XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 7
Giải Bảy
G.7
691 1  
Giải Sáu
G.6
0686 5780 0965 2 3
Giải Năm
G.5
8635 3 5 7
Giải Tư
G.4
43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999
4
5
5 7
0
Giải Ba
G.3
53707 92145 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
15588 7 7 9
Giải Nhất
G.1
44823 8 0 6 8
Giải ĐB
ĐB
144979 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 3
3 5 7
4 5 7
5 0
6 3 5 6
7 7 9
8 0 6 8
9 1 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 0 0
Giải Bảy
G.7
188 1 5
Giải Sáu
G.6
0500 9454 7800 2 5
Giải Năm
G.5
0353 3 3 3 5
Giải Tư
G.4
32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597
4
5
 
1 3 4
Giải Ba
G.3
44081 53815 6 2
Giải Nhì
G.2
67033 7 0
Giải Nhất
G.1
16133 8 1 4 8
Giải ĐB
ĐB
541462 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 5
2 5
3 3 3 5
4  
5 1 3 4
6 2
7 0
8 1 4 8
9 1 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
814 1 4 8 9
Giải Sáu
G.6
6471 6636 2533 2 1
Giải Năm
G.5
1883 3 0 1 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
47730 72588 6 3 6
Giải Nhì
G.2
74121 7 1 1
Giải Nhất
G.1
49063 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
974635 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8 9
2 1
3 0 1 3 3 5 6
4  
5  
6 3 6
7 1 1
8 3 8
9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 9
Giải Bảy
G.7
043 1 1
Giải Sáu
G.6
3911 7877 3039 2 1 5
Giải Năm
G.5
6495 3 2 8 9
Giải Tư
G.4
64357 17332 35609 56985 42764 30649 98489
4
5
3 9
7
Giải Ba
G.3
45438 27925 6 4
Giải Nhì
G.2
20021 7 0 2 7
Giải Nhất
G.1
15770 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
269072 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1
2 1 5
3 2 8 9
4 3 9
5 7
6 4
7 0 2 7
8 5 9
9 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 4 8
Giải Bảy
G.7
508 1 0 3 6 8
Giải Sáu
G.6
2968 5410 4760 2 2 4 9
Giải Năm
G.5
5822 3  
Giải Tư
G.4
85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390
4
5
 
2 6
Giải Ba
G.3
10516 10724 6 0 8
Giải Nhì
G.2
40856 7 5
Giải Nhất
G.1
68104 8  
Giải ĐB
ĐB
908718 9 0 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 0 3 6 8
2 2 4 9
3  
4  
5 2 6
6 0 8
7 5
8  
9 0 0 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 3 4 5 6
Giải Bảy
G.7
103 1 6 6
Giải Sáu
G.6
3304 3322 0541 2 2 7
Giải Năm
G.5
6516 3 4 8
Giải Tư
G.4
18106 40949 12389 08227 77091 59134 07467
4
5
1 9
 
Giải Ba
G.3
99869 87005 6 7 9
Giải Nhì
G.2
01916 7 2
Giải Nhất
G.1
12138 8 9
Giải ĐB
ĐB
025072 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5 6
1 6 6
2 2 7
3 4 8
4 1 9
5  
6 7 9
7 2
8 9
9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
381 1 1 4
Giải Sáu
G.6
8873 7567 0934 2 1 2
Giải Năm
G.5
3211 3 3 4 7
Giải Tư
G.4
12283 26588 17722 62178 36181 70742 56914
4
5
2 6
 
Giải Ba
G.3
99746 02364 6 4 7
Giải Nhì
G.2
03737 7 3 8
Giải Nhất
G.1
40021 8 1 1 3 8
Giải ĐB
ĐB
944233 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4
2 1 2
3 3 4 7
4 2 6
5  
6 4 7
7 3 8
8 1 1 3 8
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 0
Giải Bảy
G.7
632 1 3 6
Giải Sáu
G.6
0140 7533 3368 2 1
Giải Năm
G.5
7950 3 2 3 9
Giải Tư
G.4
17764 63997 80151 67821 90241 70353 81116
4
5
0 1
0 1 3
Giải Ba
G.3
73713 29800 6 4 4 8
Giải Nhì
G.2
13939 7 3
Giải Nhất
G.1
48373 8  
Giải ĐB
ĐB
022364 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 6
2 1
3 2 3 9
4 0 1
5 0 1 3
6 4 4 8
7 3
8  
9 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0
Giải Bảy
G.7
170 1 3
Giải Sáu
G.6
6800 0373 0843 2 5
Giải Năm
G.5
9175 3 1 3 5 8
Giải Tư
G.4
86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233
4
5
3 4
 
Giải Ba
G.3
58393 47738 6 7 9
Giải Nhì
G.2
78244 7 0 3 5 5
Giải Nhất
G.1
47569 8  
Giải ĐB
ĐB
648431 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3
2 5
3 1 3 5 8
4 3 4
5  
6 7 9
7 0 3 5 5
8  
9 3 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 3 5
Giải Bảy
G.7
694 1 2 5 6
Giải Sáu
G.6
2012 4405 7969 2  
Giải Năm
G.5
3384 3  
Giải Tư
G.4
41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279
4
5
6
5 6
Giải Ba
G.3
09246 98156 6 7 9 9
Giải Nhì
G.2
18015 7 4 4 9
Giải Nhất
G.1
47482 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
284703 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 2 5 6
2  
3  
4 6
5 5 6
6 7 9 9
7 4 4 9
8 2 4
9 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 0 9 9
Giải Bảy
G.7
360 1 6
Giải Sáu
G.6
6060 7485 0399 2 6
Giải Năm
G.5
1565 3 4 9
Giải Tư
G.4
68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000
4
5
0 2 8
 
Giải Ba
G.3
49416 47248 6 0 0 5
Giải Nhì
G.2
68142 7  
Giải Nhất
G.1
93481 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
875326 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9 9
1 6
2 6
3 4 9
4 0 2 8
5  
6 0 0 5
7  
8 1 5
9 5 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 3
Giải Bảy
G.7
663 1 4
Giải Sáu
G.6
9894 7487 1569 2 4
Giải Năm
G.5
3281 3 0 3
Giải Tư
G.4
82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875
4
5
7
3 9
Giải Ba
G.3
70224 16314 6 3 9
Giải Nhì
G.2
15885 7 5
Giải Nhất
G.1
74496 8 1 5 5 7
Giải ĐB
ĐB
241559 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4
2 4
3 0 3
4 7
5 3 9
6 3 9
7 5
8 1 5 5 7
9 4 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 2 3 5
Giải Bảy
G.7
935 1 6
Giải Sáu
G.6
4205 4920 5093 2 0 9
Giải Năm
G.5
3216 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850
4
5
0 2
0 0
Giải Ba
G.3
20042 33202 6 7
Giải Nhì
G.2
21129 7 1
Giải Nhất
G.1
87067 8  
Giải ĐB
ĐB
078640 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5
1 6
2 0 9
3 0 4 5
4 0 2
5 0 0
6 7
7 1
8  
9 3 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 0 0 9
Giải Bảy
G.7
699 1  
Giải Sáu
G.6
6100 9651 4649 2  
Giải Năm
G.5
2794 3 4 8
Giải Tư
G.4
78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000
4
5
9
1 1
Giải Ba
G.3
42938 18590 6  
Giải Nhì
G.2
46951 7 4 6
Giải Nhất
G.1
68297 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
045109 9 0 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 9
1  
2  
3 4 8
4 9
5 1 1
6  
7 4 6
8 0 7
9 0 2 4 7 9