96773
91545
67731
Giải Nhất G.1
30646
32153
20963
Giải ĐB ĐB
439619
520873
552552

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 5 1 9 3 4 7
1 9 3 5  
2 0 7 7 8 3 2 3
3 5 9 9 1 8
4 5 6 9 5 1 5
5   3 7 1 2 8
6 6 3 9 3
7 3 5 2 3 9
8   7 7 8 9 2 6 7
9 0 3 9 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
84
67
Giải Bảy G.7
867
311
Giải Sáu G.6
7190
9168
2093
5757
5249
0961
Giải Năm G.5
1489
6993
Giải Tư G.4
74611
41786
34834
29462
00201
16906
03134
83976
61452
08310
71570
18115
22321
46006
Giải Ba G.3
58564
84674
21638
28753
Giải Nhì G.2
58063
62749
Giải Nhất G.1
17497
57511
Giải ĐB ĐB
756571
269653

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 6 6
1 1 0 1 1 5
2   1
3 4 4 8
4   9 9
5   2 3 3 7
6 2 3 4 7 8 1 7
7 1 4 0 6
8 4 6 9  
9 0 3 7 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
02
08
89
Giải Bảy G.7
893
836
880
Giải Sáu G.6
0212
4411
7375
7866
5997
8676
9735
7610
9835
Giải Năm G.5
1964
3082
7064
Giải Tư G.4
66782
28219
41653
56213
32675
85059
35757
34542
20116
60690
45913
55785
15487
67850
47580
59064
79121
03104
35950
63948
91555
Giải Ba G.3
84722
41162
13037
15553
51070
15540
Giải Nhì G.2
34457
80480
56709
Giải Nhất G.1
93507
86198
56709
Giải ĐB ĐB
121688
642147
341056

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 7 8 4 9 9
1 1 2 3 9 3 6 0
2 2   1
3   6 7 5 5
4   2 7 0 8
5 3 7 7 9 0 3 0 5 6
6 2 4 6 4 4
7 5 5 6 0
8 2 8 0 2 5 7 0 0 9
9 3 0 7 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
06
04
Giải Bảy G.7
844
891
Giải Sáu G.6
5373
9043
2621
3466
6105
8074
Giải Năm G.5
8891
2747
Giải Tư G.4
34096
10671
09776
46833
02771
19161
39139
55327
60801
71638
99640
13536
84182
83015
Giải Ba G.3
01813
59231
84442
53331
Giải Nhì G.2
31167
32163
Giải Nhất G.1
83012
24797
Giải ĐB ĐB
839688
362183

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 1 4 5
1 2 3 5
2 1 7
3 1 3 9 1 6 8
4 3 4 0 2 7
5    
6 1 7 3 6
7 1 1 3 6 4
8 8 2 3
9 1 6 1 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
90
07
Giải Bảy G.7
364
407
Giải Sáu G.6
2174
9594
8313
3750
3383
3982
Giải Năm G.5
3415
0338
Giải Tư G.4
76635
78813
58453
49555
88470
79662
58455
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải Ba G.3
95124
56658
97223
81845
Giải Nhì G.2
78090
98741
Giải Nhất G.1
38715
50568
Giải ĐB ĐB
164667
284535

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   7 7
1 3 3 5 5  
2 4 3
3 5 0 5 8
4   0 1 4 5
5 3 5 5 8 0
6 2 4 7 5 5 8
7 0 4 9
8   0 2 3
9 0 0 4  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
63
91
Giải Bảy G.7
707
805
Giải Sáu G.6
9993
0621
7361
2289
1979
7974
Giải Năm G.5
3034
3664
Giải Tư G.4
63380
23177
92561
13153
12850
44757
00294
10100
02347
58430
01675
91668
61210
89545
Giải Ba G.3
93777
64244
00472
14829
Giải Nhì G.2
18273
14580
Giải Nhất G.1
87898
25269
Giải ĐB ĐB
858556
302438

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 0 5
1   0
2 1 9
3 4 0 8
4 4 5 7
5 0 3 6 7  
6 1 1 3 4 8 9
7 3 7 7 2 4 5 9
8 0 0 9
9 3 4 8 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
51
38
69
Giải Bảy G.7
623
319
696
Giải Sáu G.6
1124
4320
8728
7328
4649
3018
5348
9640
4756
Giải Năm G.5
4810
4694
9053
Giải Tư G.4
26992
61383
74449
83366
62789
02345
85722
92227
54389
39815
76199
88664
69685
71203
88222
82648
04565
61284
58142
59635
84151
Giải Ba G.3
60762
49156
19676
47492
80807
63282
Giải Nhì G.2
82523
05497
43574
Giải Nhất G.1
30784
06583
17989
Giải ĐB ĐB
477625
437292
160558

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   3 7
1 0 5 8 9  
2 0 2 3 3 4 5 8 7 8 2
3   8 5
4 5 9 9 0 2 8 8
5 1 6   1 3 6 8
6 2 6 4 5 9
7   6 4
8 3 4 9 3 5 9 2 4 9
9 2 2 2 4 7 9 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
97
03
65
Giải Bảy G.7
407
264
354
Giải Sáu G.6
5618
4455
9797
8026
7018
6762
7176
7754
7722
Giải Năm G.5
9916
3320
3322
Giải Tư G.4
13508
35143
24139
84581
13606
88800
98150
91920
98188
57700
93768
58585
17999
28378
82250
14536
89781
74960
11613
79555
02492
Giải Ba G.3
99007
71849
48271
78378
02701
59707
Giải Nhì G.2
34143
26157
39316
Giải Nhất G.1
72227
73002
13727
Giải ĐB ĐB
423178
009546
381709

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 6 7 7 8 0 2 3 1 7 9
1 6 8 8 3 6
2 7 0 0 6 2 2 7
3 9   6
4 3 3 9 6  
5 0 5 7 0 4 4 5
6   2 4 8 0 5
7 8 1 8 8 6
8 1 5 8 1
9 7 7 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
30
13
Giải Bảy G.7
380
840
Giải Sáu G.6
0046
6502
9673
0346
6786
0964
Giải Năm G.5
6034
3855
Giải Tư G.4
60107
17239
23063
04497
89525
83342
59018
56085
34736
60935
76307
51577
73553
70571
Giải Ba G.3
74850
83059
25968
77604
Giải Nhì G.2
26128
18147
Giải Nhất G.1
94616
38893
Giải ĐB ĐB
160885
647019

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 7 4 7
1 6 8 3 9
2 5 8  
3 0 4 9 5 6
4 2 6 0 6 7
5 0 9 3 5
6 3 4 8
7 3 1 7
8 0 5 5 6
9 7 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải Tám G.8
80
72
83
Giải Bảy G.7
894
000
588
Giải Sáu G.6
5366
2283
4693
4695
9259
1446
2104
1139
5697
Giải Năm G.5
2043
4124
0606
Giải Tư G.4
18061
14539
64476
43956
30917
10277
91586
46608
76441
17434
55621
31320
72878
88310
37695
81163
74578
03155
18906
54849
59127
Giải Ba G.3
21152
53052
83387
97161
48850
59080
Giải Nhì G.2
05171
20385
49031
Giải Nhất G.1
65073
41309
23915
Giải ĐB ĐB
519388
103751
264552

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0   0 8 9 4 6 6
1 7 0 5
2   0 1 4 7
3 9 4 1 9
4 3 1 6 9
5 2 2 6 1 9 0 2 5
6 1 6 1 3
7 1 3 6 7 2 8 8
8 0 3 6 8 5 7 0 3 8
9 3 4 5 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
97
94
Giải Bảy G.7
404
506
Giải Sáu G.6
6668
0135
2613
5833
0212
3523
Giải Năm G.5
2372
8097
Giải Tư G.4
74363
38865
75518
21943
24791
99450
52531
63804
23272
65294
35532
05813
84116
61128
Giải Ba G.3
79080
59822
79478
42283
Giải Nhì G.2
73324
37069
Giải Nhất G.1
57239
33826
Giải ĐB ĐB
642614
305546

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 6
1 3 4 8 2 3 6
2 2 4 3 6 8
3 1 5 9 2 3
4 3 6
5 0  
6 3 5 8 9
7 2 2 8
8 0 3
9 1 7 4 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
20
91
Giải Bảy G.7
951
971
Giải Sáu G.6
3081
9644
7868
0167
6298
1800
Giải Năm G.5
3983
2376
Giải Tư G.4
13442
52114
02662
40215
97219
33643
04616
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải Ba G.3
78054
40209
96920
37776
Giải Nhì G.2
20844
59764
Giải Nhất G.1
67045
84638
Giải ĐB ĐB
590708
603863

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 8 9 0
1 4 5 6 9  
2 0 0 6 7 9
3   8
4 2 3 4 4 5  
5 1 4 3
6 2 8 3 4 7
7   1 1 6 6
8 1 3 7
9   1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
78
73
Giải Bảy G.7
903
906
Giải Sáu G.6
6031
6801
9226
6709
6490
1613
Giải Năm G.5
9978
3203
Giải Tư G.4
90579
72735
61148
34382
57891
47361
26274
97819
15612
62484
66576
46081
09945
56252
Giải Ba G.3
01207
06533
90935
47751
Giải Nhì G.2
86382
16117
Giải Nhất G.1
19662
97740
Giải ĐB ĐB
136024
331187

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 7 3 6 9
1   2 3 7 9
2 4 6  
3 1 3 5 5
4 8 0 5
5   1 2
6 1 2  
7 4 8 8 9 3 6
8 2 2 1 4 7
9 1 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
44
31
04
Giải Bảy G.7
879
339
183
Giải Sáu G.6
7067
1445
3314
5561
4733
9549
8336
6387
5816
Giải Năm G.5
2982
6139
2801
Giải Tư G.4
26474
38664
17266
01479
93582
46876
15331
10434
06495
13665
23052
90964
20974
03793
59100
45600
41119
43400
01350
01147
25585
Giải Ba G.3
95867
75945
94644
60931
25413
80835
Giải Nhì G.2
79313
01448
95667
Giải Nhất G.1
97489
77356
35562
Giải ĐB ĐB
508111
598878
355326

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0     0 0 0 1 4
1 1 3 4   3 6 9
2     6
3 1 1 1 3 4 9 9 5 6
4 4 5 5 4 8 9 7
5   2 6 0
6 4 6 7 7 1 4 5 2 7
7 4 6 9 9 4 8  
8 2 2 9   3 5 7
9   3 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
34
46
20
Giải Bảy G.7
156
730
220
Giải Sáu G.6
1357
6019
2561
7487
3278
0611
3518
7117
8986
Giải Năm G.5
4805
1427
2120
Giải Tư G.4
50179
01422
05647
80892
92407
96478
38965
76907
12308
50585
60842
54439
51620
50007
64598
49937
83929
59731
93421
25626
41320
Giải Ba G.3
09291
01546
71681
50447
66893
26388
Giải Nhì G.2
20392
58252
22084
Giải Nhất G.1
37138
32863
44439
Giải ĐB ĐB
395170
645825
836883

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 5 7 7 7 8  
1 9 1 7 8
2 2 0 5 7 0 0 0 0 1 6 9
3 4 8 0 9 1 7 9
4 6 7 2 6 7  
5 6 7 2  
6 1 5 3  
7 0 8 9 8  
8   1 5 7 3 4 6 8
9 1 2 2   3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
14
44
Giải Bảy G.7
068
718
Giải Sáu G.6
2848
6746
5871
8847
3046
9927
Giải Năm G.5
6475
6861
Giải Tư G.4
34090
22947
90808
63500
49107
73377
29543
80555
90033
39922
97058
35658
37731
29086
Giải Ba G.3
68065
96523
88123
24710
Giải Nhì G.2
40140
35230
Giải Nhất G.1
21882
59376
Giải ĐB ĐB
522597
993695

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 7 8  
1 4 0 8
2 3 2 3 7
3   0 1 3
4 0 3 6 7 8 4 6 7
5   5 8 8
6 5 8 1
7 1 5 7 6
8 2 6
9 0 7 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
72
39
85
Giải Bảy G.7
897
957
031
Giải Sáu G.6
6455
6566
5249
7076
1207
9552
1457
9410
9005
Giải Năm G.5
6562
8554
4723
Giải Tư G.4
13575
73340
41852
12866
98188
19193
59306
20264
28350
80448
07588
48035
41891
77634
25381
28954
69801
61970
63861
40926
69134
Giải Ba G.3
88270
40318
92271
42372
16245
32428
Giải Nhì G.2
69078
10011
87025
Giải Nhất G.1
32761
00484
99262
Giải ĐB ĐB
699825
547829
726467

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 7 1 5
1 8 1 0
2 5 9 3 5 6 8
3   4 5 9 1 4
4 0 9 8 5
5 2 5 0 2 4 7 4 7
6 1 2 6 6 4 1 2 7
7 0 2 5 8 1 2 6 0
8 8 4 8 1 5
9 3 7 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
35
40
Giải Bảy G.7
751
895
Giải Sáu G.6
4473
8120
5395
7609
7779
0380
Giải Năm G.5
3671
3297
Giải Tư G.4
73276
71599
58884
26440
13976
45533
93299
71290
74665
67114
15815
20243
56493
34819
Giải Ba G.3
56069
17462
12293
84906
Giải Nhì G.2
28337
61889
Giải Nhất G.1
01155
35876
Giải ĐB ĐB
435591
291214

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6 9
1   4 4 5 9
2 0  
3 3 5 7  
4 0 0 3
5 1 5  
6 2 9 5
7 1 3 6 6 6 9
8 4 0 9
9 1 5 9 9 0 3 3 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
82
49
Giải Bảy G.7
530
424
Giải Sáu G.6
5004
2341
8486
6605
8128
8195
Giải Năm G.5
7175
8703
Giải Tư G.4
23471
89413
96005
39774
66965
43880
20325
17917
14089
44627
12418
21253
79993
27775
Giải Ba G.3
36903
79357
34252
58749
Giải Nhì G.2
09213
26992
Giải Nhất G.1
07263
89310
Giải ĐB ĐB
321167
250986

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 4 5 3 5
1 3 3 0 7 8
2 5 4 7 8
3 0  
4 1 9 9
5 7 2 3
6 3 5 7  
7 1 4 5 5
8 0 2 6 6 9
9   2 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
38
66
Giải Bảy G.7
212
175
Giải Sáu G.6
6525
8476
7742
7960
3166
1159
Giải Năm G.5
8068
1179
Giải Tư G.4
27725
41110
16240
25083
74960
21619
86718
95520
74918
01416
19663
64345
81504
83192
Giải Ba G.3
30998
80508
28202
78521
Giải Nhì G.2
67894
18526
Giải Nhất G.1
76800
67195
Giải ĐB ĐB
887644
274887

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 8 2 4
1 0 2 8 9 6 8
2 5 5 0 1 6
3 8  
4 0 2 4 5
5   9
6 0 8 0 3 6 6
7 6 5 9
8 3 7
9 4 8 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
51
30
38
Giải Bảy G.7
342
139
727
Giải Sáu G.6
6924
3049
5715
1785
1267
1042
7810
8861
2139
Giải Năm G.5
8025
4992
0389
Giải Tư G.4
53715
81683
37316
33524
71576
09534
30062
99615
75010
32410
60808
22264
48066
36634
49940
53716
90967
76672
21942
98837
10785
Giải Ba G.3
73092
78330
78291
34302
51246
65805
Giải Nhì G.2
06600
95920
04628
Giải Nhất G.1
38519
52955
77813
Giải ĐB ĐB
137996
538869
574340

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 2 8 5
1 5 5 6 9 0 0 5 0 3 6
2 4 4 5 0 7 8
3 0 4 0 4 9 7 8 9
4 2 9 2 0 0 2 6
5 1 5  
6 2 4 6 7 9 1 7
7 6   2
8 3 5 5 9
9 2 6 1 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
65
95
80
Giải Bảy G.7
373
540
614
Giải Sáu G.6
1701
7019
6495
2502
4410
1795
0205
5152
6448
Giải Năm G.5
5802
0908
9987
Giải Tư G.4
93337
34293
78174
79491
29968
76223
14785
10627
80432
25713
59718
73867
13900
09870
60049
79427
69665
22060
09511
01243
41599
Giải Ba G.3
37504
03211
21677
30287
47264
32533
Giải Nhì G.2
98275
05621
67820
Giải Nhất G.1
13732
71906
90574
Giải ĐB ĐB
624470
461667
817929

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 2 4 0 2 6 8 5
1 1 9 0 3 8 1 4
2 3 1 7 0 7 9
3 2 7 2 3
4   0 3 8 9
5     2
6 5 8 7 7 0 4 5
7 0 3 4 5 0 7 4
8 5 7 0 7
9 1 3 5 5 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
99
03
Giải Bảy G.7
775
851
Giải Sáu G.6
0554
4614
5555
3185
2882
4330
Giải Năm G.5
5947
7734
Giải Tư G.4
51272
39576
52465
03923
27457
83064
43248
44103
86466
09627
60584
08601
07486
76529
Giải Ba G.3
62687
45918
84349
30801
Giải Nhì G.2
16873
23823
Giải Nhất G.1
30889
32766
Giải ĐB ĐB
598605
257375

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 1 1 3 3
1 4 8  
2 3 3 7 9
3   0 4
4 7 8 9
5 4 5 7 1
6 4 5 6 6
7 2 3 5 6 5
8 7 9 2 4 5 6
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
34
09
22
Giải Bảy G.7
877
296
253
Giải Sáu G.6
5603
9672
4248
0871
5233
3385
6498
0440
9504
Giải Năm G.5
3824
9310
7848
Giải Tư G.4
40875
67588
12659
58633
96261
23206
84893
20914
23637
51946
66386
91411
58660
72387
41419
19087
47269
24951
06121
05720
11860
Giải Ba G.3
88578
34249
69504
39450
91774
95750
Giải Nhì G.2
89246
74447
10799
Giải Nhất G.1
99979
74026
47619
Giải ĐB ĐB
183500
688368
566448

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 3 6 4 9 4
1   0 1 4 9 9
2 4 6 0 1 2
3 3 4 3 7  
4 6 8 9 6 7 0 8 8
5 9 0 0 1 3
6 1 0 8 0 9
7 2 5 7 8 9 1 4
8 8 5 6 7 7
9 3 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
65
13
Giải Bảy G.7
826
946
Giải Sáu G.6
5916
9730
6455
7494
1112
5356
Giải Năm G.5
5663
3198
Giải Tư G.4
38373
16621
93878
08691
42647
30939
51555
12631
07342
99729
49781
63586
60477
16061
Giải Ba G.3
31664
59293
27792
59140
Giải Nhì G.2
35529
98867
Giải Nhất G.1
89806
53201
Giải ĐB ĐB
796093
943500

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 0 1
1 6 2 3
2 1 6 9 9
3 0 9 1
4 7 0 2 6
5 5 5 6
6 3 4 5 1 7
7 3 8 7
8   1 6
9 1 3 3 2 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
09
15
Giải Bảy G.7
597
746
Giải Sáu G.6
7705
8047
0094
5952
3922
8124
Giải Năm G.5
2006
9458
Giải Tư G.4
91674
15846
64164
47879
80738
36093
24741
74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958
Giải Ba G.3
02756
80118
64556
41133
Giải Nhì G.2
97562
22438
Giải Nhất G.1
71517
17542
Giải ĐB ĐB
911422
081328

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 5 6 9  
1 7 8 5
2 2 2 4 8
3 8 3 8
4 1 6 7 2 6
5 6 2 6 8 8 8
6 2 4 2 8
7 4 9  
8   6 8
9 3 4 7 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
73
20
Giải Bảy G.7
302
085
Giải Sáu G.6
9126
0665
3827
6814
1292
3496
Giải Năm G.5
5303
9692
Giải Tư G.4
03360
53167
33834
58441
86490
68731
76711
25011
07624
22540
92734
59379
20529
51962
Giải Ba G.3
45645
27198
95989
69298
Giải Nhì G.2
78563
77372
Giải Nhất G.1
22000
13585
Giải ĐB ĐB
755710
360369

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 2 3  
1 0 1 1 4
2 6 7 0 4 9
3 1 4 4
4 1 5 0
5    
6 0 3 5 7 2 9
7 3 2 9
8   5 5 9
9 0 8 2 2 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
44
18
63
Giải Bảy G.7
315
165
858
Giải Sáu G.6
3617
0401
5640
8913
1689
4393
2159
4704
6273
Giải Năm G.5
9918
0040
4334
Giải Tư G.4
67726
64180
00209
27778
84336
54505
92374
13646
62214
33787
27218
98449
02507
62158
65801
30617
71245
79973
37246
46697
29576
Giải Ba G.3
05194
57726
56148
73942
68604
68380
Giải Nhì G.2
12734
87738
70898
Giải Nhất G.1
86488
04296
88699
Giải ĐB ĐB
609829
496524
553922

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 9 7 1 4 4
1 5 7 8 3 4 8 8 7
2 6 6 9 4 2
3 4 6 8 4
4 0 4 0 2 6 8 9 5 6
5   8 8 9
6   5 3
7 4 8   3 3 6
8 0 8 7 9 0
9 4 3 6 7 8 9