XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
55
89
Giải Bảy G.7
465
089
Giải Sáu G.6
7662
9919
6102
7636
6216
1957
Giải Năm G.5
0795
7484
Giải Tư G.4
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
Giải Ba G.3
16325
11191
10037
50979
Giải Nhì G.2
68793
76625
Giải Nhất G.1
16027
66733
Giải ĐB ĐB
289053
664159

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 7 0
1 5 9 6
2 5 7 5
3   3 6 7 7
4 1 0 8
5 3 5 3 7 8 9
6 2 5  
7 8 9
8 0 6 8 4 9 9
9 1 3 5 5

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
41
Giải Bảy G.7
050
200
Giải Sáu G.6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
Giải Năm G.5
0709
9412
Giải Tư G.4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải Ba G.3
49170
39894
82897
86078
Giải Nhì G.2
61158
59429
Giải Nhất G.1
73421
11265
Giải ĐB ĐB
271517
256350

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 9 0
1 7 2
2 1 8 3 5 9
3    
4   1 3 3
5 0 4 5 6 8 0 9
6   3 5 5
7 0 7 1 8
8 4 5 8 3
9 3 4 5 7

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
33
Giải Bảy G.7
171
709
Giải Sáu G.6
8519
7552
6207
3989
8043
3338
Giải Năm G.5
2081
1686
Giải Tư G.4
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải Ba G.3
79116
23641
75154
13890
Giải Nhì G.2
59744
08342
Giải Nhất G.1
12465
34888
Giải ĐB ĐB
707937
976675

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 8 9
1 0 6 9  
2 8  
3 3 7 3 8 8 8
4 1 4 2 3 6 8
5 2 9 3 4
6 1 5 9
7 1 1 5 5
8 1 1 6 8 9
9   0

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
26
81
Giải Bảy G.7
490
468
Giải Sáu G.6
3193
3398
0468
0516
9910
2755
Giải Năm G.5
2133
8942
Giải Tư G.4
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải Ba G.3
59871
65699
88719
94658
Giải Nhì G.2
79802
75495
Giải Nhất G.1
60053
10382
Giải ĐB ĐB
128311
642529

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 1 0 3 6 9
2 1 6 7 9 9
3 3  
4   2 2
5 3 7 5 8
6 2 3 8 8 8
7 1  
8   1 2 4 9
9 0 3 8 9 5 5

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
49
91
Giải Bảy G.7
025
171
Giải Sáu G.6
9543
3393
5393
3203
6394
7408
Giải Năm G.5
8520
7458
Giải Tư G.4
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
Giải Ba G.3
67466
96709
50174
93190
Giải Nhì G.2
97332
67301
Giải Nhất G.1
92006
73697
Giải ĐB ĐB
155360
822099

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 9 1 3 8 9
1 7  
2 0 5  
3 2 4 6 1
4 3 3 9  
5   2 8 8
6 0 6 3
7 0 2 1 4
8   4
9 1 3 3 0 1 4 7 9 9