XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1
Giải Bảy
G.7
440 1 4
Giải Sáu
G.6
3961 6755 0401 2 3
Giải Năm
G.5
2780 3 4
Giải Tư
G.4
77957 45755 84884 03523 44340 95457 32663
4
5
0 0 6
5 5 7 7
Giải Ba
G.3
48334 87346 6 1 3
Giải Nhì
G.2
53575 7 5
Giải Nhất
G.1
47314 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
892092 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4
2 3
3 4
4 0 0 6
5 5 5 7 7
6 1 3
7 5
8 0 4
9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 2 3 9
Giải Bảy
G.7
166 1 0 6
Giải Sáu
G.6
9168 1478 7332 2  
Giải Năm
G.5
1687 3 2
Giải Tư
G.4
89573 72377 09376 15572 10083 00810 42816
4
5
8
5
Giải Ba
G.3
36802 99003 6 6 8
Giải Nhì
G.2
07148 7 2 3 6 7 8
Giải Nhất
G.1
09755 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
137609 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 9
1 0 6
2  
3 2
4 8
5 5
6 6 8
7 2 3 6 7 8
8 3 7
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 8
Giải Bảy
G.7
796 1  
Giải Sáu
G.6
2928 9870 5564 2 8
Giải Năm
G.5
8863 3 7
Giải Tư
G.4
47984 90108 33892 98855 50156 48687 94174
4
5
6
5 6 9
Giải Ba
G.3
83337 05859 6 3 4 7
Giải Nhì
G.2
15646 7 0 4
Giải Nhất
G.1
65101 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
997167 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1  
2 8
3 7
4 6
5 5 6 9
6 3 4 7
7 0 4
8 4 7
9 2 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0 1 1 2 5 7
Giải Bảy
G.7
707 1 5
Giải Sáu
G.6
0959 2157 2301 2  
Giải Năm
G.5
2279 3  
Giải Tư
G.4
38901 06196 63877 00791 99715 68242 23283
4
5
2
5 7 9
Giải Ba
G.3
41905 26800 6  
Giải Nhì
G.2
68855 7 7 9
Giải Nhất
G.1
47902 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
281288 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 1 2 5 7
1 5
2  
3  
4 2
5 5 7 9
6  
7 7 9
8 3 8
9 1 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 4 4 9
Giải Bảy
G.7
261 1  
Giải Sáu
G.6
1672 7159 9344 2 7
Giải Năm
G.5
6504 3 1 7
Giải Tư
G.4
04627 88504 50854 89783 46564 45992 47831
4
5
4
0 4 9
Giải Ba
G.3
98409 16187 6 1 4
Giải Nhì
G.2
06590 7 2
Giải Nhất
G.1
13250 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
150337 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 9
1  
2 7
3 1 7
4 4
5 0 4 9
6 1 4
7 2
8 3 7
9 0 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 5
Giải Bảy
G.7
117 1 7 7
Giải Sáu
G.6
8443 7695 1131 2 7
Giải Năm
G.5
5890 3 1 4
Giải Tư
G.4
13261 62079 98373 90505 83695 66427 51180
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
27785 46217 6 1
Giải Nhì
G.2
19694 7 3 9
Giải Nhất
G.1
80895 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
173034 9 0 4 5 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7 7
2 7
3 1 4
4 3
5  
6 1
7 3 9
8 0 5
9 0 4 5 5 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
518 1 2 3 5 8
Giải Sáu
G.6
5994 0125 1691 2 5
Giải Năm
G.5
9739 3 9
Giải Tư
G.4
98588 84013 82178 71615 70073 15764 65363
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
34998 73570 6 3 3 4
Giải Nhì
G.2
51012 7 0 0 3 8
Giải Nhất
G.1
82863 8 8
Giải ĐB
ĐB
324370 9 1 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 5 8
2 5
3 9
4  
5  
6 3 3 4
7 0 0 3 8
8 8
9 1 4 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1 2 7
Giải Bảy
G.7
502 1 2
Giải Sáu
G.6
3125 8925 3733 2 4 5 5
Giải Năm
G.5
7812 3 1 3
Giải Tư
G.4
16724 25431 56881 90661 63707 06201 18599
4
5
3
8
Giải Ba
G.3
73043 42488 6 1
Giải Nhì
G.2
55594 7  
Giải Nhất
G.1
53258 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
021397 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 7
1 2
2 4 5 5
3 1 3
4 3
5 8
6 1
7  
8 1 8
9 4 7 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 1 5 6 6
Giải Bảy
G.7
246 1 0
Giải Sáu
G.6
6939 5394 8868 2 1 5
Giải Năm
G.5
5064 3 9
Giải Tư
G.4
98321 37952 15485 15610 50493 31405 73406
4
5
6
2 4
Giải Ba
G.3
98406 39054 6 4 8
Giải Nhì
G.2
73425 7 7
Giải Nhất
G.1
89077 8 5
Giải ĐB
ĐB
801201 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 6 6
1 0
2 1 5
3 9
4 6
5 2 4
6 4 8
7 7
8 5
9 3 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 5
Giải Bảy
G.7
494 1 0 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
9574 1814 3210 2 2
Giải Năm
G.5
7166 3 4 8
Giải Tư
G.4
00638 08422 25285 53699 70316 62605 03234
4
5
3
7
Giải Ba
G.3
33243 58474 6 6
Giải Nhì
G.2
40111 7 4 4
Giải Nhất
G.1
02357 8 5
Giải ĐB
ĐB
394213 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 1 3 4 6
2 2
3 4 8
4 3
5 7
6 6
7 4 4
8 5
9 4 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 6 7
Giải Bảy
G.7
343 1 8
Giải Sáu
G.6
2006 2894 0407 2 3 8
Giải Năm
G.5
7738 3 2 8
Giải Tư
G.4
14542 02832 24191 86244 67883 73148 99318
4
5
2 3 4 6 8
 
Giải Ba
G.3
55786 33523 6  
Giải Nhì
G.2
45828 7  
Giải Nhất
G.1
52180 8 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
394246 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 8
2 3 8
3 2 8
4 2 3 4 6 8
5  
6  
7  
8 0 3 6
9 1 4

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 2
Giải Bảy
G.7
645 1 3
Giải Sáu
G.6
3289 0902 6958 2 5 7 8
Giải Năm
G.5
1059 3  
Giải Tư
G.4
80027 95071 16888 57849 78489 41113 88966
4
5
5 9
0 8 9
Giải Ba
G.3
95650 64725 6 3 6
Giải Nhì
G.2
34828 7 1 8
Giải Nhất
G.1
13863 8 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
712378 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3
2 5 7 8
3  
4 5 9
5 0 8 9
6 3 6
7 1 8
8 8 9 9
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 0 5 7 9
Giải Bảy
G.7
007 1  
Giải Sáu
G.6
5453 6500 9558 2 1
Giải Năm
G.5
3358 3 1 3 9
Giải Tư
G.4
36821 36056 03239 65779 92731 59659 07959
4
5
3
3 6 8 8 9 9
Giải Ba
G.3
48833 12305 6  
Giải Nhì
G.2
62782 7 9
Giải Nhất
G.1
01009 8 2
Giải ĐB
ĐB
661543 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 7 9
1  
2 1
3 1 3 9
4 3
5 3 6 8 8 9 9
6  
7 9
8 2
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
676 1 5
Giải Sáu
G.6
6634 8961 8254 2 0
Giải Năm
G.5
9287 3 2 4 4 4
Giải Tư
G.4
49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359
4
5
2 5
3 4 9 9
Giải Ba
G.3
77483 22159 6 1
Giải Nhì
G.2
01732 7 6
Giải Nhất
G.1
36415 8 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
372934 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 0
3 2 4 4 4
4 2 5
5 3 4 9 9
6 1
7 6
8 3 6 7
9