XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1 1
Giải Bảy
G.7
083 1 1 7
Giải Sáu
G.6
5650 3657 8432 2  
Giải Năm
G.5
5479 3 2
Giải Tư
G.4
57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011
4
5
0
0 7 8
Giải Ba
G.3
58717 02040 6 4 8
Giải Nhì
G.2
06679 7 0 6 9 9
Giải Nhất
G.1
80758 8 3
Giải ĐB
ĐB
116270 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 1 7
2  
3 2
4 0
5 0 7 8
6 4 8
7 0 6 9 9
8 3
9 6

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 3 5 6
Giải Bảy
G.7
106 1 4 5
Giải Sáu
G.6
7773 1915 9448 2 3
Giải Năm
G.5
6753 3  
Giải Tư
G.4
90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286
4
5
1 4 8
2 3
Giải Ba
G.3
88041 55375 6 9
Giải Nhì
G.2
18390 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
54852 8 6
Giải ĐB
ĐB
103914 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 6
1 4 5
2 3
3  
4 1 4 8
5 2 3
6 9
7 3 5 7
8 6
9 0

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 7
Giải Bảy
G.7
448 1 8
Giải Sáu
G.6
7153 2618 9407 2 6
Giải Năm
G.5
7361 3 9
Giải Tư
G.4
09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639
4
5
8
0 0 3 7
Giải Ba
G.3
70050 60793 6 1 4 7
Giải Nhì
G.2
11426 7  
Giải Nhất
G.1
93098 8 7
Giải ĐB
ĐB
704294 9 0 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 8
2 6
3 9
4 8
5 0 0 3 7
6 1 4 7
7  
8 7
9 0 3 4 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 4 7 7 9
Giải Bảy
G.7
209 1 5
Giải Sáu
G.6
9303 8792 3642 2  
Giải Năm
G.5
4133 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842
4
5
2 2 2 3 7
 
Giải Ba
G.3
66842 01443 6 3
Giải Nhì
G.2
66707 7  
Giải Nhất
G.1
97315 8 5
Giải ĐB
ĐB
191463 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 7 7 9
1 5
2  
3 1 3 6
4 2 2 2 3 7
5  
6 3
7  
8 5
9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
838 1 0
Giải Sáu
G.6
5436 9078 2636 2  
Giải Năm
G.5
2682 3 6 6 8
Giải Tư
G.4
15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662
4
5
1
2 7
Giải Ba
G.3
19471 44104 6 2 6
Giải Nhì
G.2
35452 7 1 1 2 8
Giải Nhất
G.1
87066 8 2
Giải ĐB
ĐB
929509 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 0
2  
3 6 6 8
4 1
5 2 7
6 2 6
7 1 1 2 8
8 2
9  

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 2 3 6 8
Giải Bảy
G.7
748 1 4 7 7 8
Giải Sáu
G.6
3133 4818 3417 2 2
Giải Năm
G.5
4703 3 3
Giải Tư
G.4
10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406
4
5
8 8
0 7
Giải Ba
G.3
78850 35802 6  
Giải Nhì
G.2
84414 7 4
Giải Nhất
G.1
96522 8  
Giải ĐB
ĐB
138194 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3 6 8
1 4 7 7 8
2 2
3 3
4 8 8
5 0 7
6  
7 4
8  
9 4

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 0 4 7
Giải Bảy
G.7
073 1 9
Giải Sáu
G.6
3246 6768 7192 2 8
Giải Năm
G.5
7384 3  
Giải Tư
G.4
82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204
4
5
2 6
2 3
Giải Ba
G.3
31579 59453 6 1 8
Giải Nhì
G.2
31852 7 3 9
Giải Nhất
G.1
34861 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
529219 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 7
1 9
2 8
3  
4 2 6
5 2 3
6 1 8
7 3 9
8 4 5
9 2 6

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 7
Giải Bảy
G.7
214 1 2 4 5 5 6 6 6
Giải Sáu
G.6
0316 5587 4715 2  
Giải Năm
G.5
4016 3 9
Giải Tư
G.4
55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567
4
5
0 8
 
Giải Ba
G.3
79248 43612 6 7 8
Giải Nhì
G.2
02407 7 7
Giải Nhất
G.1
34986 8 6 7 7
Giải ĐB
ĐB
402215 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 4 5 5 6 6 6
2  
3 9
4 0 8
5  
6 7 8
7 7
8 6 7 7
9  

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 4 5 8
Giải Bảy
G.7
777 1 1 3
Giải Sáu
G.6
0038 4444 2290 2 3 5
Giải Năm
G.5
8613 3 2 8
Giải Tư
G.4
85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432
4
5
4
2
Giải Ba
G.3
83208 63205 6  
Giải Nhì
G.2
75023 7 3 7
Giải Nhất
G.1
19525 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
506704 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 8
1 1 3
2 3 5
3 2 8
4 4
5 2
6  
7 3 7
8 0 2
9 0 4

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 2
Giải Bảy
G.7
917 1 1 7
Giải Sáu
G.6
1561 5133 8849 2 6
Giải Năm
G.5
5702 3 3 3
Giải Tư
G.4
16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633
4
5
9 9
 
Giải Ba
G.3
00760 28511 6 0 1 1 1 3
Giải Nhì
G.2
25376 7 6 9
Giải Nhất
G.1
18579 8  
Giải ĐB
ĐB
147361 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 7
2 6
3 3 3
4 9 9
5  
6 0 1 1 1 3
7 6 9
8  
9 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1 2
Giải Bảy
G.7
102 1 0 4
Giải Sáu
G.6
4901 6714 8855 2  
Giải Năm
G.5
2438 3 6 7 7 8 9
Giải Tư
G.4
18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045
4
5
4 5 6 9
5
Giải Ba
G.3
62744 78049 6 0
Giải Nhì
G.2
64660 7  
Giải Nhất
G.1
81637 8 7
Giải ĐB
ĐB
650210 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 0 4
2  
3 6 7 7 8 9
4 4 5 6 9
5 5
6 0
7  
8 7
9 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 0
Giải Bảy
G.7
664 1 0
Giải Sáu
G.6
9280 5794 4142 2 2 6
Giải Năm
G.5
6851 3 9
Giải Tư
G.4
93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526
4
5
0 2 8
1
Giải Ba
G.3
63693 89010 6 3 4
Giải Nhì
G.2
63048 7  
Giải Nhất
G.1
74697 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
017700 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0
2 2 6
3 9
4 0 2 8
5 1
6 3 4
7  
8 0 1 6
9 3 4 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5 7
Giải Bảy
G.7
553 1 1 1
Giải Sáu
G.6
7020 2611 5695 2 0 9
Giải Năm
G.5
5411 3  
Giải Tư
G.4
50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465
4
5
2
2 3 4 8 8
Giải Ba
G.3
94652 19358 6 3 5 5
Giải Nhì
G.2
43663 7 1
Giải Nhất
G.1
80042 8  
Giải ĐB
ĐB
405329 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1 1
2 0 9
3  
4 2
5 2 3 4 8 8
6 3 5 5
7 1
8  
9 5

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 3 8
Giải Bảy
G.7
366 1 2 3 9
Giải Sáu
G.6
8379 7208 7503 2  
Giải Năm
G.5
4613 3 9
Giải Tư
G.4
30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
11688 21391 6 6
Giải Nhì
G.2
42370 7 0 1 9
Giải Nhất
G.1
35639 8 8
Giải ĐB
ĐB
509871 9 0 1 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 2 3 9
2  
3 9
4 5
5 5
6 6
7 0 1 9
8 8
9 0 1 4 8