XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 6
Giải Bảy
G.7
030 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2151 2474 0406 2 7
Giải Năm
G.5
3214 3 0 7
Giải Tư
G.4
23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458
4
5
 
1 2 8
Giải Ba
G.3
51675 56374 6  
Giải Nhì
G.2
07395 7 4 4 5
Giải Nhất
G.1
69552 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
350037 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 8
2 7
3 0 7
4  
5 1 2 8
6  
7 4 4 5
8 0 6
9 4 5 6

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 5 6
Giải Bảy
G.7
497 1 1 9
Giải Sáu
G.6
0719 8185 6123 2 3 7
Giải Năm
G.5
7300 3 5
Giải Tư
G.4
72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
21006 14489 6 0 8
Giải Nhì
G.2
00571 7 1 6 7
Giải Nhất
G.1
80405 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
615960 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6
1 1 9
2 3 7
3 5
4  
5  
6 0 8
7 1 6 7
8 5 9
9 2 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5
Giải Bảy
G.7
448 1 2 6
Giải Sáu
G.6
2833 5158 6712 2 3
Giải Năm
G.5
6643 3 3
Giải Tư
G.4
66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976
4
5
3 8
7 8
Giải Ba
G.3
60960 46299 6 0
Giải Nhì
G.2
73986 7 6 8
Giải Nhất
G.1
95023 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
879516 9 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 6
2 3
3 3
4 3 8
5 7 8
6 0
7 6 8
8 1 6
9 6 9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 1 1 3 5 8
Giải Bảy
G.7
666 1  
Giải Sáu
G.6
0705 6862 3803 2 5
Giải Năm
G.5
2672 3 0 1 3
Giải Tư
G.4
89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
61125 79331 6 2 6
Giải Nhì
G.2
27584 7 2 2
Giải Nhất
G.1
25893 8 4
Giải ĐB
ĐB
893292 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 3 5 8
1  
2 5
3 0 1 3
4 9
5  
6 2 6
7 2 2
8 4
9 2 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
960 1 4 5
Giải Sáu
G.6
0896 7354 3995 2  
Giải Năm
G.5
6383 3 0 5
Giải Tư
G.4
61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386
4
5
 
0 2 4 7
Giải Ba
G.3
95430 31757 6 0 8
Giải Nhì
G.2
82550 7 1 4
Giải Nhất
G.1
06615 8 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
724368 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2  
3 0 5
4  
5 0 2 4 7
6 0 8
7 1 4
8 0 3 6
9 5 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 7 8
Giải Bảy
G.7
396 1 1
Giải Sáu
G.6
9076 2756 1896 2 3
Giải Năm
G.5
3388 3 8
Giải Tư
G.4
36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808
4
5
9
0 5 6 9
Giải Ba
G.3
42455 98985 6  
Giải Nhì
G.2
74572 7 2 6
Giải Nhất
G.1
39659 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
402281 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 1
2 3
3 8
4 9
5 0 5 6 9
6  
7 2 6
8 1 5 8
9 6 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
436 1  
Giải Sáu
G.6
0243 9551 2880 2 4
Giải Năm
G.5
6041 3 5 6
Giải Tư
G.4
84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285
4
5
1 2 3 4
1
Giải Ba
G.3
08083 13293 6 2
Giải Nhì
G.2
91873 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
50135 8 0 3 5 5
Giải ĐB
ĐB
289176 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 4
3 5 6
4 1 2 3 4
5 1
6 2
7 0 3 6
8 0 3 5 5
9 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 2
Giải Bảy
G.7
374 1  
Giải Sáu
G.6
8700 2254 1221 2 1 3 5
Giải Năm
G.5
4402 3 1
Giải Tư
G.4
20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484
4
5
2
0 4
Giải Ba
G.3
83242 65976 6 0
Giải Nhì
G.2
66096 7 4 6
Giải Nhất
G.1
60060 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
328783 9 2 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1  
2 1 3 5
3 1
4 2
5 0 4
6 0
7 4 6
8 3 4
9 2 3 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 0
Giải Bảy
G.7
980 1 3 4 7 8
Giải Sáu
G.6
6042 9518 7952 2 0
Giải Năm
G.5
5256 3 5
Giải Tư
G.4
44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581
4
5
1 2
2 6 8
Giải Ba
G.3
50035 34989 6  
Giải Nhì
G.2
50600 7  
Giải Nhất
G.1
22092 8 0 1 9 9
Giải ĐB
ĐB
740214 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 4 7 8
2 0
3 5
4 1 2
5 2 6 8
6  
7  
8 0 1 9 9
9 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 2
Giải Bảy
G.7
590 1 2 6 8
Giải Sáu
G.6
6679 1366 7466 2  
Giải Năm
G.5
7767 3 3 6
Giải Tư
G.4
27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736
4
5
 
0 6
Giải Ba
G.3
90293 86361 6 1 6 6 7
Giải Nhì
G.2
52902 7 9
Giải Nhất
G.1
64733 8  
Giải ĐB
ĐB
298118 9 0 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 6 8
2  
3 3 6
4  
5 0 6
6 1 6 6 7
7 9
8  
9 0 0 3 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
591 1 5 9
Giải Sáu
G.6
0181 2515 1734 2 3 9
Giải Năm
G.5
2123 3 4
Giải Tư
G.4
62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285
4
5
0
7
Giải Ba
G.3
49996 40972 6 4
Giải Nhì
G.2
88273 7 2 3
Giải Nhất
G.1
70793 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
169440 9 1 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 3 9
3 4
4 0
5 7
6 4
7 2 3
8 0 1 5
9 1 3 4 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 3 4 6 8
Giải Bảy
G.7
306 1 6
Giải Sáu
G.6
0854 7504 0586 2 1 3 8
Giải Năm
G.5
9754 3 1 8
Giải Tư
G.4
19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216
4
5
 
0 4 4 8
Giải Ba
G.3
01238 47758 6  
Giải Nhì
G.2
33550 7 1
Giải Nhất
G.1
24931 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
942403 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6 8
1 6
2 1 3 8
3 1 8
4  
5 0 4 4 8
6  
7 1
8 1 6
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
293 1 7
Giải Sáu
G.6
5782 0632 0841 2  
Giải Năm
G.5
2889 3 0 2 4
Giải Tư
G.4
75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987
4
5
1 1 7
0
Giải Ba
G.3
47741 94850 6 5 7
Giải Nhì
G.2
83367 7 3
Giải Nhất
G.1
36595 8 2 3 7 9
Giải ĐB
ĐB
197817 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2  
3 0 2 4
4 1 1 7
5 0
6 5 7
7 3
8 2 3 7 9
9 3 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 2 5
Giải Bảy
G.7
645 1 3 7 8
Giải Sáu
G.6
2025 9890 5588 2 3 5
Giải Năm
G.5
8253 3  
Giải Tư
G.4
76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602
4
5
3 5
3
Giải Ba
G.3
57896 38413 6 1
Giải Nhì
G.2
41423 7  
Giải Nhất
G.1
57891 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
966698 9 0 1 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 3 7 8
2 3 5
3  
4 3 5
5 3
6 1
7  
8 2 8
9 0 1 6 8