XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 5
Giải Bảy
G.7
160 1 5
Giải Sáu
G.6
8268 0980 9223 2 0 3 7
Giải Năm
G.5
5935 3 0 5 9
Giải Tư
G.4
25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
4
5
2
1
Giải Ba
G.3
21815 22294 6 0 0 8
Giải Nhì
G.2
04142 7 1
Giải Nhất
G.1
47371 8 0
Giải ĐB
ĐB
120505 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5
2 0 3 7
3 0 5 9
4 2
5 1
6 0 0 8
7 1
8 0
9 4 5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
162 1 0 8
Giải Sáu
G.6
8753 9010 3254 2 5
Giải Năm
G.5
7452 3 4
Giải Tư
G.4
31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480
4
5
3
2 3 4 7
Giải Ba
G.3
44618 83825 6 2 3 9
Giải Nhì
G.2
25796 7 5
Giải Nhất
G.1
32957 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
593763 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 8
2 5
3 4
4 3
5 2 3 4 7
6 2 3 9
7 5
8 0 8
9 4 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 3
Giải Bảy
G.7
147 1  
Giải Sáu
G.6
6990 8258 2089 2 4
Giải Năm
G.5
8385 3 4 6
Giải Tư
G.4
70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034
4
5
1 2 5 7
2 8
Giải Ba
G.3
95986 89236 6  
Giải Nhì
G.2
21441 7  
Giải Nhất
G.1
26552 8 1 2 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
056642 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 4
3 4 6
4 1 2 5 7
5 2 8
6  
7  
8 1 2 5 6 9
9 0 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 8 8
Giải Bảy
G.7
253 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1699 2339 1917 2 2 7
Giải Năm
G.5
5888 3 4 7 8 9
Giải Tư
G.4
93708 08208 68486 75837 29722 28038 22234
4
5
3
3
Giải Ba
G.3
27695 65943 6  
Giải Nhì
G.2
53127 7 5
Giải Nhất
G.1
86112 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
615175 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1 2 7
2 2 7
3 4 7 8 9
4 3
5 3
6  
7 5
8 6 8
9 5 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 1
Giải Bảy
G.7
911 1 1 9
Giải Sáu
G.6
7751 7601 7219 2 7 8
Giải Năm
G.5
0334 3 4
Giải Tư
G.4
74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727
4
5
9
1 1 4 7
Giải Ba
G.3
06674 35898 6 0 7
Giải Nhì
G.2
15551 7 4 6
Giải Nhất
G.1
18454 8 4
Giải ĐB
ĐB
817276 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 9
2 7 8
3 4
4 9
5 1 1 4 7
6 0 7
7 4 6
8 4
9 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 6 9
Giải Bảy
G.7
015 1 4 5 5
Giải Sáu
G.6
7364 8906 9739 2 3 6
Giải Năm
G.5
7970 3 0 9
Giải Tư
G.4
86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
80195 66430 6 4 9
Giải Nhì
G.2
50073 7 0 3
Giải Nhất
G.1
45369 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
982480 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 4 5 5
2 3 6
3 0 9
4  
5 8
6 4 9
7 0 3
8 0 2
9 5

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 4
Giải Bảy
G.7
430 1 8
Giải Sáu
G.6
0753 2287 8163 2  
Giải Năm
G.5
5639 3 0 9
Giải Tư
G.4
57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056
4
5
 
3 6 7 8
Giải Ba
G.3
08090 33100 6 3
Giải Nhì
G.2
35718 7 0 4 9
Giải Nhất
G.1
79493 8 7
Giải ĐB
ĐB
516374 9 0 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 8
2  
3 0 9
4  
5 3 6 7 8
6 3
7 0 4 9
8 7
9 0 3 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 7
Giải Bảy
G.7
620 1 1
Giải Sáu
G.6
8311 4929 7337 2 0 5 9
Giải Năm
G.5
2825 3 4 4 7
Giải Tư
G.4
42299 95534 82307 04266 06876 34099 14462
4
5
1 7
4
Giải Ba
G.3
39241 80354 6 2 6
Giải Nhì
G.2
19947 7 6
Giải Nhất
G.1
21834 8  
Giải ĐB
ĐB
038490 9 0 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1
2 0 5 9
3 4 4 7
4 1 7
5 4
6 2 6
7 6
8  
9 0 9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 0 3
Giải Bảy
G.7
676 1  
Giải Sáu
G.6
6827 9830 1100 2 1 7
Giải Năm
G.5
3459 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535
4
5
1 5
1 4 9
Giải Ba
G.3
87882 85803 6 7
Giải Nhì
G.2
72867 7 6
Giải Nhất
G.1
87841 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
141337 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3
1  
2 1 7
3 0 5 7
4 1 5
5 1 4 9
6 7
7 6
8 2 4
9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
101 1 3 4
Giải Sáu
G.6
2049 6413 3260 2  
Giải Năm
G.5
0897 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
4
5
2 9
0 7
Giải Ba
G.3
92400 44999 6 0
Giải Nhì
G.2
28939 7  
Giải Nhất
G.1
25181 8 1
Giải ĐB
ĐB
444642 9 2 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 3 4
2  
3 5 6 9
4 2 9
5 0 7
6 0
7  
8 1
9 2 7 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 4 7
Giải Bảy
G.7
027 1 5
Giải Sáu
G.6
0639 8684 7604 2 7 9
Giải Năm
G.5
6315 3 8 9
Giải Tư
G.4
41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
4
5
7
5 6
Giải Ba
G.3
57779 89774 6 4
Giải Nhì
G.2
89264 7 2 3 4 9
Giải Nhất
G.1
34173 8 4
Giải ĐB
ĐB
054207 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 5
2 7 9
3 8 9
4 7
5 5 6
6 4
7 2 3 4 9
8 4
9 3

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
241 1 8
Giải Sáu
G.6
5618 0288 6622 2 2 6 9
Giải Năm
G.5
8950 3 2 2 8
Giải Tư
G.4
58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
4
5
1
0
Giải Ba
G.3
15186 73581 6 2 6 8
Giải Nhì
G.2
63932 7 4
Giải Nhất
G.1
20566 8 1 6 8
Giải ĐB
ĐB
213526 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 2 6 9
3 2 2 8
4 1
5 0
6 2 6 8
7 4
8 1 6 8
9 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
367 1  
Giải Sáu
G.6
9654 5774 5762 2 6
Giải Năm
G.5
0659 3 5
Giải Tư
G.4
87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
4
5
 
2 4 6 9
Giải Ba
G.3
74256 31489 6 2 4 7 8
Giải Nhì
G.2
62100 7 4
Giải Nhất
G.1
38926 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
538064 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6 9
1  
2 6
3 5
4  
5 2 4 6 9
6 2 4 7 8
7 4
8 2 9
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 3
Giải Bảy
G.7
903 1  
Giải Sáu
G.6
3696 5933 9675 2 7
Giải Năm
G.5
4534 3 2 3 4 7
Giải Tư
G.4
08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
34032 85367 6 0 7 7
Giải Nhì
G.2
61060 7 5 9
Giải Nhất
G.1
27288 8 0 5 8
Giải ĐB
ĐB
940953 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 7
3 2 3 4 7
4 0
5 3
6 0 7 7
7 5 9
8 0 5 8
9 6