XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 7
Giải Bảy
G.7
517 1 7 8 9
Giải Sáu
G.6
7523 8679 6419 2 2 3 9 9
Giải Năm
G.5
4718 3 1
Giải Tư
G.4
99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
83029 90831 6 0 5
Giải Nhì
G.2
85265 7 1 9
Giải Nhất
G.1
84755 8 8
Giải ĐB
ĐB
520971 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 7 8 9
2 2 3 9 9
3 1
4 5
5 5
6 0 5
7 1 9
8 8
9 1

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0 1
Giải Bảy
G.7
726 1  
Giải Sáu
G.6
5551 7743 4797 2 6
Giải Năm
G.5
9864 3 3
Giải Tư
G.4
69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
4
5
3 3 3
1
Giải Ba
G.3
02187 23681 6 4 6
Giải Nhì
G.2
66943 7 6 7
Giải Nhất
G.1
20176 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
540591 9 1 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2 6
3 3
4 3 3 3
5 1
6 4 6
7 6 7
8 1 7
9 1 3 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 1
Giải Bảy
G.7
652 1  
Giải Sáu
G.6
8244 6650 7201 2 1 5
Giải Năm
G.5
1888 3 0 3
Giải Tư
G.4
43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
4
5
4 7
0 2 8
Giải Ba
G.3
35147 54582 6  
Giải Nhì
G.2
90833 7 5
Giải Nhất
G.1
61321 8 0 2 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
100825 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 1 5
3 0 3
4 4 7
5 0 2 8
6  
7 5
8 0 2 2 4 8
9 1

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 3 9
Giải Bảy
G.7
503 1 0 8
Giải Sáu
G.6
0298 1335 1725 2 3 5
Giải Năm
G.5
9343 3 5
Giải Tư
G.4
10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
4
5
0 3 5
 
Giải Ba
G.3
92245 39793 6 1
Giải Nhì
G.2
71109 7 3 7
Giải Nhất
G.1
61377 8 0
Giải ĐB
ĐB
709040 9 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 0 8
2 3 5
3 5
4 0 3 5
5  
6 1
7 3 7
8 0
9 3 4 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0 0 5
Giải Bảy
G.7
352 1  
Giải Sáu
G.6
9077 3705 6634 2  
Giải Năm
G.5
2274 3 3 4
Giải Tư
G.4
23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
4
5
4 8
2 8
Giải Ba
G.3
01992 89893 6  
Giải Nhì
G.2
02048 7 4 5 7
Giải Nhất
G.1
07044 8 2
Giải ĐB
ĐB
259090 9 0 2 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 5
1  
2  
3 3 4
4 4 8
5 2 8
6  
7 4 5 7
8 2
9 0 2 2 3

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
068 1 1 7
Giải Sáu
G.6
4811 5196 8951 2 1
Giải Năm
G.5
3502 3 1 2
Giải Tư
G.4
37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
4
5
 
1 3 5 9
Giải Ba
G.3
53709 40532 6 3 8
Giải Nhì
G.2
02859 7  
Giải Nhất
G.1
15517 8  
Giải ĐB
ĐB
246421 9 3 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 1 7
2 1
3 1 2
4  
5 1 3 5 9
6 3 8
7  
8  
9 3 6 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 1 3
Giải Bảy
G.7
728 1  
Giải Sáu
G.6
5285 9520 1591 2 0 7 8
Giải Năm
G.5
3799 3  
Giải Tư
G.4
09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
02754 40327 6 2 5 7
Giải Nhì
G.2
94801 7  
Giải Nhất
G.1
23783 8 3 3 4 5 5
Giải ĐB
ĐB
634685 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 0 7 8
3  
4  
5 4
6 2 5 7
7  
8 3 3 4 5 5
9 1 7 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 1 7
Giải Bảy
G.7
899 1  
Giải Sáu
G.6
1007 7101 6952 2 3 5
Giải Năm
G.5
5344 3 4 4 4 5
Giải Tư
G.4
94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934
4
5
4 8
2 4 8
Giải Ba
G.3
59734 77023 6 3
Giải Nhì
G.2
33178 7 8
Giải Nhất
G.1
02448 8 2
Giải ĐB
ĐB
461063 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1  
2 3 5
3 4 4 4 5
4 4 8
5 2 4 8
6 3
7 8
8 2
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1
Giải Bảy
G.7
701 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
5460 7979 3550 2 0
Giải Năm
G.5
1859 3 5
Giải Tư
G.4
32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977
4
5
5
0 9
Giải Ba
G.3
94614 15145 6 0 9
Giải Nhì
G.2
75796 7 0 7 9
Giải Nhất
G.1
32035 8 1
Giải ĐB
ĐB
035520 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 4 6
2 0
3 5
4 5
5 0 9
6 0 9
7 0 7 9
8 1
9 2 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 4 6 7
Giải Bảy
G.7
273 1 7
Giải Sáu
G.6
9377 2134 7599 2 8
Giải Năm
G.5
9285 3 4
Giải Tư
G.4
72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804
4
5
 
4 9
Giải Ba
G.3
73306 48128 6 2 7
Giải Nhì
G.2
95707 7 3 3 7 9
Giải Nhất
G.1
42817 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
979467 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7
1 7
2 8
3 4
4  
5 4 9
6 2 7
7 3 3 7 9
8 5 5
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
795 1 3
Giải Sáu
G.6
9732 6362 9364 2 4
Giải Năm
G.5
3489 3 2 4 7
Giải Tư
G.4
95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
4
5
1 2
4
Giải Ba
G.3
80675 09334 6 2 4
Giải Nhì
G.2
44592 7 5 8 8
Giải Nhất
G.1
02441 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
282583 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 4
3 2 4 7
4 1 2
5 4
6 2 4
7 5 8 8
8 3 9
9 2 5

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 7
Giải Bảy
G.7
814 1 4 8 9
Giải Sáu
G.6
7133 5507 4580 2 7
Giải Năm
G.5
0660 3 3 6 6
Giải Tư
G.4
50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
31918 18587 6 0 5 9
Giải Nhì
G.2
12319 7 8 9
Giải Nhất
G.1
38265 8 0 7 8
Giải ĐB
ĐB
464369 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 8 9
2 7
3 3 6 6
4 5
5  
6 0 5 9
7 8 9
8 0 7 8
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 7
Giải Bảy
G.7
344 1 1 2 2 3
Giải Sáu
G.6
0407 6613 6585 2 3 7
Giải Năm
G.5
3278 3 2
Giải Tư
G.4
03983 95712 31244 38051 38423 48012 83727
4
5
4 4
0 1 7 8
Giải Ba
G.3
52050 31558 6  
Giải Nhì
G.2
03211 7 8
Giải Nhất
G.1
24257 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
546932 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1 2 2 3
2 3 7
3 2
4 4 4
5 0 1 7 8
6  
7 8
8 3 5
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 9 9
Giải Bảy
G.7
982 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
9984 0288 4078 2 1 3 7 9
Giải Năm
G.5
6853 3  
Giải Tư
G.4
37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648
4
5
3 8
3
Giải Ba
G.3
82515 30427 6  
Giải Nhì
G.2
18221 7 8
Giải Nhất
G.1
76743 8 2 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
571009 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 5 6 7
2 1 3 7 9
3  
4 3 8
5 3
6  
7 8
8 2 4 6 8
9