XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 3
Giải Bảy
G.7
056 1  
Giải Sáu
G.6
4659 1303 5350 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
6359 3 9
Giải Tư
G.4
67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
4
5
 
0 2 6 9 9
Giải Ba
G.3
42520 37239 6 2 8
Giải Nhì
G.2
92096 7 1 2 5
Giải Nhất
G.1
43862 8 1
Giải ĐB
ĐB
369728 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 0 2 8
3 9
4  
5 0 2 6 9 9
6 2 8
7 1 2 5
8 1
9 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 2 3
Giải Bảy
G.7
585 1 3
Giải Sáu
G.6
1592 1302 6978 2 4
Giải Năm
G.5
0152 3 5 9
Giải Tư
G.4
07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
4
5
2
2
Giải Ba
G.3
84864 06013 6 4 4
Giải Nhì
G.2
97390 7 4 8
Giải Nhất
G.1
74242 8 2 3 5
Giải ĐB
ĐB
962882 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 3
2 4
3 5 9
4 2
5 2
6 4 4
7 4 8
8 2 3 5
9 0 2

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 4 8
Giải Bảy
G.7
008 1 4 5 8
Giải Sáu
G.6
4988 4080 4395 2  
Giải Năm
G.5
8014 3  
Giải Tư
G.4
39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
4
5
1 2
5 7
Giải Ba
G.3
31955 93242 6 0 5
Giải Nhì
G.2
05860 7 3 5 9
Giải Nhất
G.1
57715 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
386018 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 4 5 8
2  
3  
4 1 2
5 5 7
6 0 5
7 3 5 9
8 0 8
9 5

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1
Giải Bảy
G.7
976 1 1
Giải Sáu
G.6
6059 7144 7648 2  
Giải Năm
G.5
3146 3 1 5 8
Giải Tư
G.4
05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
4
5
0 4 6 8
5 9
Giải Ba
G.3
33386 77211 6 7
Giải Nhì
G.2
18955 7 2 6 7
Giải Nhất
G.1
28867 8 6
Giải ĐB
ĐB
665077 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2  
3 1 5 8
4 0 4 6 8
5 5 9
6 7
7 2 6 7
8 6
9 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 5 7
Giải Bảy
G.7
079 1  
Giải Sáu
G.6
3889 1726 2425 2 5 6
Giải Năm
G.5
0872 3 9
Giải Tư
G.4
12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
4
5
 
5 6
Giải Ba
G.3
20660 33156 6 0 1 1 5
Giải Nhì
G.2
24286 7 2 9
Giải Nhất
G.1
65607 8 3 6 9 9
Giải ĐB
ĐB
026755 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 5 6
3 9
4  
5 5 6
6 0 1 1 5
7 2 9
8 3 6 9 9
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 1 5
Giải Bảy
G.7
605 1 3
Giải Sáu
G.6
5301 0993 5374 2  
Giải Năm
G.5
2797 3 8
Giải Tư
G.4
84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
4
5
1
0 4 7
Giải Ba
G.3
46272 21997 6  
Giải Nhì
G.2
01554 7 2 4
Giải Nhất
G.1
34450 8 2 7 8
Giải ĐB
ĐB
692341 9 3 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 3
2  
3 8
4 1
5 0 4 7
6  
7 2 4
8 2 7 8
9 3 7 7 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 9
Giải Bảy
G.7
948 1  
Giải Sáu
G.6
8830 6230 3996 2 2 6
Giải Năm
G.5
1693 3 0 0
Giải Tư
G.4
64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448
4
5
0 3 8 8
2
Giải Ba
G.3
39043 91252 6 6
Giải Nhì
G.2
07976 7 1 6
Giải Nhất
G.1
41793 8  
Giải ĐB
ĐB
865922 9 3 3 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 2 6
3 0 0
4 0 3 8 8
5 2
6 6
7 1 6
8  
9 3 3 3 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 4 5 5 6 8
Giải Bảy
G.7
171 1 6 7
Giải Sáu
G.6
4224 2964 5370 2 4 8
Giải Năm
G.5
4228 3 6
Giải Tư
G.4
27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
87145 70073 6 4
Giải Nhì
G.2
51617 7 0 1 3 9
Giải Nhất
G.1
42079 8 8
Giải ĐB
ĐB
465988 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 5 6 8
1 6 7
2 4 8
3 6
4 5
5  
6 4
7 0 1 3 9
8 8
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 9
Giải Bảy
G.7
453 1 7 8
Giải Sáu
G.6
2778 2552 0267 2 2
Giải Năm
G.5
1372 3 7
Giải Tư
G.4
65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946
4
5
5 6 8
2 2 3
Giải Ba
G.3
03309 21437 6 4 7 9
Giải Nhì
G.2
63276 7 2 6 8
Giải Nhất
G.1
64152 8  
Giải ĐB
ĐB
728164 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7 8
2 2
3 7
4 5 6 8
5 2 2 3
6 4 7 9
7 2 6 8
8  
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
755 1 0
Giải Sáu
G.6
8033 1184 4234 2  
Giải Năm
G.5
2449 3 1 3 4 5 8
Giải Tư
G.4
99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149
4
5
2 9 9 9
5 6
Giải Ba
G.3
87780 08849 6 2
Giải Nhì
G.2
07038 7 9
Giải Nhất
G.1
44762 8 0 4 5
Giải ĐB
ĐB
152942 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2  
3 1 3 4 5 8
4 2 9 9 9
5 5 6
6 2
7 9
8 0 4 5
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 2 8
Giải Bảy
G.7
391 1 9
Giải Sáu
G.6
3498 4372 1002 2 9 9
Giải Năm
G.5
0834 3 3 3 4
Giải Tư
G.4
78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
98365 66108 6 3 5
Giải Nhì
G.2
75143 7 2
Giải Nhất
G.1
51119 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
043286 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 9
2 9 9
3 3 3 4
4 3 5
5  
6 3 5
7 2
8 0 6
9 1 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 6
Giải Bảy
G.7
396 1 3 6
Giải Sáu
G.6
9728 3927 1939 2 7 8
Giải Năm
G.5
5993 3 9
Giải Tư
G.4
34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
4
5
2 7 8
0
Giải Ba
G.3
61406 62448 6 8
Giải Nhì
G.2
57116 7  
Giải Nhất
G.1
00642 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
672113 9 2 3 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3 6
2 7 8
3 9
4 2 7 8
5 0
6 8
7  
8 0 7
9 2 3 6 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 1 9
Giải Bảy
G.7
101 1 6 8
Giải Sáu
G.6
8281 0096 3716 2  
Giải Năm
G.5
3409 3 2 2 9
Giải Tư
G.4
65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
4
5
1 3
0 6
Giải Ba
G.3
54132 42518 6 1
Giải Nhì
G.2
09343 7  
Giải Nhất
G.1
64761 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
486741 9 6 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 6 8
2  
3 2 2 9
4 1 3
5 0 6
6 1
7  
8 1 8
9 6 6 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 4 8 8 9
Giải Bảy
G.7
027 1 7
Giải Sáu
G.6
5676 0874 8566 2 7
Giải Năm
G.5
3908 3 3
Giải Tư
G.4
68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
75509 61493 6 6
Giải Nhì
G.2
97593 7 0 0 4 6
Giải Nhất
G.1
49570 8 0 2 5
Giải ĐB
ĐB
953408 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8 8 9
1 7
2 7
3 3
4  
5  
6 6
7 0 0 4 6
8 0 2 5
9 3 3