XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
98
31
Giải Bảy G.7
306
500
Giải Sáu G.6
0398
2973
3320
9261
1911
8935
Giải Năm G.5
6422
4114
Giải Tư G.4
03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
Giải Ba G.3
73592
58060
04085
29102
Giải Nhì G.2
48471
06010
Giải Nhất G.1
67048
78527
Giải ĐB ĐB
688354
520062

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 0 2
1 2 8 0 1 4
2 0 2 1 7
3   1 5
4 4 8  
5 4 5 9  
6 0 1 2 2 7
7 1 3 6 7 8
8   5 5
9 2 8 8 9  

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
59
33
Giải Bảy G.7
384
695
Giải Sáu G.6
9339
6578
6401
4980
0123
1166
Giải Năm G.5
7031
8756
Giải Tư G.4
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
Giải Ba G.3
95526
04132
93078
75146
Giải Nhì G.2
34677
92687
Giải Nhất G.1
77497
94851
Giải ĐB ĐB
555221
284882

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 7 9  
1    
2 1 6 3
3 1 2 5 9 3
4 7 7 4 4 6
5 9 1 6 8
6   2 6 7
7 7 8 8
8 4 5 5 0 1 2 3 7
9 7 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
60
64
Giải Bảy G.7
026
634
Giải Sáu G.6
2862
1890
6684
5753
6003
4304
Giải Năm G.5
4871
6897
Giải Tư G.4
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải Ba G.3
76266
59203
66058
47588
Giải Nhì G.2
74567
66455
Giải Nhất G.1
81910
91706
Giải ĐB ĐB
198646
204032

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 4 6
1 0 9 7
2 1 2 6 4 4
3 3 2 4
4 6 2
5 0 3 4 5 8
6 0 2 6 7 4
7 1 1  
8 4 3 8
9 0 3 7 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
78
73
Giải Bảy G.7
844
506
Giải Sáu G.6
4355
9581
3310
5570
4733
8675
Giải Năm G.5
4564
1705
Giải Tư G.4
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
Giải Ba G.3
64561
68016
45871
59077
Giải Nhì G.2
88002
96281
Giải Nhất G.1
32943
52584
Giải ĐB ĐB
639263
640728

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 7 5 6
1 0 6  
2   4 8
3 8 3 5
4 3 4 8
5 5 9 9 7
6 1 1 3 4  
7 2 8 8 0 0 1 3 5 5 5 7
8 1 1 4
9    

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
43
83
Giải Bảy G.7
296
236
Giải Sáu G.6
4397
4392
4100
5216
3674
7286
Giải Năm G.5
3601
9903
Giải Tư G.4
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
30378
18797
76434
09249
87645
43498
72432
Giải Ba G.3
55809
99954
19090
81859
Giải Nhì G.2
53231
94373
Giải Nhất G.1
45567
62721
Giải ĐB ĐB
102215
409386

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 9 3
1 5 6
2   1
3 1 5 2 4 6
4 1 3 5 9
5 4 9
6 2 7  
7 3 3 9 3 4 8
8 4 3 6 6
9 2 6 7 0 7 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
47
02
Giải Bảy G.7
640
356
Giải Sáu G.6
7255
6324
6035
8441
2230
0394
Giải Năm G.5
0534
7667
Giải Tư G.4
44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403
89172
67861
51794
51144
74203
95302
90450
Giải Ba G.3
46372
97357
22242
70671
Giải Nhì G.2
51800
10746
Giải Nhất G.1
01403
79553
Giải ĐB ĐB
191725
185628

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0 3 3 5 2 2 3
1 6  
2 4 5 8
3 2 4 5 0
4 0 7 1 2 4 6
5 2 5 7 0 3 6
6   1 7
7 2 1 2
8    
9 8 4 4