XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 5
Giải Bảy
G.7
332 1 2 3 6 8
Giải Sáu
G.6
6476 8862 5612 2 7
Giải Năm
G.5
4370 3 2 8
Giải Tư
G.4
53216 73288 03818 24289 87713 63227 18559
4
5
 
0 1 9
Giải Ba
G.3
50438 80350 6 2
Giải Nhì
G.2
56005 7 0 0 6
Giải Nhất
G.1
55551 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
454170 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 3 6 8
2 7
3 2 8
4  
5 0 1 9
6 2
7 0 0 6
8 8 9
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 4 6 8
Giải Bảy
G.7
208 1 8
Giải Sáu
G.6
3242 4071 3672 2  
Giải Năm
G.5
9145 3  
Giải Tư
G.4
47095 82103 60806 83259 52070 73904 66874
4
5
2 5 9
9
Giải Ba
G.3
16018 78388 6  
Giải Nhì
G.2
63449 7 0 1 2 4 5
Giải Nhất
G.1
26794 8 8
Giải ĐB
ĐB
143375 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6 8
1 8
2  
3  
4 2 5 9
5 9
6  
7 0 1 2 4 5
8 8
9 4 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0 7
Giải Bảy
G.7
960 1  
Giải Sáu
G.6
4640 3394 2169 2  
Giải Năm
G.5
4970 3  
Giải Tư
G.4
97271 42800 09251 00976 34607 33647 90854
4
5
0 7 9
1 4
Giải Ba
G.3
10693 96549 6 0 9
Giải Nhì
G.2
47086 7 0 1 6
Giải Nhất
G.1
42595 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
635487 9 3 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1  
2  
3  
4 0 7 9
5 1 4
6 0 9
7 0 1 6
8 6 7
9 3 4 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 1 7
Giải Bảy
G.7
348 1 0 5 9
Giải Sáu
G.6
4007 6827 3201 2 1 6 7 8
Giải Năm
G.5
2919 3  
Giải Tư
G.4
83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228
4
5
4 8
 
Giải Ba
G.3
30726 64744 6 7
Giải Nhì
G.2
09077 7 0 7
Giải Nhất
G.1
16984 8 4
Giải ĐB
ĐB
518800 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 7
1 0 5 9
2 1 6 7 8
3  
4 4 8
5  
6 7
7 0 7
8 4
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 1 2 2
Giải Bảy
G.7
372 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1360 1683 6502 2  
Giải Năm
G.5
3588 3 7
Giải Tư
G.4
76261 68956 71917 81337 40086 64776 87101
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
00202 57579 6 0 1 6
Giải Nhì
G.2
59412 7 2 6 7 9
Giải Nhất
G.1
73477 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
357766 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2
1 2 7
2  
3 7
4  
5 6
6 0 1 6
7 2 6 7 9
8 3 6 8
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
211 1 1 2
Giải Sáu
G.6
2189 7174 1727 2 7
Giải Năm
G.5
0470 3 3
Giải Tư
G.4
57541 12756 14333 25740 90573 15196 12365
4
5
0 1 5
6
Giải Ba
G.3
81582 07093 6 5
Giải Nhì
G.2
90845 7 0 3 4
Giải Nhất
G.1
81085 8 2 5 9
Giải ĐB
ĐB
285212 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 7
3 3
4 0 1 5
5 6
6 5
7 0 3 4
8 2 5 9
9 3 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 4 4 5 9
Giải Bảy
G.7
604 1 4 7
Giải Sáu
G.6
4814 8397 5661 2 7 9
Giải Năm
G.5
7392 3  
Giải Tư
G.4
71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
26669 83305 6 1 9
Giải Nhì
G.2
56994 7 1 1
Giải Nhất
G.1
85899 8 7
Giải ĐB
ĐB
603527 9 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 5 9
1 4 7
2 7 9
3  
4  
5  
6 1 9
7 1 1
8 7
9 2 4 7 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
151 1 6
Giải Sáu
G.6
4578 9224 1666 2 4
Giải Năm
G.5
7752 3  
Giải Tư
G.4
26866 20587 21896 09954 44916 66499 14571
4
5
 
0 1 2 4 9
Giải Ba
G.3
16598 05371 6 6 6
Giải Nhì
G.2
90976 7 1 1 6 8
Giải Nhất
G.1
48250 8 7
Giải ĐB
ĐB
041859 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 4
3  
4  
5 0 1 2 4 9
6 6 6
7 1 1 6 8
8 7
9 6 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 7 9
Giải Bảy
G.7
324 1 2
Giải Sáu
G.6
4596 4074 0939 2 4 5
Giải Năm
G.5
9363 3 9
Giải Tư
G.4
28225 68970 45748 93907 79065 35393 90967
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
72869 33912 6 3 5 7 9
Giải Nhì
G.2
99978 7 0 4 8 8
Giải Nhất
G.1
20809 8  
Giải ĐB
ĐB
087978 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 2
2 4 5
3 9
4 8
5  
6 3 5 7 9
7 0 4 8 8
8  
9 3 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 1 7 7 9
Giải Bảy
G.7
825 1 9
Giải Sáu
G.6
7150 9742 7707 2 5
Giải Năm
G.5
4819 3  
Giải Tư
G.4
02353 00807 04170 31356 61609 31367 55161
4
5
2
0 1 3 6 9
Giải Ba
G.3
34975 55951 6 1 7
Giải Nhì
G.2
89801 7 0 5
Giải Nhất
G.1
62790 8  
Giải ĐB
ĐB
985859 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 7 9
1 9
2 5
3  
4 2
5 0 1 3 6 9
6 1 7
7 0 5
8  
9 0

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 1 4 4 8
Giải Bảy
G.7
762 1 9
Giải Sáu
G.6
9236 3091 5077 2 3 3
Giải Năm
G.5
1208 3 0 6
Giải Tư
G.4
37504 09201 96249 55675 22404 95623 24219
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
32897 75623 6 2
Giải Nhì
G.2
28880 7 5 7
Giải Nhất
G.1
10780 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
492030 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 4 8
1 9
2 3 3
3 0 6
4 9
5  
6 2
7 5 7
8 0 0
9 1 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 9
Giải Bảy
G.7
397 1 1 1 9
Giải Sáu
G.6
1830 7135 0357 2 0 4
Giải Năm
G.5
5130 3 0 0 5 8
Giải Tư
G.4
49311 93789 78199 62909 58547 64524 51411
4
5
3 6 7
7
Giải Ba
G.3
35120 58743 6  
Giải Nhì
G.2
66919 7  
Giải Nhất
G.1
84346 8 9
Giải ĐB
ĐB
351338 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 1 9
2 0 4
3 0 0 5 8
4 3 6 7
5 7
6  
7  
8 9
9 7 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 4
Giải Bảy
G.7
354 1  
Giải Sáu
G.6
7186 0658 6451 2 6
Giải Năm
G.5
8543 3 3 3
Giải Tư
G.4
24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326
4
5
0 1 3
1 4 8
Giải Ba
G.3
80540 93433 6  
Giải Nhì
G.2
69183 7 8
Giải Nhất
G.1
61782 8 2 3 6
Giải ĐB
ĐB
242578 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1  
2 6
3 3 3
4 0 1 3
5 1 4 8
6  
7 8
8 2 3 6
9 3 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 1 6 7 8
Giải Bảy
G.7
544 1 7
Giải Sáu
G.6
1694 8493 8738 2  
Giải Năm
G.5
9063 3 8
Giải Tư
G.4
91458 14307 83394 68317 62301 89178 85993
4
5
1 4
8
Giải Ba
G.3
85241 15965 6 3 4 5
Giải Nhì
G.2
04106 7 8
Giải Nhất
G.1
71964 8  
Giải ĐB
ĐB
431608 9 3 3 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 7 8
1 7
2  
3 8
4 1 4
5 8
6 3 4 5
7 8
8  
9 3 3 4 4