XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
87
30
Giải Bảy G.7
360
604
Giải Sáu G.6
6803
4363
1436
6556
6128
2687
Giải Năm G.5
8515
1437
Giải Tư G.4
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
Giải Ba G.3
10796
68413
86811
87469
Giải Nhì G.2
85777
62139
Giải Nhất G.1
58683
98096
Giải ĐB ĐB
147991
231269

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 0 4
1 3 5 1
2 6 8
3 6 0 3 7 7 9
4 9 6
5 2 6 8
6 0 3 9 9
7 7  
8 3 4 7 1 7
9 1 3 4 6 6 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
30
57
Giải Bảy G.7
654
827
Giải Sáu G.6
5428
1951
4400
4136
4720
1163
Giải Năm G.5
4928
2465
Giải Tư G.4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
Giải Ba G.3
91108
96333
01238
79710
Giải Nhì G.2
54143
80946
Giải Nhất G.1
25210
60755
Giải ĐB ĐB
403367
465562

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8  
1 0 0 1 5 8
2 2 8 8 0 7
3 0 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 0 2 3 5
7 4 5  
8 0  
9    

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
95
74
Giải Bảy G.7
151
062
Giải Sáu G.6
4224
4511
2017
1159
6357
5270
Giải Năm G.5
1134
8678
Giải Tư G.4
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
Giải Ba G.3
88796
72182
21591
27099
Giải Nhì G.2
30569
89873
Giải Nhất G.1
05016
67016
Giải ĐB ĐB
854776
329648

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1 1 6 7 4 6 6
2 4 4 9
3 4 1
4 4 7 9 8
5 1 7 9
6 0 4 9 2
7 6 0 3 4 8
8 2 5 9 9
9 5 6 9 1 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
23
26
Giải Bảy G.7
808
119
Giải Sáu G.6
8126
7664
3701
7047
8380
3494
Giải Năm G.5
2705
4701
Giải Tư G.4
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
Giải Ba G.3
92786
18175
29227
64534
Giải Nhì G.2
17590
06384
Giải Nhất G.1
40233
00822
Giải ĐB ĐB
786688
417381

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5 8 1
1   3 4 9
2 0 3 3 6 2 6 7
3 3 4
4 3 7 9
5 4 0
6 4 4  
7 5 0
8 6 8 0 1 4 6
9 0 3 9 4 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
49
75
Giải Bảy G.7
497
948
Giải Sáu G.6
0555
5883
0337
2225
3609
4287
Giải Năm G.5
6545
4662
Giải Tư G.4
53899
16558
24653
04146
37029
42836
01138
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
Giải Ba G.3
30407
79991
65017
04262
Giải Nhì G.2
77640
29944
Giải Nhất G.1
00914
91920
Giải ĐB ĐB
982528
809490

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 9
1 4 7 8
2 8 9 0 5 6
3 6 7 8  
4 0 5 6 9 4 6 8
5 3 5 8  
6   2 2 2 8
7   5
8 3 7
9 1 7 9 0 4 4

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
83
56
Giải Bảy G.7
845
064
Giải Sáu G.6
2483
3870
3855
1869
6209
6929
Giải Năm G.5
5582
5227
Giải Tư G.4
43067
40618
37558
10096
92502
83217
06986
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
Giải Ba G.3
18954
89906
16428
78129
Giải Nhì G.2
64530
34641
Giải Nhất G.1
38600
14509
Giải ĐB ĐB
199174
974278

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 6 9 9
1 7 8 5
2   7 7 8 9 9
3 0  
4 5 1
5 4 5 8 4 6 7
6 7 4 9
7 0 4 2 6 8
8 2 3 3 6 6
9 6