Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Tỉnh/TP
Biên độ
Kiểu Xem
 
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê Đầu LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 108 25/09/2022
1 0 1 103 25/09/2022
2 0 1 105 25/09/2022
3 0 3 98 25/09/2022
4 0 1 97 25/09/2022
5 0 1 91 25/09/2022
6 0 1 90 25/09/2022
7 0 1 90 25/09/2022
8 0 1 95 25/09/2022
9 0 1 95 25/09/2022