XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 3 9
Giải Bảy
G.7
851 1 0
Giải Sáu
G.6
3044 6803 4086 2 1 3
Giải Năm
G.5
2187 3 4 5
Giải Tư
G.4
02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
4
5
4
1 8
Giải Ba
G.3
49510 39535 6 7
Giải Nhì
G.2
99058 7 8 9
Giải Nhất
G.1
25367 8 5 6 7
Giải ĐB
ĐB
839121 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 0
2 1 3
3 4 5
4 4
5 1 8
6 7
7 8 9
8 5 6 7
9 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0  
Giải Bảy
G.7
998 1 2
Giải Sáu
G.6
5143 8775 6125 2 5 9
Giải Năm
G.5
1865 3  
Giải Tư
G.4
88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
4
5
2 3
3 3 8
Giải Ba
G.3
57269 85192 6 5 9
Giải Nhì
G.2
60997 7 5
Giải Nhất
G.1
74053 8 2
Giải ĐB
ĐB
004582 9 0 2 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 5 9
3  
4 2 3
5 3 3 8
6 5 9
7 5
8 2
9 0 2 2 7 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 5
Giải Bảy
G.7
251 1 2 9
Giải Sáu
G.6
8719 4563 3888 2 2 3 4 5
Giải Năm
G.5
9342 3  
Giải Tư
G.4
87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
4
5
1 2
1 2
Giải Ba
G.3
07952 97585 6 3
Giải Nhì
G.2
99979 7 6 9
Giải Nhất
G.1
78805 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
199323 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 9
2 2 3 4 5
3  
4 1 2
5 1 2
6 3
7 6 9
8 5 8 9
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
290 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
7340 4538 9469 2 2
Giải Năm
G.5
7611 3 8
Giải Tư
G.4
85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674
4
5
0 4
 
Giải Ba
G.3
71183 54497 6 0 8 8 9
Giải Nhì
G.2
69168 7 2 4
Giải Nhất
G.1
23768 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
383219 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 9
2 2
3 8
4 0 4
5  
6 0 8 8 9
7 2 4
8 3 7
9 0 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 5
Giải Bảy
G.7
144 1 3 8
Giải Sáu
G.6
2399 3113 7705 2 7 8
Giải Năm
G.5
2942 3 9
Giải Tư
G.4
07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627
4
5
2 4
 
Giải Ba
G.3
85496 17439 6 5 6 6
Giải Nhì
G.2
80566 7 0 3 5
Giải Nhất
G.1
43375 8  
Giải ĐB
ĐB
803670 9 0 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 8
2 7 8
3 9
4 2 4
5  
6 5 6 6
7 0 3 5
8  
9 0 6 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 5 7 7 9
Giải Bảy
G.7
123 1 8
Giải Sáu
G.6
9805 9518 3339 2 3 4 8
Giải Năm
G.5
7609 3 9 9
Giải Tư
G.4
57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189
4
5
0 0 8
9
Giải Ba
G.3
38607 47940 6 6
Giải Nhì
G.2
46628 7  
Giải Nhất
G.1
27166 8 9
Giải ĐB
ĐB
173140 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 7 9
1 8
2 3 4 8
3 9 9
4 0 0 8
5 9
6 6
7  
8 9
9 2

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 8
Giải Bảy
G.7
531 1 5 9
Giải Sáu
G.6
1354 6345 1549 2 6 8
Giải Năm
G.5
2942 3 1 6
Giải Tư
G.4
25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628
4
5
2 5 9
4
Giải Ba
G.3
92772 37226 6  
Giải Nhì
G.2
81798 7 2 3 7
Giải Nhất
G.1
43819 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
648615 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 5 9
2 6 8
3 1 6
4 2 5 9
5 4
6  
7 2 3 7
8 3 8
9 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0  
Giải Bảy
G.7
826 1  
Giải Sáu
G.6
4924 7575 3437 2 3 3 4 5 6
Giải Năm
G.5
6874 3 7
Giải Tư
G.4
32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355
4
5
0
2 5 7 7
Giải Ba
G.3
85652 71140 6  
Giải Nhì
G.2
55089 7 4 5
Giải Nhất
G.1
67297 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
693423 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 3 4 5 6
3 7
4 0
5 2 5 7 7
6  
7 4 5
8 3 9
9 1 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2 5 6
Giải Bảy
G.7
132 1 8
Giải Sáu
G.6
6080 6654 1875 2 7 8
Giải Năm
G.5
1828 3 2
Giải Tư
G.4
15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880
4
5
0
4 6
Giải Ba
G.3
66294 13685 6  
Giải Nhì
G.2
57689 7 5
Giải Nhất
G.1
99056 8 0 0 5 9
Giải ĐB
ĐB
840202 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6
1 8
2 7 8
3 2
4 0
5 4 6
6  
7 5
8 0 0 5 9
9 4 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 3 3 7
Giải Bảy
G.7
803 1 5
Giải Sáu
G.6
2915 9757 0435 2 2 2 6
Giải Năm
G.5
5126 3 5 7
Giải Tư
G.4
00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637
4
5
6 8
7
Giải Ba
G.3
04003 99122 6 8
Giải Nhì
G.2
08622 7 0
Giải Nhất
G.1
72092 8  
Giải ĐB
ĐB
496694 9 0 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 7
1 5
2 2 2 6
3 5 7
4 6 8
5 7
6 8
7 0
8  
9 0 2 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1
Giải Bảy
G.7
023 1 2 3 4 7
Giải Sáu
G.6
9857 4322 4014 2 0 2 3
Giải Năm
G.5
4213 3 7 7
Giải Tư
G.4
13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
77412 14337 6 1 1
Giải Nhì
G.2
99101 7 3
Giải Nhất
G.1
19261 8  
Giải ĐB
ĐB
113420 9 1 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 3 4 7
2 0 2 3
3 7 7
4  
5 7
6 1 1
7 3
8  
9 1 6 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 7 8
Giải Bảy
G.7
218 1 6 8 9
Giải Sáu
G.6
7316 2508 9036 2 0
Giải Năm
G.5
9432 3 2 3 5 6
Giải Tư
G.4
77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990
4
5
1
1 6
Giải Ba
G.3
74935 44651 6 6
Giải Nhì
G.2
92186 7 0
Giải Nhất
G.1
26156 8 6
Giải ĐB
ĐB
916741 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 6 8 9
2 0
3 2 3 5 6
4 1
5 1 6
6 6
7 0
8 6
9 0

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 4 5 8
Giải Bảy
G.7
687 1 0
Giải Sáu
G.6
4059 0478 7228 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
8188 3 5
Giải Tư
G.4
74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
84935 09304 6 7
Giải Nhì
G.2
80310 7 0 2 4 8
Giải Nhất
G.1
73595 8 7 8
Giải ĐB
ĐB
286126 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 8
1 0
2 6 7 8
3 5
4  
5 9
6 7
7 0 2 4 8
8 7 8
9 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 4
Giải Bảy
G.7
981 1 0
Giải Sáu
G.6
9093 9981 6668 2  
Giải Năm
G.5
7286 3 0 9
Giải Tư
G.4
81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370
4
5
4
1
Giải Ba
G.3
22044 42794 6 8 8
Giải Nhì
G.2
69451 7 0 0
Giải Nhất
G.1
32468 8 1 1 6
Giải ĐB
ĐB
169898 9 3 4 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0
2  
3 0 9
4 4
5 1
6 8 8
7 0 0
8 1 1 6
9 3 4 7 8