XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 4 8
Giải Bảy
G.7
073 1 7 8
Giải Sáu
G.6
7729 6521 7771 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
8618 3  
Giải Tư
G.4
20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220
4
5
2 9
2 5 6
Giải Ba
G.3
21742 26317 6 3 7
Giải Nhì
G.2
78563 7 1 3
Giải Nhất
G.1
77852 8  
Giải ĐB
ĐB
478056 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 7 8
2 0 1 9
3  
4 2 9
5 2 5 6
6 3 7
7 1 3
8  
9 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
666 1 6 6 8
Giải Sáu
G.6
1016 1680 4157 2 6
Giải Năm
G.5
9339 3 9
Giải Tư
G.4
00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997
4
5
4
3 5 5 7
Giải Ba
G.3
48461 64982 6 1 6
Giải Nhì
G.2
58726 7 1 5
Giải Nhất
G.1
32244 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
796653 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 6 8
2 6
3 9
4 4
5 3 5 5 7
6 1 6
7 1 5
8 0 2
9 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 0
Giải Bảy
G.7
455 1 3 4
Giải Sáu
G.6
2363 0100 1576 2 8 8
Giải Năm
G.5
8828 3 1 9
Giải Tư
G.4
13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
30164 71539 6 3 4 4
Giải Nhì
G.2
32987 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
11543 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
703228 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 4
2 8 8
3 1 9
4 3
5 5
6 3 4 4
7 0 3 6
8 2 7
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1 5 6 7 8
Giải Bảy
G.7
077 1 2
Giải Sáu
G.6
4612 9537 9032 2 4
Giải Năm
G.5
4132 3 2 2 5 7
Giải Tư
G.4
51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
39895 27890 6  
Giải Nhì
G.2
13907 7 7 7 9
Giải Nhất
G.1
93501 8  
Giải ĐB
ĐB
568906 9 0 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 6 7 8
1 2
2 4
3 2 2 5 7
4  
5  
6  
7 7 7 9
8  
9 0 5 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 2 8
Giải Bảy
G.7
302 1 8
Giải Sáu
G.6
8571 2060 0447 2 4
Giải Năm
G.5
3839 3 0 9
Giải Tư
G.4
37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094
4
5
7
6
Giải Ba
G.3
34668 71278 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
56791 7 1 5 8
Giải Nhất
G.1
71483 8 3
Giải ĐB
ĐB
344924 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 8
2 4
3 0 9
4 7
5 6
6 0 3 8
7 1 5 8
8 3
9 1 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4 6 8
Giải Bảy
G.7
939 1 3 6
Giải Sáu
G.6
3649 4563 4513 2  
Giải Năm
G.5
6904 3 0 2 3 6 9 9
Giải Tư
G.4
87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733
4
5
9
2
Giải Ba
G.3
69652 64299 6 2 3 6
Giải Nhì
G.2
86266 7  
Giải Nhất
G.1
25406 8  
Giải ĐB
ĐB
582736 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 8
1 3 6
2  
3 0 2 3 6 9 9
4 9
5 2
6 2 3 6
7  
8  
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 0 2 2 7
Giải Bảy
G.7
145 1  
Giải Sáu
G.6
8855 3986 9802 2  
Giải Năm
G.5
4198 3  
Giải Tư
G.4
76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372
4
5
4 5 8
5
Giải Ba
G.3
08873 96200 6 6 7 9
Giải Nhì
G.2
63269 7 2 3 4
Giải Nhất
G.1
98474 8 6
Giải ĐB
ĐB
416748 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 2 7
1  
2  
3  
4 4 5 8
5 5
6 6 7 9
7 2 3 4
8 6
9 7 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 8
Giải Bảy
G.7
178 1 1 6
Giải Sáu
G.6
0626 8847 9330 2 6 8
Giải Năm
G.5
5570 3 0 4
Giải Tư
G.4
10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243
4
5
3 7 8 9
5
Giải Ba
G.3
07448 54334 6 2
Giải Nhì
G.2
10749 7 0 8
Giải Nhất
G.1
75155 8 1
Giải ĐB
ĐB
356096 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 6
2 6 8
3 0 4
4 3 7 8 9
5 5
6 2
7 0 8
8 1
9 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 3
Giải Bảy
G.7
524 1 7 7
Giải Sáu
G.6
0217 9591 8226 2 2 4 6
Giải Năm
G.5
3338 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
44940 08822 6 4 8
Giải Nhì
G.2
00132 7  
Giải Nhất
G.1
80592 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
735768 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7 7
2 2 4 6
3 2 4 8
4 0
5 3
6 4 8
7  
8 5 7
9 1 2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
470 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8935 8762 3623 2 3
Giải Năm
G.5
9364 3 0 5 5
Giải Tư
G.4
84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396
4
5
 
1 2 5 8
Giải Ba
G.3
48196 33335 6 0 2 4
Giải Nhì
G.2
38852 7 0
Giải Nhất
G.1
86655 8 9
Giải ĐB
ĐB
572718 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 8
2 3
3 0 5 5
4  
5 1 2 5 8
6 0 2 4
7 0
8 9
9 6 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2
Giải Bảy
G.7
025 1 6 6
Giải Sáu
G.6
4128 6164 1016 2 5 8 8
Giải Năm
G.5
8291 3  
Giải Tư
G.4
42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863
4
5
0 4
2 2
Giải Ba
G.3
55898 37552 6 3 4 6
Giải Nhì
G.2
62140 7  
Giải Nhất
G.1
88528 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
313644 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 6 6
2 5 8 8
3  
4 0 4
5 2 2
6 3 4 6
7  
8 3 7
9 1 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 3 5
Giải Bảy
G.7
252 1 4 6
Giải Sáu
G.6
0884 2351 3227 2 7 8
Giải Năm
G.5
1103 3  
Giải Tư
G.4
25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045
4
5
1 5 6 8
1 1 2
Giải Ba
G.3
46051 10987 6  
Giải Nhì
G.2
11028 7  
Giải Nhất
G.1
76741 8 2 4 4 7
Giải ĐB
ĐB
310882 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 4 6
2 7 8
3  
4 1 5 6 8
5 1 1 2
6  
7  
8 2 4 4 7
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 1
Giải Bảy
G.7
728 1 9
Giải Sáu
G.6
2423 0319 6547 2 3 6 6 6 8
Giải Năm
G.5
3442 3 9 9
Giải Tư
G.4
32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296
4
5
2 7 7 8
 
Giải Ba
G.3
64393 00639 6 0
Giải Nhì
G.2
95926 7 6
Giải Nhất
G.1
96160 8  
Giải ĐB
ĐB
245326 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 9
2 3 6 6 6 8
3 9 9
4 2 7 7 8
5  
6 0
7 6
8  
9 3 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 8
Giải Bảy
G.7
873 1  
Giải Sáu
G.6
7824 6731 7888 2 4 4 5
Giải Năm
G.5
7425 3 1 4
Giải Tư
G.4
34197 80434 37673 62479 03060 19576 10479
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
24384 18862 6 0 2 5
Giải Nhì
G.2
43124 7 3 3 6 9 9
Giải Nhất
G.1
61008 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
020365 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 4 4 5
3 1 4
4  
5  
6 0 2 5
7 3 3 6 9 9
8 4 8
9 7