Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Tỉnh/TP
Biên độ
Kiểu Xem
 
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê Đầu LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 70 06/02/2023
1 0 1 92 06/02/2023
2 0 1 78 06/02/2023
3 0 1 86 06/02/2023
4 0 1 91 06/02/2023
5 0 0 82 06/02/2023
6 0 1 82 06/02/2023
7 0 2 81 06/02/2023
8 0 1 87 06/02/2023
9 0 2 88 06/02/2023