XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 25/09/2022

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
33
73
73
Giải Bảy G.7
623
411
207
Giải Sáu G.6
3990
1315
5153
0020
5285
4426
8193
0105
6856
Giải Năm G.5
1438
3952
3425
Giải Tư G.4
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
55184
72536
66939
48565
87837
54755
24767
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
Giải Ba G.3
86667
85752
68152
89797
59408
97425
Giải Nhì G.2
58598
03126
48785
Giải Nhất G.1
90891
19579
34744
Giải ĐB ĐB
793624
462073
404121
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 1 8   5 7 8
1 4 5 5 1 1
2 3 4 0 6 6 5 5 6
3 3 8 6 7 9 2 6
4     1 4
5 2 3 5 2 2 5 3 6
6 7 5 7 7
7   3 3 9  
8   4 5 5
9 0 0 1 8 7 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
93
72
72
Giải Bảy G.7
079
931
440
Giải Sáu G.6
9034
7870
4631
9232
4532
2569
3961
6755
0401
Giải Năm G.5
9571
9182
2780
Giải Tư G.4
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
Giải Ba G.3
28289
36107
86305
03196
48334
87346
Giải Nhì G.2
06140
00167
53575
Giải Nhất G.1
72126
63195
47314
Giải ĐB ĐB
066089
809574
892092

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 7 5 1 7
1 3   4
2 6   3
3 1 4 1 2 2 4 6 4
4 0   0 0 6
5   1 4 5 5 7 7
6   7 9 1 3
7 0 1 2 9 9 2 4 5 5
8 1 9 9 0 2 0 4
9 3 7 3 5 6 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
01
92
Giải Bảy G.7
808
571
Giải Sáu G.6
4244
6259
5819
9085
2565
5669
Giải Năm G.5
5639
5609
Giải Tư G.4
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải Ba G.3
82301
80434
24786
93205
Giải Nhì G.2
31664
19219
Giải Nhất G.1
04794
07096
Giải ĐB ĐB
586994
270160

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1 3 8 0 5 9
1 9 4 9
2   1
3 4 9 1 5 9
4 4 5
5 8 9  
6 4 0 5 9
7 2 1
8 1 2 7 5 6
9 1 4 4 2 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
18
00
00
Giải Bảy G.7
944
860
860
Giải Sáu G.6
4131
8612
2352
4108
1143
4199
8134
4291
3920
Giải Năm G.5
1842
5832
7663
Giải Tư G.4
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
Giải Ba G.3
28185
31491
28368
56703
78675
28714
Giải Nhì G.2
96695
74936
06140
Giải Nhất G.1
76538
05401
05518
Giải ĐB ĐB
337142
722904
671066

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   0 1 2 2 3 3 4 8 7
1 2 6 6 8 7 4 6 8
2 9   0
3 1 3 8 2 2 6 4 7 9 9
4 1 2 2 4 3 0 8 8
5 2 7    
6   0 8 0 3 6
7   5 5
8 5 5    
9 1 5 7 9 1 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
13
60
Giải Bảy G.7
050
072
Giải Sáu G.6
5583
4543
1815
8983
2562
0211
Giải Năm G.5
2008
2458
Giải Tư G.4
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
Giải Ba G.3
42910
19274
23083
99178
Giải Nhì G.2
13231
51374
Giải Nhất G.1
34843
47950
Giải ĐB ĐB
984745
506766

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2
1 0 1 3 5 1 9
2    
3 1 5 8
4 3 3 5 8 8  
5 0 0 8
6 7 0 2 6 7 9
7 2 4 2 4 6 8
8 3 3 3
9 9 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
07
08
Giải Bảy G.7
743
595
Giải Sáu G.6
3303
0359
8550
3351
4070
7028
Giải Năm G.5
7256
1625
Giải Tư G.4
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
Giải Ba G.3
08628
33939
28159
44916
Giải Nhì G.2
88064
77285
Giải Nhất G.1
60011
40821
Giải ĐB ĐB
938258
226231

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 7 8
1 1 6
2 8 1 5 6 8
3 9 1 7 9
4 3 6 8
5 0 6 8 9 9 1 9
6 4 6 7 8 2 5
7   0
8 1 5 8 5
9   5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
98
Giải Bảy G.7
305
980
Giải Sáu G.6
8852
9240
3440
9666
3933
1369
Giải Năm G.5
7254
6016
Giải Tư G.4
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
Giải Ba G.3
18716
43747
28595
04057
Giải Nhì G.2
82063
88803
Giải Nhất G.1
33901
15174
Giải ĐB ĐB
128273
016494

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 3 5 3 3
1 6 6 1 6
2 2 7  
3 3 3
4 0 0 1 7  
5 2 4 6 7 7 8
6 3 6 9
7 3 4 6 8
8   0
9   3 4 5 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
09
67
67
Giải Bảy G.7
856
135
340
Giải Sáu G.6
7989
1248
2376
5138
2905
2572
6414
6777
9907
Giải Năm G.5
0228
2434
9118
Giải Tư G.4
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
45737
24475
43411
72599
31175
71375
87221
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
Giải Ba G.3
57347
73302
50558
24645
95087
94247
Giải Nhì G.2
56018
34165
55533
Giải Nhất G.1
74090
43330
46612
Giải ĐB ĐB
507708
936186
414556

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 5 7
1 8 1 2 4 8
2 7 8 1  
3 3 0 4 5 7 8 3 8
4 3 6 7 8 5 0 0 6 7
5 6 8 2 6 8
6   5 7 4 9
7 6 9 2 5 5 5 7
8 7 9 6 5 7
9 0 4 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
21
53
53
Giải Bảy G.7
459
456
166
Giải Sáu G.6
0017
3578
5113
7469
3414
2581
9168
1478
7332
Giải Năm G.5
8075
6838
1687
Giải Tư G.4
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
Giải Ba G.3
18618
60712
77064
03488
36802
99003
Giải Nhì G.2
33062
90092
07148
Giải Nhất G.1
44859
86405
09755
Giải ĐB ĐB
853656
800859
137609

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 5 2 3 9
1 2 2 3 7 8 0 4 7 0 6
2 0 0 1    
3 0 8 9 2
4 1 4 8
5 6 9 9 3 6 9 5 7
6 2 4 9 6 8
7 4 5 8 3 9 2 3 6 7 8
8   1 8 3 7
9 2 2  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
76
Giải Bảy G.7
907
314
Giải Sáu G.6
6295
8262
6597
6858
7938
6232
Giải Năm G.5
9892
0374
Giải Tư G.4
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải Ba G.3
03975
70847
09766
39001
Giải Nhì G.2
98894
82092
Giải Nhất G.1
41425
69533
Giải ĐB ĐB
785813
812452

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1 1
1 3 4 7 7
2 5  
3 0 2 3 8
4 7  
5 1 7 2 8 9
6 2 2 2 2 6 9
7 5 4 5 6 7
8 4 4  
9 2 4 5 7 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
31
24
24
Giải Bảy G.7
237
618
045
Giải Sáu G.6
8921
6147
7397
0038
0822
8335
1267
6310
3489
Giải Năm G.5
0764
2059
2314
Giải Tư G.4
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
Giải Ba G.3
10132
35319
84706
77896
96883
84651
Giải Nhì G.2
87567
50109
13770
Giải Nhất G.1
57815
89520
68256
Giải ĐB ĐB
532612
584855
325861

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 0 6 9  
1 2 5 9 8 0 4
2 0 1 0 0 1 2 4 5 7
3 1 2 3 7 5 8 8  
4 7   5
5   1 5 9 1 2 6 6
6 3 4 5 7   1 2 3 7
7   3 0
8     3 9 9 9
9 2 7 7 6 7  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
37
78
Giải Bảy G.7
424
125
Giải Sáu G.6
9840
1306
0461
5498
2447
0065
Giải Năm G.5
9293
3171
Giải Tư G.4
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
62706
99214
41808
74225
59235
11839
01941
Giải Ba G.3
97840
33500
11776
79965
Giải Nhì G.2
39669
67603
Giải Nhất G.1
66832
54774
Giải ĐB ĐB
264790
941551

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 3 6 8 3 6 8
1 1 4
2 4 5 5 5
3 2 7 5 9
4 0 0 5 1 7
5   1
6 1 9 5 5
7   1 4 6 8
8 0  
9 0 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
03
21
Giải Bảy G.7
467
591
Giải Sáu G.6
1371
6512
7166
2842
9730
3480
Giải Năm G.5
2494
2764
Giải Tư G.4
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
Giải Ba G.3
71119
24569
12970
18965
Giải Nhì G.2
11491
92734
Giải Nhất G.1
12445
22740
Giải ĐB ĐB
779482
043039

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 3  
1 2 9  
2 3 1 4
3 6 0 4 9
4 3 5 0 2 2
5    
6 4 6 7 9 3 4 5
7 1 1 5 0 6 8
8 2 0
9 1 4 1 3 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
87
04
Giải Bảy G.7
528
566
Giải Sáu G.6
2263
2477
2399
7611
7653
4581
Giải Năm G.5
1035
7592
Giải Tư G.4
96023
54551
77024
35384
84624
93865
30924
83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
Giải Ba G.3
47580
11848
31805
35304
Giải Nhì G.2
77371
11168
Giải Nhất G.1
66339
90115
Giải ĐB ĐB
776593
572829

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4 4 5
1   0 1 1 5
2 3 4 4 4 8 2 9
3 5 9  
4 8  
5 1 3
6 3 5 6 8 8
7 1 7 2 8
8 0 4 7 1 1
9 3 9 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
98
23
23
Giải Bảy G.7
525
413
150
Giải Sáu G.6
6174
3306
5913
2475
1189
9859
1348
6535
3730
Giải Năm G.5
2491
1760
7709
Giải Tư G.4
62108
05006
07574
97902
08396
12906
50616
59283
48788
21207
65383
23798
90214
26875
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
Giải Ba G.3
12968
09384
72832
50804
29830
45178
Giải Nhì G.2
69121
64780
75436
Giải Nhất G.1
40530
87949
43802
Giải ĐB ĐB
906362
262411
115755

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 6 6 6 8 4 7 2 4 9
1 3 6 1 3 4 1
2 1 5 3 4 8
3 0 2 0 0 5 6
4   9 8
5   9 0 1 5
6 2 8 0  
7 4 4 5 5 5 8
8 4 0 3 3 8 9 9
9 1 6 8 8 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
77
55
55
Giải Bảy G.7
980
893
796
Giải Sáu G.6
0718
9268
5401
0674
9215
5517
2928
9870
5564
Giải Năm G.5
4205
5515
8863
Giải Tư G.4
89566
77926
25135
22558
93896
30492
16746
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
Giải Ba G.3
60024
07154
64400
69669
83337
05859
Giải Nhì G.2
42228
10227
15646
Giải Nhất G.1
15455
73682
65101
Giải ĐB ĐB
757959
907600
997167

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 0 0 8 1 8
1 8 5 5 6 7  
2 4 6 8 2 7 8
3 5 5 8 3 7
4 6 4 6
5 4 5 8 9 5 5 6 9
6 6 8 9 3 4 7
7 7 4 0 4
8 0 2 4 7
9 2 6 3 8 2 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
75
59
Giải Bảy G.7
867
654
Giải Sáu G.6
6014
8308
3289
0921
1948
8964
Giải Năm G.5
1273
3431
Giải Tư G.4
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
Giải Ba G.3
61941
76702
76983
12636
Giải Nhì G.2
05436
85959
Giải Nhất G.1
33896
61334
Giải ĐB ĐB
126531
642240

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 3 4 4 4 5
2 5 1
3 1 6 1 4 6 8
4 1 5 0 8
5 1 1 4 9 9
6 7 4
7 3 5 7 8
8 4 9 3
9 5 6  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
36
93
93
Giải Bảy G.7
295
347
694
Giải Sáu G.6
0467
6525
2473
3575
0759
3460
7717
5277
7384
Giải Năm G.5
6357
6113
3668
Giải Tư G.4
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
Giải Ba G.3
98014
68684
01726
40177
13855
34703
Giải Nhì G.2
36499
59775
45237
Giải Nhất G.1
05399
85420
20796
Giải ĐB ĐB
989287
720209
510576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 5 9 3 6
1 4 5 2 2 3 7
2 5 0 6 6  
3 1 6   6 7
4 4 7 8 6
5 0 5 7 9 4 5 5
6 2 7 0 4 6 8
7 3 0 5 5 7 0 6 7
8 4 7   4 8
9 5 9 9 3 4 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
95
Giải Bảy G.7
503
720
Giải Sáu G.6
2538
3960
8038
3067
1113
0538
Giải Năm G.5
4766
3862
Giải Tư G.4
33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028
Giải Ba G.3
20690
62162
35833
61063
Giải Nhì G.2
02908
11150
Giải Nhất G.1
32912
02001
Giải ĐB ĐB
867239
953622

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 8 9 1
1 2 3 4
2 5 0 2 8
3 8 8 9 3 7 8 8
4   3
5 0 4 5 8 0
6 0 2 6 2 3 7
7   2
8   4
9 0 7 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
03
90
Giải Bảy G.7
708
414
Giải Sáu G.6
7260
5486
6052
3695
7816
8606
Giải Năm G.5
3216
4029
Giải Tư G.4
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
Giải Ba G.3
47707
05784
22880
85283
Giải Nhì G.2
84380
23270
Giải Nhất G.1
09953
15248
Giải ĐB ĐB
905485
868768

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 7 8 1 6
1 6 4 5 6
2 1 5 9
3    
4   1 8
5 2 2 3  
6 0 3 8
7   0
8 0 4 4 5 6 7 0 3 9
9 0 7 0 4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
45
05
Giải Bảy G.7
680
580
Giải Sáu G.6
6823
6421
4534
4258
2233
8291
Giải Năm G.5
1355
9248
Giải Tư G.4
23657
11544
12854
53216
31965
24662
25206
63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
Giải Ba G.3
86859
09981
59252
10289
Giải Nhì G.2
86161
34158
Giải Nhất G.1
09885
18847
Giải ĐB ĐB
618848
092558

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 5 5 9
1 6 8
2 1 3 9
3 4 3
4 4 5 8 7 8
5 4 5 7 9 2 3 8 8 8
6 1 2 5  
7   0
8 0 1 5 0 9
9   1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
61
21
21
Giải Bảy G.7
076
986
635
Giải Sáu G.6
0955
6585
4438
2357
1945
9322
2434
3789
3899
Giải Năm G.5
7962
3017
1867
Giải Tư G.4
10670
12791
23723
95883
97798
54828
05714
62775
94610
24383
22172
55021
22513
62750
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
Giải Ba G.3
98209
60870
09833
40301
55754
16413
Giải Nhì G.2
68431
74588
20681
Giải Nhất G.1
30005
17056
35437
Giải ĐB ĐB
508930
367422
140915

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 1 2
1 4 0 3 7 3 5 6
2 3 8 1 1 2 2  
3 0 1 8 3 4 5 7
4   5 3
5 5 0 6 7 4 9
6 1 2   7
7 0 0 6 2 5 3
8 3 5 3 6 8 0 1 9
9 1 8   1 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
66
86
86
Giải Bảy G.7
936
919
707
Giải Sáu G.6
1635
2963
8772
5986
1488
9217
0959
2157
2301
Giải Năm G.5
2595
0359
2279
Giải Tư G.4
95577
88987
83485
22325
34400
40626
34096
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
Giải Ba G.3
96909
45109
30356
06404
41905
26800
Giải Nhì G.2
79371
81223
68855
Giải Nhất G.1
44190
55046
47902
Giải ĐB ĐB
908388
327857
281288

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 9 9 4 0 1 1 2 5 6 7
1   7 9 5
2 5 6 3  
3 5 6 5 7  
4   6 2
5   6 7 9 5 7 9
6 3 6 1 3  
7 1 2 7 2 9 7 9
8 5 7 8 6 6 6 8 3 8
9 0 5 6   1 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
11
Giải Bảy G.7
759
094
Giải Sáu G.6
1637
5373
7158
6754
1683
2332
Giải Năm G.5
9241
8039
Giải Tư G.4
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
Giải Ba G.3
68653
11093
95318
38714
Giải Nhì G.2
68745
89671
Giải Nhất G.1
06658
12178
Giải ĐB ĐB
567290
237488

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3
1   1 4 8
2   3 4
3 7 2 4 9
4 1 5 6  
5 2 3 8 8 9 4
6   2 7
7 1 3 1 8
8 1 3 4 3 8
9 0 3 4 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
38
63
63
Giải Bảy G.7
403
381
898
Giải Sáu G.6
5105
8935
5137
4277
6182
5305
4605
3626
2287
Giải Năm G.5
3861
5209
4018
Giải Tư G.4
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
Giải Ba G.3
60499
56328
39797
54851
89746
19847
Giải Nhì G.2
42231
70358
83040
Giải Nhất G.1
05485
47428
43363
Giải ĐB ĐB
017689
854671
078520

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 5 4 5 9 5
1   2 8
2 7 8 0 1 8 0 6 6 8
3 1 5 7 8   8 9
4 1 5 9   0 2 6 7 9
5 3 4 1 1 8 7 9
6 1 3 3
7   1 7  
8 5 9 1 2 7
9 3 9 2 3 7 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
00
36
Giải Bảy G.7
028
843
Giải Sáu G.6
8474
7535
7636
7212
8072
0408
Giải Năm G.5
7381
9803
Giải Tư G.4
77987
34325
98388
80087
93920
21262
12377
65132
88568
89373
35232
23415
16189
53385
Giải Ba G.3
20554
28010
96097
78368
Giải Nhì G.2
44093
50534
Giải Nhất G.1
37953
63003
Giải ĐB ĐB
189387
806253

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 3 8
1 0 2 5
2 0 5 8  
3 5 6 2 2 4 6
4   3
5 3 4 3
6 2 8 8
7 4 7 2 3
8 1 7 7 7 8 5 9
9 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
36
92
Giải Bảy G.7
282
001
Giải Sáu G.6
2386
1097
3802
9381
5693
2985
Giải Năm G.5
4753
3793
Giải Tư G.4
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
Giải Ba G.3
73523
55181
99740
07905
Giải Nhì G.2
41926
17377
Giải Nhất G.1
94518
04798
Giải ĐB ĐB
517484
624132

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 1 5
1 8  
2 3 6 6
3 6 9 1 2
4   0
5 0 3 3
6   2
7 0 7 7
8 1 2 4 4 5 6 1 5 5
9 6 7 2 3 3 4 6 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
94
97
Giải Bảy G.7
496
053
Giải Sáu G.6
1133
3661
3068
5223
4138
4931
Giải Năm G.5
7128
0540
Giải Tư G.4
69442
81823
56414
21450
39937
06109
99098
88347
82233
61399
81504
21628
27099
76967
Giải Ba G.3
78279
20191
65314
77551
Giải Nhì G.2
34265
22237
Giải Nhất G.1
28401
52011
Giải ĐB ĐB
311495
223086

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 9 4
1 4 1 4
2 3 8 3 8
3 3 7 1 3 7 8
4 2 0 7
5 0 1 3
6 1 5 8 7
7 9  
8   6
9 1 4 5 6 8 7 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
51
04
04
Giải Bảy G.7
853
063
145
Giải Sáu G.6
9711
0196
3548
3183
6748
6155
2204
9169
6380
Giải Năm G.5
1784
3767
8592
Giải Tư G.4
72338
82452
85989
19970
75777
95544
06637
01755
37375
52949
41533
92898
13273
41134
59005
30661
55974
88693
66860
81595
97141
Giải Ba G.3
84416
91136
79529
87393
66864
33307
Giải Nhì G.2
34603
08788
88966
Giải Nhất G.1
76853
47654
74666
Giải ĐB ĐB
373724
226193
403252

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 4 4 5 7
1 1 6    
2 4 9 8
3 6 7 8 3 4  
4 4 8 8 9 1 5
5 1 2 3 3 4 5 5 2
6   3 7 0 1 4 6 6 9
7 0 7 3 5 4
8 4 9 3 8 0
9 6 3 3 8 2 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
35
22
22
Giải Bảy G.7
204
119
261
Giải Sáu G.6
9365
3000
9607
4824
8946
7053
1672
7159
9344
Giải Năm G.5
6827
5530
6504
Giải Tư G.4
64372
67284
79297
91003
96034
77057
54619
27919
37669
62409
39315
24251
61736
34288
04627
88504
50854
89783
46564
45992
47831
Giải Ba G.3
86741
08020
23704
19538
98409
16187
Giải Nhì G.2
72305
56424
06590
Giải Nhất G.1
20896
11420
13250
Giải ĐB ĐB
870715
227548
150337

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 3 4 5 7 4 9 4 4 9
1 5 9 5 9 9  
2 0 7 0 2 4 4 7
3 4 5 0 6 8 1 7 7
4 1 6 8 4
5 7 1 3 0 4 9
6 5 9 1 4
7 2   2
8 4 8 3 7
9 6 7   0 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
32
10
Giải Bảy G.7
696
840
Giải Sáu G.6
4747
1133
8955
8419
0302
5218
Giải Năm G.5
2016
2494
Giải Tư G.4
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
Giải Ba G.3
79319
98282
08231
72760
Giải Nhì G.2
22828
19243
Giải Nhất G.1
04823
13248
Giải ĐB ĐB
661846
632950

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 8 2 5
1 6 9 0 8 9
2 3 7 8 7
3 2 3 3 7 1 2
4 6 7 0 3 8
5 5 9 0 3
6   0 4
7 7  
8 2  
9 6 2 4 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
96
95
95
Giải Bảy G.7
634
191
762
Giải Sáu G.6
6439
6438
6466
7682
6188
2792
7192
6848
5836
Giải Năm G.5
7553
3198
2640
Giải Tư G.4
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
Giải Ba G.3
80854
70274
78296
24452
30134
40029
Giải Nhì G.2
39826
18461
06955
Giải Nhất G.1
68340
36819
44385
Giải ĐB ĐB
816871
080767
992119

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   1 7
1 3 4 8 8 9 9
2 6 5 9 9
3 1 3 4 8 9 9 4 6
4 0 0 4 0 8
5 0 3 4 2 1 1 3 5
6 6 6 1 7 0 2 4
7 1 4    
8   2 8 1 5
9 2 6 1 2 5 6 8 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
12
17
Giải Bảy G.7
647
599
Giải Sáu G.6
5065
0267
8029
2310
3801
7561
Giải Năm G.5
4464
9002
Giải Tư G.4
61602
90739
19340
34112
48034
10306
39977
74881
07668
94121
98073
03656
18921
27908
Giải Ba G.3
81731
14142
77005
38774
Giải Nhì G.2
58035
09118
Giải Nhất G.1
86160
54259
Giải ĐB ĐB
738527
556678

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 2 5 8
1 2 2 0 7 8
2 7 9 1 1
3 1 4 5 9  
4 0 2 7  
5   6 9
6 0 4 5 7 1 8
7 7 3 4 8
8   1
9   9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
86
14
Giải Bảy G.7
458
714
Giải Sáu G.6
7086
1725
9669
5676
8918
5293
Giải Năm G.5
5629
3486
Giải Tư G.4
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
Giải Ba G.3
92124
47716
96751
30117
Giải Nhì G.2
00110
30757
Giải Nhất G.1
15846
74222
Giải ĐB ĐB
701938
898625

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 5 9
1 0 6 4 4 7 8
2 4 4 5 9 0 2 5 8
3 8  
4 3 6 1
5 8 1 5 7
6 9  
7 3 6
8 6 6 3 6
9 6 8 9 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
58
86
Giải Bảy G.7
595
949
Giải Sáu G.6
6291
9458
6948
8473
8670
8055
Giải Năm G.5
4879
8167
Giải Tư G.4
27429
17980
87954
38354
33696
57146
45992
00654
04415
54097
74340
45882
35004
43299
Giải Ba G.3
73751
33126
87810
64838
Giải Nhì G.2
68692
20089
Giải Nhất G.1
92504
31831
Giải ĐB ĐB
458321
404404

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 4
1   0 5
2 1 6 9  
3   1 8
4 6 8 0 9
5 1 4 4 8 8 4 5
6   7
7 9 0 3
8 0 2 6 9
9 1 2 2 5 6 7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
02
16
16
Giải Bảy G.7
041
787
521
Giải Sáu G.6
1680
4266
7385
3853
8483
2493
9597
8613
6532
Giải Năm G.5
5790
4621
7612
Giải Tư G.4
12651
73510
52044
12565
45732
67175
31511
31736
97719
77392
42107
19500
79895
98912
03877
07343
45696
58182
33655
33164
02335
Giải Ba G.3
03675
65109
53412
27680
76013
74239
Giải Nhì G.2
38993
04246
56830
Giải Nhất G.1
01108
99760
40260
Giải ĐB ĐB
028483
098395
320946

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 0 7  
1 0 1 2 2 6 9 2 3 3
2   1 1
3 2 6 0 2 5 9
4 1 4 6 3 6
5 1 3 5
6 5 6 0 0 4
7 5 5   5 7
8 0 3 5 0 3 7 2
9 0 3 2 3 5 5 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
61
47
47
Giải Bảy G.7
834
756
117
Giải Sáu G.6
9046
7040
3257
3847
5157
8985
8443
7695
1131
Giải Năm G.5
1849
4747
5890
Giải Tư G.4
88915
05763
48841
51455
42133
40668
92286
13435
76467
48703
54510
87974
77732
09980
13261
62079
98373
90505
83695
66427
51180
Giải Ba G.3
80323
70637
04706
31362
27785
46217
Giải Nhì G.2
36109
49001
19694
Giải Nhất G.1
74400
81174
80895
Giải ĐB ĐB
861609
130019
173034

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 9 9 1 3 6 5
1 5 0 9 1 7 7
2 3   7
3 3 4 7 2 5 1 4
4 0 1 6 9 7 7 7 3
5 5 7 6 7  
6 1 3 8 2 7 1
7   4 4 3 9
8 6 0 5 0 5
9     0 4 5 5 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
00
40
Giải Bảy G.7
036
324
Giải Sáu G.6
8477
0204
5644
7094
3397
0818
Giải Năm G.5
9671
4976
Giải Tư G.4
77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
32858
30797
61457
79013
09661
86996
24606
Giải Ba G.3
69776
08223
64912
51832
Giải Nhì G.2
72823
45179
Giải Nhất G.1
49981
34846
Giải ĐB ĐB
732106
429035

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 6 6
1 3 9 2 3 8
2 0 3 3 4
3 4 6 2 5
4 4 0 6
5 0 7 8
6   1
7 1 6 7 6 9
8 1 5 8  
9   4 6 7 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
27
90
90
Giải Bảy G.7
406
122
190
Giải Sáu G.6
0356
5741
0334
0238
8440
2233
4514
9478
5236
Giải Năm G.5
1195
6422
1470
Giải Tư G.4
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
30872
44240
35761
38367
20555
82647
11837
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
Giải Ba G.3
76020
74406
04695
92632
99482
49161
Giải Nhì G.2
17149
12884
27502
Giải Nhất G.1
82544
14478
73237
Giải ĐB ĐB
619986
673691
461392

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 6 6   2 8 8
1 5 7   4 6
2 0 7 9 2 2  
3 4 2 3 7 8 6 7
4 1 4 9 0 0 7 4
5 4 6 5 4 6
6 1 1 7 1
7   2 8 0 8
8 6 4 2 5
9 0 5 0 1 5 0 2 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
68
Giải Bảy G.7
937
530
Giải Sáu G.6
4297
8195
7072
9875
3177
9830
Giải Năm G.5
7831
7131
Giải Tư G.4
17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
Giải Ba G.3
59199
48260
83555
68846
Giải Nhì G.2
91711
86212
Giải Nhất G.1
76409
24361
Giải ĐB ĐB
560571
982704

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 9 4 5
1 1 8 2 2
2 8  
3 1 7 0 0 1 9
4   6 8
5 1 5
6 0 4 4 1 5 7 8
7 1 2 5 7
8 1 8
9 5 7 8 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
99
58
Giải Bảy G.7
187
024
Giải Sáu G.6
7734
4809
4304
9238
8564
5407
Giải Năm G.5
7443
5665
Giải Tư G.4
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
Giải Ba G.3
02813
54176
95937
95728
Giải Nhì G.2
01849
19789
Giải Nhất G.1
69844
16478
Giải ĐB ĐB
894974
930671

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 9 7
1 3 1
2 1 7 4 6 8 9
3 4 7 8
4 3 4 9 8
5   8 8
6   4 5
7 0 4 6 1 8 8
8 5 7 9 9
9 4 9 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
20
01
Giải Bảy G.7
990
134
Giải Sáu G.6
3385
3835
9652
9566
3055
4835
Giải Năm G.5
5515
7041
Giải Tư G.4
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
Giải Ba G.3
12569
16051
80186
17618
Giải Nhì G.2
21243
26002
Giải Nhất G.1
76359
43396
Giải ĐB ĐB
838207
185346

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7 1 2 9
1 2 5 8
2 0  
3 5 4 5
4 1 3 1 2 6 7
5 1 2 6 9 5
6 7 9 5 6 6 8
7    
8 4 5 5 6
9 0 2 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
77
75
75
Giải Bảy G.7
170
044
305
Giải Sáu G.6
9496
1421
1513
1551
1560
8915
0973
5493
4485
Giải Năm G.5
6313
9116
9997
Giải Tư G.4
39266
69409
27646
29810
34477
84551
84306
92347
34160
38460
98377
33220
89181
41671
11632
75594
30138
85137
89015
90019
42842
Giải Ba G.3
03965
96695
83135
25222
75506
83643
Giải Nhì G.2
78910
74890
68477
Giải Nhất G.1
07284
34979
80049
Giải ĐB ĐB
481534
900231
306493

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 9   5 6
1 0 0 3 3 5 6 5 9
2 1 0 2  
3 4 1 5 2 7 8
4 6 4 7 2 3 9
5 1 1  
6 5 6 0 0 0  
7 0 7 7 1 5 7 9 2 3 7
8 4 1 5
9 5 6 0 3 3 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
94
29
29
Giải Bảy G.7
406
833
518
Giải Sáu G.6
1888
0136
2559
2672
4021
3211
5994
0125
1691
Giải Năm G.5
8536
5349
9739
Giải Tư G.4
91051
09205
82170
23256
38849
69210
51085
67529
92089
93249
78482
87931
97542
54350
98588
84013
82178
71615
70073
15764
65363
Giải Ba G.3
25362
78718
99179
58981
34998
73570
Giải Nhì G.2
90282
37836
51012
Giải Nhất G.1
67179
20804
82863
Giải ĐB ĐB
088387
714939
324370

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 6 4  
1 0 8 1 2 3 5 8
2   1 9 9 5
3 6 6 1 3 6 9 9
4 9 2 9 9  
5 1 6 9 0 7
6 2   3 3 4
7 0 9 2 9 0 0 3 8
8 2 5 7 8 1 2 9 8
9 4   1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
97
00
Giải Bảy G.7
915
895
Giải Sáu G.6
3604
6964
9813
7719
0132
0351
Giải Năm G.5
4375
1892
Giải Tư G.4
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
Giải Ba G.3
61260
68451
46644
09399
Giải Nhì G.2
35163
16692
Giải Nhất G.1
91393
87932
Giải ĐB ĐB
346952
983551

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 0 3 6
1 3 5 9 9 9
2   3
3 6 8 2 2 8
4   4
5 1 2 7 1 1
6 0 3 4  
7 5  
8   3
9 3 5 7 9 2 2 5 8 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
26
85
85
Giải Bảy G.7
306
398
366
Giải Sáu G.6
1846
6644
1221
8575
1692
7684
7335
6648
2784
Giải Năm G.5
8009
9040
6493
Giải Tư G.4
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
64741
19750
88402
65202
41751
69409
02194
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
Giải Ba G.3
82389
86726
69454
40033
71564
08374
Giải Nhì G.2
78718
30839
41668
Giải Nhất G.1
06257
59791
16183
Giải ĐB ĐB
071656
083769
244044

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 6 9 9 2 2 9 5
1 8   1
2 1 6 6   1
3 5 3 9 0 5
4 2 4 6 0 1 4 5 8
5 5 6 7 0 1 4  
6   9 4 6 8
7   5 4 4 6
8 5 7 9 4 5 3 4
9   1 2 4 8 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
07
22
Giải Bảy G.7
809
113
Giải Sáu G.6
3188
2357
9837
4588
6004
0016
Giải Năm G.5
4655
7769
Giải Tư G.4
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
Giải Ba G.3
98739
48130
17575
23979
Giải Nhì G.2
00141
67099
Giải Nhất G.1
91145
59772
Giải ĐB ĐB
157623
307517

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 7 9 1 4
1   0 3 6 7
2 0 2 3 7 2 6 8
3 0 1 7 9  
4 1 3 5  
5 0 5 7  
6   9
7   1 2 4 5 9
8 8 8
9   4 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
30
53
Giải Bảy G.7
025
690
Giải Sáu G.6
3986
7955
2129
1892
1516
4227
Giải Năm G.5
3718
1743
Giải Tư G.4
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
Giải Ba G.3
71808
43220
83228
57702
Giải Nhì G.2
25053
67710
Giải Nhất G.1
14057
28795
Giải ĐB ĐB
162518
152034

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 8 8 2
1 8 8 0 3 6 9
2 0 4 5 9 7 8
3 0 4 4
4   3
5 3 5 7 0 3
6    
7 3 6 5 8
8 6 2
9 2 3 0 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
90
25
Giải Bảy G.7
036
499
Giải Sáu G.6
4100
4896
4461
7561
4686
7830
Giải Năm G.5
7698
6453
Giải Tư G.4
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
Giải Ba G.3
14552
34562
90791
02052
Giải Nhì G.2
39837
98266
Giải Nhất G.1
33929
74551
Giải ĐB ĐB
693157
552158

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 3  
1   7 7
2 9 5
3 1 6 7 0 7 8
4 4 8 4 6
5 2 7 1 2 3 8
6 1 2 1 6
7 0 8
8   6
9 0 2 6 6 8 1 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
68
34
34
Giải Bảy G.7
998
889
367
Giải Sáu G.6
3290
6493
3742
6628
8557
9111
8633
1385
6732
Giải Năm G.5
6062
4363
0811
Giải Tư G.4
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
20862
85055
07640
37503
22909
88381
20447
Giải Ba G.3
36850
81839
73774
80925
31745
31022
Giải Nhì G.2
22483
11389
16554
Giải Nhất G.1
12154
45476
10021
Giải ĐB ĐB
733571
745986
269088

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0     3 9
1 1 7 1 9 1
2 4 5 8 8 1 2
3 9 2 4 2 3
4 2 7   0 5 7
5 0 4 5 7 4 5
6 2 8 3 5 2 7
7 0 1 4 6 9
8 3 4 6 9 9 1 5 8
9 0 3 3 3 8 5  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
50
08
08
Giải Bảy G.7
215
463
502
Giải Sáu G.6
2423
0332
8151
9244
0971
0657
3125
8925
3733
Giải Năm G.5
9102
6723
7812
Giải Tư G.4
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
Giải Ba G.3
51126
45022
90659
14717
73043
42488
Giải Nhì G.2
49618
90185
55594
Giải Nhất G.1
28526
90412
53258
Giải ĐB ĐB
506920
509325
021397

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 4 1 8 1 2 7 7
1 2 5 8 9 2 7 2
2 0 2 3 6 6 3 5 4 5 5
3 2   1 3
4 2 4 6 3
5 0 1 7 9 8
6   3 9 1
7 8 1 8  
8 9 3 5 6 1 8
9 3 3 4 7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
43
75
Giải Bảy G.7
482
412
Giải Sáu G.6
4644
2479
6395
1957
4097
5786
Giải Năm G.5
8794
5610
Giải Tư G.4
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
Giải Ba G.3
61448
10473
62420
56461
Giải Nhì G.2
48882
27953
Giải Nhất G.1
30413
82173
Giải ĐB ĐB
109970
759010

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1 2 3 0 0 2
2   0
3    
4 3 4 8 6
5 4 3 3 4 7 9
6 0 5 1
7 0 3 9 0 2 3 5
8 2 2 3 6 6 8
9 4 5 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
65
37
37
Giải Bảy G.7
958
728
871
Giải Sáu G.6
4048
9299
4923
5765
3105
6121
0954
9834
4116
Giải Năm G.5
1721
6991
6384
Giải Tư G.4
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
Giải Ba G.3
73343
05403
94783
06854
53555
23787
Giải Nhì G.2
36332
45324
05558
Giải Nhất G.1
80581
05073
88144
Giải ĐB ĐB
244331
662841
726237

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 5 5  
1 9 0 2 6 6
2 1 3 9 1 2 4 8 9
3 1 2 6 5 7 4 7
4 0 3 8 1 6 4
5 1 4 8 1 4 4 4 5 8
6 5 5 5 6 9
7   3 1
8 1 3 4 7 8
9 9 1 0 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
99
02
Giải Bảy G.7
662
994
Giải Sáu G.6
9563
4736
5788
5887
1285
8576
Giải Năm G.5
1511
7041
Giải Tư G.4
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
Giải Ba G.3
41157
61946
99287
26147
Giải Nhì G.2
10483
20374
Giải Nhất G.1
28595
96709
Giải ĐB ĐB
137075
952908

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1 7 2 5 8 9
1 1  
2 0  
3 6 3
4 6 7 1 4 7 7
5 7  
6 2 2 3 4
7 5 4 6
8 3 8 3 5 7 7
9 5 9 9 4 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
74
73
Giải Bảy G.7
186
518
Giải Sáu G.6
4454
3293
4004
2171
9181
0393
Giải Năm G.5
3297
7332
Giải Tư G.4
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
22694
17748
32980
52633
11639
85733
02770
Giải Ba G.3
77332
55312
18351
24898
Giải Nhì G.2
86268
41437
Giải Nhất G.1
79329
23011
Giải ĐB ĐB
391370
532338

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4  
1 0 2 5 1 8
2 5 9  
3 2 2 3 3 7 8 9
4 5 8
5 4 1
6 8  
7 0 0 1 4 0 1 3
8 0 6 0 1
9 3 7 3 4 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
90
51
Giải Bảy G.7
473
149
Giải Sáu G.6
0950
1855
1774
4957
5451
2330
Giải Năm G.5
6655
8095
Giải Tư G.4
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
Giải Ba G.3
36858
15696
97497
62694
Giải Nhì G.2
87735
67713
Giải Nhất G.1
66227
61520
Giải ĐB ĐB
406462
985387

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 8 7
1 0 4 3 9
2 7 0 9
3 5 0 9
4   9
5 0 1 5 5 8 1 1 5 7
6 2 2 4
7 3 4  
8 0 7
9 0 3 6 4 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
17
43
43
Giải Bảy G.7
166
337
111
Giải Sáu G.6
0703
2879
8378
4998
8086
3106
2039
1296
2341
Giải Năm G.5
6825
0718
8108
Giải Tư G.4
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
16279
48646
72001
04210
01264
69307
64117
Giải Ba G.3
50192
20664
39741
45128
37099
95225
Giải Nhì G.2
42841
86085
99557
Giải Nhất G.1
74670
78928
37069
Giải ĐB ĐB
779336
735191
149303

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 6 7 9 1 3 7 8
1 7 8 5 8 0 1 4 7
2 5 9 8 8 5
3 6 7 9
4 1 1 3 1 6
5 0 3 7
6 0 2 4 6   4 9
7 0 8 8 9 3 7 9
8   5 6  
9 2 8 1 1 8 6 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
53
82
82
Giải Bảy G.7
264
490
246
Giải Sáu G.6
3020
8647
2023
6457
4270
7594
6939
5394
8868
Giải Năm G.5
9589
1890
5064
Giải Tư G.4
79986
32184
03318
37903
90936
42855
08212
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
98321
37952
15485
15610
50493
31405
73406
Giải Ba G.3
28838
15603
95569
80906
98406
39054
Giải Nhì G.2
83334
83002
73425
Giải Nhất G.1
21475
00446
89077
Giải ĐB ĐB
560961
274919
801201

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 3 2 6 1 5 6 6
1 2 8 9 0 3
2 0 3 9 1 5
3 4 6 8 7 9
4 7 2 6 6
5 3 5 7 7 2 4
6 1 4 7 9 4 8
7 5 0 7
8 4 6 9 2 4 5 5
9   0 0 4 3 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
80
04
Giải Bảy G.7
103
704
Giải Sáu G.6
6022
8833
8705
6368
0259
6821
Giải Năm G.5
1712
6300
Giải Tư G.4
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
Giải Ba G.3
27869
77191
36749
19445
Giải Nhì G.2
37548
77301
Giải Nhất G.1
15114
13548
Giải ĐB ĐB
387926
786142

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 5 8 9 0 1 1 4 4
1 2 2 4 6  
2 2 6 1
3 2 3 7 5
4 8 2 5 8 9
5   9
6 9 2 8 9
7    
8 0 8
9 1 8 2 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
10
85
85
Giải Bảy G.7
027
163
337
Giải Sáu G.6
4843
3296
5917
3386
6545
2493
2891
1871
7901
Giải Năm G.5
1847
0091
2270
Giải Tư G.4
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
Giải Ba G.3
71003
30523
14028
59142
11806
45102
Giải Nhì G.2
57172
18597
77233
Giải Nhất G.1
57802
86904
27620
Giải ĐB ĐB
122677
588340
715956

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 3 3 2 4 1 2 3 6 7
1 0 7    
2 3 5 7 7 8 0
3 0 7 5 3 7
4 3 7 0 0 2 2 2 5  
5 8 8 1 4 6
6   3 3 4
7 2 7   0 1
8 9 9 5 6 3 7
9 6 1 3 7 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
08
94
Giải Bảy G.7
216
828
Giải Sáu G.6
8242
6605
5248
9610
0067
6617
Giải Năm G.5
6449
0019
Giải Tư G.4
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
Giải Ba G.3
38581
82133
22468
56769
Giải Nhì G.2
43339
95032
Giải Nhất G.1
33166
22421
Giải ĐB ĐB
793897
545522

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 8  
1 2 4 6 6 0 3 7 7 9
2 6 1 2 2 8
3 3 9 2 4
4 2 8 9  
5 2 3  
6 6 6 7 8 9
7   8
8 1  
9 3 7 4 8