XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1 2 7
Giải Bảy
G.7
826 1 9
Giải Sáu
G.6
1753 5524 5502 2 1 4 4 6
Giải Năm
G.5
9301 3  
Giải Tư
G.4
14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392
4
5
8
3 7 7 8
Giải Ba
G.3
87107 31658 6 2
Giải Nhì
G.2
21176 7 6
Giải Nhất
G.1
18419 8  
Giải ĐB
ĐB
007924 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 7
1 9
2 1 4 4 6
3  
4 8
5 3 7 7 8
6 2
7 6
8  
9 2 2

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1 8
Giải Bảy
G.7
578 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
0818 1535 0529 2 9
Giải Năm
G.5
9668 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992
4
5
4 5
9
Giải Ba
G.3
33791 65501 6 8
Giải Nhì
G.2
96544 7 8
Giải Nhất
G.1
67536 8 6
Giải ĐB
ĐB
478412 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 0 2 8
2 9
3 5 6 9
4 4 5
5 9
6 8
7 8
8 6
9 1 2

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 6
Giải Bảy
G.7
160 1 4 8
Giải Sáu
G.6
8138 1975 5895 2 3 8
Giải Năm
G.5
1714 3 8 8
Giải Tư
G.4
04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
82398 99406 6 0 2 7
Giải Nhì
G.2
18118 7 5 6
Giải Nhất
G.1
92493 8 9
Giải ĐB
ĐB
299167 9 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 8
2 3 8
3 8 8
4 7
5  
6 0 2 7
7 5 6
8 9
9 3 5 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1
Giải Bảy
G.7
001 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
7229 3341 2037 2 0 1 5 9
Giải Năm
G.5
9793 3 7
Giải Tư
G.4
58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720
4
5
1
1 2
Giải Ba
G.3
05375 12052 6  
Giải Nhì
G.2
18019 7 5
Giải Nhất
G.1
77481 8 1
Giải ĐB
ĐB
370625 9 1 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 6 9
2 0 1 5 9
3 7
4 1
5 1 2
6  
7 5
8 1
9 1 2 3

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 1 9
Giải Bảy
G.7
092 1 9
Giải Sáu
G.6
2877 7535 7640 2  
Giải Năm
G.5
5342 3 5
Giải Tư
G.4
09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888
4
5
0 0 2
1 8
Giải Ba
G.3
50992 30867 6 7 7
Giải Nhì
G.2
86801 7 4 7
Giải Nhất
G.1
44998 8 8
Giải ĐB
ĐB
895519 9 2 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 9
2  
3 5
4 0 0 2
5 1 8
6 7 7
7 4 7
8 8
9 2 2 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 6 7
Giải Bảy
G.7
607 1 5
Giải Sáu
G.6
2040 3887 0841 2 6
Giải Năm
G.5
8834 3 4
Giải Tư
G.4
39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151
4
5
0 1
1 2 6 9
Giải Ba
G.3
46859 26926 6 1 2 3
Giải Nhì
G.2
79356 7  
Giải Nhất
G.1
40363 8 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
555589 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 5
2 6
3 4
4 0 1
5 1 2 6 9
6 1 2 3
7  
8 5 7 9
9  

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 1 5 5 8
Giải Bảy
G.7
560 1 1 2 6
Giải Sáu
G.6
0136 1097 3847 2 4
Giải Năm
G.5
4055 3 6
Giải Tư
G.4
24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284
4
5
7 9
5
Giải Ba
G.3
36208 36788 6 0 4
Giải Nhì
G.2
99312 7  
Giải Nhất
G.1
16601 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
449916 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 5 8
1 1 2 6
2 4
3 6
4 7 9
5 5
6 0 4
7  
8 4 8
9 7

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 5 6
Giải Bảy
G.7
729 1 4 7
Giải Sáu
G.6
5114 1563 8185 2 4 9
Giải Năm
G.5
3784 3 3
Giải Tư
G.4
50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
91667 92133 6 3 7 7
Giải Nhì
G.2
72941 7 3
Giải Nhất
G.1
77317 8 4 5 6
Giải ĐB
ĐB
160673 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 4 7
2 4 9
3 3
4 1
5 8
6 3 7 7
7 3
8 4 5 6
9 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 2 6 9
Giải Bảy
G.7
380 1 6 7
Giải Sáu
G.6
7752 1916 7502 2 9
Giải Năm
G.5
0209 3 3
Giải Tư
G.4
61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374
4
5
5
2 6
Giải Ba
G.3
69406 80581 6  
Giải Nhì
G.2
99679 7 2 4 9
Giải Nhất
G.1
58733 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
219086 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 9
1 6 7
2 9
3 3
4 5
5 2 6
6  
7 2 4 9
8 0 1 6
9 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 6
Giải Bảy
G.7
311 1 0 1 1 5
Giải Sáu
G.6
5757 5249 0961 2 1
Giải Năm
G.5
6993 3 8
Giải Tư
G.4
83976 61452 08310 71570 18115 22321 46006
4
5
9 9
2 3 3 7
Giải Ba
G.3
21638 28753 6 1
Giải Nhì
G.2
62749 7 0 6
Giải Nhất
G.1
57511 8  
Giải ĐB
ĐB
269653 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 1 1 5
2 1
3 8
4 9 9
5 2 3 3 7
6 1
7 0 6
8  
9 3

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 4 7
Giải Bảy
G.7
840 1 9
Giải Sáu
G.6
0346 6786 0964 2  
Giải Năm
G.5
3855 3 5 6
Giải Tư
G.4
56085 34736 60935 76307 51577 73553 70571
4
5
0 6 7
3 5
Giải Ba
G.3
25968 77604 6 4 8
Giải Nhì
G.2
18147 7 1 7
Giải Nhất
G.1
38893 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
647019 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 9
2  
3 5 6
4 0 6 7
5 3 5
6 4 8
7 1 7
8 5 6
9 3

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
718 1 0 8
Giải Sáu
G.6
8847 3046 9927 2 2 3 7
Giải Năm
G.5
6861 3 0 1 3
Giải Tư
G.4
80555 90033 39922 97058 35658 37731 29086
4
5
6 7
5 8 8
Giải Ba
G.3
88123 24710 6 1
Giải Nhì
G.2
35230 7 6
Giải Nhất
G.1
59376 8 6
Giải ĐB
ĐB
993695 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 8
2 2 3 7
3 0 1 3
4 6 7
5 5 8 8
6 1
7 6
8 6
9 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 1 3
Giải Bảy
G.7
851 1  
Giải Sáu
G.6
3185 2882 4330 2 3 7 9
Giải Năm
G.5
7734 3 0 4
Giải Tư
G.4
44103 86466 09627 60584 08601 07486 76529
4
5
9
1
Giải Ba
G.3
84349 30801 6 6 6
Giải Nhì
G.2
23823 7 5
Giải Nhất
G.1
32766 8 2 4 5 6
Giải ĐB
ĐB
257375 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 3
1  
2 3 7 9
3 0 4
4 9
5 1
6 6 6
7 5
8 2 4 5 6
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0  
Giải Bảy
G.7
086 1 1 6
Giải Sáu
G.6
7323 4294 7453 2 3 7
Giải Năm
G.5
1166 3 2
Giải Tư
G.4
78532 51116 32254 84763 47078 59789 17227
4
5
7
3 4
Giải Ba
G.3
25047 98065 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
44011 7 1 8
Giải Nhất
G.1
66771 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
524190 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6
2 3 7
3 2
4 7
5 3 4
6 3 5 6
7 1 8
8 6 9
9 0 4