XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 3 3 6
Giải Bảy
G.7
803 1 3 3
Giải Sáu
G.6
1080 8890 8525 2 5 7
Giải Năm
G.5
9703 3 0 2
Giải Tư
G.4
88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588
4
5
7
3
Giải Ba
G.3
76053 27427 6  
Giải Nhì
G.2
43086 7  
Giải Nhất
G.1
33213 8 0 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
951032 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 6
1 3 3
2 5 7
3 0 2
4 7
5 3
6  
7  
8 0 4 6 8
9 0 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 0 6
Giải Bảy
G.7
039 1 4 4 9
Giải Sáu
G.6
3458 1351 9814 2  
Giải Năm
G.5
1960 3 9
Giải Tư
G.4
20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006
4
5
3
1 8
Giải Ba
G.3
77696 35943 6 0 6
Giải Nhì
G.2
30374 7 0 0 0 4
Giải Nhất
G.1
75100 8 6
Giải ĐB
ĐB
808214 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 4 4 9
2  
3 9
4 3
5 1 8
6 0 6
7 0 0 0 4
8 6
9 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 6 7 8
Giải Bảy
G.7
565 1  
Giải Sáu
G.6
2061 8082 2308 2 0 1 2 3
Giải Năm
G.5
0922 3 2
Giải Tư
G.4
58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
06907 15254 6 1 1 5 5 9
Giải Nhì
G.2
62365 7  
Giải Nhất
G.1
40461 8 2
Giải ĐB
ĐB
356396 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1  
2 0 1 2 3
3 2
4  
5 4
6 1 1 5 5 9
7  
8 2
9 6 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 6 8 9
Giải Bảy
G.7
308 1 1 1
Giải Sáu
G.6
2787 7511 7249 2 8
Giải Năm
G.5
5028 3 1 5
Giải Tư
G.4
49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566
4
5
5 9
 
Giải Ba
G.3
41488 83472 6 6
Giải Nhì
G.2
58335 7 2 3
Giải Nhất
G.1
73731 8 2 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
292709 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8 9
1 1 1
2 8
3 1 5
4 5 9
5  
6 6
7 2 3
8 2 7 7 8
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 1 8
Giải Bảy
G.7
015 1 3 5
Giải Sáu
G.6
5501 2986 7991 2 2 5 5
Giải Năm
G.5
4081 3 3 7
Giải Tư
G.4
53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
69260 47622 6 0 7
Giải Nhì
G.2
17695 7 2
Giải Nhất
G.1
32313 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
712933 9 1 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 3 5
2 2 5 5
3 3 7
4  
5  
6 0 7
7 2
8 1 6
9 1 5 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 3 6
Giải Bảy
G.7
725 1 5
Giải Sáu
G.6
6448 3235 1866 2 1 5 6 8
Giải Năm
G.5
8415 3 2 5
Giải Tư
G.4
80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458
4
5
8
8
Giải Ba
G.3
80172 14721 6 4 6
Giải Nhì
G.2
44364 7 2 4
Giải Nhất
G.1
42088 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
263503 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 5
2 1 5 6 8
3 2 5
4 8
5 8
6 4 6
7 2 4
8 8 9
9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 6
Giải Bảy
G.7
906 1 8 9
Giải Sáu
G.6
7661 1519 7975 2 7
Giải Năm
G.5
8099 3 6
Giải Tư
G.4
41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936
4
5
1 7
2 9
Giải Ba
G.3
14147 37593 6 1 5 6
Giải Nhì
G.2
14818 7 5
Giải Nhất
G.1
64859 8 9
Giải ĐB
ĐB
699189 9 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 8 9
2 7
3 6
4 1 7
5 2 9
6 1 5 6
7 5
8 9
9 3 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 1 2 5 6
Giải Bảy
G.7
497 1 4 5
Giải Sáu
G.6
3655 1429 0296 2 4 9
Giải Năm
G.5
9792 3  
Giải Tư
G.4
37692 74514 41205 32959 84383 71201 65202
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
63224 96385 6  
Giải Nhì
G.2
51780 7  
Giải Nhất
G.1
03906 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
936215 9 2 2 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 6
1 4 5
2 4 9
3  
4  
5 5 9
6  
7  
8 0 3 5
9 2 2 6 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 5 8
Giải Bảy
G.7
452 1 0 0 2 5
Giải Sáu
G.6
6171 3408 8155 2 2
Giải Năm
G.5
0764 3 0
Giải Tư
G.4
80005 45784 55510 98930 65070 01494 03810
4
5
2
2 2 5
Giải Ba
G.3
87642 74122 6 4
Giải Nhì
G.2
12412 7 0 1
Giải Nhất
G.1
39252 8 4
Giải ĐB
ĐB
780515 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 0 2 5
2 2
3 0
4 2
5 2 2 5
6 4
7 0 1
8 4
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1 2
Giải Bảy
G.7
099 1 4 4 5 8
Giải Sáu
G.6
9894 6614 2382 2  
Giải Năm
G.5
2779 3  
Giải Tư
G.4
83718 33166 23975 34395 07675 66466 07815
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
70173 68901 6 4 6 6
Giải Nhì
G.2
46402 7 3 5 5 9
Giải Nhất
G.1
80214 8 2
Giải ĐB
ĐB
132764 9 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 4 4 5 8
2  
3  
4  
5  
6 4 6 6
7 3 5 5 9
8 2
9 4 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 1 8
Giải Bảy
G.7
808 1 3
Giải Sáu
G.6
0974 7632 6676 2 7
Giải Năm
G.5
3155 3 2
Giải Tư
G.4
37193 34549 12059 95777 93871 37513 75601
4
5
0 9
5 9
Giải Ba
G.3
57827 60767 6 7
Giải Nhì
G.2
23740 7 1 4 6 7
Giải Nhất
G.1
20588 8 8
Giải ĐB
ĐB
900596 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 3
2 7
3 2
4 0 9
5 5 9
6 7
7 1 4 6 7
8 8
9 3 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
226 1  
Giải Sáu
G.6
8952 0262 2732 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
3520 3 2
Giải Tư
G.4
48152 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
4
5
0
2 2
Giải Ba
G.3
57827 60767 6 2 7
Giải Nhì
G.2
23740 7  
Giải Nhất
G.1
20588 8 8
Giải ĐB
ĐB
900596 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 6 7
3 2
4 0
5 2 2
6 2 7
7  
8 8
9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
509 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
3030 6905 7846 2 3 5 6 8
Giải Năm
G.5
8915 3 0
Giải Tư
G.4
38013 07628 73391 36502 24223 77416 82026
4
5
6
8
Giải Ba
G.3
95173 72225 6  
Giải Nhì
G.2
98283 7 3
Giải Nhất
G.1
31585 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
305158 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 3 5 6
2 3 5 6 8
3 0
4 6
5 8
6  
7 3
8 3 5
9 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
834 1  
Giải Sáu
G.6
7043 3947 4668 2 2 5 6 9
Giải Năm
G.5
2084 3 4 5 7 8
Giải Tư
G.4
53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535
4
5
3 7
7
Giải Ba
G.3
96637 22826 6 5 8
Giải Nhì
G.2
59898 7 5
Giải Nhất
G.1
16585 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
440765 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 5 6 9
3 4 5 7 8
4 3 7
5 7
6 5 8
7 5
8 4 5
9 8