XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 8
Giải Bảy
G.7
308 1 0
Giải Sáu
G.6
1178 7155 9156 2 5
Giải Năm
G.5
2825 3 0 7
Giải Tư
G.4
77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888
4
5
3 8
5 6 6 8 8
Giải Ba
G.3
47970 68530 6  
Giải Nhì
G.2
65910 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
35048 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
077788 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 5
3 0 7
4 3 8
5 5 6 6 8 8
6  
7 0 3 8
8 8 8
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7
Giải Bảy
G.7
592 1 0 3 4
Giải Sáu
G.6
1624 7910 9824 2 4 4
Giải Năm
G.5
2892 3 0
Giải Tư
G.4
01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230
4
5
0
0 4 5 6 7
Giải Ba
G.3
15107 05250 6 1 8
Giải Nhì
G.2
50054 7  
Giải Nhất
G.1
40813 8  
Giải ĐB
ĐB
164268 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 3 4
2 4 4
3 0
4 0
5 0 4 5 6 7
6 1 8
7  
8  
9 2 2

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 0 6
Giải Bảy
G.7
487 1  
Giải Sáu
G.6
1976 8206 3100 2 7 8
Giải Năm
G.5
2347 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483
4
5
2 6 7
0
Giải Ba
G.3
10078 18967 6 7 8
Giải Nhì
G.2
37150 7 6 8
Giải Nhất
G.1
32242 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
381832 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1  
2 7 8
3 2 4 5
4 2 6 7
5 0
6 7 8
7 6 8
8 3 7
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 3 4 7 9
Giải Bảy
G.7
988 1 2 7
Giải Sáu
G.6
9893 5804 9407 2  
Giải Năm
G.5
8283 3 5
Giải Tư
G.4
61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
89403 65945 6 0 1
Giải Nhì
G.2
96835 7 6
Giải Nhất
G.1
76555 8 3 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
405776 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 7 9
1 2 7
2  
3 5
4 5
5 5
6 0 1
7 6
8 3 5 8 9
9 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
643 1  
Giải Sáu
G.6
3822 3038 4490 2 2 3 8
Giải Năm
G.5
5066 3 8
Giải Tư
G.4
05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844
4
5
3 3 4 8
1 7 8
Giải Ba
G.3
16071 63057 6 6
Giải Nhì
G.2
09543 7 1 1 2
Giải Nhất
G.1
05528 8 7
Giải ĐB
ĐB
820158 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 3 8
3 8
4 3 3 4 8
5 1 7 8
6 6
7 1 1 2
8 7
9 0

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0  
Giải Bảy
G.7
876 1  
Giải Sáu
G.6
6588 9047 9899 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
1029 3 1 5
Giải Tư
G.4
39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149
4
5
7 8 9
4
Giải Ba
G.3
72348 24223 6 3 6
Giải Nhì
G.2
66889 7 2 6
Giải Nhất
G.1
16966 8 3 8 9
Giải ĐB
ĐB
038472 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 8 9
3 1 5
4 7 8 9
5 4
6 3 6
7 2 6
8 3 8 9
9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 3
Giải Bảy
G.7
727 1 1 7
Giải Sáu
G.6
0947 5734 8879 2 7
Giải Năm
G.5
2011 3 4 7
Giải Tư
G.4
08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103
4
5
7
2 3
Giải Ba
G.3
42770 79552 6 2
Giải Nhì
G.2
86496 7 0 0 5 9
Giải Nhất
G.1
44975 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
377984 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 7
2 7
3 4 7
4 7
5 2 3
6 2
7 0 0 5 9
8 4 4
9 6

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 5 8
Giải Bảy
G.7
577 1 3
Giải Sáu
G.6
7094 3251 9045 2  
Giải Năm
G.5
1247 3  
Giải Tư
G.4
11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987
4
5
5 7
1 4
Giải Ba
G.3
37576 20063 6 2 3 8
Giải Nhì
G.2
55354 7 6 7 7
Giải Nhất
G.1
99081 8 1 5 7
Giải ĐB
ĐB
735108 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 3
2  
3  
4 5 7
5 1 4
6 2 3 8
7 6 7 7
8 1 5 7
9 4

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 2
Giải Bảy
G.7
665 1 0 0 1
Giải Sáu
G.6
3597 6788 1166 2  
Giải Năm
G.5
3448 3 8
Giải Tư
G.4
00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
50902 79688 6 2 4 5 6
Giải Nhì
G.2
47262 7  
Giải Nhất
G.1
17164 8 0 3 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
775410 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 0 1
2  
3 8
4 8
5  
6 2 4 5 6
7  
8 0 3 8 8 8
9 7 7

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1 4 6 7 8
Giải Bảy
G.7
737 1 0
Giải Sáu
G.6
4007 6276 8610 2  
Giải Năm
G.5
1876 3 1 7
Giải Tư
G.4
72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
09108 06101 6 2 7
Giải Nhì
G.2
53998 7 6 6
Giải Nhất
G.1
31654 8  
Giải ĐB
ĐB
316798 9 4 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 6 7 8
1 0
2  
3 1 7
4  
5 1 4
6 2 7
7 6 6
8  
9 4 8 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 9
Giải Bảy
G.7
241 1  
Giải Sáu
G.6
8124 9896 0744 2 0 4 7
Giải Năm
G.5
4256 3  
Giải Tư
G.4
63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653
4
5
1 4
3 6
Giải Ba
G.3
92309 51991 6 4
Giải Nhì
G.2
72489 7 1 3 9
Giải Nhất
G.1
29997 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
260971 9 1 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 0 4 7
3  
4 1 4
5 3 6
6 4
7 1 3 9
8 5 9
9 1 6 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 4
Giải Bảy
G.7
393 1 0 1
Giải Sáu
G.6
2964 4111 0424 2 1 4
Giải Năm
G.5
8667 3  
Giải Tư
G.4
96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864
4
5
2 3
 
Giải Ba
G.3
14943 26772 6 4 4 7
Giải Nhì
G.2
71971 7 1 2
Giải Nhất
G.1
17501 8 8
Giải ĐB
ĐB
901288 9 3 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 0 1
2 1 4
3  
4 2 3
5  
6 4 4 7
7 1 2
8 8
9 3 6 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 1 4
Giải Bảy
G.7
544 1 9
Giải Sáu
G.6
0001 5447 8261 2  
Giải Năm
G.5
0697 3 7
Giải Tư
G.4
20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249
4
5
4 7 9
1 7
Giải Ba
G.3
41019 67480 6 1 8 8
Giải Nhì
G.2
38251 7 4 6
Giải Nhất
G.1
86383 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
880768 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 9
2  
3 7
4 4 7 9
5 1 7
6 1 8 8
7 4 6
8 0 3
9 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 2 4
Giải Bảy
G.7
047 1 2
Giải Sáu
G.6
8002 5204 9685 2 7
Giải Năm
G.5
2865 3  
Giải Tư
G.4
17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355
4
5
5 5 7
5 6
Giải Ba
G.3
14756 55845 6 2 5
Giải Nhì
G.2
95572 7 2 4 5
Giải Nhất
G.1
30593 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
069045 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 2
2 7
3  
4 5 5 7
5 5 6
6 2 5
7 2 4 5
8 5 8
9 3