XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 2 4
Giải Bảy
G.7
391 1 0 2 9
Giải Sáu
G.6
7567 9737 9512 2  
Giải Năm
G.5
8971 3 7
Giải Tư
G.4
73475 75319 38079 50194 32302 64304 36983
4
5
1
4 5
Giải Ba
G.3
86541 92210 6 7
Giải Nhì
G.2
05754 7 1 1 5 9
Giải Nhất
G.1
50255 8 3
Giải ĐB
ĐB
257571 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 0 2 9
2  
3 7
4 1
5 4 5
6 7
7 1 1 5 9
8 3
9 1 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2 4 7
Giải Bảy
G.7
222 1 1
Giải Sáu
G.6
1204 0292 8811 2 2 2 3 7
Giải Năm
G.5
4640 3 9
Giải Tư
G.4
15823 56475 23302 17054 38507 74239 63897
4
5
0
4
Giải Ba
G.3
22161 98822 6 1
Giải Nhì
G.2
40627 7 5 6
Giải Nhất
G.1
10876 8  
Giải ĐB
ĐB
452295 9 2 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 7
1 1
2 2 2 3 7
3 9
4 0
5 4
6 1
7 5 6
8  
9 2 5 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 6
Giải Bảy
G.7
540 1  
Giải Sáu
G.6
9475 7128 1131 2 5 5 8
Giải Năm
G.5
5241 3 1 2 6
Giải Tư
G.4
43582 19836 82725 72748 64225 62587 01052
4
5
0 1 8
2 4
Giải Ba
G.3
76732 13506 6 7
Giải Nhì
G.2
26654 7 5
Giải Nhất
G.1
30497 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
907967 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 5 5 8
3 1 2 6
4 0 1 8
5 2 4
6 7
7 5
8 2 7
9 7

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
925 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
7989 4965 6959 2 5
Giải Năm
G.5
7736 3 3 6 8 9
Giải Tư
G.4
90639 96783 78938 91917 88033 41169 15514
4
5
 
7 9
Giải Ba
G.3
33788 63857 6 0 5 9
Giải Nhì
G.2
71483 7  
Giải Nhất
G.1
18018 8 3 3 8 9
Giải ĐB
ĐB
480860 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 7 8
2 5
3 3 6 8 9
4  
5 7 9
6 0 5 9
7  
8 3 3 8 9
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2 7 7 9
Giải Bảy
G.7
455 1 0 3
Giải Sáu
G.6
9061 3510 9921 2 1
Giải Năm
G.5
8509 3 1
Giải Tư
G.4
14892 85731 53802 42507 73946 82191 36279
4
5
6
5
Giải Ba
G.3
77479 52313 6 1
Giải Nhì
G.2
82981 7 2 9 9
Giải Nhất
G.1
81072 8 1
Giải ĐB
ĐB
442607 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 7 9
1 0 3
2 1
3 1
4 6
5 5
6 1
7 2 9 9
8 1
9 1 2

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 1 2 3
Giải Bảy
G.7
592 1  
Giải Sáu
G.6
2761 2350 2242 2 1 2
Giải Năm
G.5
6560 3 7
Giải Tư
G.4
37750 50122 75385 73355 73503 42286 23921
4
5
2
0 0 0 5
Giải Ba
G.3
62001 79202 6 0 1
Giải Nhì
G.2
46550 7  
Giải Nhất
G.1
97537 8 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
200289 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3
1  
2 1 2
3 7
4 2
5 0 0 0 5
6 0 1
7  
8 5 6 9
9 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 2 2 3 5
Giải Bảy
G.7
797 1 4 8 9
Giải Sáu
G.6
2471 3474 1778 2 1 3
Giải Năm
G.5
0119 3 9
Giải Tư
G.4
35818 30602 40102 54723 59782 84905 57921
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
00314 24539 6  
Giải Nhì
G.2
37903 7 1 4 8
Giải Nhất
G.1
13693 8 2
Giải ĐB
ĐB
959695 9 3 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 3 5
1 4 8 9
2 1 3
3 9
4  
5  
6  
7 1 4 8
8 2
9 3 5 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 1 7
Giải Bảy
G.7
364 1 1
Giải Sáu
G.6
3707 8501 9455 2 1 3 4 8
Giải Năm
G.5
5424 3 9 9
Giải Tư
G.4
57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111
4
5
7
3 5
Giải Ba
G.3
55353 19923 6 0 4
Giải Nhì
G.2
23260 7  
Giải Nhất
G.1
43821 8 5 5 6
Giải ĐB
ĐB
225485 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 1
2 1 3 4 8
3 9 9
4 7
5 3 5
6 0 4
7  
8 5 5 6
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
052 1 4 8
Giải Sáu
G.6
9542 0664 5318 2 7 8 9
Giải Năm
G.5
4231 3 1
Giải Tư
G.4
87629 53250 39475 83268 67352 83028 31827
4
5
2 3 7 8
0 2 2
Giải Ba
G.3
44787 92048 6 4 8
Giải Nhì
G.2
51447 7 5
Giải Nhất
G.1
88043 8 7
Giải ĐB
ĐB
720314 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8
2 7 8 9
3 1
4 2 3 7 8
5 0 2 2
6 4 8
7 5
8 7
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
441 1 3 4 5 7
Giải Sáu
G.6
8360 7714 2957 2  
Giải Năm
G.5
6347 3 7
Giải Tư
G.4
78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573
4
5
1 2 7
7 9
Giải Ba
G.3
36591 33937 6 0
Giải Nhì
G.2
31142 7 2 3
Giải Nhất
G.1
95715 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
409072 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4 5 7
2  
3 7
4 1 2 7
5 7 9
6 0
7 2 3
8 0 1
9 1 2

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
557 1 5 9
Giải Sáu
G.6
5439 9932 0715 2 7
Giải Năm
G.5
7227 3 2 2 5 6 7 9
Giải Tư
G.4
54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389
4
5
4
7
Giải Ba
G.3
84219 56370 6 0
Giải Nhì
G.2
68087 7 0 4
Giải Nhất
G.1
42993 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
314232 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 7
3 2 2 5 6 7 9
4 4
5 7
6 0
7 0 4
8 7 9
9 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1 7 8 9
Giải Bảy
G.7
634 1  
Giải Sáu
G.6
4408 0076 0186 2 1
Giải Năm
G.5
4701 3 0 4
Giải Tư
G.4
93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284
4
5
5 9
4
Giải Ba
G.3
44974 31249 6  
Giải Nhì
G.2
90445 7 4 6
Giải Nhất
G.1
06007 8 3 4 6 6 9
Giải ĐB
ĐB
941821 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8 9
1  
2 1
3 0 4
4 5 9
5 4
6  
7 4 6
8 3 4 6 6 9
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 8
Giải Bảy
G.7
308 1 0
Giải Sáu
G.6
5224 3963 4795 2 3 4
Giải Năm
G.5
0865 3 3 5
Giải Tư
G.4
79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557
4
5
8
7
Giải Ba
G.3
43570 89148 6 0 3 4 5 5
Giải Nhì
G.2
15460 7 0 2
Giải Nhất
G.1
03110 8  
Giải ĐB
ĐB
698365 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 3 4
3 3 5
4 8
5 7
6 0 3 4 5 5
7 0 2
8  
9 5 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 2 4
Giải Bảy
G.7
777 1 3
Giải Sáu
G.6
7191 8380 6524 2 0 1 4 5
Giải Năm
G.5
8298 3 7
Giải Tư
G.4
25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351
4
5
 
1 6 7
Giải Ba
G.3
60325 97899 6  
Giải Nhì
G.2
37721 7 7
Giải Nhất
G.1
00957 8 0
Giải ĐB
ĐB
099904 9 1 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 3
2 0 1 4 5
3 7
4  
5 1 6 7
6  
7 7
8 0
9 1 6 8 9