XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 7
Giải Bảy
G.7
989 1 3
Giải Sáu
G.6
8492 3155 4676 2 0 9
Giải Năm
G.5
9372 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
65707 76939 6  
Giải Nhì
G.2
28173 7 0 2 3 6
Giải Nhất
G.1
15113 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
573170 9 2 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2 0 9
3 4 5 9
4  
5 5
6  
7 0 2 3 6
8 0 9
9 2 2 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
781 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
3254 4775 2209 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
0348 3 2
Giải Tư
G.4
12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021
4
5
8
4
Giải Ba
G.3
39829 93015 6  
Giải Nhì
G.2
34785 7 5
Giải Nhất
G.1
95332 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
819498 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 9
1 3 5 6
2 0 1 9
3 2
4 8
5 4
6  
7 5
8 1 5
9 2 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
014 1 0 2 4 4 9
Giải Sáu
G.6
3959 1156 4162 2  
Giải Năm
G.5
5180 3 1 7
Giải Tư
G.4
86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431
4
5
 
0 6 9
Giải Ba
G.3
53302 77237 6 2 5
Giải Nhì
G.2
52519 7 6
Giải Nhất
G.1
37165 8 0
Giải ĐB
ĐB
550598 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 2 4 4 9
2  
3 1 7
4  
5 0 6 9
6 2 5
7 6
8 0
9 7 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 0 8
Giải Bảy
G.7
595 1 9
Giải Sáu
G.6
8028 2841 1348 2 4 8
Giải Năm
G.5
4198 3 0
Giải Tư
G.4
29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766
4
5
1 2 4 7 8
7
Giải Ba
G.3
85044 43047 6 6
Giải Nhì
G.2
02479 7 9
Giải Nhất
G.1
41289 8 9
Giải ĐB
ĐB
675208 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 9
2 4 8
3 0
4 1 2 4 7 8
5 7
6 6
7 9
8 9
9 5 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
793 1 2 3
Giải Sáu
G.6
1453 0598 2705 2 1 6
Giải Năm
G.5
3933 3 3
Giải Tư
G.4
21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355
4
5
5
1 3 5
Giải Ba
G.3
40851 31713 6 4 5
Giải Nhì
G.2
32502 7  
Giải Nhất
G.1
90045 8  
Giải ĐB
ĐB
129221 9 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 2 3
2 1 6
3 3
4 5
5 1 3 5
6 4 5
7  
8  
9 3 6 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 2 3 8 9
Giải Bảy
G.7
009 1 3 4
Giải Sáu
G.6
9083 7302 7708 2 2
Giải Năm
G.5
0882 3 8
Giải Tư
G.4
28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113
4
5
1 8
 
Giải Ba
G.3
80978 57291 6  
Giải Nhì
G.2
98722 7 8
Giải Nhất
G.1
03203 8 0 2 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
291884 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 8 9
1 3 4
2 2
3 8
4 1 8
5  
6  
7 8
8 0 2 3 4 9
9 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
381 1  
Giải Sáu
G.6
1220 3391 0687 2 0 6
Giải Năm
G.5
6587 3 4
Giải Tư
G.4
29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993
4
5
4 7
 
Giải Ba
G.3
19290 87072 6 1 2
Giải Nhì
G.2
73661 7 2
Giải Nhất
G.1
07444 8 0 1 3 7 7
Giải ĐB
ĐB
941747 9 0 1 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 6
3 4
4 4 7
5  
6 1 2
7 2
8 0 1 3 7 7
9 0 1 3 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 6 9
Giải Bảy
G.7
759 1 1
Giải Sáu
G.6
0811 0331 2157 2 2
Giải Năm
G.5
1036 3 1 6 6
Giải Tư
G.4
06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082
4
5
 
6 7 9
Giải Ba
G.3
14136 94270 6 7
Giải Nhì
G.2
24181 7 0 6
Giải Nhất
G.1
75756 8 1 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
141467 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 1
2 2
3 1 6 6
4  
5 6 7 9
6 7
7 0 6
8 1 2 4 8
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 0
Giải Bảy
G.7
100 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
1986 8142 5460 2  
Giải Năm
G.5
9662 3 6
Giải Tư
G.4
31912 50666 81736 17763 12190 07378 57093
4
5
2
3 6
Giải Ba
G.3
91884 63018 6 0 2 3 6
Giải Nhì
G.2
77353 7 8
Giải Nhất
G.1
82610 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
639656 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 2 8
2  
3 6
4 2
5 3 6
6 0 2 3 6
7 8
8 4 6
9 0 3

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
393 1 3 6
Giải Sáu
G.6
0093 4146 7916 2 6
Giải Năm
G.5
4690 3 0 8
Giải Tư
G.4
72179 63158 02326 66744 94838 21578 84384
4
5
4 6
3 8
Giải Ba
G.3
73830 58360 6 0
Giải Nhì
G.2
97380 7 8 9
Giải Nhất
G.1
56853 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
892513 9 0 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2 6
3 0 8
4 4 6
5 3 8
6 0
7 8 9
8 0 4
9 0 3 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 2
Giải Bảy
G.7
698 1  
Giải Sáu
G.6
7867 3568 4837 2 2
Giải Năm
G.5
1037 3 4 7 7
Giải Tư
G.4
74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
96093 71991 6 6 7 8
Giải Nhì
G.2
88266 7 4 5 5 6
Giải Nhất
G.1
00574 8  
Giải ĐB
ĐB
946934 9 1 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 2
3 4 7 7
4 5
5 2
6 6 7 8
7 4 5 5 6
8  
9 1 3 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2
Giải Bảy
G.7
092 1  
Giải Sáu
G.6
0821 6855 5787 2 1 5
Giải Năm
G.5
1698 3 5
Giải Tư
G.4
15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525
4
5
5
0 1 2 5
Giải Ba
G.3
16583 43735 6  
Giải Nhì
G.2
13895 7 5
Giải Nhất
G.1
63451 8 3 5 7
Giải ĐB
ĐB
893275 9 2 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 1 5
3 5
4 5
5 0 1 2 5
6  
7 5
8 3 5 7
9 2 3 5 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 3
Giải Bảy
G.7
834 1 6 7
Giải Sáu
G.6
2465 9090 3817 2 2 8 9
Giải Năm
G.5
8940 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
4
5
0 1
7
Giải Ba
G.3
07341 78529 6 5
Giải Nhì
G.2
33616 7 0
Giải Nhất
G.1
85730 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
214903 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 6 7
2 2 8 9
3 0 4 6
4 0 1
5 7
6 5
7 0
8 0 9
9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 1 3
Giải Bảy
G.7
528 1 4 9
Giải Sáu
G.6
5734 6054 5028 2 8 8
Giải Năm
G.5
3032 3 1 2 4
Giải Tư
G.4
03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
4
5
 
1 4 7 7
Giải Ba
G.3
79714 32857 6 4 4
Giải Nhì
G.2
60201 7  
Giải Nhất
G.1
15757 8 6
Giải ĐB
ĐB
231231 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 4 9
2 8 8
3 1 2 4
4  
5 1 4 7 7
6 4 4
7  
8 6
9 0