XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
727 1 9
Giải Sáu
G.6
0892 6535 3296 2 2 7 8
Giải Năm
G.5
5876 3 2 5
Giải Tư
G.4
73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393
4
5
2
9
Giải Ba
G.3
60332 14459 6 4
Giải Nhì
G.2
87283 7 3 6
Giải Nhất
G.1
40573 8 0 1 3
Giải ĐB
ĐB
870842 9 2 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 2 7 8
3 2 5
4 2
5 9
6 4
7 3 6
8 0 1 3
9 2 3 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0  
Giải Bảy
G.7
813 1 3 4 7 8
Giải Sáu
G.6
1046 7360 5953 2 0
Giải Năm
G.5
0883 3 9
Giải Tư
G.4
02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281
4
5
6 7 8
3 7 9
Giải Ba
G.3
49157 43448 6 0
Giải Nhì
G.2
57847 7  
Giải Nhất
G.1
29614 8 1 3 8
Giải ĐB
ĐB
018594 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4 7 8
2 0
3 9
4 6 7 8
5 3 7 9
6 0
7  
8 1 3 8
9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 7
Giải Bảy
G.7
176 1 1 9
Giải Sáu
G.6
4219 3184 0236 2 5
Giải Năm
G.5
7983 3 0 6
Giải Tư
G.4
09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130
4
5
6 9
 
Giải Ba
G.3
88462 49495 6 2
Giải Nhì
G.2
38175 7 5 5 6
Giải Nhất
G.1
10146 8 3 4 4
Giải ĐB
ĐB
706125 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1 9
2 5
3 0 6
4 6 9
5  
6 2
7 5 5 6
8 3 4 4
9 2 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 5
Giải Bảy
G.7
713 1 3
Giải Sáu
G.6
0467 2761 7385 2 9
Giải Năm
G.5
9942 3 1
Giải Tư
G.4
90161 21646 30431 19105 56169 28843 90429
4
5
2 3 6 8
 
Giải Ba
G.3
49762 14648 6 1 1 2 7 9
Giải Nhì
G.2
67599 7  
Giải Nhất
G.1
00584 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
311404 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 3
2 9
3 1
4 2 3 6 8
5  
6 1 1 2 7 9
7  
8 4 5
9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 6
Giải Bảy
G.7
212 1 2 3 4
Giải Sáu
G.6
5055 6013 0396 2 6 7
Giải Năm
G.5
3706 3  
Giải Tư
G.4
84188 92971 43814 92526 93453 72759 10961
4
5
 
0 3 5 9
Giải Ba
G.3
72670 89967 6 1 7
Giải Nhì
G.2
36950 7 0 1
Giải Nhất
G.1
53087 8 7 8
Giải ĐB
ĐB
191727 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 3 4
2 6 7
3  
4  
5 0 3 5 9
6 1 7
7 0 1
8 7 8
9 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 6
Giải Bảy
G.7
797 1 0
Giải Sáu
G.6
8434 8795 0575 2 0 1
Giải Năm
G.5
7110 3 4 7 8
Giải Tư
G.4
77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420
4
5
5
1 9
Giải Ba
G.3
87045 54806 6 7
Giải Nhì
G.2
01667 7 5
Giải Nhất
G.1
14738 8 0 2 7
Giải ĐB
ĐB
328137 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0
2 0 1
3 4 7 8
4 5
5 1 9
6 7
7 5
8 0 2 7
9 5 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 2 4
Giải Bảy
G.7
888 1 6
Giải Sáu
G.6
8747 3130 1695 2 8
Giải Năm
G.5
6294 3 0 5
Giải Tư
G.4
22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095
4
5
0 7
 
Giải Ba
G.3
31202 59035 6 6
Giải Nhì
G.2
67782 7  
Giải Nhất
G.1
27404 8 1 2 8
Giải ĐB
ĐB
234216 9 3 4 5 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 6
2 8
3 0 5
4 0 7
5  
6 6
7  
8 1 2 8
9 3 4 5 5 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 9
Giải Bảy
G.7
235 1 7 9
Giải Sáu
G.6
4120 6866 4338 2 0 0 5 5 8
Giải Năm
G.5
6420 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
90425 20817 77228 35161 24970 84725 71509
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
84138 97068 6 1 6 7 8
Giải Nhì
G.2
67719 7 0
Giải Nhất
G.1
70850 8  
Giải ĐB
ĐB
881367 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7 9
2 0 0 5 5 8
3 5 8 8
4  
5 0
6 1 6 7 8
7 0
8  
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 6
Giải Bảy
G.7
915 1 5
Giải Sáu
G.6
3226 2677 4647 2 0 6
Giải Năm
G.5
0350 3  
Giải Tư
G.4
67982 11053 98806 49386 35480 22090 37043
4
5
0 3 7
0 3
Giải Ba
G.3
21383 21496 6 9
Giải Nhì
G.2
80840 7 7
Giải Nhất
G.1
38420 8 0 2 3 6
Giải ĐB
ĐB
078469 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 0 6
3  
4 0 3 7
5 0 3
6 9
7 7
8 0 2 3 6
9 0 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0
Giải Bảy
G.7
612 1 2 3 6 8 9
Giải Sáu
G.6
8769 9513 4997 2 0 2 9
Giải Năm
G.5
9816 3 4
Giải Tư
G.4
37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718
4
5
 
1 5
Giải Ba
G.3
95529 80720 6 9
Giải Nhì
G.2
75797 7 5 9
Giải Nhất
G.1
55051 8  
Giải ĐB
ĐB
122255 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2 3 6 8 9
2 0 2 9
3 4
4  
5 1 5
6 9
7 5 9
8  
9 7 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 6 8
Giải Bảy
G.7
010 1 0 3 4 9
Giải Sáu
G.6
9208 9527 6388 2 4 6 7
Giải Năm
G.5
6424 3  
Giải Tư
G.4
17597 90176 58047 76668 88506 91513 15726
4
5
3 7
9
Giải Ba
G.3
56119 76514 6 8
Giải Nhì
G.2
78259 7 3 6
Giải Nhất
G.1
96773 8 8
Giải ĐB
ĐB
013043 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 0 3 4 9
2 4 6 7
3  
4 3 7
5 9
6 8
7 3 6
8 8
9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 9
Giải Bảy
G.7
555 1 4
Giải Sáu
G.6
8641 5961 1814 2 9
Giải Năm
G.5
1754 3 0 3
Giải Tư
G.4
51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266
4
5
1 7 9
4 5 6
Giải Ba
G.3
11249 24856 6 1 5 6
Giải Nhì
G.2
01747 7  
Giải Nhất
G.1
92230 8 4
Giải ĐB
ĐB
776565 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4
2 9
3 0 3
4 1 7 9
5 4 5 6
6 1 5 6
7  
8 4
9 2 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 9
Giải Bảy
G.7
279 1  
Giải Sáu
G.6
9924 4560 2893 2 4
Giải Năm
G.5
8089 3  
Giải Tư
G.4
68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590
4
5
0
2 7
Giải Ba
G.3
61262 11078 6 0 2 7
Giải Nhì
G.2
34194 7 1 5 8 9
Giải Nhất
G.1
77840 8 9
Giải ĐB
ĐB
142175 9 0 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 4
3  
4 0
5 2 7
6 0 2 7
7 1 5 8 9
8 9
9 0 3 4 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 0 5
Giải Bảy
G.7
285 1  
Giải Sáu
G.6
9666 3373 3864 2 4 8
Giải Năm
G.5
4091 3 2
Giải Tư
G.4
56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849
4
5
3 9
 
Giải Ba
G.3
91024 75100 6 4 6
Giải Nhì
G.2
58277 7 3 5 6 7 7 8
Giải Nhất
G.1
00205 8 5
Giải ĐB
ĐB
572076 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1  
2 4 8
3 2
4 3 9
5  
6 4 6
7 3 5 6 7 7 8
8 5
9 1