Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
82
93
Giải Bảy G.7
785
274
Giải Sáu G.6
9947
2252
4339
2173
3150
7430
Giải Năm G.5
8623
8305
Giải Tư G.4
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
Giải Ba G.3
00775
83639
22963
41205
Giải Nhì G.2
96978
69973
Giải Nhất G.1
50169
71215
Giải ĐB ĐB
515249
067158

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9 0
4 7 9  
5 2 0 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 0 2 5  
9 8 8 0 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
25
20
Giải Bảy G.7
751
558
Giải Sáu G.6
4852
4040
4591
1284
9590
4561
Giải Năm G.5
9532
7587
Giải Tư G.4
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
Giải Ba G.3
43060
98137
00436
86304
Giải Nhì G.2
14846
82881
Giải Nhất G.1
17275
91561
Giải ĐB ĐB
355220
946593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 4
1    
2 0 5 9 0
3 2 7 9 3 5 6
4 0 6 2
5 1 2 4 4 8
6 0 5 1 1
7 5 4
8 0 1 4 7
9 1 3 0 0 3 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
32
98
Giải Bảy G.7
627
366
Giải Sáu G.6
2173
0324
6037
9789
5888
1759
Giải Năm G.5
1753
1490
Giải Tư G.4
16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
Giải Ba G.3
70432
56346
47548
29131
Giải Nhì G.2
07693
43203
Giải Nhất G.1
27132
27775
Giải ĐB ĐB
533609
401919

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 0 3
1 8 9
2 4 5 7 3
3 2 2 2 6 7 1 7
4 6 0 5 6 8
5 3 3 9
6 4 6
7 0 3 5
8 8 8 9
9 3 8 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
26
22
Giải Bảy G.7
798
929
529
Giải Sáu G.6
3302
4572
9142
2879
5082
5028
7400
3391
6405
Giải Năm G.5
9753
2679
9317
Giải Tư G.4
62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
Giải Ba G.3
33658
91613
12733
79339
81829
86580
Giải Nhì G.2
82293
54801
57747
Giải Nhất G.1
70164
36459
57684
Giải ĐB ĐB
882509
878232
761434

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 1 0 5
1 3 1 7 9
2 1 3 6 8 9 9 2 4 9 9
3   2 3 4 9 4
4 2 2 5 5 7
5 0 3 8 9 1 8
6 4   5
7 2 9 9 9  
8 1 6 2 6 0 4 9
9 3 7 8 9 1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
55
50
63
Giải Bảy G.7
052
628
639
Giải Sáu G.6
4142
7712
4437
0498
2498
4182
8837
0823
2557
Giải Năm G.5
4905
4196
0192
Giải Tư G.4
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
Giải Ba G.3
10013
06928
92713
65037
08648
95322
Giải Nhì G.2
47874
78898
34250
Giải Nhất G.1
01865
51531
02951
Giải ĐB ĐB
908857
815234
721110

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9   6 7
1 2 3 6 3 0
2 8 8 2 3
3 7 1 4 5 6 7 7 7 9
4 2 2 6 8
5 2 5 7 0 8 0 1 1 7
6 5 4 3
7 4 4 8 2 5 8
8 4 2  
9 2 9 6 8 8 8 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
68
51
Giải Bảy G.7
396
579
Giải Sáu G.6
6578
0864
0081
8164
9767
4765
Giải Năm G.5
6179
4192
Giải Tư G.4
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
Giải Ba G.3
25955
65598
39137
43103
Giải Nhì G.2
29994
60559
Giải Nhất G.1
02870
09153
Giải ĐB ĐB
419588
420075

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   3 5
1   4
2    
3 5 5 7 7
4 3 6
5 1 5 1 1 3 9
6 4 4 8 4 5 7 7
7 0 8 9 4 5 9
8 1 5 8  
9 4 6 8 0 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
48
86
70
Giải Bảy G.7
937
614
011
Giải Sáu G.6
8579
1886
5944
4394
2462
0807
9715
4319
9182
Giải Năm G.5
6430
5659
9733
Giải Tư G.4
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
Giải Ba G.3
32099
60393
45508
33441
97242
45660
Giải Nhì G.2
49357
58739
14214
Giải Nhất G.1
44061
72304
01813
Giải ĐB ĐB
192955
935249
700957

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   4 4 7 8 4
1   4 1 1 3 4 5 9
2 9   3
3 0 5 7 9 3
4 4 8 1 1 8 9 2
5 5 7 9 9 7
6 1 1 3 2 0 9
7 9 4 0 0
8 4 6 6 7 2 9
9 3 7 8 9 4 5 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
86
93
Giải Bảy G.7
576
446
Giải Sáu G.6
0874
1591
7824
9828
5879
7222
Giải Năm G.5
3572
1259
Giải Tư G.4
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
Giải Ba G.3
82050
85104
54626
34979
Giải Nhì G.2
58544
68183
Giải Nhất G.1
35237
37658
Giải ĐB ĐB
207691
388440

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9  
2 4 2 6 8
3 6 7 2 5
4 4 0 3 6
5 0 4 9 8 9
6 0 0 4  
7 2 4 6 4 9 9
8 6 3 5
9 1 1 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
12
93
Giải Bảy G.7
365
530
Giải Sáu G.6
2862
3512
1017
1479
3109
6838
Giải Năm G.5
5192
4948
Giải Tư G.4
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
Giải Ba G.3
93365
86133
89414
91665
Giải Nhì G.2
99389
84925
Giải Nhất G.1
73592
30932
Giải ĐB ĐB
069039
546904

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   0 4 9
1 2 2 7 4
2 8 5
3 3 9 0 1 2 8
4 4 8
5 5 9  
6 0 2 5 5 1 3 5
7 5 2 8 9
8 6 9 7
9 2 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
71
34
Giải Bảy G.7
357
671
Giải Sáu G.6
6689
9794
2270
0706
7225
5712
Giải Năm G.5
4124
1798
Giải Tư G.4
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
Giải Ba G.3
99936
40669
00806
36694
Giải Nhì G.2
46852
40166
Giải Nhất G.1
22977
87226
Giải ĐB ĐB
968527
829687

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 1 3 6 6
1 9 0 2
2 4 7 7 5 5 6
3 2 6 4
4   6
5 2 7  
6 9 6
7 0 1 7 9 1 9
8 6 9 7
9 1 4 4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
Giải Tám G.8
41
56
67
Giải Bảy G.7
189
283
407
Giải Sáu G.6
1888
3335
7090
2270
7151
2313
2047
2308
4449
Giải Năm G.5
3514
3024
3829
Giải Tư G.4
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
Giải Ba G.3
49017
02898
88334
51768
51679
21923
Giải Nhì G.2
31296
35925
30304
Giải Nhất G.1
01306
99967
68665
Giải ĐB ĐB
208763
908406
868856

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 6 0 6 4 5 7 8 9
1 4 7 3  
2   4 5 3 9
3 5 6 4 8
4 0 1 8 4 7 9
5   1 6 9 6
6 1 2 3 7 8 5 7 7
7 9 0 6 9
8 8 9 3 8  
9 0 3 6 8 4 5 2 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
89
73
39
Giải Bảy G.7
345
456
615
Giải Sáu G.6
6452
2964
5394
7706
8806
6191
6884
2472
9863
Giải Năm G.5
2698
4323
4590
Giải Tư G.4
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
Giải Ba G.3
82215
09999
71596
12498
15185
27425
Giải Nhì G.2
11680
58878
38100
Giải Nhất G.1
03388
99453
39451
Giải ĐB ĐB
919424
274561
640591

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 6 6 6 8 0
1 5   5 6
2 1 4 3 7 5 6
3 2 4 0 9
4 3 5   1 2
5 2 3 6 1
6 1 4 1 7 3
7 1 3 8 2
8 0 8 9 9 4 5
9 4 5 8 9 1 5 6 8 0 0 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
15
24
Giải Bảy G.7
056
042
Giải Sáu G.6
3378
4255
1495
6337
8900
4387
Giải Năm G.5
0734
5435
Giải Tư G.4
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
Giải Ba G.3
52425
91935
48404
22645
Giải Nhì G.2
90147
64023
Giải Nhất G.1
10094
27890
Giải ĐB ĐB
829996
724015

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 0 4 9
1 5 7 5
2 5 5 3 4
3 4 5 5 7
4 7 2 5
5 4 4 5 6 0
6 4  
7 8 3 9
8 0 2 5 7
9 4 5 6 0 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
49
45
64
Giải Bảy G.7
157
195
233
Giải Sáu G.6
8551
8676
7613
6941
8501
6361
4387
8047
1648
Giải Năm G.5
8507
6911
6506
Giải Tư G.4
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
Giải Ba G.3
97098
40581
41513
56764
08177
93481
Giải Nhì G.2
40496
75558
59635
Giải Nhất G.1
70731
16798
28510
Giải ĐB ĐB
983396
249035
835628

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 7 1 9 4 6
1 1 3 1 3 0 5
2   0 5 8
3 1 4 8 2 5 3 5
4 9 1 5 7 8
5 1 4 7 8 8 6
6 7 1 4 7 9 1 4
7 6 1 7
8 1   0 1 7 7
9 6 6 8 9 5 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
05
40
Giải Bảy G.7
917
153
Giải Sáu G.6
7615
2689
1193
2407
7228
1668
Giải Năm G.5
5648
3845
Giải Tư G.4
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
Giải Ba G.3
44726
31363
82172
55443
Giải Nhì G.2
54245
64197
Giải Nhất G.1
35059
53798
Giải ĐB ĐB
803902
733872

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 7
1 1 5 7  
2 6 8
3 5 1 5
4 5 8 0 0 3 5
5 2 9 9 3
6 3 3 8
7 4 5 2 2
8 9  
9 2 3 4 7 8 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
12
49
Giải Bảy G.7
845
987
Giải Sáu G.6
6816
8749
3786
1402
0473
5331
Giải Năm G.5
1865
4392
Giải Tư G.4
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
Giải Ba G.3
68450
94614
23171
47609
Giải Nhì G.2
23160
91921
Giải Nhất G.1
05606
96954
Giải ĐB ĐB
312151
346995

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 7 8 2 6 9
1 2 3 4 6  
2   1
3   1 4 6 7
4 5 9 8 9
5 0 1 1 4
6 0 3 5  
7 1 1 3
8 6 6 7
9 2 2 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
61
34
Giải Bảy G.7
660
690
Giải Sáu G.6
2913
5819
2385
5212
2139
4314
Giải Năm G.5
8698
4804
Giải Tư G.4
89271
04334
74045
45153
74291
69839
29081
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
Giải Ba G.3
56113
45641
99881
14324
Giải Nhì G.2
21812
87986
Giải Nhất G.1
34529
43852
Giải ĐB ĐB
183275
434308

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   4 8
1 2 3 3 9 2 4 7
2 9 4
3 4 9 2 4 9
4 1 5  
5 3 2 6 9 9
6 0 1 9
7 1 5  
8 1 5 1 6
9 1 8 0 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
35
27
44
Giải Bảy G.7
418
503
505
Giải Sáu G.6
3203
2103
1633
7541
4406
5852
4090
7223
4822
Giải Năm G.5
2361
6928
8113
Giải Tư G.4
13420
98777
91610
89804
39282
74487
63510
84180
17109
80801
90445
38705
28201
39186
99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459
Giải Ba G.3
82040
52701
02605
20353
18954
86732
Giải Nhì G.2
74633
98684
31218
Giải Nhất G.1
68717
62844
54992
Giải ĐB ĐB
821295
294353
708474

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
0 1 3 3 4 1 1 3 5 5 6 9 5
1 0 0 7 8   3 8 9
2 0 7 8 2 3
3 3 3 5   2 6
4 0 1 4 5 4
5   2 3 3 4 9
6 1    
7 7   0 4
8 2 7 0 4 6 4
9 5   0 1 2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
47
71
98
Giải Bảy G.7
161
540
827
Giải Sáu G.6
1045
9274
0965
1478
2611
7189
6518
0175
4729
Giải Năm G.5
8733
2679
3516
Giải Tư G.4
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
Giải Ba G.3
69401
88904
49227
56672
27033
13204
Giải Nhì G.2
76677
84057
49256
Giải Nhất G.1
79265
70068
80464
Giải ĐB ĐB
029456
296872
243185

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 4 5 4 8
1 2 2 1 1 6 8
2 0 1 0 7 1 2 7 9
3 3 7 3 3 6
4 5 7 0  
5 6 7 6
6 1 5 5 8 4
7 4 7 1 2 2 3 8 9 5
8 2 7 7 9 5
9 5 8   5 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
99
89
Giải Bảy G.7
546
640
Giải Sáu G.6
3367
1962
7865
1459
8272
0599
Giải Năm G.5
0341
0615
Giải Tư G.4
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
Giải Ba G.3
07079
67310
78323
14491
Giải Nhì G.2
75911
10100
Giải Nhất G.1
08005
91473
Giải ĐB ĐB
317566
123076

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 8 0
1 0 1 5
2 6 7 3 6 8
3 9 7 7
4 1 6 0
5   1 9
6 2 5 6 7 5
7 4 9 2 3 6
8 9 2 9
9 9 9 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải Tám G.8
93
32
97
Giải Bảy G.7
750
034
362
Giải Sáu G.6
3984
2966
5223
2616
5091
9712
0955
1227
9473
Giải Năm G.5
6042
1219
2562
Giải Tư G.4
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
Giải Ba G.3
14806
21096
73452
42091
46343
70060
Giải Nhì G.2
55604
57712
56792
Giải Nhất G.1
46311
59677
02861
Giải ĐB ĐB
796730
393574
130076

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 4 6 9 5
1 0 1 2 2 5 6 8 9 0
2 3   7
3 0 2 4 0 9
4 2   3
5 0 1 2 9 2 5
6 6 5 0 1 2 2
7   4 7 8 3 6
8 4 6 6 7 6
9 1 3 5 6 1 1 1 2 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
26
76
Giải Bảy G.7
041
670
Giải Sáu G.6
2454
6288
6128
7915
0131
6588
Giải Năm G.5
6126
4894
Giải Tư G.4
79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
Giải Ba G.3
28398
38250
53032
40224
Giải Nhì G.2
62786
88644
Giải Nhất G.1
63154
28926
Giải ĐB ĐB
132963
393019

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5  
1 2 5 7 5 9
2 0 6 6 7 8 4 6 6
3   1 2
4 1 9 4 6
5 0 4 4 4 4 6
6 3  
7   0 6
8 6 8 4 8 8
9 8 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
51
32
Giải Bảy G.7
009
370
Giải Sáu G.6
3677
0470
5415
2610
0293
5064
Giải Năm G.5
5371
7361
Giải Tư G.4
23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
Giải Ba G.3
77131
29641
13108
50575
Giải Nhì G.2
09957
29245
Giải Nhất G.1
25067
01070
Giải ĐB ĐB
902182
538932

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 7 9 3 5 8
1 5 0
2 2 5 9  
3 1 2 2 4
4 1 1 5 6
5 1 1 7  
6 7 1 4
7 0 1 7 0 0 5
8 2 7 2 9
9   3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
39
70
Giải Bảy G.7
277
173
Giải Sáu G.6
8339
2090
5302
9329
6903
1528
Giải Năm G.5
0425
7989
Giải Tư G.4
91264
35908
15656
16991
44081
78450
35198
38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825
Giải Ba G.3
44249
82003
23963
94521
Giải Nhì G.2
09128
23500
Giải Nhất G.1
16214
53107
Giải ĐB ĐB
451974
372081

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 3 8 0 3 7
1 4 2 9
2 5 8 1 5 8 9
3 9 9 7
4 9  
5 0 6  
6 4 2 3
7 4 7 0 2 3
8 1 1 9
9 0 1 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
06
17
15
Giải Bảy G.7
674
357
791
Giải Sáu G.6
9019
6046
7742
3458
4510
9694
7318
8238
5633
Giải Năm G.5
9896
1484
5363
Giải Tư G.4
30571
31299
17022
30211
02267
83484
28092
25723
80056
37254
14719
87953
55665
95339
23876
33024
96844
30716
26730
12374
92763
Giải Ba G.3
93693
77085
95368
52624
57023
89302
Giải Nhì G.2
58839
38536
49806
Giải Nhất G.1
22128
25085
83778
Giải ĐB ĐB
508714
399236
802913

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6   2 6
1 1 4 9 0 7 9 3 5 6 8
2 2 8 3 4 3 4
3 9 6 6 9 0 3 8
4 2 6   4
5   3 4 6 7 8  
6 7 5 8 3 3
7 1 4   4 6 8
8 4 5 4 5  
9 2 3 6 9 4 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
73
12
83
Giải Bảy G.7
254
415
692
Giải Sáu G.6
2390
8271
7893
9967
7160
5779
5366
1800
6149
Giải Năm G.5
1089
0590
6098
Giải Tư G.4
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
05881
16778
17365
55296
62249
88615
66863
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
Giải Ba G.3
28098
74840
40291
62873
08627
17074
Giải Nhì G.2
70279
32142
12239
Giải Nhất G.1
45239
92566
60224
Giải ĐB ĐB
498917
188544
605606

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0   0 6
1 5 7 7 2 5 5 4
2     4 7
3 2 9   7 9 9
4 0 2 4 9 4 9
5 4 9   0
6   0 3 5 6 7 1 6
7 1 1 3 9 3 8 9 4 8
8 9 1 3
9 0 1 3 8 0 1 6 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
29
21
Giải Bảy G.7
462
390
Giải Sáu G.6
5047
5268
7271
6860
2789
3577
Giải Năm G.5
5929
7860
Giải Tư G.4
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
Giải Ba G.3
49053
09210
31462
75749
Giải Nhì G.2
72188
05889
Giải Nhất G.1
31696
10173
Giải ĐB ĐB
659770
851265

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 5
1 0 5  
2 5 9 9 9 1 5
3 9 1 1 4
4 7 9
5 3  
6 2 8 0 0 2 5
7 0 1 3 7
8 8 8 9 9 9
9 5 6 0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
49
89
75
Giải Bảy G.7
883
912
007
Giải Sáu G.6
6937
2640
2039
7891
2539
5494
0089
0229
8044
Giải Năm G.5
5774
2516
3969
Giải Tư G.4
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988
53638
20097
96611
14817
66597
92055
92625
Giải Ba G.3
36002
94846
72105
88213
23694
17712
Giải Nhì G.2
10554
89310
01401
Giải Nhất G.1
75250
28603
79029
Giải ĐB ĐB
434240
652366
943306

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 5 7 1 6 7
1 4 5 6 0 2 3 6 1 2 7
2 0 4 9 5 9 9
3 0 7 9 9 8
4 0 0 6 9   4
5 0 3 4 2 5
6 8 4 6 9
7 4 4 5
8 3 8 9 9
9   1 4 4 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
22
28
Giải Bảy G.7
707
988
Giải Sáu G.6
3773
7265
5007
9327
3515
9463
Giải Năm G.5
1016
7203
Giải Tư G.4
54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
Giải Ba G.3
91123
38570
80349
84363
Giải Nhì G.2
75615
29404
Giải Nhất G.1
79937
17658
Giải ĐB ĐB
393193
951961

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 7 3 4 9
1 5 6 5
2 2 3 8 0 7 8
3 2 4 7  
4   9
5 9 8
6 5 9 1 3 3 4
7 0 3 4  
8   2 3 7 8
9 3 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
43
20
Giải Bảy G.7
266
033
Giải Sáu G.6
3827
0315
9661
8442
7558
0778
Giải Năm G.5
4812
6471
Giải Tư G.4
45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
Giải Ba G.3
65440
95494
91130
54623
Giải Nhì G.2
07055
79411
Giải Nhất G.1
94502
11131
Giải ĐB ĐB
539582
595549

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5 2
1 2 5 7 1 5
2 7 8 0 3
3   0 1 3
4 0 2 3 9 2 9
5 5 2 6 8
6 1 2 6 7
7   1 8
8 2 4
9 4 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
28
07
Giải Bảy G.7
518
114
Giải Sáu G.6
8893
8897
3701
5339
3091
9138
Giải Năm G.5
1890
4037
Giải Tư G.4
73532
64612
43399
16125
99526
75569
22933
64416
82442
01534
18047
76002
46963
91095
Giải Ba G.3
11423
65990
19236
61513
Giải Nhì G.2
71433
49330
Giải Nhất G.1
55069
65308
Giải ĐB ĐB
536532
400243

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 7 8
1 2 8 3 4 6
2 3 5 6 8  
3 2 2 3 3 0 4 6 7 8 9
4   2 3 7
5    
6 9 9 3
7    
8    
9 0 0 3 7 9 1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
54
58
54
Giải Bảy G.7
615
494
329
Giải Sáu G.6
2227
1017
5371
9540
6274
5572
7661
9398
1397
Giải Năm G.5
8609
3455
1821
Giải Tư G.4
12198
28426
32467
47982
23168
84618
88111
69946
96188
29075
60364
62436
97078
59786
88978
17980
16977
14642
19322
33076
67255
Giải Ba G.3
36471
30517
93859
93967
89393
67034
Giải Nhì G.2
64259
13389
72248
Giải Nhất G.1
32520
40823
50305
Giải ĐB ĐB
758648
549400
595693

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 0 5
1 1 5 7 7 8    
2 0 6 7 3 1 2 9
3   6 4
4 8 0 6 2 8
5 4 9 5 8 9 4 5
6 7 8 4 7 1
7 1 1 2 4 5 8 6 7 8
8 2 6 8 9 0
9 8 4 3 3 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
18
75
86
Giải Bảy G.7
482
295
996
Giải Sáu G.6
5397
0122
8358
3434
1480
1552
9628
7993
0161
Giải Năm G.5
4672
5243
4256
Giải Tư G.4
53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
Giải Ba G.3
47334
77449
14664
70451
93780
76551
Giải Nhì G.2
49496
98081
09128
Giải Nhất G.1
24151
97933
92736
Giải ĐB ĐB
684631
202034
844290

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0      
1 2 8   3
2 2   8 8
3 1 4 3 4 4 8 6 9
4 9 3 0
5 1 2 4 6 8 8 1 2 1 6 7
6 0 4 1 1
7 2 4 5 5 8  
8 2 0 0 1 5 0 6 8
9 6 7 4 5 5 0 0 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
64
18
Giải Bảy G.7
256
357
Giải Sáu G.6
6789
2905
2027
5918
2197
2810
Giải Năm G.5
1070
5694
Giải Tư G.4
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
Giải Ba G.3
08192
80483
96319
24381
Giải Nhì G.2
01523
30972
Giải Nhất G.1
58438
38029
Giải ĐB ĐB
037217
483117

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 3
1 7 0 6 7 8 8 9
2 3 7 6 9
3 2 8 6
4    
5 6 8 1 7
6 4 7 9
7 0 6 2
8 0 1 3 9 1 5
9 2 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
75
14
40
Giải Bảy G.7
213
605
103
Giải Sáu G.6
5664
6420
2028
8596
8831
3248
4375
4862
3325
Giải Năm G.5
2038
8373
8948
Giải Tư G.4
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
Giải Ba G.3
17824
20462
84589
97972
55828
96890
Giải Nhì G.2
49561
77585
53945
Giải Nhất G.1
16838
96174
58915
Giải ĐB ĐB
122909
375607
266869

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 9 5 7 2 3
1 3 4 5
2 0 4 8 7 9 5 8
3 8 8 1  
4 2 8 9 0 5 6 8
5 7 7  
6 1 2 4 8 2 9
7 5 7 9 2 2 3 4 6 4 5 6
8 4 5 9 4
9 3 6 0 5 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
55
66
Giải Bảy G.7
432
915
Giải Sáu G.6
3710
8997
6942
3145
0254
3095
Giải Năm G.5
4096
5390
Giải Tư G.4
44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
Giải Ba G.3
12765
62050
44191
06840
Giải Nhì G.2
46481
33285
Giải Nhất G.1
01001
83692
Giải ĐB ĐB
888377
897507

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 7
1 0 4 5 5 8
2   6 7 8
3 2 6  
4 2 0 0 5
5 0 5 4
6 5 6
7 6 7  
8 1 3 5 6 5
9 3 6 7 0 1 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
22
18
Giải Bảy G.7
551
996
Giải Sáu G.6
5132
8719
7248
3659
9686
8606
Giải Năm G.5
7798
8149
Giải Tư G.4
27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
Giải Ba G.3
59518
95010
17471
97662
Giải Nhì G.2
92973
27409
Giải Nhất G.1
69728
66791
Giải ĐB ĐB
076240
421923

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 9 5 6 9
1 0 1 2 8 9 8
2 2 8 9 3
3 2 7
4 0 7 8 4 6 9
5 1 7 9
6   2
7 3 3 1 9
8   6
9 8 1 2 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
16
23
Giải Bảy G.7
635
010
Giải Sáu G.6
8568
8279
1099
7686
9191
8427
Giải Năm G.5
5625
8938
Giải Tư G.4
11279
57646
01615
62561
29612
02365
67819
57333
24760
06688
19708
82123
15461
51049
Giải Ba G.3
32609
93235
03898
95730
Giải Nhì G.2
57162
42692
Giải Nhất G.1
29318
22647
Giải ĐB ĐB
022287
145778

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 8
1 2 5 6 8 9 0
2 5 3 3 7
3 5 5 0 3 8
4 6 7 9
5    
6 1 2 5 8 0 1
7 9 9 8
8 7 6 8
9 9 1 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
83
33
40
Giải Bảy G.7
903
369
899
Giải Sáu G.6
8680
3639
9458
2470
3312
2545
4702
9228
9249
Giải Năm G.5
7402
5761
5058
Giải Tư G.4
81449
16073
60865
11470
17288
78273
84473
66672
79614
73276
24675
47930
68750
12677
62410
02597
35940
70072
62358
03410
40388
Giải Ba G.3
82647
45688
20569
16065
68010
48626
Giải Nhì G.2
61978
38695
93948
Giải Nhất G.1
20006
10296
46648
Giải ĐB ĐB
307437
529260
299807

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 6   2 7
1   2 4 0 0 0
2     6 8
3 7 9 0 3  
4 7 9 5 0 0 8 8 9
5 8 0 8 8
6 5 0 1 5 9 9  
7 0 3 3 3 8 0 2 5 6 7 2
8 0 3 8 8   8
9   5 6 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải Tám G.8
71
84
03
Giải Bảy G.7
711
938
498
Giải Sáu G.6
2651
2766
3140
9013
7015
0445
9363
9108
1795
Giải Năm G.5
9754
4678
6990
Giải Tư G.4
24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187
83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
Giải Ba G.3
21196
62787
48084
27684
66093
10496
Giải Nhì G.2
30175
03833
69765
Giải Nhất G.1
34248
81767
52071
Giải ĐB ĐB
811076
091459
581409

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 5   3 8 9
1 1 6 3 5 0 6 8
2      
3 6 3 8 4
4 0 8 1 5  
5 1 4 8 4 7 9  
6 6 7 3 5 8
7 1 5 5 6 8 1 7
8 7 7 4 4 4 5 6 7 8 9
9 2 6   0 3 5 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
91
23
Giải Bảy G.7
298
909
Giải Sáu G.6
0265
1448
2726
3398
1803
0342
Giải Năm G.5
8413
6374
Giải Tư G.4
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
Giải Ba G.3
06754
34558
86814
80049
Giải Nhì G.2
89650
12463
Giải Nhất G.1
21815
56260
Giải ĐB ĐB
972975
133103

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   3 3 3 9
1 3 5 4
2 6 6 7 3 3 7
3 0  
4 0 6 8 2 9
5 0 4 8  
6 5 0 3 6
7 5 8 4
8   8
9 1 1 8 1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
90
81
14
Giải Bảy G.7
856
797
690
Giải Sáu G.6
3150
3100
6434
4963
7720
8494
8305
7341
8286
Giải Năm G.5
4704
7853
5513
Giải Tư G.4
55313
82866
54217
74628
25188
44748
73531
98970
25691
11109
53400
15435
18355
85747
80987
79763
72633
38287
92346
01732
16194
Giải Ba G.3
63742
06814
36948
88913
89896
33176
Giải Nhì G.2
79661
31227
45072
Giải Nhất G.1
87017
11639
50920
Giải ĐB ĐB
490832
334240
797206

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 4 0 9 5 6
1 3 4 7 7 3 3 4
2 8 0 7 0
3 1 2 4 5 9 2 3
4 2 8 0 7 8 1 6
5 0 6 3 5  
6 1 6 3 3
7   0 2 6
8 8 1 6 7 7
9 0 1 4 7 0 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
53
67
Giải Bảy G.7
455
168
Giải Sáu G.6
8271
2242
1261
8959
7800
6419
Giải Năm G.5
2464
9607
Giải Tư G.4
32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729
Giải Ba G.3
81033
13086
52193
25714
Giải Nhì G.2
05328
84157
Giải Nhất G.1
63134
58422
Giải ĐB ĐB
706466
522700

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 0 7
1 5 9 2 4 9
2 8 8 8 2 5 9 9
3 3 4 9 7
4 2  
5 3 5 6 7 9
6 0 1 4 6 4 7 8
7 1  
8 3 6  
9   3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
43
12
Giải Bảy G.7
962
309
Giải Sáu G.6
3056
8070
2574
9258
6255
5563
Giải Năm G.5
9503
4136
Giải Tư G.4
42439
04475
75237
42870
25716
24150
19149
67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096
Giải Ba G.3
32246
48155
20881
21125
Giải Nhì G.2
46858
03276
Giải Nhất G.1
69813
55893
Giải ĐB ĐB
587779
441627

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 9
1 3 6 2
2   1 5 7
3 7 9 2 6
4 3 6 9  
5 0 5 6 8 5 8
6 2 3
7 0 0 4 5 9 6 7
8   1 5
9   2 3 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
08
29
Giải Bảy G.7
802
930
Giải Sáu G.6
0690
5401
6544
3528
2088
8900
Giải Năm G.5
4626
0571
Giải Tư G.4
99511
13693
78138
64900
74975
98688
09542
04445
98261
97219
34640
31248
06135
04221
Giải Ba G.3
07150
73071
96928
07098
Giải Nhì G.2
75591
10458
Giải Nhất G.1
21416
50633
Giải ĐB ĐB
784945
688565

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 1 2 8 0
1 1 6 9
2 6 1 8 8 9
3 8 0 3 5
4 2 4 5 0 5 8
5 0 8
6   1 5
7 1 5 1
8 8 8
9 0 1 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
11
06
69
Giải Bảy G.7
724
081
344
Giải Sáu G.6
9790
7825
9902
0607
1056
0885
5528
1581
7341
Giải Năm G.5
4715
9389
8634
Giải Tư G.4
26936
42857
30012
86684
06357
48759
83981
87559
31035
07048
11008
37042
06465
12603
62557
28943
81599
58933
02295
79485
60773
Giải Ba G.3
55416
01323
53238
57138
04292
81874
Giải Nhì G.2
28146
23820
96168
Giải Nhất G.1
68283
32021
29847
Giải ĐB ĐB
116703
668298
887031

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 3 6 7 8  
1 1 2 5 6    
2 3 4 5 0 1 8
3 6 5 8 8 1 3 4
4 6 2 8 1 3 4 7
5 7 7 9 6 9 7
6   5 8 9
7     3 4
8 1 3 4 1 5 9 1 5
9 0 8 2 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
86
38
Giải Bảy G.7
324
413
297
Giải Sáu G.6
6291
2329
4614
2038
2741
3849
9859
9194
0931
Giải Năm G.5
7569
7911
5185
Giải Tư G.4
33964
03870
47531
74461
72869
41772
98778
17357
89159
64904
87084
71984
84057
75477
98793
12703
13469
39072
12954
81638
36978
Giải Ba G.3
16566
52955
75065
55235
23272
81266
Giải Nhì G.2
73939
75068
81944
Giải Nhất G.1
60363
93795
11708
Giải ĐB ĐB
336771
665621
069366

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 3 8
1 4 1 3  
2 4 5 9 1  
3 1 9 5 8 1 8 8
4   1 9 4
5 5 7 7 9 4 9
6 1 3 4 6 9 9 5 8 6 6 9
7 0 1 2 8 7 2 2 8
8   4 4 6 5
9 1 5 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
12
60
Giải Bảy G.7
906
418
Giải Sáu G.6
1972
4073
5494
0636
4255
6325
Giải Năm G.5
5430
8750
Giải Tư G.4
52351
06064
95554
76957
38125
94285
27956
08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347
Giải Ba G.3
18711
96851
51611
46622
Giải Nhì G.2
23446
70321
Giải Nhất G.1
80612
46571
Giải ĐB ĐB
486236
897335

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6  
1 1 2 2 1 8
2 5 1 2 5 8
3 0 6 5 6 9
4 6 7
5 1 1 4 6 7 0 5 6
6 4 0
7 2 3 1 7
8 5 6
9 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
92
38
48
Giải Bảy G.7
181
641
588
Giải Sáu G.6
5747
0774
7902
9390
3204
0332
8530
5843
9148
Giải Năm G.5
4368
8463
2209
Giải Tư G.4
16065
37960
58841
51165
54059
12415
94004
71917
60983
67932
41601
36578
66018
67783
68741
38798
83284
42753
41829
34132
33869
Giải Ba G.3
65254
23249
35235
34105
72167
83569
Giải Nhì G.2
94685
41928
20935
Giải Nhất G.1
79141
65035
06277
Giải ĐB ĐB
145342
029344
875722

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 4 1 4 5 9
1 5 7 8  
2   8 2 9
3   2 2 5 5 8 0 2 5
4 1 1 2 7 9 1 4 1 3 8 8
5 4 9   3
6 0 5 5 8 3 7 9 9
7 4 8 7
8 1 5 3 3 4 8
9 2 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
08
14
Giải Bảy G.7
867
095
Giải Sáu G.6
3524
0510
3139
6007
9448
2539
Giải Năm G.5
1653
2955
Giải Tư G.4
42657
43178
46598
15429
86313
63495
55031
53035
51062
71579
26923
43646
56888
55227
Giải Ba G.3
55075
98996
14168
16682
Giải Nhì G.2
94280
11517
Giải Nhất G.1
93878
09625
Giải ĐB ĐB
413689
015713

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 7
1 0 3 3 4 7
2 4 9 3 5 7
3 1 9 5 9
4   6 8
5 3 7 5
6 7 2 8
7 5 8 8 9
8 0 9 2 8
9 5 6 8 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
75
31
Giải Bảy G.7
832
703
Giải Sáu G.6
6155
0022
7526
5233
3768
0345
Giải Năm G.5
6827
5556
Giải Tư G.4
98134
42057
54930
88879
25924
46982
87998
72668
78384
56815
24332
25146
80041
75409
Giải Ba G.3
06623
80677
45205
33048
Giải Nhì G.2
26706
68867
Giải Nhất G.1
49737
47767
Giải ĐB ĐB
532389
446469

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 3 5 9
1   5
2 2 3 4 6 7  
3 0 2 4 7 1 2 3
4   1 5 6 8
5 5 7 6
6   7 7 8 8 9
7 5 7 9  
8 2 9 4
9 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
65
38
Giải Bảy G.7
766
815
Giải Sáu G.6
7992
6022
4730
5374
3347
6093
Giải Năm G.5
5742
6080
Giải Tư G.4
13348
81248
61787
19015
85208
36001
68655
16467
34607
12520
07962
74177
25842
30116
Giải Ba G.3
53224
35102
17697
62571
Giải Nhì G.2
13387
02023
Giải Nhất G.1
90121
19494
Giải ĐB ĐB
786981
400518

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 8 7
1 5 5 6 8
2 1 2 4 0 3
3 0 8
4 2 8 8 2 7
5 5  
6 5 6 2 7
7   1 4 7
8 1 7 7 0
9 2 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
65
65
45
Giải Bảy G.7
255
960
416
Giải Sáu G.6
3585
7370
4062
7717
1723
3581
6789
8668
3604
Giải Năm G.5
2195
0954
3950
Giải Tư G.4
03514
88419
17221
78331
87167
61796
66330
51000
46995
69892
33839
20446
08213
61174
90194
35404
17540
76328
68621
36726
77673
Giải Ba G.3
50532
32381
32510
59363
65769
44077
Giải Nhì G.2
51090
77700
75915
Giải Nhất G.1
36268
39668
03110
Giải ĐB ĐB
249660
848549
199151

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   0 0 4 4
1 4 9 0 3 7 0 5 6
2 1 3 1 6 8
3 0 1 2 9  
4   6 9 0 5
5 5 4 0 1
6 0 2 5 7 8 0 3 5 8 8 9
7 0 4 3 7
8 1 5 1 9
9 0 5 6 2 5 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
85
09
14
Giải Bảy G.7
202
818
217
Giải Sáu G.6
2562
3791
2625
3069
6648
4081
1160
2113
1162
Giải Năm G.5
5032
8503
2747
Giải Tư G.4
11153
45564
98049
57858
53649
38618
77688
24256
25472
23358
68450
79514
77363
56782
65395
92711
85592
61274
52678
72211
71705
Giải Ba G.3
71288
67968
61480
53755
97849
57588
Giải Nhì G.2
06109
43556
54763
Giải Nhất G.1
18773
13671
56736
Giải ĐB ĐB
214554
607121
532851

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 9 3 9 5
1 8 4 8 1 1 3 4 7
2 5 1  
3 2   6
4 9 9 8 7 9
5 3 4 8 0 5 6 6 8 1
6 2 4 8 3 9 0 2 3
7 3 1 2 4 8
8 5 8 8 0 1 2 8
9 1   2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
55
98
Giải Bảy G.7
338
986
Giải Sáu G.6
5931
1713
1962
9411
3918
9465
Giải Năm G.5
8443
5844
Giải Tư G.4
20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
44744
31742
81710
87520
94195
37463
28319
Giải Ba G.3
43968
71426
48187
88120
Giải Nhì G.2
27405
36661
Giải Nhất G.1
17912
64883
Giải ĐB ĐB
061333
434602

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 9 2
1 2 3 0 1 8 9
2 6 9 0 0
3 1 3 8  
4 3 2 4 4
5 5  
6 2 8 1 3 5
7 0 0 9  
8   3 6 7
9 2 9 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
95
94
75
Giải Bảy G.7
396
672
104
Giải Sáu G.6
1856
1826
5189
5131
9634
1635
1110
8520
2337
Giải Năm G.5
4277
7192
8924
Giải Tư G.4
53341
33407
16114
95973
17150
08882
03330
51692
52495
19618
50219
59907
74006
75786
16462
70830
20751
59357
08450
01784
46382
Giải Ba G.3
13343
76945
21934
01456
74532
29387
Giải Nhì G.2
47223
12282
03387
Giải Nhất G.1
24619
69468
68907
Giải ĐB ĐB
661493
671010
591234

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 7 6 7 4 7
1 4 9 0 8 9 0
2 3 6   0 4
3 0 1 4 4 5 0 2 4 7
4 1 3 5    
5 0 6 6 0 1 7
6   8 2
7 3 7 2 5
8 2 9 2 6 2 4 7 7
9 3 5 6 2 2 4 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
56
46
Giải Bảy G.7
423
590
Giải Sáu G.6
2168
0828
9555
5363
3909
5240
Giải Năm G.5
6893
0601
Giải Tư G.4
64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759
78359
39173
86087
99700
51954
07311
65799
Giải Ba G.3
31078
20393
15304
37580
Giải Nhì G.2
33893
92658
Giải Nhất G.1
23661
93437
Giải ĐB ĐB
842358
962164

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 0 1 4 9
1 0 1
2 3 5 8  
3   7
4   0 6
5 5 6 8 9 4 8 9
6 1 7 8 3 4
7 8 3
8 5 0 7
9 0 3 3 3 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
25
01
Giải Bảy G.7
529
727
Giải Sáu G.6
3545
3631
6482
2982
3702
0041
Giải Năm G.5
1183
2988
Giải Tư G.4
21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
Giải Ba G.3
85441
42070
38439
38974
Giải Nhì G.2
90053
53714
Giải Nhất G.1
16035
75037
Giải ĐB ĐB
961750
972088

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 8 1 2 7
1   4 6
2 5 6 9 7
3 1 4 5 7 9
4 1 5 1
5 0 3  
6 6 1
7 0 4 6
8 2 3 2 6 6 8 8
9 8 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
13
17
Giải Bảy G.7
758
720
Giải Sáu G.6
7491
6310
4206
1653
8304
2497
Giải Năm G.5
0111
1651
Giải Tư G.4
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
Giải Ba G.3
02392
40506
17387
32002
Giải Nhì G.2
22524
39905
Giải Nhất G.1
06129
81439
Giải ĐB ĐB
022083
008967

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 6 2 4 5 6 6
1 0 1 3 7
2 4 7 9 0
3 3 9
4 6  
5 8 1 3 3
6   4 7
7 0 6  
8 1 3 7
9 1 2 3 1 4 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
46
65
Giải Bảy G.7
841
105
493
Giải Sáu G.6
1867
3645
0309
0123
6417
3535
1659
6257
1209
Giải Năm G.5
5229
5411
9769
Giải Tư G.4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải Ba G.3
98972
59878
77334
25044
04701
46251
Giải Nhì G.2
29338
75749
45150
Giải Nhất G.1
90208
57908
74958
Giải ĐB ĐB
417218
836329
331524

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 3 5 8 1 9
1 8 1 7  
2 0 1 8 9 1 3 9 4 9
3 7 8 4 5 6 9
4 1 5 0 2 4 6 9 3
5 6 9   0 0 1 7 8 9
6 1 7   5 9
7 2 8 3 8
8      
9 7 4 4 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
31
26
50
Giải Bảy G.7
480
693
224
Giải Sáu G.6
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
Giải Năm G.5
9968
1171
8112
Giải Tư G.4
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
Giải Ba G.3
33101
58476
12920
26543
70173
95467
Giải Nhì G.2
06395
97562
03818
Giải Nhất G.1
08480
17334
78566
Giải ĐB ĐB
430160
724308
590479

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 2 4 8  
1 4 8 2 6 8
2 0 0 6 9 4 6
3 1 4 4 6 9 6
4 3 4 3 0
5 0 6 0
6 0 8 0 2 6 7
7 2 6 7 1 3 3 6 9
8 0 0   1
9 5 7 1 3 3 0 9 9