XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 9
Giải Bảy
G.7
627 1 8
Giải Sáu
G.6
2173 0324 6037 2 4 5 7
Giải Năm
G.5
1753 3 2 2 6 7
Giải Tư
G.4
16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898
4
5
6
3
Giải Ba
G.3
70432 56346 6 4
Giải Nhì
G.2
07693 7 0 3
Giải Nhất
G.1
27132 8 8
Giải ĐB
ĐB
533609 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 4 5 7
3 2 2 6 7
4 6
5 3
6 4
7 0 3
8 8
9 3 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0 5
Giải Bảy
G.7
529 1 7 9
Giải Sáu
G.6
7400 3391 6405 2 4 9 9
Giải Năm
G.5
9317 3 4
Giải Tư
G.4
19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
4
5
7
1 8
Giải Ba
G.3
81829 86580 6 5
Giải Nhì
G.2
57747 7  
Giải Nhất
G.1
57684 8 0 4 9
Giải ĐB
ĐB
761434 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 7 9
2 4 9 9
3 4
4 7
5 1 8
6 5
7  
8 0 4 9
9 1 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1
Giải Bảy
G.7
357 1 9
Giải Sáu
G.6
6689 9794 2270 2 4 7 7
Giải Năm
G.5
4124 3 2 6
Giải Tư
G.4
81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386
4
5
 
2 7
Giải Ba
G.3
99936 40669 6 9
Giải Nhì
G.2
46852 7 0 7 9
Giải Nhất
G.1
22977 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
968527 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 9
2 4 7 7
3 2 6
4  
5 2 7
6 9
7 0 7 9
8 6 9
9 1 4

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 6
Giải Bảy
G.7
189 1 4 7
Giải Sáu
G.6
1888 3335 7090 2  
Giải Năm
G.5
3514 3 5 6
Giải Tư
G.4
79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
49017 02898 6 1 2 3
Giải Nhì
G.2
31296 7 9
Giải Nhất
G.1
01306 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
208763 9 0 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 7
2  
3 5 6
4 0 8
5  
6 1 2 3
7 9
8 8 9
9 0 3 6 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
660 1 2 3 3 9
Giải Sáu
G.6
2913 5819 2385 2 9
Giải Năm
G.5
8698 3 4 9
Giải Tư
G.4
89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081
4
5
1 5
3
Giải Ba
G.3
56113 45641 6 0
Giải Nhì
G.2
21812 7 1 5
Giải Nhất
G.1
34529 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
183275 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 3 9
2 9
3 4 9
4 1 5
5 3
6 0
7 1 5
8 1 5
9 1 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1 3 3 4
Giải Bảy
G.7
418 1 0 0 7 8
Giải Sáu
G.6
3203 2103 1633 2 0
Giải Năm
G.5
2361 3 3 3
Giải Tư
G.4
13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
82040 52701 6 1
Giải Nhì
G.2
74633 7 7
Giải Nhất
G.1
68717 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
821295 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3 4
1 0 0 7 8
2 0
3 3 3
4 0
5  
6 1
7 7
8 2 7
9 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2 3 8
Giải Bảy
G.7
277 1 4
Giải Sáu
G.6
8339 2090 5302 2 5 8
Giải Năm
G.5
0425 3 9
Giải Tư
G.4
91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198
4
5
9
0 6
Giải Ba
G.3
44249 82003 6 4
Giải Nhì
G.2
09128 7 4 7
Giải Nhất
G.1
16214 8 1
Giải ĐB
ĐB
451974 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 8
1 4
2 5 8
3 9
4 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 1
9 0 1 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 2 6
Giải Bảy
G.7
791 1 3 6 8
Giải Sáu
G.6
7318 8238 5633 2 3 4
Giải Năm
G.5
5363 3 0 3 8
Giải Tư
G.4
23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
57023 89302 6 3 3
Giải Nhì
G.2
49806 7 4 6 8
Giải Nhất
G.1
83778 8  
Giải ĐB
ĐB
802913 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 3 6 8
2 3 4
3 0 3 8
4 4
5  
6 3 3
7 4 6 8
8  
9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 1
Giải Bảy
G.7
518 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8893 8897 3701 2 3 5 6
Giải Năm
G.5
1890 3 2 2 3 3
Giải Tư
G.4
73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
11423 65990 6 9 9
Giải Nhì
G.2
71433 7  
Giải Nhất
G.1
55069 8  
Giải ĐB
ĐB
536532 9 0 0 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 8
2 3 5 6
3 2 2 3 3
4  
5  
6 9 9
7  
8  
9 0 0 3 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 5
Giải Bảy
G.7
329 1  
Giải Sáu
G.6
7661 9398 1397 2 1 2 9
Giải Năm
G.5
1821 3 4
Giải Tư
G.4
88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
4
5
2 8
5
Giải Ba
G.3
89393 67034 6 1
Giải Nhì
G.2
72248 7 6 7 8
Giải Nhất
G.1
50305 8 0
Giải ĐB
ĐB
595693 9 3 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 1 2 9
3 4
4 2 8
5 5
6 1
7 6 7 8
8 0
9 3 3 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 9
Giải Bảy
G.7
635 1 2 5 8 9
Giải Sáu
G.6
8568 8279 1099 2 5
Giải Năm
G.5
5625 3 5 5
Giải Tư
G.4
11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
32609 93235 6 1 2 5 8
Giải Nhì
G.2
57162 7 9 9
Giải Nhất
G.1
29318 8 7
Giải ĐB
ĐB
022287 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 5 8 9
2 5
3 5 5
4 6
5  
6 1 2 5 8
7 9 9
8 7
9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 2 7
Giải Bảy
G.7
899 1 0 0 0
Giải Sáu
G.6
4702 9228 9249 2 6 8
Giải Năm
G.5
5058 3  
Giải Tư
G.4
62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
4
5
0 8 8 9
8 8
Giải Ba
G.3
68010 48626 6  
Giải Nhì
G.2
93948 7 2
Giải Nhất
G.1
46648 8 8
Giải ĐB
ĐB
299807 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 0 0 0
2 6 8
3  
4 0 8 8 9
5 8 8
6  
7 2
8 8
9 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
802 1 1 6
Giải Sáu
G.6
0690 5401 6544 2 6
Giải Năm
G.5
4626 3 8
Giải Tư
G.4
99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542
4
5
2 4 5
0
Giải Ba
G.3
07150 73071 6  
Giải Nhì
G.2
75591 7 1 5
Giải Nhất
G.1
21416 8 8
Giải ĐB
ĐB
784945 9 0 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 1 6
2 6
3 8
4 2 4 5
5 0
6  
7 1 5
8 8
9 0 1 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
344 1  
Giải Sáu
G.6
5528 1581 7341 2 8
Giải Năm
G.5
8634 3 1 3 4
Giải Tư
G.4
62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773
4
5
1 3 4 7
7
Giải Ba
G.3
04292 81874 6 8
Giải Nhì
G.2
96168 7 3 4
Giải Nhất
G.1
29847 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
887031 9 2 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 8
3 1 3 4
4 1 3 4 7
5 7
6 8
7 3 4
8 1 5
9 2 5 9