XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 3 9
Giải Bảy
G.7
609 1 6 9
Giải Sáu
G.6
6546 0463 6861 2 7 8
Giải Năm
G.5
9603 3 2 7
Giải Tư
G.4
45427 26728 71419 57672 07816 38737 20498
4
5
6 7 8
 
Giải Ba
G.3
12885 12485 6 1 3
Giải Nhì
G.2
24748 7 2
Giải Nhất
G.1
08332 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
188947 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 6 9
2 7 8
3 2 7
4 6 7 8
5  
6 1 3
7 2
8 5 5
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 2 3 6 7
Giải Bảy
G.7
007 1 4 8
Giải Sáu
G.6
0463 4318 0859 2 0 8
Giải Năm
G.5
0737 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939
4
5
6
9
Giải Ba
G.3
41814 32902 6 3 4
Giải Nhì
G.2
35228 7  
Giải Nhất
G.1
12346 8  
Giải ĐB
ĐB
837920 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3 6 7
1 4 8
2 0 8
3 3 7 9
4 6
5 9
6 3 4
7  
8  
9 4

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 6
Giải Bảy
G.7
523 1 5
Giải Sáu
G.6
8222 9031 5499 2 2 3 7
Giải Năm
G.5
7856 3 1
Giải Tư
G.4
50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942
4
5
0 2
1 6 8
Giải Ba
G.3
74977 87579 6 8
Giải Nhì
G.2
07140 7 6 7 9
Giải Nhất
G.1
06658 8 6
Giải ĐB
ĐB
359027 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 2 3 7
3 1
4 0 2
5 1 6 8
6 8
7 6 7 9
8 6
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 0 3 8
Giải Bảy
G.7
708 1 3 6 8
Giải Sáu
G.6
2916 4563 0372 2 8
Giải Năm
G.5
8161 3 9
Giải Tư
G.4
03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839
4
5
3 6
 
Giải Ba
G.3
55743 67713 6 1 2 3 7
Giải Nhì
G.2
55628 7 2
Giải Nhất
G.1
84918 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
025388 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 8
1 3 6 8
2 8
3 9
4 3 6
5  
6 1 2 3 7
7 2
8 1 8
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 1 4 6
Giải Bảy
G.7
101 1 3 9
Giải Sáu
G.6
5826 7858 2430 2 3 6
Giải Năm
G.5
8248 3 0
Giải Tư
G.4
49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119
4
5
8
8
Giải Ba
G.3
67084 57166 6 6 6 8 8
Giải Nhì
G.2
95806 7 0 1
Giải Nhất
G.1
18471 8 4
Giải ĐB
ĐB
804668 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 6
1 3 9
2 3 6
3 0
4 8
5 8
6 6 6 8 8
7 0 1
8 4
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 2 7
Giải Bảy
G.7
117 1 2 3 6 7 9
Giải Sáu
G.6
5881 4589 1978 2 5
Giải Năm
G.5
4412 3 8
Giải Tư
G.4
63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850
4
5
0
0 7
Giải Ba
G.3
78957 35038 6  
Giải Nhì
G.2
67281 7 8
Giải Nhất
G.1
45607 8 1 1 9
Giải ĐB
ĐB
413425 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 2 3 6 7 9
2 5
3 8
4 0
5 0 7
6  
7 8
8 1 1 9
9 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2 8
Giải Bảy
G.7
687 1 7
Giải Sáu
G.6
7520 8881 6433 2 0 5
Giải Năm
G.5
0517 3 3
Giải Tư
G.4
07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152
4
5
 
2 4
Giải Ba
G.3
12460 77165 6 0 5 8
Giải Nhì
G.2
44581 7  
Giải Nhất
G.1
27825 8 1 1 7 7
Giải ĐB
ĐB
177168 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 7
2 0 5
3 3
4  
5 2 4
6 0 5 8
7  
8 1 1 7 7
9 1 4

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 4 5 8
Giải Bảy
G.7
273 1 4
Giải Sáu
G.6
4505 7786 1499 2 9
Giải Năm
G.5
4329 3 5 5
Giải Tư
G.4
65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
96735 92067 6 7
Giải Nhì
G.2
58187 7 3 4
Giải Nhất
G.1
36404 8 6 7 7
Giải ĐB
ĐB
799914 9 1 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 8
1 4
2 9
3 5 5
4  
5 0
6 7
7 3 4
8 6 7 7
9 1 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 1 1
Giải Bảy
G.7
287 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7868 9355 3212 2 2 4
Giải Năm
G.5
3243 3 1
Giải Tư
G.4
46222 02478 76396 44824 85163 05001 84351
4
5
3
1 5 8
Giải Ba
G.3
89701 02495 6 3 8
Giải Nhì
G.2
42917 7 8
Giải Nhất
G.1
12058 8 7
Giải ĐB
ĐB
691631 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 2 7
2 2 4
3 1
4 3
5 1 5 8
6 3 8
7 8
8 7
9 5 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 4
Giải Bảy
G.7
077 1 1
Giải Sáu
G.6
4340 4275 1004 2 1 6
Giải Năm
G.5
4111 3  
Giải Tư
G.4
45891 00393 21562 93626 69178 11155 95894
4
5
0
5 5
Giải Ba
G.3
76555 21497 6 2
Giải Nhì
G.2
66283 7 5 7 8
Giải Nhất
G.1
53987 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
751921 9 1 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2 1 6
3  
4 0
5 5 5
6 2
7 5 7 8
8 3 7
9 1 3 4 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3
Giải Bảy
G.7
003 1 5
Giải Sáu
G.6
3686 0235 3638 2 1
Giải Năm
G.5
6721 3 5 8
Giải Tư
G.4
04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283
4
5
3 6 6
0 4
Giải Ba
G.3
72970 10546 6 8
Giải Nhì
G.2
10495 7 0 3
Giải Nhất
G.1
33346 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
931498 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 1
3 5 8
4 3 6 6
5 0 4
6 8
7 0 3
8 3 6
9 5 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 1 2 6 9
Giải Bảy
G.7
701 1 0
Giải Sáu
G.6
3462 8399 9971 2  
Giải Năm
G.5
6293 3 7
Giải Tư
G.4
27272 22543 96109 87499 02977 73374 02510
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
38537 17602 6 2
Giải Nhì
G.2
75695 7 1 2 4 7
Giải Nhất
G.1
66406 8 5
Giải ĐB
ĐB
719285 9 3 5 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6 9
1 0
2  
3 7
4 3
5  
6 2
7 1 2 4 7
8 5
9 3 5 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 5 7
Giải Bảy
G.7
482 1 4
Giải Sáu
G.6
5714 8438 4007 2 1
Giải Năm
G.5
2205 3 8 8
Giải Tư
G.4
77585 61641 28371 61438 51121 82100 17263
4
5
1
1 9
Giải Ba
G.3
76364 86265 6 3 4 5
Giải Nhì
G.2
29351 7 1
Giải Nhất
G.1
71897 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
464259 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 7
1 4
2 1
3 8 8
4 1
5 1 9
6 3 4 5
7 1
8 2 5
9 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2 3 6 9
Giải Bảy
G.7
815 1 3 4 5 6
Giải Sáu
G.6
9013 6657 4175 2 1 6 7
Giải Năm
G.5
1926 3  
Giải Tư
G.4
54903 23509 46502 30842 78791 88741 89606
4
5
1 2
7 7
Giải Ba
G.3
35427 53521 6  
Giải Nhì
G.2
42914 7 5
Giải Nhất
G.1
54316 8  
Giải ĐB
ĐB
223157 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6 9
1 3 4 5 6
2 1 6 7
3  
4 1 2
5 7 7
6  
7 5
8  
9 1