XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 7 9
Giải Bảy
G.7
507 1  
Giải Sáu
G.6
4677 8459 2560 2 8
Giải Năm
G.5
1682 3 8 8 9
Giải Tư
G.4
89409 54176 84428 44392 97976 82992 36841
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
87639 75997 6 0 6
Giải Nhì
G.2
32338 7 6 6 7
Giải Nhất
G.1
98238 8 2
Giải ĐB
ĐB
633266 9 2 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1  
2 8
3 8 8 9
4 1
5 9
6 0 6
7 6 6 7
8 2
9 2 2 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 8
Giải Bảy
G.7
869 1 0 6 8
Giải Sáu
G.6
9332 2921 8540 2 1 1 6
Giải Năm
G.5
3767 3 2 2
Giải Tư
G.4
26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426
4
5
0 2
8
Giải Ba
G.3
66208 91562 6 2 5 7 9
Giải Nhì
G.2
13116 7  
Giải Nhất
G.1
76858 8  
Giải ĐB
ĐB
399918 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 6 8
2 1 1 6
3 2 2
4 0 2
5 8
6 2 5 7 9
7  
8  
9 1

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0  
Giải Bảy
G.7
595 1 5 9
Giải Sáu
G.6
3329 2833 8149 2 2 9
Giải Năm
G.5
8371 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
72045 26581 90822 13419 79615 79632 09281
4
5
4 5 9
5
Giải Ba
G.3
87544 69980 6 1
Giải Nhì
G.2
60761 7 1
Giải Nhất
G.1
95955 8 0 1 1
Giải ĐB
ĐB
824337 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 2 9
3 2 3 7
4 4 5 9
5 5
6 1
7 1
8 0 1 1
9 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 4 6
Giải Bảy
G.7
551 1 2 2 7
Giải Sáu
G.6
0717 1240 3912 2 5 7
Giải Năm
G.5
2292 3 7
Giải Tư
G.4
52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393
4
5
0
1 1
Giải Ba
G.3
69206 01072 6 6
Giải Nhì
G.2
77684 7 2
Giải Nhất
G.1
68712 8 4
Giải ĐB
ĐB
387627 9 2 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 2 2 7
2 5 7
3 7
4 0
5 1 1
6 6
7 2
8 4
9 2 3 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
166 1  
Giải Sáu
G.6
2530 1086 8470 2 2
Giải Năm
G.5
8090 3 0 5
Giải Tư
G.4
33953 67099 83887 01498 57986 35947 90557
4
5
7
1 3 7
Giải Ba
G.3
75467 76992 6 6 7
Giải Nhì
G.2
81335 7 0
Giải Nhất
G.1
54251 8 6 6 7
Giải ĐB
ĐB
269222 9 0 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2
3 0 5
4 7
5 1 3 7
6 6 7
7 0
8 6 6 7
9 0 2 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 2 4 5
Giải Bảy
G.7
486 1 3 9 9
Giải Sáu
G.6
3267 3813 9060 2 0 5
Giải Năm
G.5
2593 3 2
Giải Tư
G.4
30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520
4
5
5
3
Giải Ba
G.3
65532 34604 6 0 7
Giải Nhì
G.2
96945 7  
Giải Nhất
G.1
96519 8 6
Giải ĐB
ĐB
154202 9 0 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5
1 3 9 9
2 0 5
3 2
4 5
5 3
6 0 7
7  
8 6
9 0 3 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 3 9
Giải Bảy
G.7
734 1 1 4
Giải Sáu
G.6
4725 9809 3674 2 4 5
Giải Năm
G.5
6024 3 3 4 6
Giải Tư
G.4
11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414
4
5
0 2
2
Giải Ba
G.3
37442 40891 6 2
Giải Nhì
G.2
81952 7 4
Giải Nhất
G.1
88662 8 5
Giải ĐB
ĐB
130603 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 1 4
2 4 5
3 3 4 6
4 0 2
5 2
6 2
7 4
8 5
9 1 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 3 8
Giải Bảy
G.7
357 1 1
Giải Sáu
G.6
3111 7262 3866 2  
Giải Năm
G.5
1779 3 3
Giải Tư
G.4
15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408
4
5
1
7
Giải Ba
G.3
92781 34675 6 0 1 2 6 9
Giải Nhì
G.2
85586 7 0 5 5 9
Giải Nhất
G.1
46069 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
562960 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 1
2  
3 3
4 1
5 7
6 0 1 2 6 9
7 0 5 5 9
8 1 6
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 2 5
Giải Bảy
G.7
287 1 4
Giải Sáu
G.6
9537 7714 3105 2 1 1 2 5
Giải Năm
G.5
1921 3 6 7
Giải Tư
G.4
13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036
4
5
6 7
7
Giải Ba
G.3
34925 13902 6  
Giải Nhì
G.2
31479 7 9
Giải Nhất
G.1
96357 8 7 8
Giải ĐB
ĐB
244246 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 4
2 1 1 2 5
3 6 7
4 6 7
5 7
6  
7 9
8 7 8
9 5 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0  
Giải Bảy
G.7
976 1 0 9
Giải Sáu
G.6
7385 1121 2396 2 1 2 4
Giải Năm
G.5
3262 3 4
Giải Tư
G.4
22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
86224 48734 6 2 9
Giải Nhì
G.2
59549 7 4 6
Giải Nhất
G.1
57919 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
784089 9 1 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 1 2 4
3 4
4 9
5  
6 2 9
7 4 6
8 5 9
9 1 6 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
923 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
7926 1615 6535 2 3 6 7
Giải Năm
G.5
9127 3 0 4 5 9
Giải Tư
G.4
02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959
4
5
0 6
1 9
Giải Ba
G.3
12146 21671 6  
Giải Nhì
G.2
99334 7 1 4
Giải Nhất
G.1
71539 8  
Giải ĐB
ĐB
830914 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4 5
2 3 6 7
3 0 4 5 9
4 0 6
5 1 9
6  
7 1 4
8  
9 0

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 1
Giải Bảy
G.7
295 1 0 2 3 9
Giải Sáu
G.6
9012 0949 7113 2 3 3 4 4
Giải Năm
G.5
8883 3  
Giải Tư
G.4
13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323
4
5
3 9
 
Giải Ba
G.3
74971 03510 6 2 8
Giải Nhì
G.2
46824 7 1
Giải Nhất
G.1
27043 8 3
Giải ĐB
ĐB
050624 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 2 3 9
2 3 3 4 4
3  
4 3 9
5  
6 2 8
7 1
8 3
9 3 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 0 4 7
Giải Bảy
G.7
289 1 0
Giải Sáu
G.6
0689 8610 3699 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
3404 3 4
Giải Tư
G.4
45449 69707 83100 27821 28522 89989 44371
4
5
6 9
1
Giải Ba
G.3
42951 79675 6  
Giải Nhì
G.2
12226 7 1 5
Giải Nhất
G.1
75546 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
603534 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 7
1 0
2 1 2 6
3 4
4 6 9
5 1
6  
7 1 5
8 9 9 9
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 5 7 7 9
Giải Bảy
G.7
405 1 3 5 8 8
Giải Sáu
G.6
3551 4676 2556 2  
Giải Năm
G.5
7174 3  
Giải Tư
G.4
12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542
4
5
2
1 6
Giải Ba
G.3
16576 70962 6 2 9
Giải Nhì
G.2
60869 7 0 4 6 6
Giải Nhất
G.1
83607 8  
Giải ĐB
ĐB
219407 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 7 9
1 3 5 8 8
2  
3  
4 2
5 1 6
6 2 9
7 0 4 6 6
8  
9