XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 3 4 5
Giải Bảy
G.7
477 1 1
Giải Sáu
G.6
2697 9288 4085 2 0
Giải Năm
G.5
0504 3 2
Giải Tư
G.4
67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
79032 94805 6 7 7 9
Giải Nhì
G.2
62246 7 7
Giải Nhất
G.1
47194 8 0 5 8
Giải ĐB
ĐB
595292 9 2 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5
1 1
2 0
3 2
4 6
5  
6 7 7 9
7 7
8 0 5 8
9 2 4 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3 5
Giải Bảy
G.7
739 1 7
Giải Sáu
G.6
3743 6840 4417 2 8
Giải Năm
G.5
2772 3 3 9
Giải Tư
G.4
84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
4
5
0 3 4 8
6
Giải Ba
G.3
02128 74044 6 5
Giải Nhì
G.2
08556 7 2 9
Giải Nhất
G.1
34133 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
120705 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 7
2 8
3 3 9
4 0 3 4 8
5 6
6 5
7 2 9
8 0 9
9 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
783 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
1676 9043 4465 2 1 8
Giải Năm
G.5
9421 3 4
Giải Tư
G.4
27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
4
5
3
0 1
Giải Ba
G.3
04115 43628 6 3 5 8
Giải Nhì
G.2
80851 7 4 6
Giải Nhất
G.1
03394 8 3
Giải ĐB
ĐB
003168 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 5
2 1 8
3 4
4 3
5 0 1
6 3 5 8
7 4 6
8 3
9 4 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 3 4 6
Giải Bảy
G.7
645 1  
Giải Sáu
G.6
1039 4733 4589 2 2 3 3
Giải Năm
G.5
1758 3 3 9
Giải Tư
G.4
34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
4
5
5
1 2 4 8
Giải Ba
G.3
78423 92282 6 7
Giải Nhì
G.2
77006 7  
Giải Nhất
G.1
60167 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
761195 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6
1  
2 2 3 3
3 3 9
4 5
5 1 2 4 8
6 7
7  
8 2 9
9 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
910 1 0 0
Giải Sáu
G.6
5552 9845 9505 2 0
Giải Năm
G.5
7258 3  
Giải Tư
G.4
54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610
4
5
0 5 8 9
2 3 8
Giải Ba
G.3
10940 17892 6 3 5
Giải Nhì
G.2
32948 7 2 7
Giải Nhất
G.1
10720 8  
Giải ĐB
ĐB
713865 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 0
2 0
3  
4 0 5 8 9
5 2 3 8
6 3 5
7 2 7
8  
9 2 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0 6
Giải Bảy
G.7
463 1  
Giải Sáu
G.6
9900 9347 6534 2 1 2 5
Giải Năm
G.5
1548 3 4 9
Giải Tư
G.4
50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260
4
5
7 7 8
7
Giải Ba
G.3
16822 56493 6 0 3
Giải Nhì
G.2
22025 7  
Giải Nhất
G.1
15182 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
830388 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1  
2 1 2 5
3 4 9
4 7 7 8
5 7
6 0 3
7  
8 2 8
9 3 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0 3 5 5
Giải Bảy
G.7
119 1 9 9
Giải Sáu
G.6
1387 6890 2803 2 1
Giải Năm
G.5
1421 3 3
Giải Tư
G.4
98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
75464 38705 6 2 3 4
Giải Nhì
G.2
74562 7  
Giải Nhất
G.1
83782 8 1 2 7
Giải ĐB
ĐB
389352 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5 5
1 9 9
2 1
3 3
4  
5 2
6 2 3 4
7  
8 1 2 7
9 0 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
694 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1948 7838 9112 2 8 9
Giải Năm
G.5
2833 3 3 4 5 8
Giải Tư
G.4
44372 89734 92196 29996 51462 31917 03491
4
5
3 8
 
Giải Ba
G.3
58028 07835 6 2
Giải Nhì
G.2
99629 7 2
Giải Nhất
G.1
81343 8 5
Giải ĐB
ĐB
776985 9 1 4 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 7
2 8 9
3 3 4 5 8
4 3 8
5  
6 2
7 2
8 5
9 1 4 6 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 0
Giải Bảy
G.7
545 1  
Giải Sáu
G.6
1291 5962 7628 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
9124 3 2 3
Giải Tư
G.4
42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
89474 57633 6 0 2 4
Giải Nhì
G.2
34164 7 2 4 5
Giải Nhất
G.1
82600 8 4
Giải ĐB
ĐB
583791 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 1 4 8
3 2 3
4 5
5 2
6 0 2 4
7 2 4 5
8 4
9 1 1

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 2 7 7
Giải Bảy
G.7
278 1  
Giải Sáu
G.6
6602 3696 8043 2 5 5
Giải Năm
G.5
4899 3  
Giải Tư
G.4
12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207
4
5
3 4
6 8
Giải Ba
G.3
20573 26070 6 6 7
Giải Nhì
G.2
35666 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
01489 8 9
Giải ĐB
ĐB
787744 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 7
1  
2 5 5
3  
4 3 4
5 6 8
6 6 7
7 0 3 8
8 9
9 6 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 2 6
Giải Bảy
G.7
036 1 2
Giải Sáu
G.6
8524 8183 0702 2 0 3 4 4
Giải Năm
G.5
7939 3 4 6 7 9
Giải Tư
G.4
11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
58600 00734 6 2
Giải Nhì
G.2
38955 7  
Giải Nhất
G.1
49723 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
004645 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6
1 2
2 0 3 4 4
3 4 6 7 9
4 5
5 5
6 2
7  
8 0 3
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 1 3 8
Giải Bảy
G.7
394 1 1
Giải Sáu
G.6
7741 4693 8140 2  
Giải Năm
G.5
5463 3 4 5 7 7
Giải Tư
G.4
65784 86876 77737 70501 41637 12234 73935
4
5
0 1
 
Giải Ba
G.3
70703 53211 6 3
Giải Nhì
G.2
20708 7 6 6 8
Giải Nhất
G.1
69778 8 4
Giải ĐB
ĐB
289076 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 8
1 1
2  
3 4 5 7 7
4 0 1
5  
6 3
7 6 6 8
8 4
9 3 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 0 2
Giải Bảy
G.7
160 1 1 6
Giải Sáu
G.6
0800 6837 9968 2  
Giải Năm
G.5
3002 3 1 4 7 8
Giải Tư
G.4
63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111
4
5
3 8
4
Giải Ba
G.3
74943 87889 6 0 8
Giải Nhì
G.2
52476 7 6
Giải Nhất
G.1
61231 8 9
Giải ĐB
ĐB
676454 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 1 6
2  
3 1 4 7 8
4 3 8
5 4
6 0 8
7 6
8 9
9 2 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 2
Giải Bảy
G.7
737 1 2 6
Giải Sáu
G.6
6202 5062 1581 2 1 9
Giải Năm
G.5
7397 3 2 7
Giải Tư
G.4
87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046
4
5
2 6
4
Giải Ba
G.3
78891 54077 6 2
Giải Nhì
G.2
41512 7 6 7
Giải Nhất
G.1
67432 8 1
Giải ĐB
ĐB
695342 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 6
2 1 9
3 2 7
4 2 6
5 4
6 2
7 6 7
8 1
9 1 7 9