XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 6 7
Giải Bảy
G.7
639 1 0
Giải Sáu
G.6
8837 0823 2557 2 2 3
Giải Năm
G.5
0192 3 7 7 9
Giải Tư
G.4
15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
4
5
6 8
0 1 1 7
Giải Ba
G.3
08648 95322 6  
Giải Nhì
G.2
34250 7 8
Giải Nhất
G.1
02951 8  
Giải ĐB
ĐB
721110 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0
2 2 3
3 7 7 9
4 6 8
5 0 1 1 7
6  
7 8
8  
9 2 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 2
Giải Bảy
G.7
345 1 5
Giải Sáu
G.6
6452 2964 5394 2 1 4
Giải Năm
G.5
2698 3 2
Giải Tư
G.4
93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
4
5
3 5
2
Giải Ba
G.3
82215 09999 6 1 4
Giải Nhì
G.2
11680 7 1
Giải Nhất
G.1
03388 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
919424 9 4 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5
2 1 4
3 2
4 3 5
5 2
6 1 4
7 1
8 0 8
9 4 5 8 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 4 8
Giải Bảy
G.7
827 1 6 8
Giải Sáu
G.6
6518 0175 4729 2 1 2 7 9
Giải Năm
G.5
3516 3 3 3 6
Giải Tư
G.4
71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
27033 13204 6 4
Giải Nhì
G.2
49256 7 5
Giải Nhất
G.1
80464 8 5
Giải ĐB
ĐB
243185 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 6 8
2 1 2 7 9
3 3 3 6
4  
5 6
6 4
7 5
8 5
9 5 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0
Giải Bảy
G.7
254 1 5 7 7
Giải Sáu
G.6
2390 8271 7893 2  
Giải Năm
G.5
1089 3 2 9
Giải Tư
G.4
46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
4
5
0
4 9
Giải Ba
G.3
28098 74840 6  
Giải Nhì
G.2
70279 7 1 1 9
Giải Nhất
G.1
45239 8 9
Giải ĐB
ĐB
498917 9 0 1 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 5 7 7
2  
3 2 9
4 0
5 4 9
6  
7 1 1 9
8 9
9 0 1 3 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
996 1 3
Giải Sáu
G.6
9628 7993 0161 2 8 8
Giải Năm
G.5
4256 3 6 9
Giải Tư
G.4
98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
4
5
0
1 6 7
Giải Ba
G.3
93780 76551 6 1 1
Giải Nhì
G.2
09128 7  
Giải Nhất
G.1
92736 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
844290 9 0 0 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 8 8
3 6 9
4 0
5 1 6 7
6 1 1
7  
8 0 8
9 0 0 3 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 8 9
Giải Bảy
G.7
498 1 0 6 8
Giải Sáu
G.6
9363 9108 1795 2  
Giải Năm
G.5
6990 3 4
Giải Tư
G.4
37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
66093 10496 6 3 5 8
Giải Nhì
G.2
69765 7 1 7
Giải Nhất
G.1
52071 8 9
Giải ĐB
ĐB
581409 9 0 3 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 0 6 8
2  
3 4
4  
5  
6 3 5 8
7 1 7
8 9
9 0 3 5 6 8

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3 8
Giải Bảy
G.7
297 1  
Giải Sáu
G.6
9859 9194 0931 2  
Giải Năm
G.5
5185 3 1 8
Giải Tư
G.4
98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978
4
5
4
4 9
Giải Ba
G.3
23272 81266 6 6 6 9
Giải Nhì
G.2
81944 7 2 2 8
Giải Nhất
G.1
11708 8 5
Giải ĐB
ĐB
069366 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1  
2  
3 1 8
4 4
5 4 9
6 6 6 9
7 2 2 8
8 5
9 3 4 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 2 9
Giải Bảy
G.7
202 1 8
Giải Sáu
G.6
2562 3791 2625 2 5
Giải Năm
G.5
5032 3 2
Giải Tư
G.4
11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688
4
5
9 9
3 4 8
Giải Ba
G.3
71288 67968 6 2 4 8
Giải Nhì
G.2
06109 7 3
Giải Nhất
G.1
18773 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
214554 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 8
2 5
3 2
4 9 9
5 3 4 8
6 2 4 8
7 3
8 8 8
9 1

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
224 1 2 6 8
Giải Sáu
G.6
1116 5476 4499 2 4 6
Giải Năm
G.5
8112 3 6
Giải Tư
G.4
59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
70173 95467 6 6 7
Giải Nhì
G.2
03818 7 3 3 6 9
Giải Nhất
G.1
78566 8 1
Giải ĐB
ĐB
590479 9 0 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 8
2 4 6
3 6
4 0
5  
6 6 7
7 3 3 6 9
8 1
9 0 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 5
Giải Bảy
G.7
899 1 2
Giải Sáu
G.6
9237 5996 2512 2 2
Giải Năm
G.5
1696 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
46122 74876 6  
Giải Nhì
G.2
06139 7 5 6 8
Giải Nhất
G.1
69999 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
985281 9 6 6 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
646 1 7
Giải Sáu
G.6
4241 4417 7421 2 1 7
Giải Năm
G.5
3951 3 2 3 4
Giải Tư
G.4
88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
4
5
1 2 6
1 2 5 7
Giải Ba
G.3
72652 73586 6 7
Giải Nhì
G.2
84633 7 2 5
Giải Nhất
G.1
74632 8 6
Giải ĐB
ĐB
835555 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2 7
Giải Bảy
G.7
558 1 3 4 5
Giải Sáu
G.6
7515 3948 3907 2 6
Giải Năm
G.5
2035 3 0 5
Giải Tư
G.4
49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
4
5
2 4 8
1 8
Giải Ba
G.3
86963 79370 6 3 9
Giải Nhì
G.2
25851 7 0 9
Giải Nhất
G.1
60344 8  
Giải ĐB
ĐB
929614 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 0 2
Giải Bảy
G.7
888 1 3
Giải Sáu
G.6
3622 4875 4751 2 2 7 7
Giải Năm
G.5
1539 3 0 7 9
Giải Tư
G.4
12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
4
5
2
1
Giải Ba
G.3
23387 08827 6 8
Giải Nhì
G.2
85837 7 5
Giải Nhất
G.1
89502 8 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
992668 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 8
Giải Bảy
G.7
632 1 2 4
Giải Sáu
G.6
2639 9214 0698 2 1
Giải Năm
G.5
7950 3 1 2 3 9
Giải Tư
G.4
36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694
4
5
9
0 6
Giải Ba
G.3
09449 88556 6  
Giải Nhì
G.2
20071 7 1
Giải Nhất
G.1
91894 8 0
Giải ĐB
ĐB
517333 9 0 4 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2 4
2 1
3 1 2 3 9
4 9
5 0 6
6  
7 1
8 0
9 0 4 4 8