XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 8
Giải Bảy
G.7
777 1 5
Giải Sáu
G.6
1152 7294 9338 2 9 9
Giải Năm
G.5
8090 3 8
Giải Tư
G.4
53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029
4
5
 
1 2
Giải Ba
G.3
42929 41088 6 4 7
Giải Nhì
G.2
51664 7 7 9
Giải Nhất
G.1
43679 8 1 8 8
Giải ĐB
ĐB
684451 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 5
2 9 9
3 8
4  
5 1 2
6 4 7
7 7 9
8 1 8 8
9 0 4 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 9 9
Giải Bảy
G.7
046 1 8 9
Giải Sáu
G.6
2667 9984 2163 2 1
Giải Năm
G.5
7821 3  
Giải Tư
G.4
12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695
4
5
0 6 9
1 1
Giải Ba
G.3
94249 81251 6 3 6 7 8
Giải Nhì
G.2
61440 7  
Giải Nhất
G.1
96768 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
723666 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 8 9
2 1
3  
4 0 6 9
5 1 1
6 3 6 7 8
7  
8 3 4
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 6
Giải Bảy
G.7
425 1  
Giải Sáu
G.6
0779 4281 9122 2 1 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
1099 3 2 5
Giải Tư
G.4
05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851
4
5
2 9
0 1
Giải Ba
G.3
04728 43723 6 5
Giải Nhì
G.2
69090 7 9
Giải Nhất
G.1
45521 8 1
Giải ĐB
ĐB
082306 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 1 2 3 5 8
3 2 5
4 2 9
5 0 1
6 5
7 9
8 1
9 0 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 4 5 6
Giải Bảy
G.7
991 1 0
Giải Sáu
G.6
4846 3667 8604 2 5 8
Giải Năm
G.5
8406 3  
Giải Tư
G.4
80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825
4
5
3 6
9
Giải Ba
G.3
65543 87581 6 5 7
Giải Nhì
G.2
12128 7 0
Giải Nhất
G.1
08785 8 1 5 5
Giải ĐB
ĐB
374593 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 6
1 0
2 5 8
3  
4 3 6
5 9
6 5 7
7 0
8 1 5 5
9 1 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 5 7 9
Giải Bảy
G.7
128 1 7
Giải Sáu
G.6
1897 3682 5176 2 8
Giải Năm
G.5
3207 3 5
Giải Tư
G.4
69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473
4
5
0 2
0 5
Giải Ba
G.3
64755 83040 6  
Giải Nhì
G.2
74805 7 3 4 6
Giải Nhất
G.1
87709 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
665542 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 9
1 7
2 8
3 5
4 0 2
5 0 5
6  
7 3 4 6
8 2 6
9 5 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 5
Giải Bảy
G.7
346 1 9
Giải Sáu
G.6
2305 2381 8030 2 1 4 6 7
Giải Năm
G.5
0440 3 0 0 2
Giải Tư
G.4
74551 69032 85757 99584 24268 96853 61627
4
5
0 6
1 3 7
Giải Ba
G.3
48830 33521 6 8
Giải Nhì
G.2
74324 7  
Giải Nhất
G.1
94419 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
967126 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 9
2 1 4 6 7
3 0 0 2
4 0 6
5 1 3 7
6 8
7  
8 1 4
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 2 7
Giải Bảy
G.7
375 1 1 1
Giải Sáu
G.6
7907 0683 9379 2 0
Giải Năm
G.5
9657 3 6
Giải Tư
G.4
94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699
4
5
1 3 8
7
Giải Ba
G.3
40011 82986 6  
Giải Nhì
G.2
16441 7 5 9
Giải Nhất
G.1
41248 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
511343 9 8 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 1 1
2 0
3 6
4 1 3 8
5 7
6  
7 5 9
8 3 6
9 8 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 6
Giải Bảy
G.7
299 1 0 9
Giải Sáu
G.6
5747 6119 6910 2 1 5
Giải Năm
G.5
1739 3 1 7 9
Giải Tư
G.4
24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325
4
5
2 7
3 8
Giải Ba
G.3
59491 55131 6  
Giải Nhì
G.2
42285 7  
Giải Nhất
G.1
79242 8 5
Giải ĐB
ĐB
024221 9 1 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 0 9
2 1 5
3 1 7 9
4 2 7
5 3 8
6  
7  
8 5
9 1 5 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 7
Giải Bảy
G.7
694 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8124 5073 8984 2 4
Giải Năm
G.5
6371 3 4 9
Giải Tư
G.4
15958 75039 07034 80107 51847 37581 43269
4
5
4 7
8
Giải Ba
G.3
17871 04715 6 3 9
Giải Nhì
G.2
41044 7 1 1 3
Giải Nhất
G.1
62914 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
345763 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 5
2 4
3 4 9
4 4 7
5 8
6 3 9
7 1 1 3
8 1 4
9 4

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0 5 8
Giải Bảy
G.7
614 1 3 4 5
Giải Sáu
G.6
5561 5733 5289 2 9
Giải Năm
G.5
9541 3 3
Giải Tư
G.4
36586 81997 55883 57246 84415 26642 30908
4
5
1 2 6
 
Giải Ba
G.3
45529 52513 6 1
Giải Nhì
G.2
45800 7  
Giải Nhất
G.1
90505 8 2 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
694882 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8
1 3 4 5
2 9
3 3
4 1 2 6
5  
6 1
7  
8 2 3 6 9
9 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 5
Giải Bảy
G.7
434 1 2 6
Giải Sáu
G.6
7016 2584 9951 2 3 6 6
Giải Năm
G.5
3794 3 4
Giải Tư
G.4
67458 72705 50168 25545 89285 95261 38512
4
5
5
1 8
Giải Ba
G.3
61423 59497 6 1 5 8
Giải Nhì
G.2
25126 7  
Giải Nhất
G.1
01565 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
158326 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 6
2 3 6 6
3 4
4 5
5 1 8
6 1 5 8
7  
8 4 5
9 4 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0  
Giải Bảy
G.7
046 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
0872 7066 0953 2 2 3 6 9
Giải Năm
G.5
0933 3 3 5 9
Giải Tư
G.4
68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139
4
5
1 6
3
Giải Ba
G.3
76429 24126 6 6
Giải Nhì
G.2
96922 7 2 8
Giải Nhất
G.1
65078 8 4
Giải ĐB
ĐB
217241 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6 7
2 2 3 6 9
3 3 5 9
4 1 6
5 3
6 6
7 2 8
8 4
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 2
Giải Bảy
G.7
673 1 4 8
Giải Sáu
G.6
3885 4272 5672 2  
Giải Năm
G.5
7862 3 2 7
Giải Tư
G.4
89432 01688 28918 66037 21653 80574 38814
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
85695 91787 6 2
Giải Nhì
G.2
75698 7 2 2 3 4
Giải Nhất
G.1
10084 8 4 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
148102 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 8
2  
3 2 7
4  
5 3
6 2
7 2 2 3 4
8 4 5 7 8
9 5 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 6 6
Giải Bảy
G.7
706 1 0 1
Giải Sáu
G.6
5252 1771 2822 2 2
Giải Năm
G.5
6359 3 6
Giải Tư
G.4
03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511
4
5
 
2 2 5 8 8 9
Giải Ba
G.3
55181 18806 6 8
Giải Nhì
G.2
75852 7 1 2
Giải Nhất
G.1
11810 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
704258 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 0 1
2 2
3 6
4  
5 2 2 5 8 8 9
6 8
7 1 2
8 1 8
9