Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
67
26
26
Giải Bảy G.7
679
995
428
Giải Sáu G.6
0840
3472
2133
8297
3402
4009
4360
3383
1439
Giải Năm G.5
9591
6209
6160
Giải Tư G.4
35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695
38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503
87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381
Giải Ba G.3
19295
19656
38022
55240
42151
94592
Giải Nhì G.2
37645
07504
87228
Giải Nhất G.1
42002
35806
70805
Giải ĐB ĐB
181440
063283
877517

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 6 2 3 4 6 9 9 5 6
1 3   7
2 2 2 6 2 3 8 8
3 3 4 6 9
4 0 0 5 0 2  
5 6 6 1 1
6 2 7 5 0 0
7 2 9 2 3  
8   3 0 1 3
9 1 3 5 5 5 7 2 4 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
95
04
Giải Bảy G.7
211
073
Giải Sáu G.6
4129
1903
8848
9121
4633
5609
Giải Năm G.5
4358
7495
Giải Tư G.4
48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066
66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166
Giải Ba G.3
58940
04491
78676
10562
Giải Nhì G.2
02628
99788
Giải Nhất G.1
19096
06562
Giải ĐB ĐB
063123
843654

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 0 4 9
1 1 2
2 3 8 8 9 0 1
3 7 1 3
4 0 8 9
5 5 8 4
6 6 8 2 2 6
7   3 6
8   8
9 0 1 5 6 0 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
30
65
Giải Bảy G.7
069
076
Giải Sáu G.6
0841
0598
6450
5940
2391
7971
Giải Năm G.5
4892
9434
Giải Tư G.4
93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400
88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098
Giải Ba G.3
65629
80456
53082
15922
Giải Nhì G.2
41827
99943
Giải Nhất G.1
64720
18088
Giải ĐB ĐB
438668
044686

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 6
1    
2 0 7 9 2
3 0 7 4 7 8
4 1 4 9 0 3
5 0 6 9 9
6 4 8 9 4 5
7 7 1 6
8   2 6 8
9 2 8 1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
51
29
Giải Bảy G.7
603
768
Giải Sáu G.6
2199
2908
8273
2954
6971
0874
Giải Năm G.5
0718
3690
Giải Tư G.4
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
Giải Ba G.3
03558
80230
54561
28182
Giải Nhì G.2
51150
66542
Giải Nhất G.1
95561
57629
Giải ĐB ĐB
284879
386370

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 8 3
1 7 8 8  
2 9 9 9
3 0 4 7 9 9
4   2
5 0 1 8 1 4
6 1 1 8 9
7 3 9 0 1 4
8   2
9 6 9 0 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
25
00
00
Giải Bảy G.7
594
450
396
Giải Sáu G.6
4772
2924
2303
2698
8708
7242
5170
1132
0925
Giải Năm G.5
5322
2346
7918
Giải Tư G.4
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005
Giải Ba G.3
84464
41199
90612
15712
72288
56372
Giải Nhì G.2
32838
41169
75098
Giải Nhất G.1
63569
49603
20278
Giải ĐB ĐB
308701
767900
438348

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 7 0 0 0 2 3 3 5 6 8 1 5
1   2 2 0 8
2 0 2 2 4 5   5
3 3 8 6 2 6 8
4   2 6 8
5   0 9  
6 4 9 9  
7 2 5 5   0 2 8
8     0 8
9 3 4 9 8 6 6 6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
71
08
08
Giải Bảy G.7
035
617
517
Giải Sáu G.6
9097
6989
8947
9578
3118
2941
7523
8679
6419
Giải Năm G.5
0959
2354
4718
Giải Tư G.4
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
Giải Ba G.3
76783
04344
22542
77701
83029
90831
Giải Nhì G.2
77036
55125
85265
Giải Nhất G.1
43248
45518
84755
Giải ĐB ĐB
764709
443635
520971

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 1 8 7
1   2 7 8 8 7 8 9
2   5 2 3 9 9
3 5 6 9 5 6 1
4 4 7 8 1 2 2 3 5
5 9 4 7 0 5
6 0   0 5
7 1 4 6 8 1 9
8 2 3 9   8
9 0 2 5 7 8 1

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
07
01
Giải Bảy G.7
906
680
Giải Sáu G.6
0390
6600
9895
7498
2178
9346
Giải Năm G.5
3974
5023
Giải Tư G.4
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
Giải Ba G.3
51616
86666
55511
14609
Giải Nhì G.2
28656
64054
Giải Nhất G.1
44300
60969
Giải ĐB ĐB
316288
054076

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0 0 4 6 7 1 1 9
1 6 1
2   3 4 4
3    
4   6 9
5 6 8 4
6 5 6 8 3 9
7 4 0 6 8
8 7 7 8 0 5
9 0 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
65
55
55
Giải Bảy G.7
239
801
982
Giải Sáu G.6
1065
0600
6539
0775
4688
6170
7650
3144
8911
Giải Năm G.5
1223
2541
9870
Giải Tư G.4
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
Giải Ba G.3
51340
66743
13524
09020
80788
12593
Giải Nhì G.2
47571
40890
24471
Giải Nhất G.1
12189
68534
02073
Giải ĐB ĐB
896120
875870
379299

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 0 1 1 1 8
1   2 1
2 0 3 5 0 4 2
3 6 8 9 9 4 5 0
4 0 3 1 4
5   5 5 8 0
6 0 5 5 5   1
7 1 7 0 0 5 0 1 3 7
8 9 1 4 8 2 7 8
9 0 0 3 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
80
Giải Bảy G.7
852
614
Giải Sáu G.6
2857
7036
1215
2129
3231
4491
Giải Năm G.5
9981
6935
Giải Tư G.4
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
Giải Ba G.3
99220
11024
04450
97833
Giải Nhì G.2
52657
08299
Giải Nhất G.1
66266
78889
Giải ĐB ĐB
626829
128315

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7  
1 5 6 1 4 5 8
2 0 4 8 9 5 9
3 2 6 1 3 5 5
4 2  
5 1 2 7 7 0 9
6 6 6
7    
8 1 4 0 9
9 9 1 5 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
64
33
Giải Bảy G.7
562
811
Giải Sáu G.6
7608
4683
4082
3664
1192
6961
Giải Năm G.5
9876
6485
Giải Tư G.4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải Ba G.3
01846
41627
49286
16509
Giải Nhì G.2
43852
92125
Giải Nhất G.1
11762
49034
Giải ĐB ĐB
858571
171896

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 8 9 9
1 1 1
2 7 9 5
3 5 3 4
4 6  
5 2 1 1 8
6 2 2 4 8 1 4
7 1 5 6 6
8 2 3 4 3 5 6 9
9   2 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
90
29
Giải Bảy G.7
714
261
Giải Sáu G.6
6003
5725
5897
6686
0971
3355
Giải Năm G.5
3328
4652
Giải Tư G.4
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
Giải Ba G.3
92315
33182
03805
50513
Giải Nhì G.2
01696
12210
Giải Nhất G.1
04280
95785
Giải ĐB ĐB
048500
753212

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 3 9 2 5
1 4 5 0 2 3
2 5 7 8 0 9
3 1 6
4 0 8
5   2 5
6 4 1 7
7 4 1 4
8 0 2 6 5 6 8
9 0 6 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
63
33
33
Giải Bảy G.7
072
306
895
Giải Sáu G.6
4439
7375
4163
4501
9967
2380
7118
5836
3579
Giải Năm G.5
6069
1214
9647
Giải Tư G.4
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
Giải Ba G.3
09705
93168
02325
20791
38883
41659
Giải Nhì G.2
64238
09586
35311
Giải Nhất G.1
56333
11366
69724
Giải ĐB ĐB
505873
876090
795143

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 1 6 9  
1 3 4 1 8
2   5 4
3 3 8 9 3 8 4 6 7
4   1 7 3 7 8 9
5   6 3 9
6 3 3 4 8 9 9 6 7 8  
7 2 3 4 5 7 7 2 5 9
8   0 6 3
9 1 6 0 1 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
84
35
35
Giải Bảy G.7
320
763
726
Giải Sáu G.6
4842
0717
5634
8741
8081
5381
5551
7743
4797
Giải Năm G.5
0886
9422
9864
Giải Tư G.4
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
Giải Ba G.3
72233
22074
38138
31609
02187
23681
Giải Nhì G.2
84553
95708
66943
Giải Nhất G.1
19370
11954
20176
Giải ĐB ĐB
434485
646084
540591

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 0 8 9 0 1
1 2 7 1  
2 0 2 8 6
3 3 4 5 8 3
4 2 4 1 7 3 3 3
5 3 4 1
6   3 5 9 4 6
7 0 4   6 7
8 2 2 4 5 6 7 1 1 4 9 0 1 7
9 6   1 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
71
00
Giải Bảy G.7
773
729
Giải Sáu G.6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
Giải Năm G.5
5325
8513
Giải Tư G.4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải Ba G.3
95981
00123
51898
25004
Giải Nhì G.2
12674
11719
Giải Nhất G.1
38441
72488
Giải ĐB ĐB
006330
569179

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 3 0 4
1 5 3 5 9
2 3 4 5 0 9 9
3 0 0 2 9
4 1 0
5   5
6   8
7 1 3 4 7 9
8 1 5 8
9 1 4 7 9 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
46
40
40
Giải Bảy G.7
488
195
395
Giải Sáu G.6
5898
3101
9550
3157
6861
9312
3160
9534
2448
Giải Năm G.5
1427
4436
1084
Giải Tư G.4
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
Giải Ba G.3
57126
06197
22318
01594
20675
85555
Giải Nhì G.2
37351
77493
15796
Giải Nhất G.1
66306
15353
88251
Giải ĐB ĐB
714605
658883
396689

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 1 5 6 8    
1   2 8 1 1
2 6 7   1 4
3   2 4 6 1 4 6
4 6 0 8
5 0 1 3 7 8 0 1 5
6 7 8 1 0
7   9 3 5
8 8 0 3 4 9
9 1 2 3 7 8 3 4 5 5 9 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
94
57
Giải Bảy G.7
336
194
Giải Sáu G.6
5724
6499
4808
1143
2976
7417
Giải Năm G.5
9966
2926
Giải Tư G.4
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
Giải Ba G.3
45734
66315
40693
71400
Giải Nhì G.2
02304
87843
Giải Nhất G.1
87881
84672
Giải ĐB ĐB
038797
194093

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 0
1 5 7
2 4 7 6
3 0 3 4 5 6 3 7
4   3 3 5
5   7
6 6  
7 0 2 3 4 6
8 1 4 2
9 0 4 7 9 2 3 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
79
11
Giải Bảy G.7
392
217
Giải Sáu G.6
0721
1447
6298
7667
4771
5359
Giải Năm G.5
3827
9141
Giải Tư G.4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải Ba G.3
29561
29932
47803
36302
Giải Nhì G.2
68189
19892
Giải Nhất G.1
11473
64988
Giải ĐB ĐB
762976
370560

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   2 3 7
1   0 1 7
2 1 1 7 1
3 2  
4 4 7 1 3 4
5 4 9
6 1 3 4 7 9 0 7
7 3 6 9 1 2
8 9 8
9 2 8 1 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
81
94
Giải Bảy G.7
913
668
Giải Sáu G.6
2313
8558
2147
4106
2753
0889
Giải Năm G.5
4235
7770
Giải Tư G.4
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
Giải Ba G.3
83888
79186
36464
35930
Giải Nhì G.2
59932
69822
Giải Nhất G.1
26349
11207
Giải ĐB ĐB
516036
838784

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   6 7
1 3 3 4 9  
2 8 2 9
3 2 5 6 0
4 0 1 7 9 1
5 8 2 3
6   4 6 8
7 5 0 8
8 1 2 6 8 3 4 9
9   3 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
14
23
23
Giải Bảy G.7
342
930
329
Giải Sáu G.6
6424
0242
8430
8790
5246
9056
3284
9678
8881
Giải Năm G.5
3504
8555
0732
Giải Tư G.4
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
Giải Ba G.3
90472
28124
72707
29197
66219
90660
Giải Nhì G.2
14581
26159
63913
Giải Nhất G.1
14086
96760
41707
Giải ĐB ĐB
727077
602436
052659

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 7 7 7 9
1 4 5   3 6 9
2 1 4 4 3 8 9
3 0 4 0 6 2
4 2 2 6 6 0 2 9
5 2 8 5 6 9 4 9
6 2 0 0 4
7 2 7   4 8
8 1 6 9 1 4
9   0 6 7 7 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
19
74
74
Giải Bảy G.7
185
713
652
Giải Sáu G.6
1381
3664
3273
5576
7811
8493
8244
6650
7201
Giải Năm G.5
8521
2573
1888
Giải Tư G.4
48552
44475
45046
94913
02015
99466
81156
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
Giải Ba G.3
18009
53383
56167
31318
35147
54582
Giải Nhì G.2
90664
22013
90833
Giải Nhất G.1
14491
38858
61321
Giải ĐB ĐB
193652
632279
100825

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 1
1 3 5 9 0 1 3 3 8  
2 1   1 5
3   8 0 3
4 6   4 7 7
5 2 2 6 8 9 0 2 8
6 4 4 6 7  
7 3 5 1 3 4 6 9 5
8 1 3 5 9 0 2 2 4 8
9 1 3 3 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
64
30
Giải Bảy G.7
982
453
Giải Sáu G.6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
Giải Năm G.5
9564
2220
Giải Tư G.4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải Ba G.3
37145
88820
47972
20969
Giải Nhì G.2
39972
02673
Giải Nhất G.1
07964
74030
Giải ĐB ĐB
930199
723029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6  
1 2 5
2 0 0 8 9 9
3 4 7 0 0
4 3 4 5  
5   3
6 2 4 4 4 5 9
7 0 2 2 2 3 4 5 9
8 2  
9 9 4 5 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
34
19
19
Giải Bảy G.7
368
368
797
Giải Sáu G.6
8569
2135
9567
1029
6530
2724
8205
1126
6550
Giải Năm G.5
7878
1432
4218
Giải Tư G.4
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
Giải Ba G.3
50738
93375
10570
99720
32944
16749
Giải Nhì G.2
47762
71117
74869
Giải Nhất G.1
45027
03192
22277
Giải ĐB ĐB
036398
699494
232371

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   7 5 6
1 0 2 7 9 3 8 9
2 5 7 7 0 0 4 9 3 6
3 4 5 8 0 2 7  
4     4 4 9
5   2 0
6 2 4 7 8 9 3 4 8 9
7 5 8 0 1 7
8 0 6   2 3 3
9 6 8 2 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
85
29
Giải Bảy G.7
447
715
Giải Sáu G.6
6457
9183
7747
7284
1565
1339
Giải Năm G.5
5384
5105
Giải Tư G.4
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
Giải Ba G.3
18998
76807
17386
24408
Giải Nhì G.2
61863
98739
Giải Nhất G.1
34548
32934
Giải ĐB ĐB
775469
181996

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 3 5 8
2   5 5 8 9
3 6 0 4 9 9
4 0 7 7 8 5
5 7  
6 3 9 5
7 2  
8 3 4 5 6 4 6
9 1 7 8 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
10
21
Giải Bảy G.7
388
196
Giải Sáu G.6
2706
8791
6723
6061
9268
2401
Giải Năm G.5
9879
3326
Giải Tư G.4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
Giải Ba G.3
70841
77548
65910
01370
Giải Nhì G.2
47626
92656
Giải Nhất G.1
92326
42234
Giải ĐB ĐB
290213
344582

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 1 8
1 0 3 0
2 3 6 6 9 1 6
3   4 8
4 1 8  
5   5 6 7 8
6 2 3 1 2 8
7 8 9 0
8 5 8 2 4
9 0 1 4 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
46
27
Giải Bảy G.7
929
105
Giải Sáu G.6
3800
7922
9427
9998
8533
3437
Giải Năm G.5
5368
2331
Giải Tư G.4
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
Giải Ba G.3
71723
71451
74357
33155
Giải Nhì G.2
72872
09348
Giải Nhất G.1
26828
91838
Giải ĐB ĐB
398038
331454

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 5 5
1   5
2 2 3 7 8 9 9 7
3 8 1 3 7 8
4 6 0 4 5 8
5 1 4 5 8 4 5 7 9
6 6 8 7
7 2  
8   7
9 7 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
77
91
91
Giải Bảy G.7
414
603
175
Giải Sáu G.6
2458
0005
0619
7358
5861
3408
9708
2621
0958
Giải Năm G.5
1999
6336
2412
Giải Tư G.4
23689
33216
37115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
Giải Ba G.3
44421
71221
43529
24730
82896
79318
Giải Nhì G.2
89546
33112
14353
Giải Nhất G.1
75856
11752
27820
Giải ĐB ĐB
157684
603489
783042

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5 3 8 8
1 4 5 6 9 2 6 2 8 8
2 1 1 9 0 1 1
3   0 6  
4 6 3 2 5 5
5 1 6 8 8 2 7 8 3 8
6   1 2
7 7 1 9 5
8 0 4 9 9 1
9 9 1 3 7 1 1 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
57
19
19
Giải Bảy G.7
568
998
503
Giải Sáu G.6
6626
6289
8216
0941
5293
1634
0298
1335
1725
Giải Năm G.5
3999
5305
9343
Giải Tư G.4
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
Giải Ba G.3
17872
53843
38785
33230
92245
39793
Giải Nhì G.2
86258
74780
71109
Giải Nhất G.1
17640
30487
61377
Giải ĐB ĐB
161597
767453
709040

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 5 3 9
1 1 6 9 0 8
2 6 0 3 5
3   0 4 5 5
4 0 3 9 9 1 9 0 3 5
5 1 7 8 3  
6 8 2 1
7 2 0 0 3 7
8 9 0 0 5 7 0
9 2 5 7 9 3 7 8 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
89
Giải Bảy G.7
195
945
Giải Sáu G.6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
Giải Năm G.5
3778
3121
Giải Tư G.4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải Ba G.3
47500
86478
34293
51414
Giải Nhì G.2
42785
06540
Giải Nhất G.1
06414
61385
Giải ĐB ĐB
701483
320593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5 4
1 4 5 3 4
2 1 1
3 2  
4   0 4 5
5   4 9
6 1 9 6 8
7 8 8 9 7 8
8 3 5 5 9 9
9 0 3 5 5 3 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
96
66
66
Giải Bảy G.7
488
662
256
Giải Sáu G.6
9347
7950
8646
6504
8542
3376
5202
0072
8465
Giải Năm G.5
8063
7603
1018
Giải Tư G.4
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
Giải Ba G.3
69096
93345
46918
55421
62277
14769
Giải Nhì G.2
01830
34080
75791
Giải Nhất G.1
83816
65391
93532
Giải ĐB ĐB
381981
452004
233338

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   3 4 4 8 2 9
1 4 6 4 8 8
2   1 3  
3 0   2 8
4 2 4 4 5 6 7 2 6 6
5 0 7 8 0 2 3 6 6 6
6 3 3 2 6 5 9
7 3 6 2 7
8 1 8 0 8
9 6 6 8 0 1 1

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
33
Giải Bảy G.7
305
186
Giải Sáu G.6
2163
2051
7675
9719
4070
6783
Giải Năm G.5
7453
1218
Giải Tư G.4
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
Giải Ba G.3
79155
09342
54469
57616
Giải Nhì G.2
23408
91000
Giải Nhất G.1
26032
62574
Giải ĐB ĐB
312173
997962

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 8 0 8
1 2 4 6 8 8 9
2    
3 1 2 3 5
4 2 3 6 8  
5 1 1 3 5 0
6 3 1 2 9
7 3 5 0 4
8 1 3 6 6
9    

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
78
36
Giải Bảy G.7
845
532
Giải Sáu G.6
2167
7345
6709
8551
6660
7836
Giải Năm G.5
8999
4208
Giải Tư G.4
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
Giải Ba G.3
33713
17203
86671
73000
Giải Nhì G.2
27434
28135
Giải Nhất G.1
19127
60905
Giải ĐB ĐB
982526
326725

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 3 9 0 4 5 8 9
1 3  
2 6 7 9 5 8
3 4 6 9 2 5 6 6 7
4 5 5  
5   0 1 6
6 7 8 0
7 8 8 1 5
8 8  
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
62
67
Giải Bảy G.7
184
754
Giải Sáu G.6
7165
5627
4036
3941
1176
0791
Giải Năm G.5
7672
1006
Giải Tư G.4
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
Giải Ba G.3
91607
38778
34103
05754
Giải Nhì G.2
22660
67839
Giải Nhất G.1
77981
33711
Giải ĐB ĐB
690680
880883

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7 3 6
1   1
2 7 9 2
3 6 0 9
4   1
5 4 9 4 4 9
6 0 0 2 5 9 2 7
7 2 8 2 6
8 0 1 4 3 3
9 2 1 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
74
71
71
Giải Bảy G.7
810
202
664
Giải Sáu G.6
4359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
Giải Năm G.5
0611
9671
7274
Giải Tư G.4
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
Giải Ba G.3
37080
19533
34663
67456
14279
01542
Giải Nhì G.2
94672
02971
83212
Giải Nhất G.1
24408
98571
36263
Giải ĐB ĐB
661518
663950
908812

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 2 6  
1 0 0 1 3 8 4 9 9 2 2 9
2 2 3 5 7 7
3 3 9 1 6 9
4 2 9 9 2
5 9 0 1 6 7  
6   3 5 0 3 4 5
7 0 2 4 1 1 1 1 4 6 9
8 0   8
9 9 9    

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
12
12
Giải Bảy G.7
806
645
352
Giải Sáu G.6
9267
8155
0297
1494
7603
9137
9077
3705
6634
Giải Năm G.5
0504
0689
2274
Giải Tư G.4
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
Giải Ba G.3
71656
94969
69223
94479
01992
89893
Giải Nhì G.2
83136
56321
02048
Giải Nhất G.1
21850
89549
07044
Giải ĐB ĐB
922468
231333
259090

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 4 6 9 3 7 7 0 0 5
1   2  
2 0 5 0 1 3  
3 6 3 7 3 4
4   5 9 4 8
5 0 5 6 8 2 5 2 8
6 3 7 8 9    
7 7 9 3 4 5 7
8   0 9 2
9 0 7 1 4 0 2 2 3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
31
61
Giải Bảy G.7
132
205
Giải Sáu G.6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
Giải Năm G.5
3663
1933
Giải Tư G.4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
Giải Ba G.3
36723
85477
00590
74522
Giải Nhì G.2
79570
78395
Giải Nhất G.1
94806
81491
Giải ĐB ĐB
452694
791458

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 5 6 8
1   7
2 0 3 3 0 2
3 1 2 4 4 0 3 4 7 8
4 1  
5 2 8
6 3 9 1 1
7 0 4 7  
8   6
9 4 9 0 1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
35
32
32
Giải Bảy G.7
330
627
913
Giải Sáu G.6
3954
9040
2400
9367
8390
8434
3814
2841
9219
Giải Năm G.5
2553
7387
9038
Giải Tư G.4
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
Giải Ba G.3
10827
48606
43050
73599
01132
86264
Giải Nhì G.2
85943
81642
66600
Giải Nhất G.1
34575
73544
18033
Giải ĐB ĐB
355050
139284
81238

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 6   0
1   3 2 3 4 9
2 7 7 8 7  
3 0 4 5 2 4 8 2 3 6 8 8
4 0 3 2 4 0 1
5 0 1 3 4 0 5 0 4
6 1 7 2 4 8
7 5 4 7  
8   4 6 7  
9 6 0 9 9 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
33
36
Giải Bảy G.7
224
927
Giải Sáu G.6
3371
6064
9035
8059
9337
3616
Giải Năm G.5
2650
1921
Giải Tư G.4
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
Giải Ba G.3
87671
18687
86578
75718
Giải Nhì G.2
34518
43699
Giải Nhất G.1
44754
76642
Giải ĐB ĐB
899589
498688

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5  
1 8 3 6 8
2 4 1 6 7
3 3 5 0 6 7
4 3 2 8
5 0 4 9 9
6 1 4  
7 1 1 8 9
8 2 3 7 9 8
9 3 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
88
09
Giải Bảy G.7
607
773
Giải Sáu G.6
0723
0201
4673
7745
8832
5243
Giải Năm G.5
8272
7226
Giải Tư G.4
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
Giải Ba G.3
03965
24550
43648
37694
Giải Nhì G.2
77451
62775
Giải Nhất G.1
75432
49027
Giải ĐB ĐB
459567
682480

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 7 4 9
1    
2 3 7 6 6 7
3 2 2 4 6 8
4   3 5 8
5 0 1 7  
6 5 7  
7 2 3 3 3 5 8
8 0 2 8 0 7
9 1 4 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
15
87
Giải Bảy G.7
655
398
Giải Sáu G.6
0798
1658
7543
2094
5823
2840
Giải Năm G.5
7702
6456
Giải Tư G.4
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
Giải Ba G.3
45347
28845
34375
14942
Giải Nhì G.2
01586
24550
Giải Nhất G.1
94593
93683
Giải ĐB ĐB
804205
241733

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 5  
1 5  
2   3 4 6
3   3 4
4 3 5 7 9 0 2 4
5 5 8 0 5 6
6 8  
7 9 3 5
8 6 3 7
9 0 3 4 6 8 4 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
86
15
15
Giải Bảy G.7
617
296
897
Giải Sáu G.6
6712
1949
2221
6826
1141
6254
0813
0724
7669
Giải Năm G.5
4173
6403
9234
Giải Tư G.4
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
Giải Ba G.3
41290
58761
50612
35422
13596
39862
Giải Nhì G.2
62529
14404
73216
Giải Nhất G.1
68750
21380
92083
Giải ĐB ĐB
336021
835919
173600

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   3 4 0 6
1 0 2 7 2 5 9 3 6
2 1 1 5 9 2 6 7 4 7 8
3   3 4
4 9 9 1 2  
5 0 0 4 6
6 1 4   2 6 9
7 3 8 3 7  
8 1 6 8 0 3 5
9 0 6 9 4 6 7 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
73
93
93
Giải Bảy G.7
479
667
068
Giải Sáu G.6
8604
9962
6295
0850
7089
1823
4811
5196
8951
Giải Năm G.5
8849
5697
3502
Giải Tư G.4
75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
Giải Ba G.3
32107
19897
75885
86434
53709
40532
Giải Nhì G.2
77612
67134
02859
Giải Nhất G.1
07748
26725
15517
Giải ĐB ĐB
478364
662940
246421

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 7 1 2 5 9
1 2 5 1 7
2 4 7 3 5 8 1
3 4 3 4 4 1 2
4 6 7 8 9 0  
5   0 8 1 2 3 5 9
6 2 4 9 7 3 8
7 3 6 9 7  
8   4 5 9  
9 5 7 3 7 3 6 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
63
16
Giải Bảy G.7
130
639
Giải Sáu G.6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
Giải Năm G.5
7426
5686
Giải Tư G.4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
Giải Ba G.3
31159
65235
28999
83454
Giải Nhì G.2
74414
85228
Giải Nhất G.1
08297
68626
Giải ĐB ĐB
506979
400766

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2
1 4 4 5 6 8
2 4 5 6 6 8 8
3 0 5 6 9
4 2 5 5
5 4 9 9 0 4 5
6 3 6 7
7 2 9  
8   5 6
9 7 4 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
70
84
84
Giải Bảy G.7
368
387
469
Giải Sáu G.6
2606
9657
7928
0146
9045
3937
5169
6921
8267
Giải Năm G.5
9464
0502
9756
Giải Tư G.4
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
Giải Ba G.3
20823
21989
63758
87219
41075
91124
Giải Nhì G.2
94429
13810
60474
Giải Nhất G.1
40378
01668
87556
Giải ĐB ĐB
244720
679318
777347

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 6 2 9
1   0 8 9 7
2 0 3 8 9   0 1 3 4 7
3 4 9 0 1 7  
4 2 5 6 6 7 7
5 0 7 4 8 9 6 6
6 4 8 9 8 1 7 9 9
7 0 4 8   4 5 5
8 9 4 7 7  
9   0  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
35
03
Giải Bảy G.7
282
905
Giải Sáu G.6
8760
7531
8069
7401
5702
3702
Giải Năm G.5
6294
2346
Giải Tư G.4
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
Giải Ba G.3
84183
34077
31080
04540
Giải Nhì G.2
65582
80100
Giải Nhất G.1
84701
04271
Giải ĐB ĐB
206574
626057

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0 1 2 2 3 4 5 5
1   4
2 5  
3 1 5 6  
4 1 0 6
5 9 0 7
6 0 9  
7 4 7 1
8 0 2 2 3 0
9 0 4 9 0 4 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
81
00
Giải Bảy G.7
345
369
Giải Sáu G.6
7632
9911
2963
6141
8547
8044
Giải Năm G.5
8088
4439
Giải Tư G.4
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972
Giải Ba G.3
40923
34029
18723
61884
Giải Nhì G.2
19209
19773
Giải Nhất G.1
40542
02976
Giải ĐB ĐB
505527
603146

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9 0 6
1 1  
2 2 3 7 9 3
3 2 9
4 2 5 1 4 6 7 7
5   2 6
6 0 3 3 8 9
7 8 2 3 6
8 1 1 8 4
9 0 1 3  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
24
23
Giải Bảy G.7
514
736
Giải Sáu G.6
1033
7474
2024
5490
1136
4990
Giải Năm G.5
5159
2641
Giải Tư G.4
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
Giải Ba G.3
99176
07792
86130
97927
Giải Nhì G.2
19980
78169
Giải Nhất G.1
59719
80186
Giải ĐB ĐB
345966
871617

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1
1 4 8 9 7
2 4 4 5 3 3 7
3 1 3 0 6 6 7
4 2 1
5 9 2
6 6 5 9
7 4 6 0
8 0 3 6 6
9 2 2 4 0 0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
56
20
20
Giải Bảy G.7
454
347
384
Giải Sáu G.6
8224
4202
8434
9587
5926
3446
6705
5345
6216
Giải Năm G.5
6453
1033
1346
Giải Tư G.4
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
Giải Ba G.3
09731
12920
38577
92049
34944
76599
Giải Nhì G.2
29627
31410
87067
Giải Nhất G.1
08545
75412
19122
Giải ĐB ĐB
510739
304673
576692

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2   3 5 8
1 4 0 2 6
2 0 4 6 7 0 6 9 2
3 1 4 9 3 4
4 2 5 6 7 9 1 4 5 6 8
5 3 4 6 7  
6 5 6 2 4 7
7   3 7  
8 5 9 1 6 7 4
9 9 4 9 2 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
24
09
09
Giải Bảy G.7
283
870
728
Giải Sáu G.6
7873
3778
5053
2225
8073
4777
5285
9520
1591
Giải Năm G.5
1909
5647
3799
Giải Tư G.4
26171
21421
39753
97238
55214
56685
00774
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
Giải Ba G.3
25060
23353
10728
64376
02754
40327
Giải Nhì G.2
56867
13152
94801
Giải Nhất G.1
62494
73295
23783
Giải ĐB ĐB
028174
008923
634685

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 2 9 1 3
1 4    
2 1 4 0 3 4 5 8 0 7 8
3 8 8  
4   7 8 4
5 3 3 3 2 4
6 0 7 5 2 5 7
7 1 3 4 4 8 0 3 6 7  
8 3 5 2 3 3 4 5 5
9 4 5 1 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
62
59
Giải Bảy G.7
655
590
Giải Sáu G.6
4141
6826
3621
0021
8394
9663
Giải Năm G.5
9117
9869
Giải Tư G.4
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
Giải Ba G.3
76893
21210
92189
32317
Giải Nhì G.2
49118
19673
Giải Nhất G.1
65722
43707
Giải ĐB ĐB
580016
183209

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   7 7 9
1 0 3 6 6 7 8 6 7
2 1 2 6 1 3
3 1 1  
4 1 1 2 1
5 5 5 6 9
6 2 8 3 9
7   3
8   9
9 3 0 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
19
90
90
Giải Bảy G.7
279
762
444
Giải Sáu G.6
6166
6117
3153
9267
5710
4628
3741
1597
2250
Giải Năm G.5
1124
1688
6936
Giải Tư G.4
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
Giải Ba G.3
33379
78976
67731
36890
66388
23320
Giải Nhì G.2
99463
42967
14136
Giải Nhất G.1
80343
73298
14839
Giải ĐB ĐB
291616
972499
827283

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0     7 9
1 6 7 9 0 4 7
2 4 4 5 8 0 0
3 9 1 1 6 6 9
4 3   1 4 8 9
5 1 3   0
6 3 6 1 2 6 7 7  
7 6 9 9 5 7  
8 4 8 8 9 3 8
9 0 0 0 6 8 9 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
83
71
Giải Bảy G.7
630
719
Giải Sáu G.6
0374
5321
1310
6895
7495
4180
Giải Năm G.5
5099
2177
Giải Tư G.4
15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
Giải Ba G.3
37960
18737
89128
18123
Giải Nhì G.2
69608
61904
Giải Nhất G.1
75231
79318
Giải ĐB ĐB
024139
722557

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 8 4
1 0 8 9
2 1 7 3 8
3 0 1 7 8 9 0
4 1 6  
5   7
6 0 1 8
7 4 6 1 3 7 7
8 3 0 4
9 9 5 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
00
66
Giải Bảy G.7
558
860
Giải Sáu G.6
5371
4295
2961
8784
1048
9550
Giải Năm G.5
1974
7279
Giải Tư G.4
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
43558
49972
71586
03493
27451
77136
84288
Giải Ba G.3
34807
10566
01014
02284
Giải Nhì G.2
56443
50360
Giải Nhất G.1
83177
64217
Giải ĐB ĐB
332141
729614

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 7  
1 6 4 4 7
2 4  
3   6
4 1 3 8
5 8 0 1 8
6 0 1 6 7 0 0 6
7 1 4 5 7 2 9
8 1 4 4 6 8
9 5 6 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
30
74
Giải Bảy G.7
583
820
Giải Sáu G.6
5835
1051
1195
6084
2434
0545
Giải Năm G.5
4805
8254
Giải Tư G.4
04415
53283
02103
76306
92824
12016
40294
10098
39401
93737
53234
54930
46697
16835
Giải Ba G.3
99401
66301
75158
05546
Giải Nhì G.2
21073
43851
Giải Nhất G.1
47885
94515
Giải ĐB ĐB
839403
897580

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 1 3 3 5 6 1
1 5 6 5
2 4 0
3 0 5 0 4 4 5 7
4   5 6
5 1 1 4 8
6    
7 3 4
8 3 3 5 0 4
9 4 5 7 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
05
75
75
Giải Bảy G.7
253
612
173
Giải Sáu G.6
3594
5502
7298
1144
0643
0635
6372
8655
9959
Giải Năm G.5
6198
4939
6100
Giải Tư G.4
06459
07738
43676
43210
71246
32048
15165
62946
24542
49681
28319
05716
63438
41193
59072
44530
66184
43761
62390
22860
61167
Giải Ba G.3
92510
88691
89821
68768
28627
24439
Giải Nhì G.2
59626
12557
35983
Giải Nhất G.1
66228
04418
89952
Giải ĐB ĐB
016849
889572
916634

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 5   0
1 0 0 2 6 8 9  
2 6 8 1 7
3 8 5 8 9 0 4 9
4 6 8 9 2 3 4 6  
5 3 9 7 2 5 9
6 5 8 0 1 7
7 6 2 5 2 2 3 9
8   1 3 4
9 1 4 8 8 3 0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
79
09
09
Giải Bảy G.7
351
371
899
Giải Sáu G.6
3703
0716
8344
6023
9402
2904
1007
7101
6952
Giải Năm G.5
2157
9334
5344
Giải Tư G.4
87444
66045
84977
32901
14640
35908
69911
72219
48425
54687
85708
81597
96244
45175
94058
29882
52435
86454
40734
85625
18934
Giải Ba G.3
37409
72771
56233
07927
59734
77023
Giải Nhì G.2
15553
38109
33178
Giải Nhất G.1
68144
99009
02448
Giải ĐB ĐB
415366
287428
461063

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 8 9 2 4 8 9 9 9 1 7
1 1 6 9  
2   3 5 7 8 3 5
3   3 4 4 4 4 4 5
4 0 4 4 4 5 4 4 8
5 1 3 7   2 4 8
6 6   3
7 1 7 9 1 5 8
8   7 2
9   7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
22
81
Giải Bảy G.7
796
601
Giải Sáu G.6
0370
6759
8463
5930
2854
8478
Giải Năm G.5
7119
1076
Giải Tư G.4
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
Giải Ba G.3
33065
01744
67650
87462
Giải Nhì G.2
76065
85302
Giải Nhất G.1
21668
64885
Giải ĐB ĐB
708726
298062

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 1 2
1 5 9 6
2 2 6  
3 0 7 0
4 4 3 8
5 9 0 0 4
6 3 5 5 8 2 2
7 0 1 6 8
8 6 6 1 5
9 4 6 4 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
55
93
93
Giải Bảy G.7
167
343
038
Giải Sáu G.6
6042
2207
6971
1485
6412
6648
0563
5779
0565
Giải Năm G.5
0536
8737
0604
Giải Tư G.4
90354
70971
89544
37505
06960
40238
27991
88196
45322
82148
32740
59337
62805
92350
93855
23947
81167
23254
60961
50865
20895
Giải Ba G.3
42551
44857
16593
34812
79643
09007
Giải Nhì G.2
06025
20001
93423
Giải Nhất G.1
76051
32887
09018
Giải ĐB ĐB
529523
138218
665013

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 7 1 5 4 5 7
1   2 2 8 3 8
2 3 5 2 3
3 6 8 7 7 8
4 2 4 0 3 8 8 3 7
5 1 1 4 5 7 0 4 5
6 0 7   1 3 5 5 7
7 1 1   9
8   5 7  
9 1 3 3 6 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
84
22
Giải Bảy G.7
979
633
Giải Sáu G.6
2945
3728
7667
1045
2985
5226
Giải Năm G.5
4047
5905
Giải Tư G.4
71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
Giải Ba G.3
05922
49492
98856
68973
Giải Nhì G.2
87233
31487
Giải Nhất G.1
40373
97739
Giải ĐB ĐB
787288
197233

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 5
1 0 1 9  
2 2 8 2 6
3 3 0 3 3 9
4 0 5 7 5
5 8 8 6
6 7 0
7 3 9 3
8 4 8 5 7 8 9
9 1 2 0 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
61
80
Giải Bảy G.7
506
202
Giải Sáu G.6
0406
4176
0745
4257
3839
0870
Giải Năm G.5
7719
8339
Giải Tư G.4
68279
78609
25438
16305
78757
18623
73651
14386
23169
30326
15480
32877
19281
55248
Giải Ba G.3
92415
13706
62734
28008
Giải Nhì G.2
19013
81651
Giải Nhất G.1
81243
60557
Giải ĐB ĐB
099891
788346

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5 6 6 6 9 2 8
1 3 5 9  
2 3 6
3 8 4 9 9
4 3 5 6 8
5 1 7 1 7 7
6 1 9
7 6 9 0 7
8   0 0 1 6
9 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
02
42
Giải Bảy G.7
134
807
Giải Sáu G.6
1301
9986
6766
9496
5326
9775
Giải Năm G.5
1867
7541
Giải Tư G.4
46440
30102
97954
93928
03093
45907
42668
92911
62216
79388
89750
37606
34432
95925
Giải Ba G.3
06442
34730
06778
64663
Giải Nhì G.2
09507
84922
Giải Nhất G.1
04647
12385
Giải ĐB ĐB
369587
659511

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 2 2 7 7 6 7
1   1 1 6
2 8 2 5 6
3 0 4 2
4 0 2 7 1 2
5 4 0
6 6 7 8 3
7   5 8
8 6 7 5 8
9 3 6