XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
19
00
Giải Bảy G.7
826
848
Giải Sáu G.6
1753
5524
5502
5827
5595
7194
Giải Năm G.5
9301
4578
Giải Tư G.4
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
05688
85428
13985
41537
10366
17606
70618
Giải Ba G.3
87107
31658
97214
38009
Giải Nhì G.2
21176
83765
Giải Nhất G.1
18419
20929
Giải ĐB ĐB
007924
987446

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 7 0 6 9
1 9 9 4 8
2 1 4 4 6 7 8 9
3   7
4 8 6 8
5 3 7 7 8  
6 2 5 6
7 6 8
8   5 8
9 2 2 4 5

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
75
98
Giải Bảy G.7
578
409
Giải Sáu G.6
0818
1535
0529
8283
5574
1897
Giải Năm G.5
9668
1118
Giải Tư G.4
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
81972
49080
37863
08939
06415
55051
07436
Giải Ba G.3
33791
65501
83210
22328
Giải Nhì G.2
96544
27744
Giải Nhất G.1
67536
12392
Giải ĐB ĐB
478412
516541

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 8 9
1 0 2 8 0 5 8
2 9 8
3 5 6 9 6 9
4 4 5 1 4
5 9 1
6 8 3
7 5 8 2 4
8 6 0 3
9 1 2 2 7 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
05
21
Giải Bảy G.7
160
761
Giải Sáu G.6
8138
1975
5895
3832
1236
2544
Giải Năm G.5
1714
3056
Giải Tư G.4
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
Giải Ba G.3
82398
99406
54506
09687
Giải Nhì G.2
18118
62274
Giải Nhất G.1
92493
26511
Giải ĐB ĐB
299167
056234

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 6 6 8
1 4 8 1
2 3 8 1 6
3 8 8 2 4 6 7
4 7 4
5   5 6
6 0 2 7 1 6
7 5 6 2 4
8 9 7
9 3 5 8 7

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
08
15
Giải Bảy G.7
001
023
Giải Sáu G.6
7229
3341
2037
8898
4989
8638
Giải Năm G.5
9793
4424
Giải Tư G.4
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
Giải Ba G.3
05375
12052
45706
55959
Giải Nhì G.2
18019
59376
Giải Nhất G.1
77481
69680
Giải ĐB ĐB
370625
759041

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 8 6 7
1 5 6 9 4 5 5
2 0 1 5 9 2 3 4
3 7 8
4 1 1
5 1 2 9
6   1 4
7 5 6 7
8 1 0 9
9 1 2 3 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
34
01
Giải Bảy G.7
092
923
Giải Sáu G.6
2877
7535
7640
2282
5348
5002
Giải Năm G.5
5342
3475
Giải Tư G.4
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
Giải Ba G.3
50992
30867
08043
95581
Giải Nhì G.2
86801
33555
Giải Nhất G.1
44998
31109
Giải ĐB ĐB
895519
886147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 1 2 9
1 9 4 8
2   3
3 4 5  
4 0 0 2 3 7 8
5 1 8 2 3 5
6 7 7  
7 4 7 0 5
8 8 1 2 6
9 2 2 8 7

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
79
12
Giải Bảy G.7
607
118
Giải Sáu G.6
2040
3887
0841
0926
8434
0517
Giải Năm G.5
8834
8817
Giải Tư G.4
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
Giải Ba G.3
46859
26926
74248
10333
Giải Nhì G.2
79356
20760
Giải Nhất G.1
40363
32556
Giải ĐB ĐB
555589
693904

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 7 0 4 5 7
1 5 2 7 7 8
2 6 6
3 4 3 4
4 0 1 8
5 1 2 6 9 6
6 1 2 3 0
7 9 2 5 5
8 5 7 9  
9   8