XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 5
Giải Bảy
G.7
497 1  
Giải Sáu
G.6
5152 3075 9573 2  
Giải Năm
G.5
4705 3 6 8
Giải Tư
G.4
13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946
4
5
0 6 6
2 4 7
Giải Ba
G.3
12975 62157 6  
Giải Nhì
G.2
35479 7 3 5 5 9
Giải Nhất
G.1
47338 8 5
Giải ĐB
ĐB
230897 9 5 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 6 8
4 0 6 6
5 2 4 7
6  
7 3 5 5 9
8 5
9 5 7 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0  
Giải Bảy
G.7
173 1 9
Giải Sáu
G.6
9968 3276 0155 2 9
Giải Năm
G.5
9868 3 4 7
Giải Tư
G.4
43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071
4
5
1
1 2 5 6
Giải Ba
G.3
88656 72151 6 8 8
Giải Nhì
G.2
93334 7 1 2 3 6
Giải Nhất
G.1
42329 8 6
Giải ĐB
ĐB
532952 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 9
3 4 7
4 1
5 1 2 5 6
6 8 8
7 1 2 3 6
8 6
9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0  
Giải Bảy
G.7
115 1 5 5
Giải Sáu
G.6
2425 8448 3632 2 1 5
Giải Năm
G.5
0843 3 2 9
Giải Tư
G.4
15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515
4
5
3 8
8
Giải Ba
G.3
40094 37476 6 1 4
Giải Nhì
G.2
84721 7 1 1 6
Giải Nhất
G.1
03758 8 6
Giải ĐB
ĐB
275671 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5
2 1 5
3 2 9
4 3 8
5 8
6 1 4
7 1 1 6
8 6
9 1 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 2
Giải Bảy
G.7
430 1 2
Giải Sáu
G.6
4852 3231 4270 2  
Giải Năm
G.5
8102 3 0 1 7 8
Giải Tư
G.4
64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
07087 28582 6 0
Giải Nhì
G.2
99687 7 0 6
Giải Nhất
G.1
63937 8 2 4 4 7 7
Giải ĐB
ĐB
637712 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2
2  
3 0 1 7 8
4  
5 2
6 0
7 0 6
8 2 4 4 7 7
9 4 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2 9
Giải Bảy
G.7
741 1 2 6
Giải Sáu
G.6
6690 5557 3925 2 3 5 5
Giải Năm
G.5
3580 3  
Giải Tư
G.4
66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016
4
5
1 7
0 7
Giải Ba
G.3
24980 29950 6  
Giải Nhì
G.2
87382 7 7 9
Giải Nhất
G.1
52823 8 0 0 2
Giải ĐB
ĐB
516125 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 2 6
2 3 5 5
3  
4 1 7
5 0 7
6  
7 7 9
8 0 0 2
9 0

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 5
Giải Bảy
G.7
367 1  
Giải Sáu
G.6
6133 2959 6790 2  
Giải Năm
G.5
1993 3 3 9
Giải Tư
G.4
85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953
4
5
 
2 3 4 9 9
Giải Ba
G.3
10261 72639 6 1 7 9
Giải Nhì
G.2
37152 7 0 8
Giải Nhất
G.1
27278 8  
Giải ĐB
ĐB
945570 9 0 3 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 3 9
4  
5 2 3 4 9 9
6 1 7 9
7 0 8
8  
9 0 3 3 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 4 5
Giải Bảy
G.7
905 1 1 9
Giải Sáu
G.6
5123 3820 7111 2 0 3
Giải Năm
G.5
8419 3 3 4 6
Giải Tư
G.4
92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191
4
5
2
6
Giải Ba
G.3
13933 89434 6 5 8
Giải Nhì
G.2
97765 7 9
Giải Nhất
G.1
66568 8 0
Giải ĐB
ĐB
069536 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 1 9
2 0 3
3 3 4 6
4 2
5 6
6 5 8
7 9
8 0
9 1 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 1 7
Giải Bảy
G.7
123 1 0
Giải Sáu
G.6
3524 7959 8331 2 1 3 4 4
Giải Năm
G.5
7124 3 1 1 7 7 9
Giải Tư
G.4
53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
48239 28137 6 4
Giải Nhì
G.2
86576 7 6
Giải Nhất
G.1
38601 8  
Giải ĐB
ĐB
451321 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 0
2 1 3 4 4
3 1 1 7 7 9
4 0
5 9
6 4
7 6
8  
9 1

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 4
Giải Bảy
G.7
563 1  
Giải Sáu
G.6
3995 1594 9530 2 1 6 7 8
Giải Năm
G.5
9828 3 0 6 9
Giải Tư
G.4
94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326
4
5
7
3
Giải Ba
G.3
98453 21027 6 3 5
Giải Nhì
G.2
36977 7 6 7 9
Giải Nhất
G.1
49139 8  
Giải ĐB
ĐB
614247 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 6 7 8
3 0 6 9
4 7
5 3
6 3 5
7 6 7 9
8  
9 4 5

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 2
Giải Bảy
G.7
791 1 2 3
Giải Sáu
G.6
8259 2877 3781 2 5
Giải Năm
G.5
5913 3 3 7
Giải Tư
G.4
28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
69866 61190 6 6 8
Giải Nhì
G.2
44668 7 3 7
Giải Nhất
G.1
01141 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
154333 9 0 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 3
2 5
3 3 7
4 1
5 9
6 6 8
7 3 7
8 1 8
9 0 1 2

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 4 4 4 5 9
Giải Bảy
G.7
759 1 8
Giải Sáu
G.6
1004 6480 4005 2 3
Giải Năm
G.5
4018 3 1 3
Giải Tư
G.4
91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
09104 69309 6 5 5 9 9
Giải Nhì
G.2
92293 7  
Giải Nhất
G.1
90723 8 0
Giải ĐB
ĐB
536469 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 4 5 9
1 8
2 3
3 1 3
4  
5 5 9
6 5 5 9 9
7  
8 0
9 3

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1
Giải Bảy
G.7
332 1 0
Giải Sáu
G.6
3742 4110 3171 2  
Giải Năm
G.5
3489 3 2
Giải Tư
G.4
37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743
4
5
2 3 7 9
5 9
Giải Ba
G.3
41195 76877 6 6
Giải Nhì
G.2
01901 7 1 1 7
Giải Nhất
G.1
57055 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
272959 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0
2  
3 2
4 2 3 7 9
5 5 9
6 6
7 1 1 7
8 0 9
9 5 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 2 5
Giải Bảy
G.7
293 1 2 7
Giải Sáu
G.6
2964 0102 6845 2 8
Giải Năm
G.5
0317 3  
Giải Tư
G.4
70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344
4
5
0 1 3 4 4 5
8
Giải Ba
G.3
66385 27344 6 4
Giải Nhì
G.2
93943 7  
Giải Nhất
G.1
92340 8 5
Giải ĐB
ĐB
299096 9 3 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 2 7
2 8
3  
4 0 1 3 4 4 5
5 8
6 4
7  
8 5
9 3 3 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 1
Giải Bảy
G.7
440 1 5 5
Giải Sáu
G.6
6059 8978 3660 2 4
Giải Năm
G.5
2760 3 0 2 6 8
Giải Tư
G.4
29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
64715 90501 6 0 0 0 2
Giải Nhì
G.2
18160 7 8 9
Giải Nhất
G.1
96332 8 1
Giải ĐB
ĐB
737936 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 5
2 4
3 0 2 6 8
4 0
5 9
6 0 0 0 2
7 8 9
8 1
9