XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 5 6
Giải Bảy
G.7
975 1 1 3
Giải Sáu
G.6
0186 9947 3429 2 9 9
Giải Năm
G.5
1813 3 8
Giải Tư
G.4
63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805
4
5
3 7
0 1 8
Giải Ba
G.3
00029 91070 6 3
Giải Nhì
G.2
17950 7 0 5
Giải Nhất
G.1
99895 8 6
Giải ĐB
ĐB
452711 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1 3
2 9 9
3 8
4 3 7
5 0 1 8
6 3
7 0 5
8 6
9 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 8
Giải Bảy
G.7
017 1 1 7 9
Giải Sáu
G.6
4956 9468 4750 2  
Giải Năm
G.5
0889 3 6 7
Giải Tư
G.4
64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637
4
5
6
0 6
Giải Ba
G.3
81519 25080 6 8
Giải Nhì
G.2
95880 7  
Giải Nhất
G.1
89111 8 0 0 0 0 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
042146 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 7 9
2  
3 6 7
4 6
5 0 6
6 8
7  
8 0 0 0 0 2 7 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 2 4 5
Giải Bảy
G.7
702 1  
Giải Sáu
G.6
0360 2259 0773 2 1 4 5
Giải Năm
G.5
8583 3 1 5 9
Giải Tư
G.4
30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
97362 53505 6 0 2
Giải Nhì
G.2
83639 7 1 3
Giải Nhất
G.1
08191 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
109725 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5
1  
2 1 4 5
3 1 5 9
4  
5 9
6 0 2
7 1 3
8 3 9
9 1

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4 4
Giải Bảy
G.7
671 1 2 9 9
Giải Sáu
G.6
5929 4236 9223 2 3 9
Giải Năm
G.5
0238 3 6 8
Giải Tư
G.4
32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450
4
5
 
0 3 3 4 9
Giải Ba
G.3
24304 83804 6  
Giải Nhì
G.2
31054 7 1
Giải Nhất
G.1
40819 8  
Giải ĐB
ĐB
599053 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 2 9 9
2 3 9
3 6 8
4  
5 0 3 3 4 9
6  
7 1
8  
9 3 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 2 9
Giải Bảy
G.7
474 1 1
Giải Sáu
G.6
3834 1159 2709 2  
Giải Năm
G.5
7911 3 4 4
Giải Tư
G.4
36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568
4
5
 
0 7 9
Giải Ba
G.3
44557 29002 6 0 8 8 8
Giải Nhì
G.2
98634 7 4 6
Giải Nhất
G.1
60680 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
804560 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1
2  
3 4 4
4  
5 0 7 9
6 0 8 8 8
7 4 6
8 0 5
9 0

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 3
Giải Bảy
G.7
190 1 4 9
Giải Sáu
G.6
6119 5489 7949 2  
Giải Năm
G.5
4803 3 0 0
Giải Tư
G.4
31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730
4
5
3 3 8 9
2
Giải Ba
G.3
74048 87752 6 8
Giải Nhì
G.2
40770 7 0 5
Giải Nhất
G.1
23214 8 9
Giải ĐB
ĐB
979643 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4 9
2  
3 0 0
4 3 3 8 9
5 2
6 8
7 0 5
8 9
9 0 2 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3
Giải Bảy
G.7
569 1 2 3 9
Giải Sáu
G.6
9103 7526 9048 2 0 1 6
Giải Năm
G.5
5669 3 7 7
Giải Tư
G.4
24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
13337 61620 6 7 9 9
Giải Nhì
G.2
60092 7 0
Giải Nhất
G.1
40993 8  
Giải ĐB
ĐB
301890 9 0 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 3 9
2 0 1 6
3 7 7
4 8
5  
6 7 9 9
7 0
8  
9 0 2 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 1 9
Giải Bảy
G.7
751 1  
Giải Sáu
G.6
3992 2198 9255 2  
Giải Năm
G.5
2476 3 0
Giải Tư
G.4
93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976
4
5
4
1 5
Giải Ba
G.3
10070 35409 6 0 3 7 8
Giải Nhì
G.2
47030 7 0 6 6
Giải Nhất
G.1
63790 8  
Giải ĐB
ĐB
850844 9 0 2 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1  
2  
3 0
4 4
5 1 5
6 0 3 7 8
7 0 6 6
8  
9 0 2 2 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 1 4
Giải Bảy
G.7
959 1 1
Giải Sáu
G.6
7642 5040 3739 2 0 6
Giải Năm
G.5
0052 3 9
Giải Tư
G.4
36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981
4
5
0 2
2 8 9
Giải Ba
G.3
31474 63326 6 0 4
Giải Nhì
G.2
74120 7 4 7
Giải Nhất
G.1
16111 8 1
Giải ĐB
ĐB
198095 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 1
2 0 6
3 9
4 0 2
5 2 8 9
6 0 4
7 4 7
8 1
9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 0 2 9
Giải Bảy
G.7
382 1  
Giải Sáu
G.6
2493 7353 4228 2 8
Giải Năm
G.5
2958 3 4
Giải Tư
G.4
02402 58800 60634 41650 71771 28483 53959
4
5
 
0 3 8 9
Giải Ba
G.3
07000 13109 6  
Giải Nhì
G.2
31288 7 1 1
Giải Nhất
G.1
52983 8 2 3 3 8
Giải ĐB
ĐB
301671 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 9
1  
2 8
3 4
4  
5 0 3 8 9
6  
7 1 1
8 2 3 3 8
9 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 3 9
Giải Bảy
G.7
197 1 4
Giải Sáu
G.6
1403 1544 7061 2 0 4
Giải Năm
G.5
9470 3 0 1 6
Giải Tư
G.4
79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
47909 26420 6 0 1
Giải Nhì
G.2
50470 7 0 0 3
Giải Nhất
G.1
04673 8  
Giải ĐB
ĐB
348724 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 4
2 0 4
3 0 1 6
4 4
5  
6 0 1
7 0 0 3
8  
9 2 7 8

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1
Giải Bảy
G.7
896 1 0 4 9
Giải Sáu
G.6
8052 9270 3658 2 6
Giải Năm
G.5
3299 3  
Giải Tư
G.4
77082 86849 46159 18464 29664 63526 40114
4
5
9
2 8 9
Giải Ba
G.3
72419 82810 6 4 4
Giải Nhì
G.2
26601 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
23773 8 2
Giải ĐB
ĐB
816278 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 4 9
2 6
3  
4 9
5 2 8 9
6 4 4
7 0 3 8
8 2
9 6 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
512 1 1 2
Giải Sáu
G.6
2223 0011 2887 2 3 9
Giải Năm
G.5
3648 3 1
Giải Tư
G.4
46864 62057 50586 29386 38552 69048 09260
4
5
8 8
1 2 7
Giải Ba
G.3
20767 36566 6 0 4 6 7
Giải Nhì
G.2
72631 7  
Giải Nhất
G.1
23129 8 6 6 7
Giải ĐB
ĐB
323451 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 3 9
3 1
4 8 8
5 1 2 7
6 0 4 6 7
7  
8 6 6 7
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 8
Giải Bảy
G.7
875 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
0856 6213 2941 2 1 5
Giải Năm
G.5
1721 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
65233 74283 15586 06235 76145 63612 36625
4
5
1 5
6
Giải Ba
G.3
51218 61208 6  
Giải Nhì
G.2
72388 7 5
Giải Nhất
G.1
32831 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
003694 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2 3 8
2 1 5
3 1 3 5
4 1 5
5 6
6  
7 5
8 3 6 8
9 4