XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 8
Giải Bảy
G.7
536 1 0 5 7 8
Giải Sáu
G.6
3097 9394 8815 2 1 8 9
Giải Năm
G.5
1210 3 5 6 6
Giải Tư
G.4
82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
95364 04717 6 4
Giải Nhì
G.2
72318 7  
Giải Nhất
G.1
78435 8  
Giải ĐB
ĐB
049036 9 1 4 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 5 7 8
2 1 8 9
3 5 6 6
4 6
5  
6 4
7  
8  
9 1 4 7 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 3 7 9
Giải Bảy
G.7
738 1  
Giải Sáu
G.6
4307 7637 3242 2 2 9
Giải Năm
G.5
5053 3 7 8
Giải Tư
G.4
43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643
4
5
2 2 3 3
3 8
Giải Ba
G.3
30371 90203 6 0 2
Giải Nhì
G.2
52560 7 1 7
Giải Nhất
G.1
05277 8  
Giải ĐB
ĐB
905943 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 9
1  
2 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 3 8
6 0 2
7 1 7
8  
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 0 7 7
Giải Bảy
G.7
334 1 0
Giải Sáu
G.6
2807 8469 4139 2 6 8
Giải Năm
G.5
4910 3 4 9
Giải Tư
G.4
98968 17140 69448 32862 82028 56326 90984
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
72307 89792 6 2 8 9
Giải Nhì
G.2
28699 7  
Giải Nhất
G.1
56300 8 4
Giải ĐB
ĐB
729799 9 2 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7 7
1 0
2 6 8
3 4 9
4 0 8
5  
6 2 8 9
7  
8 4
9 2 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
600 1 0
Giải Sáu
G.6
6970 7025 5048 2 0 5
Giải Năm
G.5
8020 3 4 8
Giải Tư
G.4
16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540
4
5
0 4 8
3 5
Giải Ba
G.3
00984 20834 6  
Giải Nhì
G.2
55891 7 0
Giải Nhất
G.1
42287 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
112501 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 0
2 0 5
3 4 8
4 0 4 8
5 3 5
6  
7 0
8 4 7
9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 9
Giải Bảy
G.7
811 1 1
Giải Sáu
G.6
2285 2889 1635 2 0 6
Giải Năm
G.5
4972 3 5
Giải Tư
G.4
38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
4
5
2 3
0 2 7 8
Giải Ba
G.3
00088 61809 6 4
Giải Nhì
G.2
42152 7 2
Giải Nhất
G.1
38858 8 5 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
097850 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1
2 0 6
3 5
4 2 3
5 0 2 7 8
6 4
7 2
8 5 5 8 9
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0  
Giải Bảy
G.7
846 1 1 2 2 5
Giải Sáu
G.6
9762 2961 7811 2 4 8
Giải Năm
G.5
9612 3  
Giải Tư
G.4
85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
4
5
3 6
1 7 8
Giải Ba
G.3
72412 63743 6 1 2 2
Giải Nhì
G.2
73083 7  
Giải Nhất
G.1
03384 8 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
076557 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 2 5
2 4 8
3  
4 3 6
5 1 7 8
6 1 2 2
7  
8 3 4 6
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
248 1 2 4 5
Giải Sáu
G.6
2372 8945 2337 2 5 8
Giải Năm
G.5
8433 3 3 7
Giải Tư
G.4
69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
4
5
0 5 8
8
Giải Ba
G.3
36912 08140 6 1 7
Giải Nhì
G.2
71461 7 0 2 8
Giải Nhất
G.1
07814 8  
Giải ĐB
ĐB
302925 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4 5
2 5 8
3 3 7
4 0 5 8
5 8
6 1 7
7 0 2 8
8  
9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 5
Giải Bảy
G.7
882 1 0 5
Giải Sáu
G.6
7158 8761 4905 2 3
Giải Năm
G.5
3985 3 2 5
Giải Tư
G.4
11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
4
5
3 5
0 8
Giải Ba
G.3
50723 97382 6 1
Giải Nhì
G.2
22215 7 2
Giải Nhất
G.1
72435 8 2 2 5
Giải ĐB
ĐB
428591 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 5
2 3
3 2 5
4 3 5
5 0 8
6 1
7 2
8 2 2 5
9 1 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0  
Giải Bảy
G.7
313 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7562 3162 5993 2  
Giải Năm
G.5
6286 3 5 6
Giải Tư
G.4
43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
4
5
2
3 5 7
Giải Ba
G.3
70853 33236 6 0 2 2 4 6
Giải Nhì
G.2
29784 7  
Giải Nhất
G.1
58242 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
390264 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 7
Giải Bảy
G.7
567 1 5 8
Giải Sáu
G.6
8715 1882 2844 2 8
Giải Năm
G.5
1128 3 0 2 9
Giải Tư
G.4
44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
88573 06887 6 7 9
Giải Nhì
G.2
71007 7 3
Giải Nhất
G.1
43618 8 0 2 5 7
Giải ĐB
ĐB
246385 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 3 4
Giải Bảy
G.7
004 1 5 8
Giải Sáu
G.6
0821 9334 7760 2 1 3
Giải Năm
G.5
9636 3 4 6
Giải Tư
G.4
18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703
4
5
1
6 8
Giải Ba
G.3
32223 14176 6 0
Giải Nhì
G.2
67876 7 6 6
Giải Nhất
G.1
44115 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
984658 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
030 1 2
Giải Sáu
G.6
2335 7262 9184 2 7
Giải Năm
G.5
6551 3 0 5
Giải Tư
G.4
45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712
4
5
2
1 6
Giải Ba
G.3
19872 13877 6 2 7
Giải Nhì
G.2
41171 7 1 2 3 7
Giải Nhất
G.1
19967 8 4
Giải ĐB
ĐB
632127 9 4 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 6
Giải Bảy
G.7
989 1 1 5
Giải Sáu
G.6
6811 0815 9989 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
4128 3 5 8
Giải Tư
G.4
46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806
4
5
 
2 8 8 8
Giải Ba
G.3
19967 58722 6 7
Giải Nhì
G.2
20938 7 5
Giải Nhất
G.1
60758 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
760075 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 2 7
Giải Bảy
G.7
002 1 0 2 2
Giải Sáu
G.6
8620 0787 8507 2 0 2
Giải Năm
G.5
8031 3 0 0 1
Giải Tư
G.4
37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722
4
5
9
3
Giải Ba
G.3
30949 03464 6 4
Giải Nhì
G.2
13230 7 0 3
Giải Nhất
G.1
60610 8 7
Giải ĐB
ĐB
591812 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9