XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
094 1 0 4 7
Giải Sáu
G.6
4317 4393 1638 2 3 6
Giải Năm
G.5
9099 3 8
Giải Tư
G.4
85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026
4
5
0 7
1 4 7
Giải Ba
G.3
85276 21547 6  
Giải Nhì
G.2
41354 7 4 6
Giải Nhất
G.1
00514 8 2
Giải ĐB
ĐB
525010 9 3 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 6 9 9
Giải Bảy
G.7
543 1 7 7
Giải Sáu
G.6
8109 7776 6870 2 9
Giải Năm
G.5
7896 3 2
Giải Tư
G.4
84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
4
5
1 3 8
7
Giải Ba
G.3
49041 00709 6 9
Giải Nhì
G.2
21369 7 0 6
Giải Nhất
G.1
98417 8 2
Giải ĐB
ĐB
768029 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 9 9
1 7 7
2 9
3 2
4 1 3 8
5 7
6 9
7 0 6
8 2
9 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
508 1 7
Giải Sáu
G.6
4182 9995 2808 2 2 5
Giải Năm
G.5
6448 3 2 7
Giải Tư
G.4
17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
4
5
2 8 8
8
Giải Ba
G.3
77258 33042 6  
Giải Nhì
G.2
36732 7  
Giải Nhất
G.1
43448 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
690805 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6  
7  
8 2 8
9 5 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 5 5
Giải Bảy
G.7
372 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3005 7205 1719 2 1 1
Giải Năm
G.5
8674 3  
Giải Tư
G.4
75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
4
5
 
2 6 7 9
Giải Ba
G.3
23957 32521 6 7
Giải Nhì
G.2
54921 7 2 4 4 6
Giải Nhất
G.1
99067 8 6
Giải ĐB
ĐB
066786 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 2 9
2 1 1
3  
4  
5 2 6 7 9
6 7
7 2 4 4 6
8 6
9 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 2 4 6
Giải Bảy
G.7
202 1 3 8
Giải Sáu
G.6
6918 6613 2066 2 1 3 7
Giải Năm
G.5
1227 3  
Giải Tư
G.4
36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
4
5
2 7 9
 
Giải Ba
G.3
86823 71102 6 4 4 6
Giải Nhì
G.2
73279 7 9
Giải Nhất
G.1
66306 8 2
Giải ĐB
ĐB
460764 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 6
1 3 8
2 1 3 7
3  
4 2 7 9
5  
6 4 4 6
7 9
8 2
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 2
Giải Bảy
G.7
423 1 5 9
Giải Sáu
G.6
3620 8119 9715 2 0 0 3
Giải Năm
G.5
3084 3 2 8
Giải Tư
G.4
85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
4
5
1
2 2
Giải Ba
G.3
39175 72498 6  
Giải Nhì
G.2
04690 7 0 5
Giải Nhất
G.1
67384 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
674052 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 9
2 0 0 3
3 2 8
4 1
5 2 2
6  
7 0 5
8 4 4
9 0 8

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 8
Giải Bảy
G.7
408 1 9
Giải Sáu
G.6
2170 3776 4619 2 0 1 8 9
Giải Năm
G.5
8329 3 0 7
Giải Tư
G.4
99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
4
5
4 5 5
 
Giải Ba
G.3
22290 97645 6 0
Giải Nhì
G.2
84578 7 0 6 8
Giải Nhất
G.1
36821 8 4
Giải ĐB
ĐB
739828 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 9
2 0 1 8 9
3 0 7
4 4 5 5
5  
6 0
7 0 6 8
8 4
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4 4 6 9
Giải Bảy
G.7
706 1 1
Giải Sáu
G.6
5797 6611 4946 2 0 0
Giải Năm
G.5
1520 3 0 4 9
Giải Tư
G.4
33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
4
5
1 6 7
8
Giải Ba
G.3
72641 07534 6  
Giải Nhì
G.2
20980 7  
Giải Nhất
G.1
57104 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
462239 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6 9
1 1
2 0 0
3 0 4 9
4 1 6 7
5 8
6  
7  
8 0 9
9 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
997 1 9
Giải Sáu
G.6
6269 3687 9260 2 8 9
Giải Năm
G.5
0446 3  
Giải Tư
G.4
60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
4
5
6
7 7 7 8
Giải Ba
G.3
38128 96968 6 0 3 8 9
Giải Nhì
G.2
32098 7  
Giải Nhất
G.1
24657 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
744897 9 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 8 9
3  
4 6
5 7 7 7 8
6 0 3 8 9
7  
8 1 7
9 7 7 8

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 6
Giải Bảy
G.7
062 1 2 3 5
Giải Sáu
G.6
3525 1981 2715 2 3 5
Giải Năm
G.5
3712 3  
Giải Tư
G.4
97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
4
5
1 2 6
1 4 4 9
Giải Ba
G.3
32523 25706 6 2
Giải Nhì
G.2
25759 7  
Giải Nhất
G.1
91551 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
535342 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 3 5
2 3 5
3  
4 1 2 6
5 1 4 4 9
6 2
7  
8 1 1
9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 7 8
Giải Bảy
G.7
135 1 3
Giải Sáu
G.6
9941 8369 2375 2 2 9 9 9
Giải Năm
G.5
2529 3 5 8
Giải Tư
G.4
11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
63682 69278 6 9
Giải Nhì
G.2
56429 7 0 5 8 9
Giải Nhất
G.1
98913 8 2
Giải ĐB
ĐB
044379 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 3
2 2 9 9 9
3 5 8
4 1
5 8
6 9
7 0 5 8 9
8 2
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
815 1 5 8 8 9
Giải Sáu
G.6
6131 0138 3884 2 3 3 5 8
Giải Năm
G.5
2018 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
00723 07049 6  
Giải Nhì
G.2
06239 7  
Giải Nhất
G.1
94485 8 3 3 4 5
Giải ĐB
ĐB
004119 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 8 8 9
2 3 3 5 8
3 1 8 9
4 9
5  
6  
7  
8 3 3 4 5
9 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
128 1 0 3
Giải Sáu
G.6
2364 8962 6464 2 7 8
Giải Năm
G.5
1354 3 1
Giải Tư
G.4
23247 06646 62127 05510 78885 79490 62468
4
5
6 7
0 4
Giải Ba
G.3
12563 68831 6 2 3 4 4 8
Giải Nhì
G.2
57850 7  
Giải Nhất
G.1
66781 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
978113 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3
2 7 8
3 1
4 6 7
5 0 4
6 2 3 4 4 8
7  
8 1 5
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3 6 9
Giải Bảy
G.7
868 1 4 7
Giải Sáu
G.6
8517 8161 6906 2  
Giải Năm
G.5
3848 3 4
Giải Tư
G.4
51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356
4
5
0 8
3 6
Giải Ba
G.3
16534 96514 6 1 2 4 8
Giải Nhì
G.2
46964 7  
Giải Nhất
G.1
26840 8 4
Giải ĐB
ĐB
828062 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 9
1 4 7
2  
3 4
4 0 8
5 3 6
6 1 2 4 8
7  
8 4
9 0 4