XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1 5
Giải Bảy
G.7
487 1  
Giải Sáu
G.6
6567 8375 8188 2  
Giải Năm
G.5
0292 3 4 8
Giải Tư
G.4
49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
46283 33278 6 3 4 7
Giải Nhì
G.2
53338 7 5 6 8
Giải Nhất
G.1
89676 8 2 3 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
058785 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1  
2  
3 4 8
4  
5 5
6 3 4 7
7 5 6 8
8 2 3 5 7 8
9 2

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 6
Giải Bảy
G.7
969 1 2
Giải Sáu
G.6
8362 9255 4462 2 9
Giải Năm
G.5
1753 3 1 6
Giải Tư
G.4
67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972
4
5
3
3 4 5
Giải Ba
G.3
77229 38654 6 1 2 2 8 9
Giải Nhì
G.2
99687 7 2
Giải Nhất
G.1
24043 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
918861 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2
2 9
3 1 6
4 3
5 3 4 5
6 1 2 2 8 9
7 2
8 4 7
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 2 9
Giải Bảy
G.7
186 1 7 7 8 9
Giải Sáu
G.6
2629 3117 3938 2 9 9
Giải Năm
G.5
8463 3 1 8
Giải Tư
G.4
24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
37517 39266 6 3 6
Giải Nhì
G.2
48329 7  
Giải Nhất
G.1
33190 8 2 6 8
Giải ĐB
ĐB
848488 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 7 7 8 9
2 9 9
3 1 8
4  
5  
6 3 6
7  
8 2 6 8
9 0 2

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 8
Giải Bảy
G.7
096 1 0 5
Giải Sáu
G.6
2163 4260 9996 2 8
Giải Năm
G.5
8110 3  
Giải Tư
G.4
82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992
4
5
0
1 4
Giải Ba
G.3
96390 17790 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
76451 7  
Giải Nhất
G.1
64283 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
182968 9 0 0 2 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 5
2 8
3  
4 0
5 1 4
6 0 3 8
7  
8 3 7
9 0 0 2 6 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 3 6 9
Giải Bảy
G.7
714 1 4 4 5
Giải Sáu
G.6
9964 9486 0272 2 5
Giải Năm
G.5
1370 3 2
Giải Tư
G.4
09732 05315 62014 47278 39003 04156 08477
4
5
 
3 6
Giải Ba
G.3
91109 22196 6 4
Giải Nhì
G.2
02853 7 0 2 7 8
Giải Nhất
G.1
03625 8 6
Giải ĐB
ĐB
855406 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 9
1 4 4 5
2 5
3 2
4  
5 3 6
6 4
7 0 2 7 8
8 6
9 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
846 1 5 5
Giải Sáu
G.6
6469 2191 5058 2 6
Giải Năm
G.5
5466 3 8
Giải Tư
G.4
00194 01778 72592 26455 41649 34885 07466
4
5
6 9
5 8
Giải Ba
G.3
38238 09515 6 6 6 9
Giải Nhì
G.2
70515 7 8
Giải Nhất
G.1
98091 8 5
Giải ĐB
ĐB
827426 9 1 1 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5
2 6
3 8
4 6 9
5 5 8
6 6 6 9
7 8
8 5
9 1 1 2 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 6
Giải Bảy
G.7
563 1 1 7
Giải Sáu
G.6
8260 1230 5374 2 2
Giải Năm
G.5
5906 3 0 5
Giải Tư
G.4
57635 04458 30577 73470 98968 20274 77622
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
07677 54317 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
24676 7 0 4 4 6 7 7
Giải Nhất
G.1
95011 8  
Giải ĐB
ĐB
236193 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 7
2 2
3 0 5
4  
5 8
6 0 3 8
7 0 4 4 6 7 7
8  
9 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 4
Giải Bảy
G.7
652 1 1
Giải Sáu
G.6
2538 1580 2190 2 0 2 7
Giải Năm
G.5
6820 3 8
Giải Tư
G.4
21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754
4
5
 
2 4
Giải Ba
G.3
82294 90486 6 8 9
Giải Nhì
G.2
67227 7  
Giải Nhất
G.1
91622 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
471381 9 0 4 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2 0 2 7
3 8
4  
5 2 4
6 8 9
7  
8 0 1 6
9 0 4 8 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0  
Giải Bảy
G.7
261 1  
Giải Sáu
G.6
8954 6796 1948 2 0 2 2 6
Giải Năm
G.5
9094 3 1 4
Giải Tư
G.4
59550 20931 05120 68322 33655 79322 37649
4
5
0 4 8 9
0 4 5
Giải Ba
G.3
99544 16240 6 1
Giải Nhì
G.2
22077 7 7
Giải Nhất
G.1
40526 8  
Giải ĐB
ĐB
956634 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 2 2 6
3 1 4
4 0 4 8 9
5 0 4 5
6 1
7 7
8  
9 4 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
157 1 1 2 4 4
Giải Sáu
G.6
5351 2928 5556 2 8
Giải Năm
G.5
9785 3  
Giải Tư
G.4
10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553
4
5
6
0 1 3 6 7 8 9
Giải Ba
G.3
23259 28514 6 5
Giải Nhì
G.2
00712 7 6
Giải Nhất
G.1
54650 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
191488 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 4 4
2 8
3  
4 6
5 0 1 3 6 7 8 9
6 5
7 6
8 5 8
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 4 6
Giải Bảy
G.7
258 1 0 8
Giải Sáu
G.6
4881 1195 5844 2 2 6
Giải Năm
G.5
0043 3 1 5
Giải Tư
G.4
25331 34904 58306 83851 40126 38718 09110
4
5
3 4
1 8
Giải Ba
G.3
45695 58168 6 3 8
Giải Nhì
G.2
99222 7  
Giải Nhất
G.1
98935 8 1
Giải ĐB
ĐB
379063 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 0 8
2 2 6
3 1 5
4 3 4
5 1 8
6 3 8
7  
8 1
9 5 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 8
Giải Bảy
G.7
127 1  
Giải Sáu
G.6
5638 1867 5839 2 7
Giải Năm
G.5
3351 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
95099 58599 55360 84331 08008 16275 74173
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
33564 00292 6 0 4 7
Giải Nhì
G.2
39282 7 3 5
Giải Nhất
G.1
11297 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
931989 9 2 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 7
3 1 8 9
4  
5 1
6 0 4 7
7 3 5
8 2 9
9 2 7 9 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 7
Giải Bảy
G.7
980 1  
Giải Sáu
G.6
5231 0324 0275 2 1 4 5
Giải Năm
G.5
1155 3 1 3
Giải Tư
G.4
93921 92563 77325 79473 08384 42507 63344
4
5
4 4
5 5
Giải Ba
G.3
10533 63069 6 3 9
Giải Nhì
G.2
58555 7 3 5
Giải Nhất
G.1
61498 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
131544 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 1 4 5
3 1 3
4 4 4
5 5 5
6 3 9
7 3 5
8 0 4
9 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 1
Giải Bảy
G.7
461 1 0 5 8
Giải Sáu
G.6
9715 7399 8455 2 2 3 5
Giải Năm
G.5
7840 3  
Giải Tư
G.4
13323 02918 55725 07889 93357 52122 54789
4
5
0 3
5 7
Giải Ba
G.3
35101 45260 6 0 1
Giải Nhì
G.2
29888 7  
Giải Nhất
G.1
27610 8 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
767743 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 5 8
2 2 3 5
3  
4 0 3
5 5 7
6 0 1
7  
8 8 9 9
9 9