XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0 6
Giải Bảy
G.7
775 1 2 9
Giải Sáu
G.6
6752 7899 2193 2 1 9
Giải Năm
G.5
2455 3 2
Giải Tư
G.4
51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165
4
5
4
2 5
Giải Ba
G.3
81765 06321 6 5 5
Giải Nhì
G.2
51890 7 1 5
Giải Nhất
G.1
29032 8  
Giải ĐB
ĐB
183144 9 0 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 2 9
2 1 9
3 2
4 4
5 2 5
6 5 5
7 1 5
8  
9 0 3 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 4
Giải Bảy
G.7
338 1 2 3
Giải Sáu
G.6
5479 1261 0595 2 7
Giải Năm
G.5
6413 3 3 8
Giải Tư
G.4
99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187
4
5
2 7 8
0 9
Giải Ba
G.3
60047 43859 6 1
Giải Nhì
G.2
37550 7 3 8 9
Giải Nhất
G.1
66112 8 7
Giải ĐB
ĐB
139573 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 3
2 7
3 3 8
4 2 7 8
5 0 9
6 1
7 3 8 9
8 7
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0  
Giải Bảy
G.7
426 1 7
Giải Sáu
G.6
5972 1169 4275 2 5 6
Giải Năm
G.5
6668 3 2
Giải Tư
G.4
31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268
4
5
1 4 8
 
Giải Ba
G.3
35361 09798 6 1 2 8 8 9
Giải Nhì
G.2
82625 7 2 4 5
Giải Nhất
G.1
19782 8 2
Giải ĐB
ĐB
524717 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 5 6
3 2
4 1 4 8
5  
6 1 2 8 8 9
7 2 4 5
8 2
9 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 0 1
Giải Bảy
G.7
629 1 0 4 6 7
Giải Sáu
G.6
0735 9601 4816 2 2 9
Giải Năm
G.5
6353 3 5
Giải Tư
G.4
61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714
4
5
1
3
Giải Ba
G.3
85567 29622 6 4 5 7 8
Giải Nhì
G.2
73886 7  
Giải Nhất
G.1
72610 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
295200 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 0 4 6 7
2 2 9
3 5
4 1
5 3
6 4 5 7 8
7  
8 6 7
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 6 6 9
Giải Bảy
G.7
068 1 4 4
Giải Sáu
G.6
1614 9555 4856 2 5
Giải Năm
G.5
4531 3 1 2 2
Giải Tư
G.4
80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532
4
5
 
5 6
Giải Ba
G.3
66565 18506 6 4 5 8
Giải Nhì
G.2
82382 7  
Giải Nhất
G.1
57609 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
751687 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 9
1 4 4
2 5
3 1 2 2
4  
5 5 6
6 4 5 8
7  
8 2 7
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 5 7 9
Giải Bảy
G.7
365 1 0 6 7
Giải Sáu
G.6
7717 9481 5154 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
7109 3  
Giải Tư
G.4
63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
58707 31727 6 2 3 5 5 9
Giải Nhì
G.2
99105 7  
Giải Nhất
G.1
99880 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
641062 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 9
1 0 6 7
2 2 5 7
3  
4  
5 4
6 2 3 5 5 9
7  
8 0 1
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 6 6
Giải Bảy
G.7
806 1  
Giải Sáu
G.6
5725 2322 7425 2 2 5 5
Giải Năm
G.5
1993 3  
Giải Tư
G.4
54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
02573 73385 6 3 7 9
Giải Nhì
G.2
77948 7 1 2 3 8 9
Giải Nhất
G.1
73378 8 5
Giải ĐB
ĐB
745172 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1  
2 2 5 5
3  
4 8
5  
6 3 7 9
7 1 2 3 8 9
8 5
9 0 3

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 0 0 3 4
Giải Bảy
G.7
197 1  
Giải Sáu
G.6
1253 1733 7638 2  
Giải Năm
G.5
7844 3 3 4 5 6 8
Giải Tư
G.4
69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734
4
5
4 5
3
Giải Ba
G.3
78278 89235 6 0
Giải Nhì
G.2
94200 7 7 8 9
Giải Nhất
G.1
88445 8  
Giải ĐB
ĐB
734979 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3 4
1  
2  
3 3 4 5 6 8
4 4 5
5 3
6 0
7 7 8 9
8  
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 7
Giải Bảy
G.7
964 1  
Giải Sáu
G.6
8766 1996 4627 2 6 7
Giải Năm
G.5
6034 3 4 9
Giải Tư
G.4
04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161
4
5
9
4
Giải Ba
G.3
11207 91284 6 1 3 4 6 6
Giải Nhì
G.2
12780 7  
Giải Nhất
G.1
48554 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
423995 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 6 7
3 4 9
4 9
5 4
6 1 3 4 6 6
7  
8 0 4
9 0 5 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 7
Giải Bảy
G.7
857 1 4 5
Giải Sáu
G.6
6392 8476 6415 2  
Giải Năm
G.5
8740 3  
Giải Tư
G.4
73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607
4
5
0 2 4 8 9
4 7 8
Giải Ba
G.3
12493 72374 6  
Giải Nhì
G.2
67958 7 2 4 6
Giải Nhất
G.1
37986 8 6
Giải ĐB
ĐB
414948 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 5
2  
3  
4 0 2 4 8 9
5 4 7 8
6  
7 2 4 6
8 6
9 2 3

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
591 1 2 8 8 8
Giải Sáu
G.6
5385 5583 5418 2  
Giải Năm
G.5
6888 3 0
Giải Tư
G.4
84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844
4
5
4
4 8
Giải Ba
G.3
18230 52658 6 7
Giải Nhì
G.2
89012 7 5 9
Giải Nhất
G.1
18479 8 3 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
944318 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 8 8 8
2  
3 0
4 4
5 4 8
6 7
7 5 9
8 3 4 5 8
9 1 1

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 1
Giải Bảy
G.7
138 1 6
Giải Sáu
G.6
4601 6327 8160 2 6 7
Giải Năm
G.5
3348 3 5 6 7 8
Giải Tư
G.4
17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336
4
5
0 4 8
3
Giải Ba
G.3
48944 46076 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
77616 7 5 6
Giải Nhất
G.1
86853 8  
Giải ĐB
ĐB
463526 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 6
2 6 7
3 5 6 7 8
4 0 4 8
5 3
6 0 3 8
7 5 6
8  
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
654 1 5
Giải Sáu
G.6
7987 7661 1490 2 2
Giải Năm
G.5
4268 3 1 1 2
Giải Tư
G.4
60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042
4
5
2
4
Giải Ba
G.3
84295 87431 6 1 6 8 9
Giải Nhì
G.2
08922 7 1
Giải Nhất
G.1
03031 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
271892 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 2
3 1 1 2
4 2
5 4
6 1 6 8 9
7 1
8 6 7
9 0 2 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 1 5 9
Giải Bảy
G.7
414 1 1 1 4 4
Giải Sáu
G.6
4676 8542 0254 2 5 8 8
Giải Năm
G.5
1705 3 6
Giải Tư
G.4
02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072
4
5
2 6
4
Giải Ba
G.3
89314 16511 6  
Giải Nhì
G.2
97828 7 2 6
Giải Nhất
G.1
20998 8  
Giải ĐB
ĐB
957411 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 9
1 1 1 4 4
2 5 8 8
3 6
4 2 6
5 4
6  
7 2 6
8  
9 8