Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Tỉnh/TP
Biên độ
Kiểu Xem
 
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê Đầu LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 92 18/07/2024
1 0 0 89 18/07/2024
2 0 1 102 18/07/2024
3 0 1 89 18/07/2024
4 0 1 96 18/07/2024
5 0 1 94 18/07/2024
6 0 1 98 18/07/2024
7 0 1 100 18/07/2024
8 0 1 91 18/07/2024
9 0 0 94 18/07/2024