XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 1 2 4 5
Giải Bảy
G.7
405 1 1 8
Giải Sáu
G.6
4244 5418 7676 2 2
Giải Năm
G.5
3811 3 7
Giải Tư
G.4
54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
88302 80370 6 1
Giải Nhì
G.2
44601 7 0 0 2 6 9
Giải Nhất
G.1
12899 8 9
Giải ĐB
ĐB
042104 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 4 5
1 1 8
2 2
3 7
4 4
5  
6 1
7 0 0 2 6 9
8 9
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2
Giải Bảy
G.7
741 1 7
Giải Sáu
G.6
4257 9293 1093 2  
Giải Năm
G.5
7102 3  
Giải Tư
G.4
67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
4
5
0 1 7 9
6 7 7
Giải Ba
G.3
98457 46656 6  
Giải Nhì
G.2
42192 7 3 5 6 7
Giải Nhất
G.1
19873 8 0
Giải ĐB
ĐB
797080 9 2 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 7
2  
3  
4 0 1 7 9
5 6 7 7
6  
7 3 5 6 7
8 0
9 2 3 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 1 2
Giải Bảy
G.7
943 1  
Giải Sáu
G.6
0601 1058 7636 2 5
Giải Năm
G.5
5543 3 3 6
Giải Tư
G.4
12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974
4
5
3 3 5
2 8 9
Giải Ba
G.3
89425 99702 6  
Giải Nhì
G.2
94052 7 0 3 4 9
Giải Nhất
G.1
75833 8  
Giải ĐB
ĐB
221379 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1  
2 5
3 3 6
4 3 3 5
5 2 8 9
6  
7 0 3 4 9
8  
9 4 4

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 4 5
Giải Bảy
G.7
798 1 4
Giải Sáu
G.6
3114 8605 0086 2 1 3 4 9
Giải Năm
G.5
7343 3 0
Giải Tư
G.4
33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729
4
5
3 5
9
Giải Ba
G.3
39445 51587 6 1 6 8
Giải Nhì
G.2
31021 7  
Giải Nhất
G.1
06930 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
667024 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 4
2 1 3 4 9
3 0
4 3 5
5 9
6 1 6 8
7  
8 6 7
9 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0  
Giải Bảy
G.7
196 1  
Giải Sáu
G.6
2795 0437 0929 2 5 8 9
Giải Năm
G.5
3436 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253
4
5
 
3 8
Giải Ba
G.3
68786 82462 6 2 7 8
Giải Nhì
G.2
18438 7 4
Giải Nhất
G.1
82625 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
389468 9 3 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 5 8 9
3 6 7 8
4  
5 3 8
6 2 7 8
7 4
8 5 6
9 3 5 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 9
Giải Bảy
G.7
909 1 1 5
Giải Sáu
G.6
2058 5064 3692 2  
Giải Năm
G.5
5583 3 7 7 9
Giải Tư
G.4
12182 20456 99580 50537 91311 57396 69715
4
5
5
6 8
Giải Ba
G.3
68139 35345 6 4
Giải Nhì
G.2
11102 7 5
Giải Nhất
G.1
63437 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
077175 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1 5
2  
3 7 7 9
4 5
5 6 8
6 4
7 5
8 0 2 3
9 2 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 7 7
Giải Bảy
G.7
880 1  
Giải Sáu
G.6
2332 1538 1827 2 0 7
Giải Năm
G.5
3354 3 2 4 6 8
Giải Tư
G.4
51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281
4
5
0 5
4 6
Giải Ba
G.3
41407 02086 6 4
Giải Nhì
G.2
42964 7  
Giải Nhất
G.1
66056 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
020845 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1  
2 0 7
3 2 4 6 8
4 0 5
5 4 6
6 4
7  
8 0 1 6
9 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 1 7 9 9
Giải Bảy
G.7
909 1 7
Giải Sáu
G.6
2198 8874 2107 2 5
Giải Năm
G.5
0648 3  
Giải Tư
G.4
62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162
4
5
3 8
9
Giải Ba
G.3
50974 54309 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
82743 7 4 4
Giải Nhất
G.1
57699 8 6
Giải ĐB
ĐB
579086 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 9 9
1 7
2 5
3  
4 3 8
5 9
6 1 2 9
7 4 4
8 6
9 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 4
Giải Bảy
G.7
261 1 4 8
Giải Sáu
G.6
1371 9791 1654 2 0 1 2
Giải Năm
G.5
1078 3 8
Giải Tư
G.4
70592 60657 27038 72620 19122 31421 10480
4
5
 
0 4 7
Giải Ba
G.3
34214 18050 6 1
Giải Nhì
G.2
93375 7 1 5 8
Giải Nhất
G.1
27204 8 0
Giải ĐB
ĐB
248518 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4 8
2 0 1 2
3 8
4  
5 0 4 7
6 1
7 1 5 8
8 0
9 1 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 3 5 8
Giải Bảy
G.7
838 1 3 7
Giải Sáu
G.6
7108 4152 9876 2  
Giải Năm
G.5
6517 3 7 8
Giải Tư
G.4
45113 70151 97346 04491 44803 01172 87951
4
5
6
1 1 2
Giải Ba
G.3
49637 20991 6  
Giải Nhì
G.2
86786 7 2 6
Giải Nhất
G.1
91393 8 6
Giải ĐB
ĐB
911105 9 1 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8
1 3 7
2  
3 7 8
4 6
5 1 1 2
6  
7 2 6
8 6
9 1 1 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 3
Giải Bảy
G.7
266 1 7
Giải Sáu
G.6
0866 0545 1882 2 4
Giải Năm
G.5
1939 3 2 4 5 9
Giải Tư
G.4
58650 12898 17124 43984 77117 77299 58189
4
5
5
0
Giải Ba
G.3
14603 86771 6 6 6
Giải Nhì
G.2
33432 7 1
Giải Nhất
G.1
85734 8 2 4 9
Giải ĐB
ĐB
179135 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 4
3 2 4 5 9
4 5
5 0
6 6 6
7 1
8 2 4 9
9 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 1
Giải Bảy
G.7
701 1 6 8
Giải Sáu
G.6
4465 2518 4724 2 3 4
Giải Năm
G.5
4123 3 1 3
Giải Tư
G.4
18689 87416 73973 30848 77166 49382 98458
4
5
8
0 8
Giải Ba
G.3
58131 65385 6 5 6
Giải Nhì
G.2
77076 7 3 6
Giải Nhất
G.1
96450 8 2 5 9
Giải ĐB
ĐB
867733 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 6 8
2 3 4
3 1 3
4 8
5 0 8
6 5 6
7 3 6
8 2 5 9
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 1
Giải Bảy
G.7
057 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
3787 5901 2598 2 1
Giải Năm
G.5
4357 3 7
Giải Tư
G.4
60337 81296 54642 04314 46352 66521 81870
4
5
0 2 7
2 7 7
Giải Ba
G.3
39640 34391 6  
Giải Nhì
G.2
45415 7 0
Giải Nhất
G.1
75547 8 7
Giải ĐB
ĐB
744510 9 1 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 4 5
2 1
3 7
4 0 2 7
5 2 7 7
6  
7 0
8 7
9 1 6 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4
Giải Bảy
G.7
789 1 6
Giải Sáu
G.6
6139 3593 2957 2 9
Giải Năm
G.5
3739 3 9 9
Giải Tư
G.4
18316 27095 26084 06084 04744 71904 05448
4
5
4 8
5 7
Giải Ba
G.3
18255 55868 6 8
Giải Nhì
G.2
59484 7  
Giải Nhất
G.1
46484 8 4 4 4 4 9
Giải ĐB
ĐB
039729 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 6
2 9
3 9 9
4 4 8
5 5 7
6 8
7  
8 4 4 4 4 9
9 3 5