Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Tỉnh/TP
Biên độ
Kiểu Xem
 
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê Đầu LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 102 30/09/2023
1 0 0 99 30/09/2023
2 0 1 104 30/09/2023
3 0 1 85 30/09/2023
4 0 1 87 30/09/2023
5 0 1 88 30/09/2023
6 0 1 95 30/09/2023
7 0 1 92 30/09/2023
8 1 1 93 29/09/2023
9 1 1 100 29/09/2023