XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
71
00
Giải Bảy G.7
773
729
Giải Sáu G.6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
Giải Năm G.5
5325
8513
Giải Tư G.4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải Ba G.3
95981
00123
51898
25004
Giải Nhì G.2
12674
11719
Giải Nhất G.1
38441
72488
Giải ĐB ĐB
006330
569179

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 3 0 4
1 5 3 5 9
2 3 4 5 0 9 9
3 0 0 2 9
4 1 0
5   5
6   8
7 1 3 4 7 9
8 1 5 8
9 1 4 7 9 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
64
30
Giải Bảy G.7
982
453
Giải Sáu G.6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
Giải Năm G.5
9564
2220
Giải Tư G.4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải Ba G.3
37145
88820
47972
20969
Giải Nhì G.2
39972
02673
Giải Nhất G.1
07964
74030
Giải ĐB ĐB
930199
723029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6  
1 2 5
2 0 0 8 9 9
3 4 7 0 0
4 3 4 5  
5   3
6 2 4 4 4 5 9
7 0 2 2 2 3 4 5 9
8 2  
9 9 4 5 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
89
Giải Bảy G.7
195
945
Giải Sáu G.6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
Giải Năm G.5
3778
3121
Giải Tư G.4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải Ba G.3
47500
86478
34293
51414
Giải Nhì G.2
42785
06540
Giải Nhất G.1
06414
61385
Giải ĐB ĐB
701483
320593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5 4
1 4 5 3 4
2 1 1
3 2  
4   0 4 5
5   4 9
6 1 9 6 8
7 8 8 9 7 8
8 3 5 5 9 9
9 0 3 5 5 3 3

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
31
61
Giải Bảy G.7
132
205
Giải Sáu G.6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
Giải Năm G.5
3663
1933
Giải Tư G.4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
Giải Ba G.3
36723
85477
00590
74522
Giải Nhì G.2
79570
78395
Giải Nhất G.1
94806
81491
Giải ĐB ĐB
452694
791458

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 5 6 8
1   7
2 0 3 3 0 2
3 1 2 4 4 0 3 4 7 8
4 1  
5 2 8
6 3 9 1 1
7 0 4 7  
8   6
9 4 9 0 1 5

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
63
16
Giải Bảy G.7
130
639
Giải Sáu G.6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
Giải Năm G.5
7426
5686
Giải Tư G.4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
Giải Ba G.3
31159
65235
28999
83454
Giải Nhì G.2
74414
85228
Giải Nhất G.1
08297
68626
Giải ĐB ĐB
506979
400766

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2
1 4 4 5 6 8
2 4 5 6 6 8 8
3 0 5 6 9
4 2 5 5
5 4 9 9 0 4 5
6 3 6 7
7 2 9  
8   5 6
9 7 4 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
62
59
Giải Bảy G.7
655
590
Giải Sáu G.6
4141
6826
3621
0021
8394
9663
Giải Năm G.5
9117
9869
Giải Tư G.4
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
Giải Ba G.3
76893
21210
92189
32317
Giải Nhì G.2
49118
19673
Giải Nhất G.1
65722
43707
Giải ĐB ĐB
580016
183209

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   7 7 9
1 0 3 6 6 7 8 6 7
2 1 2 6 1 3
3 1 1  
4 1 1 2 1
5 5 5 6 9
6 2 8 3 9
7   3
8   9
9 3 0 4 4