Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Khoảng thời gian xem
Tỉnh/TP
Các ngày trong tuần
Cặp số cần xem
 
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số 45 :


Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 14 lần

Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
14/06/2024 6 0 0 5 G42,G55
15/06/2024 7 0 0 5 G42
20/06/2024 5 0 4 5 G21
21/06/2024 6 0 0 5 G31
25/06/2024 3 0 3 5 G61
27/06/2024 5 0 1 5 G71
29/06/2024 7 0 1 5 G22
30/06/2024 cn 0 0 5 G35
01/07/2024 2 0 0 5 G56
07/07/2024 cn 0 5 5 G11
09/07/2024 3 0 1 5 G36
11/07/2024 5 0 1 5 G33
16/07/2024 3 0 4 5 G71
18/07/2024 5 0 1 5 G11