XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 1 7
Giải Bảy
G.7
871 1 4 4
Giải Sáu
G.6
5083 6573 5026 2 6 8
Giải Năm
G.5
3980 3  
Giải Tư
G.4
91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
22914 89864 6 2 4
Giải Nhì
G.2
59107 7 1 3
Giải Nhất
G.1
77028 8 0 3 7
Giải ĐB
ĐB
495562 9 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 4 4
2 6 8
3  
4  
5 3
6 2 4
7 1 3
8 0 3 7
9 2 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
559 1 5 7
Giải Sáu
G.6
1334 8769 2424 2 4
Giải Năm
G.5
1740 3 4 9
Giải Tư
G.4
54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377
4
5
0 6
4 9
Giải Ba
G.3
30839 33185 6 3 9 9
Giải Nhì
G.2
05346 7 7
Giải Nhất
G.1
56954 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
205717 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7
2 4
3 4 9
4 0 6
5 4 9
6 3 9 9
7 7
8 5 8
9 7 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 3
Giải Bảy
G.7
719 1 9
Giải Sáu
G.6
9103 4868 4294 2 0
Giải Năm
G.5
2197 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635
4
5
7 9
4
Giải Ba
G.3
32679 32954 6 5 8 9
Giải Nhì
G.2
13430 7 9
Giải Nhất
G.1
10169 8 2
Giải ĐB
ĐB
623494 9 4 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 9
2 0
3 0 4 5
4 7 9
5 4
6 5 8 9
7 9
8 2
9 4 4 7

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0  
Giải Bảy
G.7
345 1 5 7
Giải Sáu
G.6
5562 4189 0758 2 7 7 7 8
Giải Năm
G.5
6692 3  
Giải Tư
G.4
21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897
4
5
5
8
Giải Ba
G.3
01027 87317 6 2 3
Giải Nhì
G.2
54482 7  
Giải Nhất
G.1
94928 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
834815 9 0 2 2 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7
2 7 7 7 8
3  
4 5
5 8
6 2 3
7  
8 2 9
9 0 2 2 4 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 6 7
Giải Bảy
G.7
310 1 0 7
Giải Sáu
G.6
8907 9492 3535 2 0 5
Giải Năm
G.5
4594 3 0 3 5 9
Giải Tư
G.4
69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317
4
5
9
9
Giải Ba
G.3
86406 51077 6  
Giải Nhì
G.2
00249 7 4 7
Giải Nhất
G.1
87430 8 0
Giải ĐB
ĐB
939439 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0 7
2 0 5
3 0 3 5 9
4 9
5 9
6  
7 4 7
8 0
9 2 4

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 6 9
Giải Bảy
G.7
948 1  
Giải Sáu
G.6
3806 7361 2726 2 6
Giải Năm
G.5
2287 3 7 8
Giải Tư
G.4
50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057
4
5
0 5 5 8
7 9
Giải Ba
G.3
83337 71109 6 1 3 9
Giải Nhì
G.2
87240 7  
Giải Nhất
G.1
04338 8 7 7
Giải ĐB
ĐB
837069 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1  
2 6
3 7 8
4 0 5 5 8
5 7 9
6 1 3 9
7  
8 7 7
9 0

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 2
Giải Bảy
G.7
420 1 0 5
Giải Sáu
G.6
4867 5797 2941 2 0 5
Giải Năm
G.5
0310 3 1 7
Giải Tư
G.4
28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249
4
5
1 9
5 7 8
Giải Ba
G.3
11425 70915 6 7
Giải Nhì
G.2
45858 7 2
Giải Nhất
G.1
82355 8 3
Giải ĐB
ĐB
096372 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 5
2 0 5
3 1 7
4 1 9
5 5 7 8
6 7
7 2
8 3
9 7 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0  
Giải Bảy
G.7
174 1 3 5
Giải Sáu
G.6
2573 1340 0652 2 3 6
Giải Năm
G.5
6115 3  
Giải Tư
G.4
17682 38057 82992 01513 58323 97958 28226
4
5
0
0 2 7 8
Giải Ba
G.3
83896 93382 6 0 2
Giải Nhì
G.2
14850 7 3 4
Giải Nhất
G.1
30662 8 2 2
Giải ĐB
ĐB
585660 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 3 6
3  
4 0
5 0 2 7 8
6 0 2
7 3 4
8 2 2
9 2 6

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0 2 2 6 6
Giải Bảy
G.7
506 1 6 6 8 9
Giải Sáu
G.6
5458 5906 4902 2  
Giải Năm
G.5
7900 3  
Giải Tư
G.4
37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175
4
5
 
1 6 8
Giải Ba
G.3
09316 87376 6 3 3
Giải Nhì
G.2
03163 7 5 6
Giải Nhất
G.1
01663 8 7
Giải ĐB
ĐB
130716 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 2 6 6
1 6 6 8 9
2  
3  
4  
5 1 6 8
6 3 3
7 5 6
8 7
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 5 7
Giải Bảy
G.7
393 1  
Giải Sáu
G.6
3999 7833 3507 2 4 9
Giải Năm
G.5
4755 3 3 8
Giải Tư
G.4
79029 64450 26476 69380 22545 31289 50605
4
5
5 9
0 5
Giải Ba
G.3
61749 63393 6  
Giải Nhì
G.2
94224 7 6
Giải Nhất
G.1
14090 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
402338 9 0 3 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 4 9
3 3 8
4 5 9
5 0 5
6  
7 6
8 0 9
9 0 3 3 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 5
Giải Bảy
G.7
555 1 8
Giải Sáu
G.6
5026 6143 5286 2 2 6
Giải Năm
G.5
5831 3 1
Giải Tư
G.4
32222 07661 26605 63918 31596 96484 05498
4
5
3 8
5
Giải Ba
G.3
90189 21048 6 1
Giải Nhì
G.2
63284 7 4
Giải Nhất
G.1
96574 8 4 4 6 9
Giải ĐB
ĐB
261399 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8
2 2 6
3 1
4 3 8
5 5
6 1
7 4
8 4 4 6 9
9 6 8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
979 1  
Giải Sáu
G.6
9035 0282 5723 2 2 3
Giải Năm
G.5
8041 3 2 2 3 5 6 7
Giải Tư
G.4
03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174
4
5
1 9
6
Giải Ba
G.3
74476 76233 6  
Giải Nhì
G.2
06793 7 4 6 9 9
Giải Nhất
G.1
73556 8 2
Giải ĐB
ĐB
101232 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 3
3 2 2 3 5 6 7
4 1 9
5 6
6  
7 4 6 9 9
8 2
9 3

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 8
Giải Bảy
G.7
947 1 2
Giải Sáu
G.6
4484 0437 4497 2 1 3 3
Giải Năm
G.5
4561 3 7 7
Giải Tư
G.4
63723 18850 20163 36712 78121 38667 56673
4
5
7
0
Giải Ba
G.3
03323 60183 6 1 3 7
Giải Nhì
G.2
08537 7 3
Giải Nhất
G.1
18098 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
981708 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2
2 1 3 3
3 7 7
4 7
5 0
6 1 3 7
7 3
8 3 4
9 7 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 2 3 9
Giải Bảy
G.7
849 1  
Giải Sáu
G.6
6529 8025 9785 2 2 5 6 9
Giải Năm
G.5
8022 3 4 8
Giải Tư
G.4
46334 01970 24887 04026 59898 21561 49509
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
50871 71838 6 1
Giải Nhì
G.2
72803 7 0 1 9
Giải Nhất
G.1
42402 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
864379 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 9
1  
2 2 5 6 9
3 4 8
4 9
5  
6 1
7 0 1 9
8 5 7
9 8