Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35492 0 9
Giải Nhất
G.1
27386 1 0 0 4 4 7 9
Giải Nhì
G.2
77331 13534 2 0 5
Giải Ba
G.3
61892 81361 57325 19943 52187 55210
3
4
1 4 5
3
Giải Tư
G.4
2014 6409 3258 8688 5 0 6 8
Giải Năm
G.5
9374 4850 8320 7814 8710 0717
6
7
1 6
4
Giải Sáu
G.6
794 635 599 8 6 7 8
Giải Bảy
G.7
95 56 66 19 9 2 2 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 0 4 4 7 9
2 0 5
3 1 4 5
4 3
5 0 6 8
6 1 6
7 4
8 6 7 8
9 2 2 4 5 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06194 0 9
Giải Nhất
G.1
41299 1 7
Giải Nhì
G.2
35133 39473 2 0 0 7 9
Giải Ba
G.3
40420 29343 31064 66278 59129 16617
3
4
1 3 7
3
Giải Tư
G.4
7037 9260 2809 5294 5 7 9
Giải Năm
G.5
7690 7727 6959 0095 1920 7180
6
7
0 4
2 3 4 8 8 9
Giải Sáu
G.6
078 772 457 8 0 5
Giải Bảy
G.7
85 74 31 79 9 0 4 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7
2 0 0 7 9
3 1 3 7
4 3
5 7 9
6 0 4
7 2 3 4 8 8 9
8 0 5
9 0 4 4 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
64948 0 0 4 6
Giải Nhất
G.1
04674 1 0 2 4 8
Giải Nhì
G.2
16883 77334 2 2
Giải Ba
G.3
12795 68347 65312 09038 86560 22314
3
4
3 4 8
6 7 8
Giải Tư
G.4
2746 8474 2057 3300 5 7
Giải Năm
G.5
5264 2363 1877 0033 2488 9198
6
7
0 3 4
4 4 7 7
Giải Sáu
G.6
104 622 010 8 3 8
Giải Bảy
G.7
77 06 18 96 9 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 6
1 0 2 4 8
2 2
3 3 4 8
4 6 7 8
5 7
6 0 3 4
7 4 4 7 7
8 3 8
9 5 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52766 0  
Giải Nhất
G.1
79512 1 1 2
Giải Nhì
G.2
12874 00591 2 2 5 8 9
Giải Ba
G.3
19739 53846 86931 48174 75976 36988
3
4
1 7 9 9
6 6 9
Giải Tư
G.4
9591 7194 9590 7739 5 3
Giải Năm
G.5
9894 3969 3811 5153 3349 3722
6
7
1 6 7 9
4 4 6
Giải Sáu
G.6
561 446 237 8 8
Giải Bảy
G.7
29 67 28 25 9 0 1 1 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 2 5 8 9
3 1 7 9 9
4 6 6 9
5 3
6 1 6 7 9
7 4 4 6
8 8
9 0 1 1 4 4

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60755 0 0 2 4 6 8
Giải Nhất
G.1
35682 1 9 9 9
Giải Nhì
G.2
29934 63527 2 7
Giải Ba
G.3
36869 93254 18961 79187 66574 51138
3
4
0 4 4 8
2
Giải Tư
G.4
9942 3708 0879 3794 5 1 4 5
Giải Năm
G.5
1300 9770 4034 6902 1730 9819
6
7
1 9
0 4 9
Giải Sáu
G.6
104 606 619 8 2 7 9
Giải Bảy
G.7
51 19 90 89 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4 6 8
1 9 9 9
2 7
3 0 4 4 8
4 2
5 1 4 5
6 1 9
7 0 4 9
8 2 7 9
9 0 4

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
34838 0 6 9
Giải Nhất
G.1
29989 1 2 6 8
Giải Nhì
G.2
64285 65938 2 9
Giải Ba
G.3
54835 94648 82384 40292 70918 01062
3
4
5 7 8 8
1 2 7 8
Giải Tư
G.4
8441 1468 0916 5129 5 4
Giải Năm
G.5
6463 5037 7184 2312 3165 6247
6
7
1 2 3 5 8
4 6
Giải Sáu
G.6
042 076 709 8 4 4 5 9
Giải Bảy
G.7
74 54 61 06 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 2 6 8
2 9
3 5 7 8 8
4 1 2 7 8
5 4
6 1 2 3 5 8
7 4 6
8 4 4 5 9
9 2

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30061 0 1 7 8 9
Giải Nhất
G.1
21284 1 5 5 6
Giải Nhì
G.2
95201 18959 2 0 1 2 3
Giải Ba
G.3
39371 85823 24941 22036 22477 18709
3
4
6
0 1 9
Giải Tư
G.4
1081 8622 3216 0868 5 5 7 9
Giải Năm
G.5
8908 5675 3757 0290 6421 3461
6
7
1 1 8
1 5 7
Giải Sáu
G.6
940 315 055 8 1 4
Giải Bảy
G.7
07 15 20 49 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8 9
1 5 5 6
2 0 1 2 3
3 6
4 0 1 9
5 5 7 9
6 1 1 8
7 1 5 7
8 1 4
9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16179 0 1 3
Giải Nhất
G.1
12198 1 0 2 9
Giải Nhì
G.2
66824 97525 2 0 4 4 5 9
Giải Ba
G.3
76829 01458 00678 04710 93846 11457
3
4
7
0 6
Giải Tư
G.4
3440 5637 9612 9495 5 7 8
Giải Năm
G.5
2099 6964 0572 7189 8620 3391
6
7
4 5
0 2 8 9
Giải Sáu
G.6
901 919 624 8 9
Giải Bảy
G.7
96 65 03 70 9 1 5 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 0 2 9
2 0 4 4 5 9
3 7
4 0 6
5 7 8
6 4 5
7 0 2 8 9
8 9
9 1 5 6 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76479 0 3 6
Giải Nhất
G.1
25766 1 1 5
Giải Nhì
G.2
72194 11034 2 0 3 6 7
Giải Ba
G.3
40098 29006 40715 61584 39911 24856
3
4
4 4 4 5 8
2 8 8
Giải Tư
G.4
3454 3693 5723 7638 5 4 6
Giải Năm
G.5
5842 0789 9534 0388 1327 2320
6
7
6
1 9
Giải Sáu
G.6
134 548 571 8 4 8 9
Giải Bảy
G.7
35 26 48 03 9 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1 5
2 0 3 6 7
3 4 4 4 5 8
4 2 8 8
5 4 6
6 6
7 1 9
8 4 8 9
9 3 4 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87219 0 4
Giải Nhất
G.1
88795 1 2 3 3 9
Giải Nhì
G.2
61887 71870 2 6
Giải Ba
G.3
36399 99176 44895 48144 89665 83781
3
4
0 6
0 4
Giải Tư
G.4
1226 3681 3051 3591 5 1
Giải Năm
G.5
1368 8512 0613 9140 8974 7483
6
7
5 8
0 4 5 6
Giải Sáu
G.6
313 104 436 8 0 1 1 3 7 7
Giải Bảy
G.7
30 87 80 75 9 1 5 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 3 3 9
2 6
3 0 6
4 0 4
5 1
6 5 8
7 0 4 5 6
8 0 1 1 3 7 7
9 1 5 5 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72859 0 1 5 8
Giải Nhất
G.1
84970 1  
Giải Nhì
G.2
22948 27905 2 0 2 6
Giải Ba
G.3
68839 72151 45870 16675 45622 30683
3
4
5 9
2 8
Giải Tư
G.4
5687 8094 1582 5288 5 1 2 9
Giải Năm
G.5
9289 6626 4652 3120 7508 5479
6
7
3 6 9
0 0 5 9
Giải Sáu
G.6
166 101 463 8 2 3 7 8 9
Giải Bảy
G.7
93 42 35 69 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 8
1  
2 0 2 6
3 5 9
4 2 8
5 1 2 9
6 3 6 9
7 0 0 5 9
8 2 3 7 8 9
9 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
34164 0 0 2 4 8
Giải Nhất
G.1
21642 1 6
Giải Nhì
G.2
85331 53702 2 0 5
Giải Ba
G.3
36678 49662 96488 70757 21183 72285
3
4
1 1 2 4
0 2 4 6
Giải Tư
G.4
2204 4344 9025 9940 5 3 7
Giải Năm
G.5
3753 4608 9088 7731 5934 6916
6
7
0 2 4 4
4 8
Giải Sáu
G.6
100 874 364 8 3 5 8 8
Giải Bảy
G.7
32 60 46 20 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4 8
1 6
2 0 5
3 1 1 2 4
4 0 2 4 6
5 3 7
6 0 2 4 4
7 4 8
8 3 5 8 8
9  

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52371 0 3 7 7 9
Giải Nhất
G.1
45082 1 0 1 2 8
Giải Nhì
G.2
87473 55003 2 8 9
Giải Ba
G.3
44656 18647 37207 71263 51955 58209
3
4
7
0 3 7 8 9
Giải Tư
G.4
7943 2928 1910 4411 5 4 5 5 6
Giải Năm
G.5
4148 0340 5084 5712 7654 1849
6
7
3
1 3
Giải Sáu
G.6
083 687 637 8 2 3 4 7
Giải Bảy
G.7
07 18 29 55 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 7 9
1 0 1 2 8
2 8 9
3 7
4 0 3 7 8 9
5 4 5 5 6
6 3
7 1 3
8 2 3 4 7
9  

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91869 0 0 0 2 2 6
Giải Nhất
G.1
62613 1 0 3 6 8
Giải Nhì
G.2
89561 17438 2  
Giải Ba
G.3
79710 68693 48902 08300 92038 67549
3
4
2 6 8 8 8
6 9
Giải Tư
G.4
2455 1085 3800 5406 5 5 8 9
Giải Năm
G.5
1138 8058 3367 2046 1602 0067
6
7
1 7 7 9
 
Giải Sáu
G.6
216 832 186 8 2 5 6
Giải Bảy
G.7
18 36 82 59 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 2 6
1 0 3 6 8
2  
3 2 6 8 8 8
4 6 9
5 5 8 9
6 1 7 7 9
7  
8 2 5 6
9 3

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62857 0 1
Giải Nhất
G.1
24246 1 0 5 6 8
Giải Nhì
G.2
65122 22745 2 0 2 3 5 6
Giải Ba
G.3
90440 33540 05110 78018 71497 53655
3
4
2 5
0 0 2 5 6
Giải Tư
G.4
1463 1863 4482 5932 5 0 5 7 7
Giải Năm
G.5
2342 9101 9125 9116 9435 9550
6
7
3 3
4
Giải Sáu
G.6
915 320 074 8 2
Giải Bảy
G.7
26 23 57 96 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 5 6 8
2 0 2 3 5 6
3 2 5
4 0 0 2 5 6
5 0 5 7 7
6 3 3
7 4
8 2
9 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45282 0 1 4 4 5 5
Giải Nhất
G.1
76552 1 6
Giải Nhì
G.2
51893 50516 2 6 7
Giải Ba
G.3
92764 68866 66740 51752 37335 04030
3
4
0 5 5 5
0 2
Giải Tư
G.4
3342 4405 7005 3904 5 2 2 6
Giải Năm
G.5
3556 7580 0501 2381 4260 3127
6
7
0 4 6 9
 
Giải Sáu
G.6
926 295 635 8 0 1 2 6
Giải Bảy
G.7
69 04 35 86 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 4 5 5
1 6
2 6 7
3 0 5 5 5
4 0 2
5 2 2 6
6 0 4 6 9
7  
8 0 1 2 6
9 3 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
53363 0 1 4 6
Giải Nhất
G.1
01443 1 1 7
Giải Nhì
G.2
02569 17053 2 1 2 8 9 9
Giải Ba
G.3
87586 46192 21006 19548 86539 33921
3
4
5 6 9
2 3 3 8
Giải Tư
G.4
7295 3401 0582 6328 5 3 5
Giải Năm
G.5
4443 2517 8199 7522 7936 3211
6
7
3 9
 
Giải Sáu
G.6
197 642 529 8 2 6
Giải Bảy
G.7
35 29 04 55 9 2 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 6
1 1 7
2 1 2 8 9 9
3 5 6 9
4 2 3 3 8
5 3 5
6 3 9
7  
8 2 6
9 2 5 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48260 0 5 7
Giải Nhất
G.1
83587 1 8
Giải Nhì
G.2
79324 24955 2 1 3 3 4
Giải Ba
G.3
97698 03474 79118 27721 67766 60068
3
4
2 8
 
Giải Tư
G.4
9999 2793 8423 8738 5 3 5 6 6
Giải Năm
G.5
6232 7156 7587 1067 6779 6885
6
7
0 6 7 8
1 4 9
Giải Sáu
G.6
456 695 805 8 5 7 7
Giải Bảy
G.7
53 07 71 23 9 3 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 8
2 1 3 3 4
3 2 8
4  
5 3 5 6 6
6 0 6 7 8
7 1 4 9
8 5 7 7
9 3 5 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44221 0 0 1 4 4 8
Giải Nhất
G.1
25945 1 2 6
Giải Nhì
G.2
14590 57392 2 1 8
Giải Ba
G.3
84792 14379 92716 86841 87280 96564
3
4
3 8
1 5 5 9
Giải Tư
G.4
7401 4194 1991 5569 5 7
Giải Năm
G.5
9333 9812 3708 3904 1078 2104
6
7
4 6 9
8 9
Giải Sáu
G.6
938 566 749 8 0
Giải Bảy
G.7
45 57 00 28 9 0 1 2 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 4 4 8
1 2 6
2 1 8
3 3 8
4 1 5 5 9
5 7
6 4 6 9
7 8 9
8 0
9 0 1 2 2 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62940 0 2
Giải Nhất
G.1
27086 1 3 6 8 8
Giải Nhì
G.2
84830 42992 2 7
Giải Ba
G.3
26177 28240 86842 54934 53016 11166
3
4
0 4 4 4 5 7
0 0 2 9
Giải Tư
G.4
1213 7375 8375 1727 5 6
Giải Năm
G.5
0737 3018 1279 2435 5696 5434
6
7
6
5 5 7 9
Giải Sáu
G.6
949 318 656 8 1 2 6
Giải Bảy
G.7
02 34 82 81 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 6 8 8
2 7
3 0 4 4 4 5 7
4 0 0 2 9
5 6
6 6
7 5 5 7 9
8 1 2 6
9 2 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60762 0  
Giải Nhất
G.1
70413 1 0 3 4 8
Giải Nhì
G.2
94856 73874 2  
Giải Ba
G.3
38562 54962 09294 88168 03998 21450
3
4
2 4 8
4
Giải Tư
G.4
8234 7644 3492 0818 5 0 4 6 6
Giải Năm
G.5
1114 2556 1891 8732 9010 4068
6
7
0 2 2 2 2 6 8 8
0 3 4
Giải Sáu
G.6
962 160 238 8  
Giải Bảy
G.7
70 73 54 66 9 1 2 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 4 8
2  
3 2 4 8
4 4
5 0 4 6 6
6 0 2 2 2 2 6 8 8
7 0 3 4
8  
9 1 2 4 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
18452 0 0 2 5
Giải Nhất
G.1
99849 1 8 8 9
Giải Nhì
G.2
27621 91955 2 1 2 5 9
Giải Ba
G.3
09319 34625 29740 28430 97779 44856
3
4
0 4
0 7 7 9
Giải Tư
G.4
2502 3884 3118 5818 5 2 5 6
Giải Năm
G.5
5434 7882 4474 0383 7694 3970
6
7
 
0 4 9
Giải Sáu
G.6
122 547 305 8 2 3 4 5
Giải Bảy
G.7
47 29 85 00 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5
1 8 8 9
2 1 2 5 9
3 0 4
4 0 7 7 9
5 2 5 6
6  
7 0 4 9
8 2 3 4 5
9 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04942 0 1
Giải Nhất
G.1
31511 1 0 0 1 2 4 5 7
Giải Nhì
G.2
96915 35210 2  
Giải Ba
G.3
18352 34017 18642 36531 84392 83681
3
4
1
1 2 2 9
Giải Tư
G.4
3310 7880 2041 5685 5 2 5
Giải Năm
G.5
8549 1897 3789 6576 0560 7094
6
7
0
4 6 9
Giải Sáu
G.6
001 655 214 8 0 1 5 9
Giải Bảy
G.7
97 79 12 74 9 2 4 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 0 1 2 4 5 7
2  
3 1
4 1 2 2 9
5 2 5
6 0
7 4 6 9
8 0 1 5 9
9 2 4 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81191 0 0 9
Giải Nhất
G.1
88140 1 3 8
Giải Nhì
G.2
67096 63288 2 9
Giải Ba
G.3
95651 44209 16651 57329 83066 30657
3
4
 
0 2 3 4 5 6 6
Giải Tư
G.4
6386 5753 7345 3988 5 1 1 3 7
Giải Năm
G.5
8146 2499 8664 9180 2900 7842
6
7
1 4 6
5
Giải Sáu
G.6
061 913 843 8 0 6 8 8
Giải Bảy
G.7
44 46 75 18 9 1 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 3 8
2 9
3  
4 0 2 3 4 5 6 6
5 1 1 3 7
6 1 4 6
7 5
8 0 6 8 8
9 1 6 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78014 0 3
Giải Nhất
G.1
16270 1 1 1 4 5 7 7
Giải Nhì
G.2
24159 26757 2 5 6 7
Giải Ba
G.3
49767 38438 02952 13127 61711 61184
3
4
0 4 8
7
Giải Tư
G.4
9459 2157 2326 3734 5 2 4 7 7 9 9
Giải Năm
G.5
4225 7765 2017 6211 9689 0717
6
7
5 7
0
Giải Sáu
G.6
747 254 703 8 4 6 9
Giải Bảy
G.7
91 86 30 15 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 1 4 5 7 7
2 5 6 7
3 0 4 8
4 7
5 2 4 7 7 9 9
6 5 7
7 0
8 4 6 9
9 1

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20040 0  
Giải Nhất
G.1
76965 1 1 2
Giải Nhì
G.2
00725 96045 2 2 4 5 7
Giải Ba
G.3
24055 40269 79722 76857 77039 09960
3
4
8 9
0 4 5
Giải Tư
G.4
0127 1158 7977 9924 5 5 7 8
Giải Năm
G.5
8164 3677 6511 3395 2012 1538
6
7
0 1 4 5 9
3 7 7
Giải Sáu
G.6
389 582 191 8 2 4 9
Giải Bảy
G.7
84 73 61 44 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 2 4 5 7
3 8 9
4 0 4 5
5 5 7 8
6 0 1 4 5 9
7 3 7 7
8 2 4 9
9 1 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39597 0 5 6
Giải Nhất
G.1
20448 1 0 2 2 3 5
Giải Nhì
G.2
98375 45648 2 2 3
Giải Ba
G.3
55850 97079 25197 01795 69588 07835
3
4
5 5
1 8 8
Giải Tư
G.4
1913 8015 5241 3912 5 0 0 1
Giải Năm
G.5
7722 5706 0051 1050 3377 4923
6
7
 
5 7 9
Giải Sáu
G.6
710 696 135 8 8
Giải Bảy
G.7
95 12 05 93 9 3 5 5 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 0 2 2 3 5
2 2 3
3 5 5
4 1 8 8
5 0 0 1
6  
7 5 7 9
8 8
9 3 5 5 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45370 0 6 8
Giải Nhất
G.1
05808 1 0 6
Giải Nhì
G.2
84879 98182 2 1
Giải Ba
G.3
24293 04306 89635 00442 69931 82844
3
4
1 2 5
2 4
Giải Tư
G.4
0554 4775 4677 9083 5 4 7
Giải Năm
G.5
9984 2064 0832 5681 4616 1573
6
7
4 6
0 3 5 5 7 9
Giải Sáu
G.6
187 486 857 8 1 2 3 4 6 7
Giải Bảy
G.7
75 66 10 21 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 0 6
2 1
3 1 2 5
4 2 4
5 4 7
6 4 6
7 0 3 5 5 7 9
8 1 2 3 4 6 7
9 3

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76191 0  
Giải Nhất
G.1
12810 1 0 1 2 6 6
Giải Nhì
G.2
11458 74967 2 5 6 7
Giải Ba
G.3
71235 86498 02353 79691 79635 03257
3
4
0 4 5 5
1
Giải Tư
G.4
6925 4512 5726 7634 5 3 7 8
Giải Năm
G.5
3778 8441 9916 1111 9597 6530
6
7
1 5 5 7
8
Giải Sáu
G.6
165 396 516 8  
Giải Bảy
G.7
65 61 91 27 9 1 1 1 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 2 6 6
2 5 6 7
3 0 4 5 5
4 1
5 3 7 8
6 1 5 5 7
7 8
8  
9 1 1 1 6 7 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75757 0 5 7 7 9
Giải Nhất
G.1
40631 1 4
Giải Nhì
G.2
56326 49667 2 0 5 6
Giải Ba
G.3
35179 50105 27248 59107 60082 12549
3
4
1 1 2 9
3 8 9
Giải Tư
G.4
5039 3831 4690 7943 5 7 7
Giải Năm
G.5
7094 3207 6892 7757 1132 8909
6
7
7
0 9 9
Giải Sáu
G.6
970 784 420 8 2 3 4
Giải Bảy
G.7
14 83 79 25 9 0 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 7 9
1 4
2 0 5 6
3 1 1 2 9
4 3 8 9
5 7 7
6 7
7 0 9 9
8 2 3 4
9 0 2 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25649 0 8
Giải Nhất
G.1
31843 1 0
Giải Nhì
G.2
63776 30341 2 0 0 4 6
Giải Ba
G.3
77026 52031 69174 10420 85248 47765
3
4
1
1 2 3 4 5 8 9
Giải Tư
G.4
7724 9250 4978 1010 5 0 1 4 5
Giải Năm
G.5
4455 2008 0620 7885 5565 4045
6
7
5 5
2 4 6 8
Giải Sáu
G.6
554 144 596 8 1 5
Giải Bảy
G.7
42 51 81 72 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 0 0 4 6
3 1
4 1 2 3 4 5 8 9
5 0 1 4 5
6 5 5
7 2 4 6 8
8 1 5
9 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49265 0 3 7
Giải Nhất
G.1
43459 1 3 6 6
Giải Nhì
G.2
12407 10068 2  
Giải Ba
G.3
35934 71383 25973 92732 33938 09386
3
4
2 2 4 8
2 5
Giải Tư
G.4
2697 9832 8291 0173 5 2 9
Giải Năm
G.5
8813 7077 3452 5042 1616 8189
6
7
5 8 9
3 3 7
Giải Sáu
G.6
194 469 503 8 0 2 3 6 9
Giải Bảy
G.7
82 16 80 45 9 1 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 3 6 6
2  
3 2 2 4 8
4 2 5
5 2 9
6 5 8 9
7 3 3 7
8 0 2 3 6 9
9 1 4 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16705 0 5
Giải Nhất
G.1
76828 1 4
Giải Nhì
G.2
65067 99229 2 8 9
Giải Ba
G.3
37479 43231 85530 21742 26053 25473
3
4
0 1 4 7
2 3 7 9
Giải Tư
G.4
4250 7737 3949 9814 5 0 2 3 9
Giải Năm
G.5
2879 2534 0977 9752 0363 5688
6
7
3 4 7 7
3 7 9 9
Giải Sáu
G.6
864 443 591 8 8
Giải Bảy
G.7
59 47 96 67 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 4
2 8 9
3 0 1 4 7
4 2 3 7 9
5 0 2 3 9
6 3 4 7 7
7 3 7 9 9
8 8
9 1 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55291 0 5 9
Giải Nhất
G.1
42135 1  
Giải Nhì
G.2
01560 07447 2 0 7 9
Giải Ba
G.3
87947 62209 40405 52973 41073 79983
3
4
0 5 5
7 7
Giải Tư
G.4
1635 5989 0320 2473 5  
Giải Năm
G.5
7589 5429 2475 9260 6227 8372
6
7
0 0 2
2 3 3 3 5 9
Giải Sáu
G.6
285 185 279 8 3 5 5 5 9 9
Giải Bảy
G.7
62 85 91 30 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1  
2 0 7 9
3 0 5 5
4 7 7
5  
6 0 0 2
7 2 3 3 3 5 9
8 3 5 5 5 9 9
9 1 1

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
54112 0 1
Giải Nhất
G.1
93201 1 0 2
Giải Nhì
G.2
63854 90768 2 6 7
Giải Ba
G.3
63190 82263 11092 62795 14065 54572
3
4
1 6
1
Giải Tư
G.4
6041 5896 2136 7292 5 1 4 5 5 8
Giải Năm
G.5
8660 5968 6810 8331 1726 8758
6
7
0 3 3 5 8 8
2
Giải Sáu
G.6
827 555 563 8 2
Giải Bảy
G.7
94 82 55 51 9 0 2 2 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 2
2 6 7
3 1 6
4 1
5 1 4 5 5 8
6 0 3 3 5 8 8
7 2
8 2
9 0 2 2 4 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51849 0 2 6 8 8 9
Giải Nhất
G.1
67722 1 7
Giải Nhì
G.2
81733 23595 2 2
Giải Ba
G.3
91535 09036 15908 46730 86533 86465
3
4
0 1 3 3 5 6 8
1 7 9
Giải Tư
G.4
5376 3682 4117 0887 5 4
Giải Năm
G.5
5554 7106 3447 7066 3961 9041
6
7
1 5 6
5 6
Giải Sáu
G.6
675 502 883 8 2 3 7
Giải Bảy
G.7
08 31 38 09 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8 8 9
1 7
2 2
3 0 1 3 3 5 6 8
4 1 7 9
5 4
6 1 5 6
7 5 6
8 2 3 7
9 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55145 0 3
Giải Nhất
G.1
18766 1 3 5 6 7
Giải Nhì
G.2
30529 57234 2 7 9
Giải Ba
G.3
53627 57194 77416 74079 18677 97813
3
4
0 1 4
5
Giải Tư
G.4
3192 5315 2058 1403 5 0 1 8
Giải Năm
G.5
3873 0030 1317 1550 2575 3167
6
7
0 6 7 7 7 8
3 5 7 9
Giải Sáu
G.6
167 160 431 8  
Giải Bảy
G.7
67 68 96 51 9 2 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 5 6 7
2 7 9
3 0 1 4
4 5
5 0 1 8
6 0 6 7 7 7 8
7 3 5 7 9
8  
9 2 4 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
97797 0 2 2
Giải Nhất
G.1
97019 1 5 9
Giải Nhì
G.2
43753 26438 2 9
Giải Ba
G.3
64682 00587 54529 59186 92346 18732
3
4
0 2 7 8
1 4 4 4 6
Giải Tư
G.4
1044 5088 6902 1744 5 0 3
Giải Năm
G.5
7189 2337 6880 6802 9544 8850
6
7
0 4 8
4
Giải Sáu
G.6
315 541 564 8 0 2 6 7 8 9
Giải Bảy
G.7
30 68 74 60 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 5 9
2 9
3 0 2 7 8
4 1 4 4 4 6
5 0 3
6 0 4 8
7 4
8 0 2 6 7 8 9
9 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03400 0 0 6
Giải Nhất
G.1
85616 1 0 2 6 9
Giải Nhì
G.2
54319 69470 2 3 6 9
Giải Ba
G.3
94472 23306 67943 97010 90629 53791
3
4
1 4 6 6
3 8
Giải Tư
G.4
1662 2354 1631 0863 5 3 4
Giải Năm
G.5
3393 5667 3553 2023 4912 2568
6
7
2 3 7 8
0 2 9
Giải Sáu
G.6
626 282 636 8 2
Giải Bảy
G.7
79 36 48 34 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 0 2 6 9
2 3 6 9
3 1 4 6 6
4 3 8
5 3 4
6 2 3 7 8
7 0 2 9
8 2
9 1 3

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
95636 0 3 6
Giải Nhất
G.1
89842 1 1 2 3 6
Giải Nhì
G.2
35227 93162 2 3 7
Giải Ba
G.3
23542 10870 62151 15812 08979 22616
3
4
5 6 8
2 2 6 8
Giải Tư
G.4
2113 0846 7111 8523 5 1 5 8
Giải Năm
G.5
7438 7181 2406 9790 6235 1703
6
7
2 3
0 4 9
Giải Sáu
G.6
396 458 974 8 1
Giải Bảy
G.7
63 55 93 48 9 0 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1 2 3 6
2 3 7
3 5 6 8
4 2 2 6 8
5 1 5 8
6 2 3
7 0 4 9
8 1
9 0 3 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
09534 0 5
Giải Nhất
G.1
70353 1 1 2 7 7
Giải Nhì
G.2
96188 74525 2 5 5 7
Giải Ba
G.3
55133 75105 20012 64488 83117 31939
3
4
3 4 5 8 9 9
0 6
Giải Tư
G.4
1938 1046 3564 9939 5 3
Giải Năm
G.5
0711 2517 5640 5625 8489 1885
6
7
4
 
Giải Sáu
G.6
135 596 390 8 2 5 8 8 9
Giải Bảy
G.7
82 27 98 93 9 0 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 2 7 7
2 5 5 7
3 3 4 5 8 9 9
4 0 6
5 3
6 4
7  
8 2 5 8 8 9
9 0 3 6 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
33027 0 2 5 6
Giải Nhất
G.1
01034 1 1 1 7
Giải Nhì
G.2
39440 31211 2 2 3 7 7 9
Giải Ba
G.3
01389 13823 24827 51841 10995 09281
3
4
4
0 1 6
Giải Tư
G.4
0511 8646 7365 5683 5  
Giải Năm
G.5
0906 4002 1629 6322 2180 1096
6
7
0 5
3 5 6
Giải Sáu
G.6
776 073 760 8 0 1 3 9
Giải Bảy
G.7
97 75 05 17 9 5 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6
1 1 1 7
2 2 3 7 7 9
3 4
4 0 1 6
5  
6 0 5
7 3 5 6
8 0 1 3 9
9 5 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
65438 0 9
Giải Nhất
G.1
42121 1 0 2 4 5 5 6 8
Giải Nhì
G.2
87418 15982 2 1 5 8
Giải Ba
G.3
44814 18615 19793 53954 63062 30946
3
4
8 9
1 6
Giải Tư
G.4
5054 7868 0339 7982 5 4 4 4
Giải Năm
G.5
2297 0115 1781 7410 0374 6716
6
7
2 8
4
Giải Sáu
G.6
328 209 099 8 1 2 2
Giải Bảy
G.7
25 12 41 54 9 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 2 4 5 5 6 8
2 1 5 8
3 8 9
4 1 6
5 4 4 4
6 2 8
7 4
8 1 2 2
9 3 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
74562 0 1 8
Giải Nhất
G.1
56264 1 2 4 7 8 9
Giải Nhì
G.2
52037 84608 2 6 8
Giải Ba
G.3
89017 79669 76401 40118 02260 81087
3
4
4 7 7 8 8 9
5
Giải Tư
G.4
2437 8919 6234 5445 5 5
Giải Năm
G.5
4271 1914 3464 2455 0338 1582
6
7
0 2 4 4 4 9
1
Giải Sáu
G.6
826 312 538 8 2 2 7
Giải Bảy
G.7
28 82 39 64 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 2 4 7 8 9
2 6 8
3 4 7 7 8 8 9
4 5
5 5
6 0 2 4 4 4 9
7 1
8 2 2 7
9  

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 15KZ-5KZ-14KZ-8KZ-11KZ-13KZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40448 0 0 3 5 7
Giải Nhất
G.1
23038 1 2 3 5
Giải Nhì
G.2
99191 45105 2 1 8 9
Giải Ba
G.3
85345 38356 73752 98329 05815 10799
3
4
4 6 8
5 8
Giải Tư
G.4
0673 8112 2660 1800 5 2 6
Giải Năm
G.5
5560 4321 2607 5774 1386 5036
6
7
0 0
3 3 4 8
Giải Sáu
G.6
313 373 203 8 3 6
Giải Bảy
G.7
34 83 78 28 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5 7
1 2 3 5
2 1 8 9
3 4 6 8
4 5 8
5 2 6
6 0 0
7 3 3 4 8
8 3 6
9 1 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90230 0 3 9
Giải Nhất
G.1
75249 1 8
Giải Nhì
G.2
09098 85227 2 0 0 1 4 7 8
Giải Ba
G.3
24762 98352 73995 42098 25135 80121
3
4
0 5
5 9
Giải Tư
G.4
6445 5373 4159 6724 5 2 7 9
Giải Năm
G.5
8220 3618 6696 1199 5309 6770
6
7
2 7
0 2 3
Giải Sáu
G.6
767 420 872 8  
Giải Bảy
G.7
57 28 92 03 9 2 5 6 8 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 8
2 0 0 1 4 7 8
3 0 5
4 5 9
5 2 7 9
6 2 7
7 0 2 3
8  
9 2 5 6 8 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32505 0 4 5
Giải Nhất
G.1
41658 1  
Giải Nhì
G.2
88892 35125 2 0 4 4 5 9
Giải Ba
G.3
57424 87950 78338 29120 52361 52559
3
4
2 8
2 8
Giải Tư
G.4
4080 1548 3942 0562 5 0 0 0 6 8 9 9
Giải Năm
G.5
7432 0250 2085 3450 8964 5224
6
7
1 2 4 9
9
Giải Sáu
G.6
004 259 056 8 0 5
Giải Bảy
G.7
98 79 69 29 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1  
2 0 4 4 5 9
3 2 8
4 2 8
5 0 0 0 6 8 9 9
6 1 2 4 9
7 9
8 0 5
9 2 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71424 0 8
Giải Nhất
G.1
66934 1 4 8
Giải Nhì
G.2
50533 74665 2 0 4 5 9
Giải Ba
G.3
39908 00797 93691 18733 47971 26018
3
4
2 3 3 4 9
1 6 7 9
Giải Tư
G.4
1541 0875 2557 1632 5 5 6 7
Giải Năm
G.5
0820 3760 8781 2239 1046 0825
6
7
0 5
1 5
Giải Sáu
G.6
849 255 247 8 1 8
Giải Bảy
G.7
29 56 88 14 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 8
2 0 4 5 9
3 2 3 3 4 9
4 1 6 7 9
5 5 6 7
6 0 5
7 1 5
8 1 8
9 1 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13086 0 1 9
Giải Nhất
G.1
69861 1 5 8 9
Giải Nhì
G.2
60578 56199 2 1 2 4 6
Giải Ba
G.3
41818 40709 24243 78501 37344 06196
3
4
4 9
0 2 3 3 4 4
Giải Tư
G.4
1624 7688 0343 8140 5  
Giải Năm
G.5
1534 5765 1319 1639 4683 9921
6
7
1 5
8
Giải Sáu
G.6
522 244 782 8 2 3 6 8
Giải Bảy
G.7
42 95 26 15 9 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 5 8 9
2 1 2 4 6
3 4 9
4 0 2 3 3 4 4
5  
6 1 5
7 8
8 2 3 6 8
9 5 6 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92059 0 4
Giải Nhất
G.1
59893 1 0 0 4 4 5 6 9
Giải Nhì
G.2
20295 16140 2 2 6 6 7
Giải Ba
G.3
04562 52826 56419 62210 00189 50910
3
4
2 3
0 2 7
Giải Tư
G.4
3126 5032 6404 0459 5 9 9
Giải Năm
G.5
8515 3047 7522 5314 7391 4871
6
7
2
1 1 6
Giải Sáu
G.6
033 016 414 8 9
Giải Bảy
G.7
76 42 71 27 9 1 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 0 4 4 5 6 9
2 2 6 6 7
3 2 3
4 0 2 7
5 9 9
6 2
7 1 1 6
8 9
9 1 3 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11HF-12HF-3HF-8HF-9HF-4HF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48507 0 7 7 8
Giải Nhất
G.1
74741 1 1 3 8 9
Giải Nhì
G.2
08046 53319 2 2 4 5 8
Giải Ba
G.3
70544 79425 51418 22887 36137 00075
3
4
7
1 4 4 6
Giải Tư
G.4
5011 5779 9707 0072 5 1 6 8
Giải Năm
G.5
4622 1013 7908 8828 5351 1095
6
7
4 8
2 5 9
Giải Sáu
G.6
658 768 364 8 7
Giải Bảy
G.7
24 96 44 56 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 8
1 1 3 8 9
2 2 4 5 8
3 7
4 1 4 4 6
5 1 6 8
6 4 8
7 2 5 9
8 7
9 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 15HG-13HG-3HG-5HG-14HG-11HG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96688 0 2 7 8 9
Giải Nhất
G.1
37484 1 0 5 7
Giải Nhì
G.2
34089 96210 2 1
Giải Ba
G.3
45035 53209 70402 84359 40588 25171
3
4
5
1
Giải Tư
G.4
0171 2408 2589 3855 5 1 5 6 9
Giải Năm
G.5
7051 1307 0660 4270 2761 0998
6
7
0 1 4
0 1 1
Giải Sáu
G.6
856 421 917 8 4 8 8 9 9
Giải Bảy
G.7
41 91 15 64 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 8 9
1 0 5 7
2 1
3 5
4 1
5 1 5 6 9
6 0 1 4
7 0 1 1
8 4 8 8 9 9
9 1 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
65180 0 0
Giải Nhất
G.1
55187 1  
Giải Nhì
G.2
82120 04658 2 0 1 1 3 8
Giải Ba
G.3
30931 41688 56621 90857 97990 38286
3
4
1 1 6
0 2 8 8
Giải Tư
G.4
8623 4328 4588 6036 5 7 8 8
Giải Năm
G.5
8067 4577 8773 1231 6788 0648
6
7
7
3 7
Giải Sáu
G.6
148 600 540 8 0 6 7 8 8 8
Giải Bảy
G.7
42 21 58 95 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 0 1 1 3 8
3 1 1 6
4 0 2 8 8
5 7 8 8
6 7
7 3 7
8 0 6 7 8 8 8
9 0 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20815 0 0 6
Giải Nhất
G.1
72778 1 0 3 3 5
Giải Nhì
G.2
79220 91810 2 0 4 5 6
Giải Ba
G.3
55493 80570 20785 24213 42782 51900
3
4
0 4 6
 
Giải Tư
G.4
0785 8230 4726 7524 5 4
Giải Năm
G.5
4913 5934 3266 3294 4784 7261
6
7
1 6
0 2 8
Giải Sáu
G.6
106 592 572 8 0 2 4 5 5
Giải Bảy
G.7
54 80 25 36 9 2 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 0 3 3 5
2 0 4 5 6
3 0 4 6
4  
5 4
6 1 6
7 0 2 8
8 0 2 4 5 5
9 2 3 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82978 0  
Giải Nhất
G.1
37815 1 5
Giải Nhì
G.2
63592 26828 2 3 8 8
Giải Ba
G.3
20959 96330 26340 27799 16245 92123
3
4
0 8
0 5 5 6 7
Giải Tư
G.4
6947 1997 8780 3491 5 6 9
Giải Năm
G.5
9146 4478 2860 8792 5199 7256
6
7
0 8
2 4 8 8
Giải Sáu
G.6
672 628 145 8 0
Giải Bảy
G.7
68 74 95 38 9 1 2 2 5 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 3 8 8
3 0 8
4 0 5 5 6 7
5 6 9
6 0 8
7 2 4 8 8
8 0
9 1 2 2 5 7 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93971 0 7 8 9
Giải Nhất
G.1
04009 1 8
Giải Nhì
G.2
43968 95856 2 4 5
Giải Ba
G.3
62152 21508 39207 15332 64225 01051
3
4
2 2 3 4 6 7 8
3
Giải Tư
G.4
0643 8137 8453 6224 5 1 2 3 6
Giải Năm
G.5
4432 5499 8338 5697 8679 7236
6
7
8
1 9 9
Giải Sáu
G.6
718 097 779 8 2 5
Giải Bảy
G.7
34 85 82 33 9 7 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8 9
1 8
2 4 5
3 2 2 3 4 6 7 8
4 3
5 1 2 3 6
6 8
7 1 9 9
8 2 5
9 7 7 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
38522 0 1 2
Giải Nhất
G.1
78852 1 2 2
Giải Nhì
G.2
24895 21880 2 2 7
Giải Ba
G.3
39485 23576 84647 62012 82227 09364
3
4
0
4 7
Giải Tư
G.4
1292 5744 5801 5195 5 2 3 4
Giải Năm
G.5
4902 2783 5067 3912 3989 6361
6
7
1 4 5 7
6
Giải Sáu
G.6
165 953 792 8 0 3 5 9 9
Giải Bảy
G.7
89 54 30 94 9 2 2 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 2 2
2 2 7
3 0
4 4 7
5 2 3 4
6 1 4 5 7
7 6
8 0 3 5 9 9
9 2 2 4 5 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
85979 0 4 6
Giải Nhất
G.1
67578 1 7 8
Giải Nhì
G.2
85693 37767 2 5 6
Giải Ba
G.3
89918 12526 46158 15673 55054 04465
3
4
0 1 1
 
Giải Tư
G.4
4373 1431 3191 0987 5 4 6 8
Giải Năm
G.5
0625 0865 0896 2031 7384 4830
6
7
5 5 7 7
3 3 8 9 9
Giải Sáu
G.6
056 906 867 8 1 4 7
Giải Bảy
G.7
17 04 81 79 9 1 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 7 8
2 5 6
3 0 1 1
4  
5 4 6 8
6 5 5 7 7
7 3 3 8 9 9
8 1 4 7
9 1 3 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
84807 0 1 7 7 7
Giải Nhất
G.1
10590 1 0 8
Giải Nhì
G.2
38307 69793 2 7
Giải Ba
G.3
36043 76178 78033 76510 11583 97318
3
4
3 4
3 7
Giải Tư
G.4
4473 7652 2207 6470 5 2 6 8
Giải Năm
G.5
4564 5870 5993 4683 1527 1686
6
7
4 8
0 0 3 8
Giải Sáu
G.6
447 068 934 8 3 3 6
Giải Bảy
G.7
56 01 58 94 9 0 3 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 7 7
1 0 8
2 7
3 3 4
4 3 7
5 2 6 8
6 4 8
7 0 0 3 8
8 3 3 6
9 0 3 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13454 0 0 3
Giải Nhất
G.1
99442 1 2 8
Giải Nhì
G.2
86182 23838 2 0 8
Giải Ba
G.3
83464 48820 30683 55403 87940 69185
3
4
4 6 8
0 1 2 2
Giải Tư
G.4
9528 9318 0371 6934 5 4 4 6 9
Giải Năm
G.5
9092 0654 5542 1536 7600 1112
6
7
0 3 4
0 1
Giải Sáu
G.6
360 056 159 8 2 3 5
Giải Bảy
G.7
41 70 91 63 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 2 8
2 0 8
3 4 6 8
4 0 1 2 2
5 4 4 6 9
6 0 3 4
7 0 1
8 2 3 5
9 1 2

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05028 0 1 7
Giải Nhất
G.1
94007 1 0 7
Giải Nhì
G.2
18783 39801 2 0 0 1 6 8 8
Giải Ba
G.3
50296 49926 94188 85957 88720 36286
3
4
6 9
1
Giải Tư
G.4
7781 9228 6483 6636 5 1 7
Giải Năm
G.5
5841 9320 2564 5651 9661 6285
6
7
1 4 7
7
Giải Sáu
G.6
517 782 277 8 1 2 3 3 5 6 8
Giải Bảy
G.7
21 10 67 39 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 0 7
2 0 0 1 6 8 8
3 6 9
4 1
5 1 7
6 1 4 7
7 7
8 1 2 3 3 5 6 8
9 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
10576 0 1 3 9
Giải Nhất
G.1
48972 1 8
Giải Nhì
G.2
03009 83557 2 8
Giải Ba
G.3
87053 92528 52854 59290 49855 59580
3
4
3 7
4 5 6 9
Giải Tư
G.4
4445 4301 8703 0762 5 3 4 5 5 7
Giải Năm
G.5
2533 2480 0463 3518 3588 8849
6
7
1 2 3
2 6
Giải Sáu
G.6
394 837 144 8 0 0 8
Giải Bảy
G.7
61 55 93 46 9 0 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 9
1 8
2 8
3 3 7
4 4 5 6 9
5 3 4 5 5 7
6 1 2 3
7 2 6
8 0 0 8
9 0 3 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 15HV-12HV-6HV-10HV-1HV-5HV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
24523 0 1 2 2 5 5 6
Giải Nhất
G.1
03015 1 5 6
Giải Nhì
G.2
99501 75640 2 1 2 3
Giải Ba
G.3
90238 78005 60888 31380 35565 56202
3
4
3 8
0 4
Giải Tư
G.4
1177 7621 7733 4261 5  
Giải Năm
G.5
2378 8893 3460 6591 5205 9778
6
7
0 1 1 5
1 7 8 8
Giải Sáu
G.6
906 371 102 8 0 8
Giải Bảy
G.7
61 22 44 16 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2 5 5 6
1 5 6
2 1 2 3
3 3 8
4 0 4
5  
6 0 1 1 5
7 1 7 8 8
8 0 8
9 1 3

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52770 0 5 6
Giải Nhất
G.1
72632 1 1 5 7
Giải Nhì
G.2
94230 01290 2 4 8
Giải Ba
G.3
00944 60752 38682 13546 09037 56528
3
4
0 2 2 6 7
0 2 4 6
Giải Tư
G.4
7236 6255 7117 5805 5 1 2 5
Giải Năm
G.5
6024 4076 7706 6242 5151 5198
6
7
5 9
0 1 6
Giải Sáu
G.6
515 311 771 8 2
Giải Bảy
G.7
40 65 69 32 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1 5 7
2 4 8
3 0 2 2 6 7
4 0 2 4 6
5 1 2 5
6 5 9
7 0 1 6
8 2
9 0 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 11HY-12HY-2HY-13HY-4HY-9HY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
98112 0  
Giải Nhất
G.1
09152 1 2 3
Giải Nhì
G.2
01989 05593 2  
Giải Ba
G.3
25161 95366 48674 94494 04644 96641
3
4
5 6
1 4
Giải Tư
G.4
7013 7672 5579 4369 5 1 2 7 8 9
Giải Năm
G.5
8490 1279 3981 7199 9982 5959
6
7
0 1 6 7 9
2 4 9 9
Giải Sáu
G.6
036 860 858 8 1 2 9
Giải Bảy
G.7
51 35 67 57 9 0 3 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3
2  
3 5 6
4 1 4
5 1 2 7 8 9
6 0 1 6 7 9
7 2 4 9 9
8 1 2 9
9 0 3 4 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25380 0 3 4
Giải Nhất
G.1
28733 1 2 9
Giải Nhì
G.2
75482 90338 2 1
Giải Ba
G.3
40071 62719 03871 39155 49381 54569
3
4
3 3 8
3
Giải Tư
G.4
5221 4873 4295 6204 5 5 5 5
Giải Năm
G.5
3664 7733 5955 6664 8443 9055
6
7
1 4 4 7 9 9
0 1 1 3 7
Giải Sáu
G.6
167 970 412 8 0 1 2
Giải Bảy
G.7
03 69 77 61 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 2 9
2 1
3 3 3 8
4 3
5 5 5 5
6 1 4 4 7 9 9
7 0 1 1 3 7
8 0 1 2
9 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
65507 0 0 0 6 7 7
Giải Nhất
G.1
90987 1 7
Giải Nhì
G.2
23237 17499 2 2
Giải Ba
G.3
96896 65083 98122 79833 61991 81641
3
4
0 3 7 7 8
1 6 6 8
Giải Tư
G.4
3317 8046 3130 6290 5 3
Giải Năm
G.5
8207 5400 1972 6506 6648 3190
6
7
6
2 5
Giải Sáu
G.6
237 566 975 8 3 7
Giải Bảy
G.7
00 38 53 46 9 0 0 1 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 6 7 7
1 7
2 2
3 0 3 7 7 8
4 1 6 6 8
5 3
6 6
7 2 5
8 3 7
9 0 0 1 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
67857 0 1 2 8
Giải Nhất
G.1
24762 1 9
Giải Nhì
G.2
15441 04864 2 0 1 8
Giải Ba
G.3
08271 66428 62919 75365 85787 21002
3
4
2
1 2 2 6
Giải Tư
G.4
0896 5072 9185 7394 5 5 7
Giải Năm
G.5
3832 8408 2046 5486 7182 2401
6
7
2 4 5
1 2
Giải Sáu
G.6
695 320 642 8 0 2 5 6 7
Giải Bảy
G.7
42 55 21 80 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8
1 9
2 0 1 8
3 2
4 1 2 2 6
5 5 7
6 2 4 5
7 1 2
8 0 2 5 6 7
9 4 5 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
67896 0 3 8
Giải Nhất
G.1
70731 1  
Giải Nhì
G.2
69176 18124 2 1 3 4 4
Giải Ba
G.3
27982 04161 91683 18192 79476 78208
3
4
1 7
4 6 7
Giải Tư
G.4
5183 4837 8723 9821 5 4
Giải Năm
G.5
9572 8397 0675 4046 1647 9982
6
7
1 6
2 5 6 6
Giải Sáu
G.6
454 824 291 8 2 2 3 3 3
Giải Bảy
G.7
83 44 66 03 9 1 2 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1  
2 1 3 4 4
3 1 7
4 4 6 7
5 4
6 1 6
7 2 5 6 6
8 2 2 3 3 3
9 1 2 6 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
36819 0 0 0
Giải Nhất
G.1
77300 1 1 2 9
Giải Nhì
G.2
94639 60023 2 3 4 6
Giải Ba
G.3
65992 78939 86794 32055 87711 60182
3
4
0 8 9 9
6
Giải Tư
G.4
2846 6365 7000 8638 5 0 5 6
Giải Năm
G.5
5530 0550 4271 9426 9812 8324
6
7
5 6 8
1
Giải Sáu
G.6
268 190 185 8 2 3 5
Giải Bảy
G.7
96 56 66 83 9 0 2 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 1 2 9
2 3 4 6
3 0 8 9 9
4 6
5 0 5 6
6 5 6 8
7 1
8 2 3 5
9 0 2 4 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75996 0 2 7
Giải Nhất
G.1
04902 1 3 4 8
Giải Nhì
G.2
25318 92214 2 9
Giải Ba
G.3
52253 61070 38643 84891 18913 13077
3
4
3 6
3 8
Giải Tư
G.4
6533 5487 5262 6897 5 3 8
Giải Năm
G.5
0336 4573 1078 5865 1877 6361
6
7
1 2 5
0 3 7 7 8
Giải Sáu
G.6
858 380 829 8 0 1 7 7
Giải Bảy
G.7
07 87 48 81 9 1 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 3 4 8
2 9
3 3 6
4 3 8
5 3 8
6 1 2 5
7 0 3 7 7 8
8 0 1 7 7
9 1 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
47779 0 3 6
Giải Nhất
G.1
09473 1 3 4 5
Giải Nhì
G.2
42006 45431 2 4 9
Giải Ba
G.3
31134 17715 99814 97168 20064 33491
3
4
1 2 4 5
1 8
Giải Tư
G.4
2355 6851 3041 5929 5 1 5
Giải Năm
G.5
1848 3824 2063 8535 2813 2684
6
7
3 4 8 8
3 3 5 8 9
Giải Sáu
G.6
378 794 832 8 4
Giải Bảy
G.7
75 68 73 03 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 3 4 5
2 4 9
3 1 2 4 5
4 1 8
5 1 5
6 3 4 8 8
7 3 3 5 8 9
8 4
9 1 4

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30529 0  
Giải Nhất
G.1
00774 1 2 2 3 5 6
Giải Nhì
G.2
71339 87590 2 1 6 9
Giải Ba
G.3
94856 44576 54746 62290 56551 40367
3
4
0 9
1 3 6 9
Giải Tư
G.4
5453 6915 0626 5872 5 0 1 3 6
Giải Năm
G.5
0190 8930 5221 2743 9398 0212
6
7
7
2 4 6 6
Giải Sáu
G.6
212 976 516 8  
Giải Bảy
G.7
50 13 41 49 9 0 0 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 3 5 6
2 1 6 9
3 0 9
4 1 3 6 9
5 0 1 3 6
6 7
7 2 4 6 6
8  
9 0 0 0 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52091 0 0 4 8
Giải Nhất
G.1
32734 1 1
Giải Nhì
G.2
23946 43525 2 5 5 5 6
Giải Ba
G.3
86711 73926 59382 58525 08199 09891
3
4
0 4 8
3 6 7 7
Giải Tư
G.4
7508 4247 6600 5785 5 1 3 9
Giải Năm
G.5
7051 9777 2130 6304 7143 3659
6
7
7 9
7
Giải Sáu
G.6
753 767 938 8 2 5
Giải Bảy
G.7
96 25 69 47 9 1 1 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 8
1 1
2 5 5 5 6
3 0 4 8
4 3 6 7 7
5 1 3 9
6 7 9
7 7
8 2 5
9 1 1 6 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
80770 0 3 3 4 8 9
Giải Nhất
G.1
74803 1 8
Giải Nhì
G.2
88570 42720 2 0 0 2 4 6
Giải Ba
G.3
53876 08026 67336 03704 43408 16903
3
4
2 3 6 7 9
4
Giải Tư
G.4
2018 8532 3564 2072 5 2
Giải Năm
G.5
8409 7739 0074 9074 0573 6822
6
7
1 4
0 0 2 3 4 4 6
Giải Sáu
G.6
820 944 037 8  
Giải Bảy
G.7
52 33 61 24 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 4 8 9
1 8
2 0 0 2 4 6
3 2 3 6 7 9
4 4
5 2
6 1 4
7 0 0 2 3 4 4 6
8  
9  

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66534 0 0 3 3 4 4
Giải Nhất
G.1
56931 1 0
Giải Nhì
G.2
14753 52934 2 0 9
Giải Ba
G.3
50362 71673 07004 46603 14867 67353
3
4
1 4 4 9
 
Giải Tư
G.4
2669 3510 5939 0452 5 0 2 3 3 4
Giải Năm
G.5
7103 3066 7100 3883 3329 8520
6
7
2 6 7 9 9
3 6
Giải Sáu
G.6
876 769 784 8 3 4
Giải Bảy
G.7
04 50 54 98 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 3 4 4
1 0
2 0 9
3 1 4 4 9
4  
5 0 2 3 3 4
6 2 6 7 9 9
7 3 6
8 3 4
9 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32592 0 7 7
Giải Nhất
G.1
64258 1 2 6
Giải Nhì
G.2
75381 94816 2 0 2 3
Giải Ba
G.3
00970 60920 56970 50040 80887 68639
3
4
1 9
0 3
Giải Tư
G.4
3223 8450 4979 5322 5 0 1 3 7 8 8
Giải Năm
G.5
9176 3207 7231 1657 8080 5058
6
7
 
0 0 6 9
Giải Sáu
G.6
353 184 451 8 0 1 4 4 7
Giải Bảy
G.7
43 12 84 07 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 2 6
2 0 2 3
3 1 9
4 0 3
5 0 1 3 7 8 8
6  
7 0 0 6 9
8 0 1 4 4 7
9 2

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05776 0 0 0 7 8
Giải Nhất
G.1
49100 1 0 5 6 9
Giải Nhì
G.2
70349 63260 2 4 6
Giải Ba
G.3
03748 53195 55751 50581 47510 45326
3
4
1
8 9
Giải Tư
G.4
7831 5315 1200 5855 5 0 1 5
Giải Năm
G.5
6879 2316 2395 2324 0407 8819
6
7
0 6
5 6 9
Giải Sáu
G.6
108 898 166 8 1
Giải Bảy
G.7
97 50 75 99 9 5 5 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 7 8
1 0 5 6 9
2 4 6
3 1
4 8 9
5 0 1 5
6 0 6
7 5 6 9
8 1
9 5 5 7 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50578 0 0 3
Giải Nhất
G.1
44533 1  
Giải Nhì
G.2
51589 19352 2 5 5
Giải Ba
G.3
36731 00455 82986 67951 88182 08371
3
4
1 1 3 9
5
Giải Tư
G.4
7155 6673 4983 4003 5 1 2 3 5 5 7 8
Giải Năm
G.5
1039 7182 0280 4445 6725 1225
6
7
 
0 1 3 8
Giải Sáu
G.6
031 657 500 8 0 2 2 3 6 9
Giải Bảy
G.7
94 53 70 58 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1  
2 5 5
3 1 1 3 9
4 5
5 1 2 3 5 5 7 8
6  
7 0 1 3 8
8 0 2 2 3 6 9
9 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91006 0 2 2 4 4 6 9
Giải Nhất
G.1
22362 1 0 1 4 4 6 9
Giải Nhì
G.2
00497 25741 2  
Giải Ba
G.3
83780 71776 83219 79310 25559 28409
3
4
 
1
Giải Tư
G.4
6094 4114 4358 4970 5 0 7 8 9
Giải Năm
G.5
2704 2016 1614 0178 3411 3799
6
7
2
0 4 6 8
Giải Sáu
G.6
574 202 404 8 0 2
Giải Bảy
G.7
02 57 50 82 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 4 6 9
1 0 1 4 4 6 9
2  
3  
4 1
5 0 7 8 9
6 2
7 0 4 6 8
8 0 2
9 4 7 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12834 0 5 6 6
Giải Nhất
G.1
95078 1 3 4
Giải Nhì
G.2
64989 79753 2 1 1
Giải Ba
G.3
09206 10621 79349 82053 44176 51792
3
4
1 4
0 2 9
Giải Tư
G.4
6421 8306 4577 6605 5 2 3 3 3 6
Giải Năm
G.5
4788 8183 3490 4452 9313 4353
6
7
7
1 6 7 8
Giải Sáu
G.6
814 440 471 8 3 8 9
Giải Bảy
G.7
56 67 31 42 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 6
1 3 4
2 1 1
3 1 4
4 0 2 9
5 2 3 3 3 6
6 7
7 1 6 7 8
8 3 8 9
9 0 2

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 10GU-13GU-1GU-8GU-4GU-5GU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96305 0 1 2 5 5 5
Giải Nhất
G.1
67959 1 0 2 3
Giải Nhì
G.2
20646 33331 2 0 1 1 2 8
Giải Ba
G.3
93051 86138 60171 34010 77612 40721
3
4
0 1 6 8
2 6
Giải Tư
G.4
7922 7402 4996 9753 5 1 3 9
Giải Năm
G.5
9028 0798 6142 5181 3005 0430
6
7
6
1
Giải Sáu
G.6
913 266 605 8 1
Giải Bảy
G.7
20 21 36 01 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 5 5
1 0 2 3
2 0 1 1 2 8
3 0 1 6 8
4 2 6
5 1 3 9
6 6
7 1
8 1
9 6 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78611 0 0 7
Giải Nhất
G.1
11566 1 0 1 7
Giải Nhì
G.2
68739 54972 2 0 2 6 7 8
Giải Ba
G.3
63820 44793 97595 72343 76328 33810
3
4
2 5 6 9
3
Giải Tư
G.4
1422 0776 2262 7727 5  
Giải Năm
G.5
1365 6036 4279 6699 2617 9526
6
7
1 2 5 6
2 3 6 9
Giải Sáu
G.6
807 235 100 8  
Giải Bảy
G.7
61 73 32 91 9 1 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 0 1 7
2 0 2 6 7 8
3 2 5 6 9
4 3
5  
6 1 2 5 6
7 2 3 6 9
8  
9 1 3 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81736 0 3 8
Giải Nhất
G.1
23276 1 2 3 3 3 4
Giải Nhì
G.2
53754 98359 2 1 3
Giải Ba
G.3
17284 59613 66887 69623 90479 15921
3
4
6 6
0 2
Giải Tư
G.4
1913 9442 8514 1457 5 4 4 7 9
Giải Năm
G.5
3561 5865 5275 6154 6603 9713
6
7
1 5
0 5 6 9
Giải Sáu
G.6
570 440 936 8 4 7 9
Giải Bảy
G.7
08 89 92 12 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 2 3 3 3 4
2 1 3
3 6 6
4 0 2
5 4 4 7 9
6 1 5
7 0 5 6 9
8 4 7 9
9 2

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71610 0 6 7 7
Giải Nhất
G.1
89551 1 0
Giải Nhì
G.2
25825 57592 2 0 3 5 5 8
Giải Ba
G.3
04061 27766 63457 55406 80996 71332
3
4
2 2 6
 
Giải Tư
G.4
4220 8664 4267 0323 5 1 7
Giải Năm
G.5
1489 4707 5990 1175 9767 6607
6
7
1 4 4 6 7 7
5
Giải Sáu
G.6
536 385 828 8 5 9
Giải Bảy
G.7
32 64 98 25 9 0 2 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 7
1 0
2 0 3 5 5 8
3 2 2 6
4  
5 1 7
6 1 4 4 6 7 7
7 5
8 5 9
9 0 2 6 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
57765 0 5 7 9
Giải Nhất
G.1
69270 1 7
Giải Nhì
G.2
33523 02685 2 1 1 3 3
Giải Ba
G.3
84523 77290 28378 00860 06188 76005
3
4
0 4
2 2 5
Giải Tư
G.4
0445 9065 6142 8859 5 1 6 9
Giải Năm
G.5
8856 4721 1409 3307 7321 9251
6
7
0 5 5 6
0 8 8
Giải Sáu
G.6
866 778 530 8 5 8
Giải Bảy
G.7
17 42 90 34 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 9
1 7
2 1 1 3 3
3 0 4
4 2 2 5
5 1 6 9
6 0 5 5 6
7 0 8 8
8 5 8
9 0 0

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66130 0  
Giải Nhất
G.1
31344 1 0 1 9
Giải Nhì
G.2
60841 75083 2 1 4
Giải Ba
G.3
20089 91989 55661 28892 04894 38296
3
4
0
1 1 1 4
Giải Tư
G.4
9750 1119 3274 6424 5 0
Giải Năm
G.5
3786 0911 9541 3781 9279 2086
6
7
1
4 4 9
Giải Sáu
G.6
021 974 097 8 1 3 6 6 9 9
Giải Bảy
G.7
41 97 10 96 9 2 4 6 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 9
2 1 4
3 0
4 1 1 1 4
5 0
6 1
7 4 4 9
8 1 3 6 6 9 9
9 2 4 6 6 7 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04067 0 0 5 8
Giải Nhất
G.1
62344 1 7 8
Giải Nhì
G.2
20660 34924 2 1 4 5 8 9
Giải Ba
G.3
29262 94654 83140 81635 61321 07328
3
4
4 4 5
0 0 1 4 8
Giải Tư
G.4
5040 9608 2848 8618 5 4 7
Giải Năm
G.5
6534 5000 0270 1134 8572 5462
6
7
0 2 2 7
0 2 4
Giải Sáu
G.6
105 829 074 8  
Giải Bảy
G.7
41 25 57 17 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8
1 7 8
2 1 4 5 8 9
3 4 4 5
4 0 0 1 4 8
5 4 7
6 0 2 2 7
7 0 2 4
8  
9  

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77471 0 2 5 6
Giải Nhất
G.1
19152 1 1 5
Giải Nhì
G.2
97536 23750 2 6 8
Giải Ba
G.3
96328 05336 86498 22305 92542 92511
3
4
3 6 6 6
2
Giải Tư
G.4
1202 4265 3726 6791 5 0 0 1 2
Giải Năm
G.5
9261 8406 8891 8795 0587 6651
6
7
0 1 4 5
1
Giải Sáu
G.6
733 915 460 8 7
Giải Bảy
G.7
50 36 64 96 9 1 1 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6
1 1 5
2 6 8
3 3 6 6 6
4 2
5 0 0 1 2
6 0 1 4 5
7 1
8 7
9 1 1 5 6 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
33487 0 3 4
Giải Nhất
G.1
75857 1 3
Giải Nhì
G.2
17413 62882 2 1 1 2 7
Giải Ba
G.3
60654 00964 04680 40383 52970 40634
3
4
3 4 6
 
Giải Tư
G.4
1478 3136 3882 8583 5 4 7 9 9
Giải Năm
G.5
0121 9159 0427 7098 1576 4487
6
7
4
0 6 8
Giải Sáu
G.6
504 833 059 8 0 2 2 3 3 7 7
Giải Bảy
G.7
22 96 21 03 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 3
2 1 1 2 7
3 3 4 6
4  
5 4 7 9 9
6 4
7 0 6 8
8 0 2 2 3 3 7 7
9 6 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75371 0 2 4 5 7 9
Giải Nhất
G.1
81207 1 1 4
Giải Nhì
G.2
15350 73690 2 3 8
Giải Ba
G.3
95923 60377 00576 91314 57428 49409
3
4
0
1 2 2 3 6 8 8
Giải Tư
G.4
4804 6242 8365 5083 5 0
Giải Năm
G.5
5330 3111 6641 5696 3592 5572
6
7
5
1 2 6 7
Giải Sáu
G.6
743 046 548 8 3
Giải Bảy
G.7
48 02 05 42 9 0 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 7 9
1 1 4
2 3 8
3 0
4 1 2 2 3 6 8 8
5 0
6 5
7 1 2 6 7
8 3
9 0 2 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66819 0  
Giải Nhất
G.1
58970 1 1 6 9
Giải Nhì
G.2
81233 87337 2 0 0 2 5
Giải Ba
G.3
67364 85138 96320 49873 10652 89668
3
4
0 0 2 3 7 8 9
3 5 7
Giải Tư
G.4
8394 8830 8457 0320 5 2 4 4 7 7
Giải Năm
G.5
3125 3132 4645 4147 8339 8043
6
7
4 8
0 3
Giải Sáu
G.6
111 430 454 8  
Giải Bảy
G.7
22 57 54 16 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6 9
2 0 0 2 5
3 0 0 2 3 7 8 9
4 3 5 7
5 2 4 4 7 7
6 4 8
7 0 3
8  
9 4

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB 14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
67246 0 0 2 8
Giải Nhất
G.1
84000 1 1 2 4 4
Giải Nhì
G.2
91602 49667 2 0 6
Giải Ba
G.3
26643 51547 99669 56114 58512 86392
3
4
3 4 6 8
0 2 3 6 7
Giải Tư
G.4
4034 7999 8026 7738 5 8
Giải Năm
G.5
8540 0020 8411 9998 1978 2542
6
7
7 9
8 8
Giải Sáu
G.6
414 858 490 8  
Giải Bảy
G.7
08 33 36 78 9 0 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 8
1 1 2 4 4
2 0 6
3 3 4 6 8
4 0 2 3 6 7
5 8
6 7 9
7 8 8
8  
9 0 2 8 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB 4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99876 0 1 3 4 5 6 9
Giải Nhất
G.1
35394 1  
Giải Nhì
G.2
83301 41034 2 3 4 6
Giải Ba
G.3
78478 01506 61824 21864 19460 97709
3
4
3 4 9
3 6
Giải Tư
G.4
2523 8243 8504 6873 5 0
Giải Năm
G.5
6666 0003 6305 9126 5239 8233
6
7
0 4 6 6
3 4 6 6 8 9
Giải Sáu
G.6
399 774 666 8  
Giải Bảy
G.7
79 76 46 50 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 5 6 9
1  
2 3 4 6
3 3 4 9
4 3 6
5 0
6 0 4 6 6
7 3 4 6 6 8 9
8  
9 4 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93343 0 0 1 2 4 9 9
Giải Nhất
G.1
96968 1 5 6 6
Giải Nhì
G.2
63142 87662 2 0 1
Giải Ba
G.3
64620 94933 91543 43079 18487 83883
3
4
1 3
0 2 3 3 7
Giải Tư
G.4
8316 6968 2547 3315 5 8 9
Giải Năm
G.5
3809 4301 2221 5368 4658 2400
6
7
2 8 8 8
9
Giải Sáu
G.6
204 340 509 8 3 7
Giải Bảy
G.7
02 31 59 16 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 4 9 9
1 5 6 6
2 0 1
3 1 3
4 0 2 3 3 7
5 8 9
6 2 8 8 8
7 9
8 3 7
9  

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB 3FN-2FN-8FN-12FN-15FN-1FN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05085 0 1 4 5 8
Giải Nhất
G.1
52112 1 2 8
Giải Nhì
G.2
34968 38884 2 1
Giải Ba
G.3
53704 12738 54587 09805 82578 04521
3
4
8
3 4 6 7 7
Giải Tư
G.4
4991 0172 0087 1576 5  
Giải Năm
G.5
2444 2208 4446 9082 9943 0001
6
7
8
2 6 8 9
Giải Sáu
G.6
786 779 247 8 2 4 4 5 6 7 7
Giải Bảy
G.7
47 84 18 95 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 5 8
1 2 8
2 1
3 8
4 3 4 6 7 7
5  
6 8
7 2 6 8 9
8 2 4 4 5 6 7 7
9 1 5