XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2 9
Giải Bảy
G.7
552 1 4 9
Giải Sáu
G.6
9329 2274 5079 2 7 8 9
Giải Năm
G.5
8944 3  
Giải Tư
G.4
35202 36593 77991 11864 21473 49762 15619
4
5
4 9
2
Giải Ba
G.3
26127 63914 6 2 4
Giải Nhì
G.2
18628 7 3 4 9
Giải Nhất
G.1
16049 8  
Giải ĐB
ĐB
749809 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 4 9
2 7 8 9
3  
4 4 9
5 2
6 2 4
7 3 4 9
8  
9 1 3

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 7
Giải Bảy
G.7
285 1 2 6 8
Giải Sáu
G.6
5196 3481 3243 2 9
Giải Năm
G.5
8751 3 4 9
Giải Tư
G.4
98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512
4
5
3
1 2
Giải Ba
G.3
02839 96116 6  
Giải Nhì
G.2
85452 7  
Giải Nhất
G.1
83429 8 1 3 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
051987 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 6 8
2 9
3 4 9
4 3
5 1 2
6  
7  
8 1 3 4 5 7
9 6 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 4 7
Giải Bảy
G.7
657 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
3916 7719 9904 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
3815 3  
Giải Tư
G.4
36423 29143 84044 27784 45861 20252 99028
4
5
3 4
2 7 7
Giải Ba
G.3
14607 73089 6 1
Giải Nhì
G.2
30175 7 5
Giải Nhất
G.1
38925 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
890557 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 5 6 9
2 3 5 8
3  
4 3 4
5 2 7 7
6 1
7 5
8 4 9
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
425 1 0 1 7 9
Giải Sáu
G.6
7919 3574 2056 2 5
Giải Năm
G.5
3538 3 8 9
Giải Tư
G.4
75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610
4
5
4 8 8
6 6 8
Giải Ba
G.3
58839 94058 6  
Giải Nhì
G.2
38556 7 0 2 4 5
Giải Nhất
G.1
15570 8  
Giải ĐB
ĐB
298117 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 7 9
2 5
3 8 9
4 4 8 8
5 6 6 8
6  
7 0 2 4 5
8  
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 6
Giải Bảy
G.7
682 1 4 5 7
Giải Sáu
G.6
5479 5582 9976 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
3127 3 9
Giải Tư
G.4
15214 15989 09346 44446 81217 36222 08386
4
5
6 6
 
Giải Ba
G.3
92375 59315 6  
Giải Nhì
G.2
14039 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
08006 8 2 2 6 9
Giải ĐB
ĐB
861225 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 5 7
2 2 5 7
3 9
4 6 6
5  
6  
7 5 6 9
8 2 2 6 9
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 8
Giải Bảy
G.7
422 1 0 8
Giải Sáu
G.6
6759 1156 1636 2 1 2
Giải Năm
G.5
4966 3 6
Giải Tư
G.4
83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764
4
5
3
6 6 9
Giải Ba
G.3
41565 29865 6 2 4 5 5 6
Giải Nhì
G.2
76408 7 6
Giải Nhất
G.1
39521 8 2
Giải ĐB
ĐB
293762 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 8
2 1 2
3 6
4 3
5 6 6 9
6 2 4 5 5 6
7 6
8 2
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 3 4 5 9
Giải Bảy
G.7
803 1  
Giải Sáu
G.6
7080 8393 4653 2 9 9
Giải Năm
G.5
3755 3  
Giải Tư
G.4
84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944
4
5
4
3 4 5 6
Giải Ba
G.3
02666 16854 6 6
Giải Nhì
G.2
96078 7 1 8
Giải Nhất
G.1
85209 8 0
Giải ĐB
ĐB
136971 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5 9
1  
2 9 9
3  
4 4
5 3 4 5 6
6 6
7 1 8
8 0
9 3 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 7
Giải Bảy
G.7
662 1 5 6
Giải Sáu
G.6
5891 0155 9660 2 5
Giải Năm
G.5
2433 3 2 3
Giải Tư
G.4
31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743
4
5
2 3 5 6
5
Giải Ba
G.3
78645 26516 6 0 2 2
Giải Nhì
G.2
51587 7  
Giải Nhất
G.1
93932 8 7
Giải ĐB
ĐB
300892 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 6
2 5
3 2 3
4 2 3 5 6
5 5
6 0 2 2
7  
8 7
9 1 2

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 8 9
Giải Bảy
G.7
823 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
0615 5539 6274 2 3 6
Giải Năm
G.5
6972 3 5 9
Giải Tư
G.4
20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
4
5
4 5
 
Giải Ba
G.3
76313 74509 6  
Giải Nhì
G.2
93371 7 1 2 2 4 6 7
Giải Nhất
G.1
41026 8  
Giải ĐB
ĐB
846835 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 3 5 6
2 3 6
3 5 9
4 4 5
5  
6  
7 1 2 2 4 6 7
8  
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 0
Giải Bảy
G.7
230 1 9
Giải Sáu
G.6
7221 9368 0733 2 1 1 6
Giải Năm
G.5
5194 3 0 0 3 5 6
Giải Tư
G.4
42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962
4
5
 
0 9
Giải Ba
G.3
73119 64036 6 2 8
Giải Nhì
G.2
85874 7 4 4
Giải Nhất
G.1
19874 8  
Giải ĐB
ĐB
014259 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 9
2 1 1 6
3 0 0 3 5 6
4  
5 0 9
6 2 8
7 4 4
8  
9 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 5 6
Giải Bảy
G.7
463 1 1
Giải Sáu
G.6
8059 1121 8406 2 1
Giải Năm
G.5
0263 3 7 8
Giải Tư
G.4
24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
4
5
 
2 3 5 9
Giải Ba
G.3
31764 93711 6 2 3 3 4
Giải Nhì
G.2
49955 7 9
Giải Nhất
G.1
37738 8  
Giải ĐB
ĐB
862862 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1
2 1
3 7 8
4  
5 2 3 5 9
6 2 3 3 4
7 9
8  
9 3 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 3 7
Giải Bảy
G.7
145 1 0 5
Giải Sáu
G.6
0503 5307 4010 2 2
Giải Năm
G.5
6122 3 9
Giải Tư
G.4
61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378
4
5
1 5
1 3
Giải Ba
G.3
53015 79895 6 6
Giải Nhì
G.2
56741 7 1 8
Giải Nhất
G.1
08666 8 2 5 8
Giải ĐB
ĐB
615582 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 0 5
2 2
3 9
4 1 5
5 1 3
6 6
7 1 8
8 2 5 8
9 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 0 3 7 8
Giải Bảy
G.7
648 1 1
Giải Sáu
G.6
5307 9172 8611 2  
Giải Năm
G.5
3689 3 3 4
Giải Tư
G.4
70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
4
5
4 8
 
Giải Ba
G.3
76608 22388 6  
Giải Nhì
G.2
67973 7 2 3 5
Giải Nhất
G.1
08403 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
328534 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3 7 8
1 1
2  
3 3 4
4 4 8
5  
6  
7 2 3 5
8 8 9
9 0 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 5 6
Giải Bảy
G.7
351 1 2 6
Giải Sáu
G.6
8557 0923 3565 2 3
Giải Năm
G.5
0365 3  
Giải Tư
G.4
70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441
4
5
1
1 7 7 8
Giải Ba
G.3
74158 70097 6 5 5 6
Giải Nhì
G.2
07357 7  
Giải Nhất
G.1
64599 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
473105 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 2 6
2 3
3  
4 1
5 1 7 7 8
6 5 5 6
7  
8 6 9
9 7 9