XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
151 1  
Giải Sáu
G.6
5608 7774 6502 2 5
Giải Năm
G.5
6041 3  
Giải Tư
G.4
80342 13395 13625 61962 13382 11466 57550
4
5
1 2
0 1 2
Giải Ba
G.3
53572 73770 6 2 6
Giải Nhì
G.2
78893 7 0 2 4
Giải Nhất
G.1
94252 8 2
Giải ĐB
ĐB
791206 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8
1  
2 5
3  
4 1 2
5 0 1 2
6 2 6
7 0 2 4
8 2
9 3 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0  
Giải Bảy
G.7
954 1 1 4 9
Giải Sáu
G.6
2997 0888 7340 2 0 7 9
Giải Năm
G.5
1862 3 2 9
Giải Tư
G.4
92594 30420 51114 98332 45629 40880 11289
4
5
0
4 9
Giải Ba
G.3
34039 62519 6 2
Giải Nhì
G.2
44011 7  
Giải Nhất
G.1
65927 8 0 8 9
Giải ĐB
ĐB
193859 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4 9
2 0 7 9
3 2 9
4 0
5 4 9
6 2
7  
8 0 8 9
9 4 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 1
Giải Bảy
G.7
001 1 3 5
Giải Sáu
G.6
4315 6049 7073 2 0
Giải Năm
G.5
6363 3  
Giải Tư
G.4
15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413
4
5
8 9
1 9
Giải Ba
G.3
98484 00370 6 3
Giải Nhì
G.2
91501 7 0 1 2 3
Giải Nhất
G.1
29794 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
810920 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 3 5
2 0
3  
4 8 9
5 1 9
6 3
7 0 1 2 3
8 4 8
9 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 2 3
Giải Bảy
G.7
110 1 0 1 4
Giải Sáu
G.6
2414 7327 1503 2 5 7 8
Giải Năm
G.5
4986 3  
Giải Tư
G.4
14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
4
5
8 8
1 1 8
Giải Ba
G.3
61611 65958 6 2
Giải Nhì
G.2
94889 7  
Giải Nhất
G.1
57925 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
827848 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 0 1 4
2 5 7 8
3  
4 8 8
5 1 1 8
6 2
7  
8 6 9
9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 5
Giải Bảy
G.7
332 1  
Giải Sáu
G.6
7553 1976 2454 2 0 7
Giải Năm
G.5
8080 3 0 2 2 3 6 8
Giải Tư
G.4
78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854
4
5
 
3 4 4
Giải Ba
G.3
07877 52130 6  
Giải Nhì
G.2
68536 7 6 7
Giải Nhất
G.1
04420 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
896991 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 0 7
3 0 2 2 3 6 8
4  
5 3 4 4
6  
7 6 7
8 0 1
9 1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 8
Giải Bảy
G.7
081 1  
Giải Sáu
G.6
0371 7029 2408 2 3 9
Giải Năm
G.5
8675 3 5 7
Giải Tư
G.4
28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248
4
5
8 8
2 8
Giải Ba
G.3
51223 05852 6  
Giải Nhì
G.2
37937 7 1 5 5 7 9
Giải Nhất
G.1
10558 8 1 6 6
Giải ĐB
ĐB
126179 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 3 9
3 5 7
4 8 8
5 2 8
6  
7 1 5 5 7 9
8 1 6 6
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
807 1 3 5 8 8
Giải Sáu
G.6
3078 6531 5101 2  
Giải Năm
G.5
1003 3 0 1
Giải Tư
G.4
72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
4
5
 
4 5
Giải Ba
G.3
47089 26564 6 4
Giải Nhì
G.2
70113 7 1 8
Giải Nhất
G.1
74485 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
998654 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 3 5 8 8
2  
3 0 1
4  
5 4 5
6 4
7 1 8
8 5 9
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 1 5
Giải Bảy
G.7
612 1 2 2 3 6 9
Giải Sáu
G.6
3913 4239 4890 2 2 3
Giải Năm
G.5
8816 3 0 1 6 9
Giải Tư
G.4
69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
73223 32330 6 6
Giải Nhì
G.2
60605 7  
Giải Nhất
G.1
16945 8  
Giải ĐB
ĐB
833501 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5  
6 6
7  
8  
9 0 0

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 4 6 7
Giải Bảy
G.7
328 1  
Giải Sáu
G.6
9366 1791 6843 2 5 8
Giải Năm
G.5
3795 3 7
Giải Tư
G.4
37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
68204 56106 6 3 6
Giải Nhì
G.2
56873 7 1 3
Giải Nhất
G.1
64054 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
184007 9 1 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7
1  
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 3 5
9 1 4 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 2 8
Giải Bảy
G.7
502 1 0
Giải Sáu
G.6
3965 5577 4388 2  
Giải Năm
G.5
4547 3 8
Giải Tư
G.4
86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
4
5
7
6
Giải Ba
G.3
00477 94856 6 5 6 7 8
Giải Nhì
G.2
93710 7 3 4 7 7 7
Giải Nhất
G.1
08080 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
900167 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0
2  
3 8
4 7
5 6
6 5 6 7 8
7 3 4 7 7 7
8 0 8
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 6 7 8
Giải Bảy
G.7
857 1 1
Giải Sáu
G.6
9211 2908 0443 2 5 9
Giải Năm
G.5
8469 3  
Giải Tư
G.4
40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
4
5
3
5 7
Giải Ba
G.3
18572 10979 6 0 0 9
Giải Nhì
G.2
52655 7 1 2 5 9
Giải Nhất
G.1
54207 8  
Giải ĐB
ĐB
129129 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1 1
2 5 9
3  
4 3
5 5 7
6 0 0 9
7 1 2 5 9
8  
9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5 7
Giải Bảy
G.7
438 1 1
Giải Sáu
G.6
4938 2488 7733 2  
Giải Năm
G.5
9846 3 0 3 3 8 8
Giải Tư
G.4
37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057
4
5
3 6
7 8
Giải Ba
G.3
50307 10258 6  
Giải Nhì
G.2
32011 7 8
Giải Nhất
G.1
29043 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
596178 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1
2  
3 0 3 3 8 8
4 3 6
5 7 8
6  
7 8
8 0 8
9 5 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
674 1 3 4
Giải Sáu
G.6
2728 0843 1778 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
7713 3 7 7 8 9
Giải Tư
G.4
59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839
4
5
3 9
 
Giải Ba
G.3
31649 14663 6 3
Giải Nhì
G.2
11338 7 4 4 8 9
Giải Nhất
G.1
88523 8 1
Giải ĐB
ĐB
868014 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 3 8 9
3 7 7 8 9
4 3 9
5  
6 3
7 4 4 8 9
8 1
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2 8
Giải Bảy
G.7
308 1 2 7
Giải Sáu
G.6
3399 0224 1731 2 3 4
Giải Năm
G.5
4433 3 1 3 3
Giải Tư
G.4
78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
08782 99723 6 3
Giải Nhì
G.2
13684 7  
Giải Nhất
G.1
70033 8 2 2 4
Giải ĐB
ĐB
856748 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 2 7
2 3 4
3 1 3 3
4 0 8
5  
6 3
7  
8 2 2 4
9 8 9