XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 8
Giải Bảy
G.7
908 1 4
Giải Sáu
G.6
6180 1157 5769 2 1
Giải Năm
G.5
1680 3 5 5
Giải Tư
G.4
69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799
4
5
6
6 7 7 7
Giải Ba
G.3
89179 32057 6 9 9
Giải Nhì
G.2
44914 7 9
Giải Nhất
G.1
72335 8 0 0 8
Giải ĐB
ĐB
975735 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4
2 1
3 5 5
4 6
5 6 7 7 7
6 9 9
7 9
8 0 0 8
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 2 9
Giải Bảy
G.7
025 1 0
Giải Sáu
G.6
4282 6649 5678 2 2 5
Giải Năm
G.5
9990 3 2 7
Giải Tư
G.4
70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895
4
5
4 9
6
Giải Ba
G.3
65687 83161 6 1
Giải Nhì
G.2
40737 7 8
Giải Nhất
G.1
60590 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
655444 9 0 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 0
2 2 5
3 2 7
4 4 9
5 6
6 1
7 8
8 2 7
9 0 0 5

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2 4
Giải Bảy
G.7
160 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
1423 8788 7110 2 1 2 3 9
Giải Năm
G.5
0773 3 7
Giải Tư
G.4
18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552
4
5
9
2 3
Giải Ba
G.3
34922 37415 6 0
Giải Nhì
G.2
99604 7 3 3
Giải Nhất
G.1
09521 8 8
Giải ĐB
ĐB
097473 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 0 4 5
2 1 2 3 9
3 7
4 9
5 2 3
6 0
7 3 3
8 8
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 5 8
Giải Bảy
G.7
108 1 0 0
Giải Sáu
G.6
6565 7210 2376 2 0 2 9
Giải Năm
G.5
6999 3  
Giải Tư
G.4
34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472
4
5
3 6
5
Giải Ba
G.3
41189 12646 6 5 9
Giải Nhì
G.2
46910 7 2 6
Giải Nhất
G.1
88222 8 9
Giải ĐB
ĐB
540769 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 0
2 0 2 9
3  
4 3 6
5 5
6 5 9
7 2 6
8 9
9 2 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 3 4
Giải Bảy
G.7
081 1 5 6
Giải Sáu
G.6
5057 9903 1143 2 6
Giải Năm
G.5
3550 3 8
Giải Tư
G.4
83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590
4
5
0 3
0 7 9
Giải Ba
G.3
41904 81185 6  
Giải Nhì
G.2
99259 7 3 3
Giải Nhất
G.1
73789 8 1 5 9
Giải ĐB
ĐB
915826 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 5 6
2 6
3 8
4 0 3
5 0 7 9
6  
7 3 3
8 1 5 9
9 0

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 3 6 6 7
Giải Bảy
G.7
606 1 5 7
Giải Sáu
G.6
9207 2277 4017 2 7 9
Giải Năm
G.5
5529 3 9
Giải Tư
G.4
31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
57665 86867 6 4 5 5 7
Giải Nhì
G.2
51606 7 7
Giải Nhất
G.1
60854 8 1
Giải ĐB
ĐB
453065 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6 7
1 5 7
2 7 9
3 9
4  
5 4
6 4 5 5 7
7 7
8 1
9 7

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0  
Giải Bảy
G.7
513 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
4363 3648 1877 2 6
Giải Năm
G.5
0454 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918
4
5
4 8 9
4
Giải Ba
G.3
19676 10712 6 3 8
Giải Nhì
G.2
49744 7 6 7 8
Giải Nhất
G.1
05526 8  
Giải ĐB
ĐB
953199 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 8
2 6
3 0 4 8
4 4 8 9
5 4
6 3 8
7 6 7 8
8  
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 4
Giải Bảy
G.7
358 1  
Giải Sáu
G.6
1627 0690 5376 2 4 7 7
Giải Năm
G.5
3936 3 6 9
Giải Tư
G.4
85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504
4
5
3
4 8 9
Giải Ba
G.3
47980 77889 6 6
Giải Nhì
G.2
20088 7 0 6
Giải Nhất
G.1
60266 8 0 8 9
Giải ĐB
ĐB
273043 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 4 7 7
3 6 9
4 3
5 4 8 9
6 6
7 0 6
8 0 8 9
9 0

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 1 5
Giải Bảy
G.7
580 1 4 6 8
Giải Sáu
G.6
8614 4966 4516 2 5 6
Giải Năm
G.5
2026 3  
Giải Tư
G.4
96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301
4
5
9
3 6 6
Giải Ba
G.3
82005 84056 6 6
Giải Nhì
G.2
19825 7 3 4
Giải Nhất
G.1
03149 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
195174 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 4 6 8
2 5 6
3  
4 9
5 3 6 6
6 6
7 3 4
8 0 9
9 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 8
Giải Bảy
G.7
427 1 3 9
Giải Sáu
G.6
2746 3159 5874 2 4 7
Giải Năm
G.5
5547 3  
Giải Tư
G.4
61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476
4
5
0 1 6 7
6 9
Giải Ba
G.3
03219 21295 6 2 8 9
Giải Nhì
G.2
49862 7 4 6
Giải Nhất
G.1
97868 8  
Giải ĐB
ĐB
901656 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 9
2 4 7
3  
4 0 1 6 7
5 6 9
6 2 8 9
7 4 6
8  
9 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 1 3
Giải Bảy
G.7
469 1  
Giải Sáu
G.6
9434 8059 1164 2  
Giải Năm
G.5
6830 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501
4
5
8 9
0 9
Giải Ba
G.3
30984 76648 6 4 9
Giải Nhì
G.2
43150 7  
Giải Nhất
G.1
61803 8 1 2 4 4
Giải ĐB
ĐB
026682 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2  
3 0 4 6
4 8 9
5 0 9
6 4 9
7  
8 1 2 4 4
9 2 4

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 4
Giải Bảy
G.7
283 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
3644 7367 8583 2  
Giải Năm
G.5
7450 3  
Giải Tư
G.4
22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871
4
5
4 7
0
Giải Ba
G.3
44977 46477 6 5 6 7
Giải Nhì
G.2
42371 7 1 1 7 7
Giải Nhất
G.1
41718 8 3 3 3
Giải ĐB
ĐB
286017 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4 7 8
2  
3  
4 4 7
5 0
6 5 6 7
7 1 1 7 7
8 3 3 3
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 7 9
Giải Bảy
G.7
820 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7044 1828 9756 2 0 8
Giải Năm
G.5
7431 3 1 7
Giải Tư
G.4
71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011
4
5
4 5 8
6
Giải Ba
G.3
62137 53563 6 3
Giải Nhì
G.2
86107 7 1
Giải Nhất
G.1
31971 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
229909 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 1 8
2 0 8
3 1 7
4 4 5 8
5 6
6 3
7 1
8 1 8
9 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 9
Giải Bảy
G.7
741 1 3 6 7
Giải Sáu
G.6
9547 7880 6476 2 4
Giải Năm
G.5
0139 3 8 9
Giải Tư
G.4
99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373
4
5
1 7 9
3 4
Giải Ba
G.3
78353 11795 6  
Giải Nhì
G.2
08738 7 3 6 8
Giải Nhất
G.1
14017 8 0
Giải ĐB
ĐB
898524 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 6 7
2 4
3 8 9
4 1 7 9
5 3 4
6  
7 3 6 8
8 0
9 5