XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6
Giải Bảy
G.7
549 1 1
Giải Sáu
G.6
9448 7836 0175 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
2937 3 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433
4
5
6 7 8 9
1
Giải Ba
G.3
05946 24847 6 8
Giải Nhì
G.2
65328 7 5
Giải Nhất
G.1
41827 8 8
Giải ĐB
ĐB
678511 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1
2 6 7 8
3 3 6 7 8
4 6 7 8 9
5 1
6 8
7 5
8 8
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 1 7
Giải Bảy
G.7
391 1 1 2
Giải Sáu
G.6
8055 6925 5293 2 5 8
Giải Năm
G.5
5164 3 4
Giải Tư
G.4
02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762
4
5
8
5
Giải Ba
G.3
93401 13234 6 2 2 4 5 8
Giải Nhì
G.2
45462 7 3
Giải Nhất
G.1
40473 8  
Giải ĐB
ĐB
288311 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 1 2
2 5 8
3 4
4 8
5 5
6 2 2 4 5 8
7 3
8  
9 1 3

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 6
Giải Bảy
G.7
697 1  
Giải Sáu
G.6
5866 4364 8925 2 5
Giải Năm
G.5
6646 3 6 9
Giải Tư
G.4
31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775
4
5
6 6
0 3
Giải Ba
G.3
61353 85386 6 4 4 5 6
Giải Nhì
G.2
66106 7 0 5
Giải Nhất
G.1
03264 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
581170 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 5
3 6 9
4 6 6
5 0 3
6 4 4 5 6
7 0 5
8 6 7
9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 2
Giải Bảy
G.7
159 1 1 6
Giải Sáu
G.6
5439 8140 1838 2  
Giải Năm
G.5
7216 3 4 8 9
Giải Tư
G.4
02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911
4
5
0 1 2
9
Giải Ba
G.3
16793 27194 6 8
Giải Nhì
G.2
90971 7 1 1 9
Giải Nhất
G.1
27379 8  
Giải ĐB
ĐB
248868 9 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 6
2  
3 4 8 9
4 0 1 2
5 9
6 8
7 1 1 9
8  
9 3 4 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 5 7
Giải Bảy
G.7
156 1  
Giải Sáu
G.6
3144 5907 4393 2  
Giải Năm
G.5
5339 3 2 3 6 9
Giải Tư
G.4
33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494
4
5
4
4 6
Giải Ba
G.3
18754 38768 6 4 8 8 8
Giải Nhì
G.2
33277 7 7
Giải Nhất
G.1
84732 8 3
Giải ĐB
ĐB
567668 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2  
3 2 3 6 9
4 4
5 4 6
6 4 8 8 8
7 7
8 3
9 3 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
772 1  
Giải Sáu
G.6
7534 4379 4086 2 2
Giải Năm
G.5
5272 3 1 4
Giải Tư
G.4
93400 22344 28447 34422 76804 61070 88131
4
5
4 7
0 5
Giải Ba
G.3
98702 07267 6 7
Giải Nhì
G.2
62277 7 0 2 2 7 9
Giải Nhất
G.1
30950 8 6
Giải ĐB
ĐB
860355 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4
1  
2 2
3 1 4
4 4 7
5 0 5
6 7
7 0 2 2 7 9
8 6
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 6
Giải Bảy
G.7
915 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
1223 6527 5288 2 3 7 9
Giải Năm
G.5
9297 3 2 4
Giải Tư
G.4
10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247
4
5
7
5 8
Giải Ba
G.3
05368 00829 6 8
Giải Nhì
G.2
99732 7  
Giải Nhất
G.1
00055 8 8
Giải ĐB
ĐB
625596 9 3 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 2 5
2 3 7 9
3 2 4
4 7
5 5 8
6 8
7  
8 8
9 3 6 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4
Giải Bảy
G.7
822 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8018 4104 5097 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
3944 3 4
Giải Tư
G.4
13121 18069 10076 48697 96660 54498 02626
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
09512 27065 6 0 5 9
Giải Nhì
G.2
13734 7 6 8
Giải Nhất
G.1
47583 8 3
Giải ĐB
ĐB
163178 9 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 8
2 1 2 6
3 4
4 4
5  
6 0 5 9
7 6 8
8 3
9 7 7 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0 4
Giải Bảy
G.7
033 1 0 2 3 7 7
Giải Sáu
G.6
1617 2810 5954 2  
Giải Năm
G.5
4100 3 3 5
Giải Tư
G.4
57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012
4
5
7
1 2 4 7 8
Giải Ba
G.3
65458 09404 6 4
Giải Nhì
G.2
80590 7  
Giải Nhất
G.1
29117 8  
Giải ĐB
ĐB
734813 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 0 2 3 7 7
2  
3 3 5
4 7
5 1 2 4 7 8
6 4
7  
8  
9 0

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0
Giải Bảy
G.7
270 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
5113 0043 8767 2  
Giải Năm
G.5
3791 3  
Giải Tư
G.4
51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353
4
5
3 4 8
1 3
Giải Ba
G.3
73919 32251 6 6 6 7 7
Giải Nhì
G.2
44166 7 0
Giải Nhất
G.1
69618 8  
Giải ĐB
ĐB
450166 9 0 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 8 9
2  
3  
4 3 4 8
5 1 3
6 6 6 7 7
7 0
8  
9 0 1 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 3
Giải Bảy
G.7
424 1 2 4 4 5
Giải Sáu
G.6
0615 9514 3751 2 1 4
Giải Năm
G.5
3637 3 0 7
Giải Tư
G.4
02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
28514 71387 6  
Giải Nhì
G.2
42297 7 1 2 2 6
Giải Nhất
G.1
43971 8 7
Giải ĐB
ĐB
004976 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 4 4 5
2 1 4
3 0 7
4  
5 1
6  
7 1 2 2 6
8 7
9 7 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 6
Giải Bảy
G.7
781 1 7
Giải Sáu
G.6
3892 9206 6990 2  
Giải Năm
G.5
6546 3  
Giải Tư
G.4
37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686
4
5
0 6
1 4
Giải Ba
G.3
84473 01768 6 3 4 8
Giải Nhì
G.2
10417 7 0 3 4
Giải Nhất
G.1
72674 8 1 6 8
Giải ĐB
ĐB
171751 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 7
2  
3  
4 0 6
5 1 4
6 3 4 8
7 0 3 4
8 1 6 8
9 0 2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1 2 5 5
Giải Bảy
G.7
505 1  
Giải Sáu
G.6
1075 6643 7557 2  
Giải Năm
G.5
6301 3 0 1 5
Giải Tư
G.4
24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330
4
5
3
5 7
Giải Ba
G.3
18060 41089 6 0 1
Giải Nhì
G.2
53855 7 5 9
Giải Nhất
G.1
11931 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
617002 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 5
1  
2  
3 0 1 5
4 3
5 5 7
6 0 1
7 5 9
8 8 9
9 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 6 7
Giải Bảy
G.7
954 1  
Giải Sáu
G.6
2354 8232 3906 2 4 5
Giải Năm
G.5
6061 3 2 7
Giải Tư
G.4
59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885
4
5
1 6
4 4
Giải Ba
G.3
96546 76573 6 0 1 6
Giải Nhì
G.2
11296 7 3
Giải Nhất
G.1
36266 8 5
Giải ĐB
ĐB
850541 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1  
2 4 5
3 2 7
4 1 6
5 4 4
6 0 1 6
7 3
8 5
9 6 9