XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 3
Giải Bảy
G.7
456 1 3
Giải Sáu
G.6
9525 4620 8948 2 0 0 5
Giải Năm
G.5
9175 3  
Giải Tư
G.4
83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484
4
5
1 2 7 8
6
Giải Ba
G.3
58403 13165 6 5 8
Giải Nhì
G.2
89647 7 5
Giải Nhất
G.1
37120 8 4
Giải ĐB
ĐB
530068 9 0 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3
2 0 0 5
3  
4 1 2 7 8
5 6
6 5 8
7 5
8 4
9 0 5 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
142 1 0 1 8 9
Giải Sáu
G.6
8597 7118 7387 2 5
Giải Năm
G.5
7449 3 1 3
Giải Tư
G.4
06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
4
5
1 2 4 9
8
Giải Ba
G.3
85811 51333 6 4 4
Giải Nhì
G.2
69919 7  
Giải Nhất
G.1
62064 8 7
Giải ĐB
ĐB
655931 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 8 9
2 5
3 1 3
4 1 2 4 9
5 8
6 4 4
7  
8 7
9 7 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 4 4
Giải Bảy
G.7
265 1 7
Giải Sáu
G.6
0675 4165 3390 2 6
Giải Năm
G.5
8380 3 0
Giải Tư
G.4
85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
4
5
7
4 7
Giải Ba
G.3
44117 47904 6 2 5 5
Giải Nhì
G.2
81404 7 4 5 5
Giải Nhất
G.1
40662 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
441074 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 7
2 6
3 0
4 7
5 4 7
6 2 5 5
7 4 5 5
8 0 6
9 0

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 5 7
Giải Bảy
G.7
707 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
8482 9910 1795 2 0
Giải Năm
G.5
4546 3  
Giải Tư
G.4
48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
4
5
6
1 4 5
Giải Ba
G.3
37812 32454 6 0 2
Giải Nhì
G.2
94551 7 0
Giải Nhất
G.1
93320 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
061362 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 0 2 8
2 0
3  
4 6
5 1 4 5
6 0 2
7 0
8 1 2
9 5 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
010 1 0 6
Giải Sáu
G.6
7130 8788 8842 2 6
Giải Năm
G.5
8438 3 0 4 5 6 8
Giải Tư
G.4
09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
4
5
2
2 3
Giải Ba
G.3
02453 22936 6 6
Giải Nhì
G.2
53834 7 0
Giải Nhất
G.1
37735 8 4 8 9
Giải ĐB
ĐB
786826 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 6
2 6
3 0 4 5 6 8
4 2
5 2 3
6 6
7 0
8 4 8 9
9 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 3
Giải Bảy
G.7
157 1 5
Giải Sáu
G.6
4170 3797 0933 2 4 7
Giải Năm
G.5
0327 3 3
Giải Tư
G.4
77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
4
5
0
5 7
Giải Ba
G.3
49803 41740 6 6
Giải Nhì
G.2
68090 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
99690 8 1
Giải ĐB
ĐB
165924 9 0 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 5
2 4 7
3 3
4 0
5 5 7
6 6
7 0 3 8
8 1
9 0 0 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 2 6
Giải Bảy
G.7
206 1  
Giải Sáu
G.6
6124 1876 9992 2 0 3 4 7
Giải Năm
G.5
2466 3  
Giải Tư
G.4
62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
4
5
6
2 3
Giải Ba
G.3
57820 55802 6 3 6 7
Giải Nhì
G.2
46246 7 6 6
Giải Nhất
G.1
77867 8 6
Giải ĐB
ĐB
326727 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1  
2 0 3 4 7
3  
4 6
5 2 3
6 3 6 7
7 6 6
8 6
9 2 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1
Giải Bảy
G.7
657 1 2
Giải Sáu
G.6
3312 0632 1131 2 1 9
Giải Năm
G.5
0759 3 1 2 7
Giải Tư
G.4
05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501
4
5
4
7 9
Giải Ba
G.3
37280 36596 6 7
Giải Nhì
G.2
28482 7  
Giải Nhất
G.1
38944 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
492790 9 0 1 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2
2 1 9
3 1 2 7
4 4
5 7 9
6 7
7  
8 0 2
9 0 1 2 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 3 5
Giải Bảy
G.7
988 1  
Giải Sáu
G.6
9820 6388 8249 2 0
Giải Năm
G.5
4082 3 2 3
Giải Tư
G.4
81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542
4
5
2 9
5
Giải Ba
G.3
41705 18379 6  
Giải Nhì
G.2
70433 7 9
Giải Nhất
G.1
77703 8 0 0 2 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
370800 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5
1  
2 0
3 2 3
4 2 9
5 5
6  
7 9
8 0 0 2 7 8 8
9 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 9
Giải Bảy
G.7
273 1 0 5 6
Giải Sáu
G.6
6947 3444 3972 2 7 9
Giải Năm
G.5
4053 3  
Giải Tư
G.4
02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291
4
5
4 7
3 3
Giải Ba
G.3
66529 68927 6  
Giải Nhì
G.2
11915 7 0 1 2 3
Giải Nhất
G.1
29010 8 2
Giải ĐB
ĐB
433382 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 5 6
2 7 9
3  
4 4 7
5 3 3
6  
7 0 1 2 3
8 2
9 1 4

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 5 8 9
Giải Bảy
G.7
869 1 5
Giải Sáu
G.6
2115 1849 5909 2  
Giải Năm
G.5
0341 3  
Giải Tư
G.4
87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
4
5
0 1 1 8 9
4 9
Giải Ba
G.3
35405 19159 6 9 9 9
Giải Nhì
G.2
82081 7 0 8
Giải Nhất
G.1
67840 8 1
Giải ĐB
ĐB
829741 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8 9
1 5
2  
3  
4 0 1 1 8 9
5 4 9
6 9 9 9
7 0 8
8 1
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 4
Giải Bảy
G.7
066 1  
Giải Sáu
G.6
5328 5951 9843 2 1 8
Giải Năm
G.5
8221 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297
4
5
0 3 5
1 3
Giải Ba
G.3
05345 95753 6 6
Giải Nhì
G.2
70834 7 2 3 9
Giải Nhất
G.1
74435 8 9
Giải ĐB
ĐB
899230 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 8
3 0 4 5
4 0 3 5
5 1 3
6 6
7 2 3 9
8 9
9 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1 2 5 9 9
Giải Bảy
G.7
401 1  
Giải Sáu
G.6
0409 4271 5945 2 8
Giải Năm
G.5
5505 3 6
Giải Tư
G.4
85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736
4
5
3 5 6 7
1
Giải Ba
G.3
56646 24443 6 7
Giải Nhì
G.2
49687 7 1 2
Giải Nhất
G.1
93347 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
966051 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 9 9
1  
2 8
3 6
4 3 5 6 7
5 1
6 7
7 1 2
8 5 7
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 5 7
Giải Bảy
G.7
685 1 9
Giải Sáu
G.6
6862 3182 8443 2 4 7
Giải Năm
G.5
4999 3 5 9
Giải Tư
G.4
79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271
4
5
0 3 4
4
Giải Ba
G.3
25540 13107 6 2 2
Giải Nhì
G.2
51154 7 1
Giải Nhất
G.1
69435 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
231739 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 9
2 4 7
3 5 9
4 0 3 4
5 4
6 2 2
7 1
8 2 5
9 9