XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 1 7
Giải Bảy
G.7
099 1 0
Giải Sáu
G.6
5210 0326 9926 2 6 6 6 9
Giải Năm
G.5
0251 3 8 9
Giải Tư
G.4
48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798
4
5
 
1 3 6
Giải Ba
G.3
86153 54969 6 9
Giải Nhì
G.2
00401 7  
Giải Nhất
G.1
30738 8  
Giải ĐB
ĐB
295126 9 1 8 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 0
2 6 6 6 9
3 8 9
4  
5 1 3 6
6 9
7  
8  
9 1 8 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 9
Giải Bảy
G.7
369 1 3
Giải Sáu
G.6
1669 3686 8992 2 0 6
Giải Năm
G.5
4983 3  
Giải Tư
G.4
51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978
4
5
 
7 9
Giải Ba
G.3
89326 53009 6 9 9
Giải Nhì
G.2
64357 7 0 2 8 9
Giải Nhất
G.1
62959 8 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
168593 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3
2 0 6
3  
4  
5 7 9
6 9 9
7 0 2 8 9
8 3 4 6
9 2 3

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 5
Giải Bảy
G.7
474 1 0 1
Giải Sáu
G.6
2647 0797 6157 2 1
Giải Năm
G.5
9910 3 1 5
Giải Tư
G.4
42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135
4
5
3 7
7 8 9
Giải Ba
G.3
14167 98771 6 7
Giải Nhì
G.2
79958 7 1 4
Giải Nhất
G.1
05143 8  
Giải ĐB
ĐB
539211 9 0 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 1
2 1
3 1 5
4 3 7
5 7 8 9
6 7
7 1 4
8  
9 0 2 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 2 4 5 6 9
Giải Bảy
G.7
471 1 8
Giải Sáu
G.6
1802 4531 0005 2 0
Giải Năm
G.5
7204 3 1 2
Giải Tư
G.4
74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020
4
5
9
3 7
Giải Ba
G.3
31106 89749 6 0
Giải Nhì
G.2
82609 7 1 3
Giải Nhất
G.1
77596 8 5
Giải ĐB
ĐB
442385 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 6 9
1 8
2 0
3 1 2
4 9
5 3 7
6 0
7 1 3
8 5
9 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 7 9
Giải Bảy
G.7
209 1  
Giải Sáu
G.6
2263 0668 1190 2 9
Giải Năm
G.5
3277 3  
Giải Tư
G.4
25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276
4
5
6 7 9
0 2 3
Giải Ba
G.3
42849 89850 6 3 8
Giải Nhì
G.2
32202 7 1 5 6 7
Giải Nhất
G.1
69453 8  
Giải ĐB
ĐB
659746 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 9
1  
2 9
3  
4 6 7 9
5 0 2 3
6 3 8
7 1 5 6 7
8  
9 0

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1 9
Giải Bảy
G.7
535 1 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
1415 8741 3811 2 4
Giải Năm
G.5
0989 3 5
Giải Tư
G.4
37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766
4
5
1 3 4
8
Giải Ba
G.3
55419 18016 6 6
Giải Nhì
G.2
73297 7  
Giải Nhất
G.1
24201 8 9
Giải ĐB
ĐB
943309 9 2 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 1 5 6 9
2 4
3 5
4 1 3 4
5 8
6 6
7  
8 9
9 2 7 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 3 3
Giải Bảy
G.7
365 1  
Giải Sáu
G.6
6259 7467 5687 2 8
Giải Năm
G.5
4570 3 1 5
Giải Tư
G.4
88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203
4
5
7
5 9
Giải Ba
G.3
45347 53531 6 1 3 5 5 7
Giải Nhì
G.2
85963 7 0 3
Giải Nhất
G.1
09435 8 7
Giải ĐB
ĐB
952073 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1  
2 8
3 1 5
4 7
5 5 9
6 1 3 5 5 7
7 0 3
8 7
9 5

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
515 1 1 3 5 5
Giải Sáu
G.6
2827 0794 0144 2 1 6 7 7
Giải Năm
G.5
7621 3  
Giải Tư
G.4
89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
33483 12115 6 1 6
Giải Nhì
G.2
33875 7 4 5
Giải Nhất
G.1
40026 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
388389 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 5 5
2 1 6 7 7
3  
4 4
5 3
6 1 6
7 4 5
8 3 9
9 4

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 2 2 5 8
Giải Bảy
G.7
805 1  
Giải Sáu
G.6
6323 0808 8538 2 3
Giải Năm
G.5
0393 3 0 5 8
Giải Tư
G.4
41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
25584 10494 6  
Giải Nhì
G.2
45902 7 1 5
Giải Nhất
G.1
92299 8 4
Giải ĐB
ĐB
237298 9 3 4 4 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 5 8
1  
2 3
3 0 5 8
4 3
5  
6  
7 1 5
8 4
9 3 4 4 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0  
Giải Bảy
G.7
914 1 4
Giải Sáu
G.6
7292 3833 6384 2 1
Giải Năm
G.5
1468 3 3 9
Giải Tư
G.4
04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161
4
5
3 5
2
Giải Ba
G.3
12660 50652 6 0 1 1 2 8
Giải Nhì
G.2
74443 7  
Giải Nhất
G.1
62739 8 1 2 4
Giải ĐB
ĐB
620045 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 1
3 3 9
4 3 5
5 2
6 0 1 1 2 8
7  
8 1 2 4
9 2 2

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 1 5
Giải Bảy
G.7
414 1 4
Giải Sáu
G.6
0190 2977 4590 2 5
Giải Năm
G.5
0554 3 4
Giải Tư
G.4
39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695
4
5
7
2 4 4
Giải Ba
G.3
50401 06547 6 3
Giải Nhì
G.2
10280 7 7 7
Giải Nhất
G.1
37654 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
522925 9 0 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 4
2 5
3 4
4 7
5 2 4 4
6 3
7 7 7
8 0 6
9 0 0 5

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 2 6
Giải Bảy
G.7
439 1 9 9
Giải Sáu
G.6
5698 6340 0423 2 2 3
Giải Năm
G.5
7622 3 6 9
Giải Tư
G.4
01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719
4
5
0 6
2
Giải Ba
G.3
82564 37006 6 4
Giải Nhì
G.2
40287 7 3
Giải Nhất
G.1
73673 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
312636 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 9 9
2 2 3
3 6 9
4 0 6
5 2
6 4
7 3
8 3 7
9 3 8

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 1 7
Giải Bảy
G.7
325 1 1
Giải Sáu
G.6
6144 8078 8867 2 1 3 5 5 7
Giải Năm
G.5
3489 3 4 4 6
Giải Tư
G.4
42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
73425 69769 6 7 9
Giải Nhì
G.2
22223 7 8
Giải Nhất
G.1
01834 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
250788 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 1
2 1 3 5 5 7
3 4 4 6
4 4
5  
6 7 9
7 8
8 8 9
9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 4
Giải Bảy
G.7
671 1  
Giải Sáu
G.6
5298 1224 0079 2 4 6
Giải Năm
G.5
6456 3 2 4 6
Giải Tư
G.4
49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404
4
5
0
3 6
Giải Ba
G.3
37070 25386 6  
Giải Nhì
G.2
51290 7 0 1 6 8 9
Giải Nhất
G.1
48578 8 6
Giải ĐB
ĐB
392726 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 4 6
3 2 4 6
4 0
5 3 6
6  
7 0 1 6 8 9
8 6
9 0 8