XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
01
92
Giải Bảy G.7
808
571
Giải Sáu G.6
4244
6259
5819
9085
2565
5669
Giải Năm G.5
5639
5609
Giải Tư G.4
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải Ba G.3
82301
80434
24786
93205
Giải Nhì G.2
31664
19219
Giải Nhất G.1
04794
07096
Giải ĐB ĐB
586994
270160

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1 3 8 0 5 9
1 9 4 9
2   1
3 4 9 1 5 9
4 4 5
5 8 9  
6 4 0 5 9
7 2 1
8 1 2 7 5 6
9 1 4 4 2 6

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
76
Giải Bảy G.7
907
314
Giải Sáu G.6
6295
8262
6597
6858
7938
6232
Giải Năm G.5
9892
0374
Giải Tư G.4
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải Ba G.3
03975
70847
09766
39001
Giải Nhì G.2
98894
82092
Giải Nhất G.1
41425
69533
Giải ĐB ĐB
785813
812452

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1 1
1 3 4 7 7
2 5  
3 0 2 3 8
4 7  
5 1 7 2 8 9
6 2 2 2 2 6 9
7 5 4 5 6 7
8 4 4  
9 2 4 5 7 2

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
75
59
Giải Bảy G.7
867
654
Giải Sáu G.6
6014
8308
3289
0921
1948
8964
Giải Năm G.5
1273
3431
Giải Tư G.4
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
Giải Ba G.3
61941
76702
76983
12636
Giải Nhì G.2
05436
85959
Giải Nhất G.1
33896
61334
Giải ĐB ĐB
126531
642240

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 3 4 4 4 5
2 5 1
3 1 6 1 4 6 8
4 1 5 0 8
5 1 1 4 9 9
6 7 4
7 3 5 7 8
8 4 9 3
9 5 6  

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
11
Giải Bảy G.7
759
094
Giải Sáu G.6
1637
5373
7158
6754
1683
2332
Giải Năm G.5
9241
8039
Giải Tư G.4
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
Giải Ba G.3
68653
11093
95318
38714
Giải Nhì G.2
68745
89671
Giải Nhất G.1
06658
12178
Giải ĐB ĐB
567290
237488

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3
1   1 4 8
2   3 4
3 7 2 4 9
4 1 5 6  
5 2 3 8 8 9 4
6   2 7
7 1 3 1 8
8 1 3 4 3 8
9 0 3 4 0 4

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
32
10
Giải Bảy G.7
696
840
Giải Sáu G.6
4747
1133
8955
8419
0302
5218
Giải Năm G.5
2016
2494
Giải Tư G.4
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
Giải Ba G.3
79319
98282
08231
72760
Giải Nhì G.2
22828
19243
Giải Nhất G.1
04823
13248
Giải ĐB ĐB
661846
632950

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 8 2 5
1 6 9 0 8 9
2 3 7 8 7
3 2 3 3 7 1 2
4 6 7 0 3 8
5 5 9 0 3
6   0 4
7 7  
8 2  
9 6 2 4 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
00
40
Giải Bảy G.7
036
324
Giải Sáu G.6
8477
0204
5644
7094
3397
0818
Giải Năm G.5
9671
4976
Giải Tư G.4
77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
32858
30797
61457
79013
09661
86996
24606
Giải Ba G.3
69776
08223
64912
51832
Giải Nhì G.2
72823
45179
Giải Nhất G.1
49981
34846
Giải ĐB ĐB
732106
429035

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 6 6
1 3 9 2 3 8
2 0 3 3 4
3 4 6 2 5
4 4 0 6
5 0 7 8
6   1
7 1 6 7 6 9
8 1 5 8  
9   4 6 7 7