XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 7
Giải Bảy
G.7
123 1 4 4 8
Giải Sáu
G.6
4293 8314 5814 2 3 5
Giải Năm
G.5
5225 3 0
Giải Tư
G.4
50052 16618 97970 98007 01985 29443 06586
4
5
1 3
2
Giải Ba
G.3
74876 07691 6 2
Giải Nhì
G.2
25862 7 0 6
Giải Nhất
G.1
96441 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
714730 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 4 8
2 3 5
3 0
4 1 3
5 2
6 2
7 0 6
8 5 6
9 1 3

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 0
Giải Bảy
G.7
838 1 1 1 3 6
Giải Sáu
G.6
0516 4211 1889 2  
Giải Năm
G.5
2339 3 8 9
Giải Tư
G.4
88400 44211 06564 75874 49375 76713 68656
4
5
0 7
6 6 6
Giải Ba
G.3
10184 68940 6 4
Giải Nhì
G.2
19556 7 4 5
Giải Nhất
G.1
43856 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
553647 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 1 3 6
2  
3 8 9
4 0 7
5 6 6 6
6 4
7 4 5
8 4 9
9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0
Giải Bảy
G.7
751 1  
Giải Sáu
G.6
1634 9834 3533 2 1 2 4 4
Giải Năm
G.5
9724 3 3 4 4 7
Giải Tư
G.4
29322 95877 43524 24621 10251 74692 09142
4
5
2 2
1 1
Giải Ba
G.3
29369 19437 6 1 9
Giải Nhì
G.2
72900 7 7
Giải Nhất
G.1
98342 8  
Giải ĐB
ĐB
179361 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 1 2 4 4
3 3 4 4 7
4 2 2
5 1 1
6 1 9
7 7
8  
9 2

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
826 1 5
Giải Sáu
G.6
9822 6929 3354 2 2 4 6 9
Giải Năm
G.5
6391 3 3
Giải Tư
G.4
26281 03015 20758 46386 26570 99533 35187
4
5
 
4 4 8
Giải Ba
G.3
57924 15386 6 1
Giải Nhì
G.2
51761 7 0 6
Giải Nhất
G.1
29176 8 1 6 6 7
Giải ĐB
ĐB
413754 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 2 4 6 9
3 3
4  
5 4 4 8
6 1
7 0 6
8 1 6 6 7
9 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0 2 5 6
Giải Bảy
G.7
793 1  
Giải Sáu
G.6
7005 4051 3606 2 0 9
Giải Năm
G.5
0200 3 4
Giải Tư
G.4
58644 01320 28588 50002 15969 04534 86579
4
5
4 8
1 8
Giải Ba
G.3
46161 04848 6 1 9
Giải Nhì
G.2
45329 7 9 9
Giải Nhất
G.1
38979 8 8
Giải ĐB
ĐB
188658 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5 6
1  
2 0 9
3 4
4 4 8
5 1 8
6 1 9
7 9 9
8 8
9 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 5 7
Giải Bảy
G.7
871 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4399 7030 9171 2 4
Giải Năm
G.5
3257 3 0
Giải Tư
G.4
11370 69472 37768 87599 99607 56624 73317
4
5
7 7
7
Giải Ba
G.3
69847 72405 6 8
Giải Nhì
G.2
14913 7 0 1 1 2
Giải Nhất
G.1
96547 8 9
Giải ĐB
ĐB
765189 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 3 7
2 4
3 0
4 7 7
5 7
6 8
7 0 1 1 2
8 9
9 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0  
Giải Bảy
G.7
364 1 5
Giải Sáu
G.6
1596 8128 5348 2 1 8 9
Giải Năm
G.5
7635 3 5 8
Giải Tư
G.4
63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257
4
5
6 8
2 5 5 7 9
Giải Ba
G.3
98729 34846 6 1 4
Giải Nhì
G.2
98261 7 3
Giải Nhất
G.1
64359 8  
Giải ĐB
ĐB
900955 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 1 8 9
3 5 8
4 6 8
5 2 5 5 7 9
6 1 4
7 3
8  
9 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0  
Giải Bảy
G.7
959 1 3 4
Giải Sáu
G.6
0171 2863 3957 2 7
Giải Năm
G.5
1856 3 3 8
Giải Tư
G.4
26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427
4
5
2 6 9
6 7 7 9
Giải Ba
G.3
44289 48738 6 2 3
Giải Nhì
G.2
89462 7 1
Giải Nhất
G.1
64149 8 9
Giải ĐB
ĐB
113913 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 7
3 3 8
4 2 6 9
5 6 7 7 9
6 2 3
7 1
8 9
9 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2 5
Giải Bảy
G.7
187 1  
Giải Sáu
G.6
0742 5899 4294 2 4 8
Giải Năm
G.5
4205 3 6 8
Giải Tư
G.4
27348 85853 54743 83924 05938 81149 17144
4
5
2 3 4 8 9
3
Giải Ba
G.3
02374 37028 6 1
Giải Nhì
G.2
14936 7 4
Giải Nhất
G.1
80861 8 7
Giải ĐB
ĐB
060002 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1  
2 4 8
3 6 8
4 2 3 4 8 9
5 3
6 1
7 4
8 7
9 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
419 1 6 9 9
Giải Sáu
G.6
4137 7706 6316 2 4
Giải Năm
G.5
9152 3 7
Giải Tư
G.4
91209 26189 52578 02888 74552 94407 16451
4
5
 
1 2 2
Giải Ba
G.3
94777 37894 6  
Giải Nhì
G.2
66424 7 7 8
Giải Nhất
G.1
86219 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
550785 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 9
1 6 9 9
2 4
3 7
4  
5 1 2 2
6  
7 7 8
8 5 8 9
9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
881 1 0 5
Giải Sáu
G.6
0120 6310 5286 2 0 2 4
Giải Năm
G.5
4095 3 1
Giải Tư
G.4
68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224
4
5
5 5
1
Giải Ba
G.3
16485 34381 6  
Giải Nhì
G.2
82189 7 6
Giải Nhất
G.1
27976 8 1 1 1 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
557045 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5
2 0 2 4
3 1
4 5 5
5 1
6  
7 6
8 1 1 1 5 6 9
9 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 6
Giải Bảy
G.7
010 1 0
Giải Sáu
G.6
8094 4167 7096 2 1 1 1 7
Giải Năm
G.5
6927 3 4
Giải Tư
G.4
26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521
4
5
 
0 3 9
Giải Ba
G.3
21034 69586 6 7
Giải Nhì
G.2
77221 7  
Giải Nhất
G.1
01150 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
970291 9 1 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0
2 1 1 1 7
3 4
4  
5 0 3 9
6 7
7  
8 6 6
9 1 4 5 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
067 1 0 1
Giải Sáu
G.6
8167 6398 9669 2 0
Giải Năm
G.5
8667 3  
Giải Tư
G.4
84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755
4
5
0 3
5 9
Giải Ba
G.3
43082 84811 6 6 7 7 7 9
Giải Nhì
G.2
94274 7 4
Giải Nhất
G.1
92588 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
317995 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1
2 0
3  
4 0 3
5 5 9
6 6 7 7 7 9
7 4
8 2 8
9 5 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 5
Giải Bảy
G.7
805 1 9
Giải Sáu
G.6
5428 8448 3755 2 8
Giải Năm
G.5
4835 3 1 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331
4
5
8
5
Giải Ba
G.3
21691 72971 6 1
Giải Nhì
G.2
40019 7 1 9
Giải Nhất
G.1
59994 8  
Giải ĐB
ĐB
687533 9 1 1 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 9
2 8
3 1 3 4 5 7
4 8
5 5
6 1
7 1 9
8  
9 1 1 3 4