XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 4 6
Giải Bảy
G.7
376 1 4
Giải Sáu
G.6
6314 9399 7271 2 5 9
Giải Năm
G.5
2070 3 6
Giải Tư
G.4
35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006
4
5
6
0 6
Giải Ba
G.3
91490 05750 6  
Giải Nhì
G.2
41682 7 0 1 6 6
Giải Nhất
G.1
69404 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
507876 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 4
2 5 9
3 6
4 6
5 0 6
6  
7 0 1 6 6
8 2 9
9 0 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 5
Giải Bảy
G.7
619 1 8 9
Giải Sáu
G.6
6318 3540 4192 2 3 7
Giải Năm
G.5
3759 3 4 8
Giải Tư
G.4
11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005
4
5
0 4
4 9
Giải Ba
G.3
12995 01038 6 1 8
Giải Nhì
G.2
94154 7  
Giải Nhất
G.1
23491 8  
Giải ĐB
ĐB
959823 9 1 2 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8 9
2 3 7
3 4 8
4 0 4
5 4 9
6 1 8
7  
8  
9 1 2 5 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 0 1
Giải Bảy
G.7
169 1 6
Giải Sáu
G.6
0592 5651 6101 2 7
Giải Năm
G.5
4486 3  
Giải Tư
G.4
95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342
4
5
2 4 7
1
Giải Ba
G.3
31688 88844 6 3 3 9
Giải Nhì
G.2
74147 7 6
Giải Nhất
G.1
14616 8 0 5 6 8
Giải ĐB
ĐB
629780 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 6
2 7
3  
4 2 4 7
5 1
6 3 3 9
7 6
8 0 5 6 8
9 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 0 1 6
Giải Bảy
G.7
459 1  
Giải Sáu
G.6
1838 6264 8801 2  
Giải Năm
G.5
6078 3 8 9 9 9
Giải Tư
G.4
16939 52606 83654 86663 20339 20339 45554
4
5
 
4 4 4 9
Giải Ba
G.3
67761 78764 6 1 1 3 4 4
Giải Nhì
G.2
40700 7 8
Giải Nhất
G.1
55254 8  
Giải ĐB
ĐB
827561 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 6
1  
2  
3 8 9 9 9
4  
5 4 4 4 9
6 1 1 3 4 4
7 8
8  
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
583 1 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3212 6184 9173 2 1 1
Giải Năm
G.5
1089 3 1
Giải Tư
G.4
71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045
4
5
2 2 5 8 9
6
Giải Ba
G.3
53942 41119 6  
Giải Nhì
G.2
29421 7 3
Giải Nhất
G.1
19449 8 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
508148 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 9
2 1 1
3 1
4 2 2 5 8 9
5 6
6  
7 3
8 3 4 9
9 1

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 0
Giải Bảy
G.7
678 1  
Giải Sáu
G.6
4796 4478 3995 2 3
Giải Năm
G.5
2547 3 9
Giải Tư
G.4
19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695
4
5
7 9
7
Giải Ba
G.3
01698 52493 6 4 6
Giải Nhì
G.2
05400 7 8 8
Giải Nhất
G.1
80395 8 8
Giải ĐB
ĐB
625649 9 3 5 5 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 3
3 9
4 7 9
5 7
6 4 6
7 8 8
8 8
9 3 5 5 5 6 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4 7
Giải Bảy
G.7
234 1  
Giải Sáu
G.6
7642 9661 9483 2 6 9
Giải Năm
G.5
1447 3 2 3 4 4
Giải Tư
G.4
81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829
4
5
2 4 7
 
Giải Ba
G.3
73682 54087 6 1
Giải Nhì
G.2
04134 7 9
Giải Nhất
G.1
11779 8 2 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
664704 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1  
2 6 9
3 2 3 4 4
4 2 4 7
5  
6 1
7 9
8 2 3 6 7
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 0 4
Giải Bảy
G.7
361 1 3 3 4
Giải Sáu
G.6
1656 5840 6424 2 4 4 9
Giải Năm
G.5
5324 3  
Giải Tư
G.4
30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213
4
5
0 4 4
4 6
Giải Ba
G.3
11070 86244 6 1
Giải Nhì
G.2
52954 7 0
Giải Nhất
G.1
57144 8 0
Giải ĐB
ĐB
361591 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 3 3 4
2 4 4 9
3  
4 0 4 4
5 4 6
6 1
7 0
8 0
9 1

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 4 7
Giải Bảy
G.7
693 1 9
Giải Sáu
G.6
3743 9735 0679 2  
Giải Năm
G.5
6039 3 2 5 8 9 9
Giải Tư
G.4
57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404
4
5
3
7
Giải Ba
G.3
89007 12681 6 0 0
Giải Nhì
G.2
33257 7 9
Giải Nhất
G.1
38039 8 1
Giải ĐB
ĐB
207960 9 0 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 9
2  
3 2 5 8 9 9
4 3
5 7
6 0 0
7 9
8 1
9 0 3 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 5
Giải Bảy
G.7
444 1  
Giải Sáu
G.6
5698 8378 9505 2  
Giải Năm
G.5
2385 3 2 4
Giải Tư
G.4
20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791
4
5
0 4
1 9
Giải Ba
G.3
70234 71277 6  
Giải Nhì
G.2
04751 7 7 8 8
Giải Nhất
G.1
99090 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
991040 9 0 0 1 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 2 4
4 0 4
5 1 9
6  
7 7 8 8
8 1 5
9 0 0 1 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
095 1 0 9
Giải Sáu
G.6
3446 1395 5410 2 3
Giải Năm
G.5
2355 3  
Giải Tư
G.4
85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219
4
5
6 7 7 9
5 9
Giải Ba
G.3
67947 34149 6 6 9
Giải Nhì
G.2
76547 7 2 7
Giải Nhất
G.1
98999 8  
Giải ĐB
ĐB
159659 9 3 5 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 3
3  
4 6 7 7 9
5 5 9
6 6 9
7 2 7
8  
9 3 5 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 5
Giải Bảy
G.7
010 1 0 2
Giải Sáu
G.6
0612 6142 1828 2 6 8 8
Giải Năm
G.5
6275 3 1 2 4
Giải Tư
G.4
09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326
4
5
2
1 2
Giải Ba
G.3
08005 74473 6 1
Giải Nhì
G.2
74461 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
26632 8 1
Giải ĐB
ĐB
427281 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 2
2 6 8 8
3 1 2 4
4 2
5 1 2
6 1
7 3 5 8
8 1
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 9
Giải Bảy
G.7
689 1 0 1 3 8
Giải Sáu
G.6
3482 0318 3166 2  
Giải Năm
G.5
9930 3 0 9
Giải Tư
G.4
07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544
4
5
4
8 9
Giải Ba
G.3
71575 01975 6 6 7
Giải Nhì
G.2
46758 7 3 5 5
Giải Nhất
G.1
78667 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
503609 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 1 3 8
2  
3 0 9
4 4
5 8 9
6 6 7
7 3 5 5
8 2 9
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0 3
Giải Bảy
G.7
427 1 0 6
Giải Sáu
G.6
5903 0735 8210 2 5 7
Giải Năm
G.5
7848 3 5
Giải Tư
G.4
20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593
4
5
8 8
0 3
Giải Ba
G.3
66600 58448 6 1 3
Giải Nhì
G.2
11450 7 8
Giải Nhất
G.1
73178 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
441763 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 0 6
2 5 7
3 5
4 8 8
5 0 3
6 1 3
7 8
8 4 8
9 3