XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 7 7 8
Giải Bảy
G.7
901 1  
Giải Sáu
G.6
2856 9925 6008 2 3 5
Giải Năm
G.5
9656 3 0 4
Giải Tư
G.4
81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965
4
5
3 6
6 6
Giải Ba
G.3
26846 97207 6 5 5
Giải Nhì
G.2
48334 7 2
Giải Nhất
G.1
67972 8 9
Giải ĐB
ĐB
416230 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 7 8
1  
2 3 5
3 0 4
4 3 6
5 6 6
6 5 5
7 2
8 9
9 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
750 1 5
Giải Sáu
G.6
3181 3362 9282 2 1 3 9
Giải Năm
G.5
8947 3 5
Giải Tư
G.4
22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421
4
5
3 4 7 8
0 3
Giải Ba
G.3
98515 56423 6 2 7
Giải Nhì
G.2
11129 7 6
Giải Nhất
G.1
05798 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
649443 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 1 3 9
3 5
4 3 4 7 8
5 0 3
6 2 7
7 6
8 1 2
9 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2 3 8 8
Giải Bảy
G.7
387 1  
Giải Sáu
G.6
0373 2403 7908 2 1 7
Giải Năm
G.5
8155 3  
Giải Tư
G.4
32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261
4
5
9
5
Giải Ba
G.3
70784 41488 6 1 4 8
Giải Nhì
G.2
03002 7 3 7
Giải Nhất
G.1
68064 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
253227 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 8 8
1  
2 1 7
3  
4 9
5 5
6 1 4 8
7 3 7
8 4 7 8
9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 9
Giải Bảy
G.7
093 1 0 3 5
Giải Sáu
G.6
6049 4067 8466 2 8 8
Giải Năm
G.5
9651 3 7
Giải Tư
G.4
19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313
4
5
7 9
1 4
Giải Ba
G.3
23610 20996 6 6 7 9
Giải Nhì
G.2
53937 7  
Giải Nhất
G.1
52447 8  
Giải ĐB
ĐB
935354 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 0 3 5
2 8 8
3 7
4 7 9
5 1 4
6 6 7 9
7  
8  
9 3 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 1 3
Giải Bảy
G.7
301 1 1
Giải Sáu
G.6
4483 1221 1747 2 1 8 8
Giải Năm
G.5
7532 3 1 2 3 3
Giải Tư
G.4
78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828
4
5
6 7 8
0
Giải Ba
G.3
70948 68333 6  
Giải Nhì
G.2
17150 7 4
Giải Nhất
G.1
65631 8 3
Giải ĐB
ĐB
149395 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 1
2 1 8 8
3 1 2 3 3
4 6 7 8
5 0
6  
7 4
8 3
9 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 2 7 8 9
Giải Bảy
G.7
128 1 6
Giải Sáu
G.6
4187 9309 1386 2 8
Giải Năm
G.5
9608 3  
Giải Tư
G.4
13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780
4
5
0
0 2 4
Giải Ba
G.3
48740 96402 6  
Giải Nhì
G.2
90554 7  
Giải Nhất
G.1
65516 8 0 4 5 6 7 7
Giải ĐB
ĐB
722484 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 8 9
1 6
2 8
3  
4 0
5 0 2 4
6  
7  
8 0 4 5 6 7 7
9 4

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0  
Giải Bảy
G.7
497 1 3 5
Giải Sáu
G.6
3475 9213 7223 2 3 3
Giải Năm
G.5
1552 3 0
Giải Tư
G.4
03184 60843 05923 11367 02679 18854 79640
4
5
0 3
2 4
Giải Ba
G.3
69030 65815 6 7
Giải Nhì
G.2
24984 7 1 5 9
Giải Nhất
G.1
81171 8 4 4 8
Giải ĐB
ĐB
848688 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 3 3
3 0
4 0 3
5 2 4
6 7
7 1 5 9
8 4 4 8
9 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 3 5 7
Giải Bảy
G.7
786 1 8
Giải Sáu
G.6
7538 2162 1468 2 2 2
Giải Năm
G.5
3084 3 8
Giải Tư
G.4
89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180
4
5
7
7
Giải Ba
G.3
30367 16157 6 2 5 7 8 8
Giải Nhì
G.2
37468 7  
Giải Nhất
G.1
48403 8 0 4 6
Giải ĐB
ĐB
451605 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 7
1 8
2 2 2
3 8
4 7
5 7
6 2 5 7 8 8
7  
8 0 4 6
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1
Giải Bảy
G.7
801 1 7 7 9
Giải Sáu
G.6
3466 8959 5233 2 8 9
Giải Năm
G.5
0287 3 1 3
Giải Tư
G.4
20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769
4
5
2 4 5
9
Giải Ba
G.3
41017 05417 6 6 9
Giải Nhì
G.2
23544 7  
Giải Nhất
G.1
78842 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
379228 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 7 7 9
2 8 9
3 1 3
4 2 4 5
5 9
6 6 9
7  
8 3 7
9 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1
Giải Bảy
G.7
255 1 2 2
Giải Sáu
G.6
9901 2040 5563 2 1
Giải Năm
G.5
7860 3  
Giải Tư
G.4
71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642
4
5
0 2 2
0 1 5 7
Giải Ba
G.3
43064 87657 6 0 1 3 4
Giải Nhì
G.2
00788 7 1
Giải Nhất
G.1
61412 8 8
Giải ĐB
ĐB
434661 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 2
2 1
3  
4 0 2 2
5 0 1 5 7
6 0 1 3 4
7 1
8 8
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1 2 4
Giải Bảy
G.7
738 1 7
Giải Sáu
G.6
7385 0332 3627 2 7
Giải Năm
G.5
0701 3 2 2 4 5 8
Giải Tư
G.4
34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
36950 76595 6 0 3
Giải Nhì
G.2
27463 7  
Giải Nhất
G.1
79932 8 5
Giải ĐB
ĐB
910035 9 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 4
1 7
2 7
3 2 2 4 5 8
4  
5 0
6 0 3
7  
8 5
9 5 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 6
Giải Bảy
G.7
260 1 1 7 7
Giải Sáu
G.6
4417 9826 2521 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
5464 3  
Giải Tư
G.4
73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
03184 06228 6 0 1 4
Giải Nhì
G.2
46550 7 1 3 6 7
Giải Nhất
G.1
88217 8 4
Giải ĐB
ĐB
548111 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 7 7
2 1 6 8
3  
4 2
5 0
6 0 1 4
7 1 3 6 7
8 4
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
823 1 3 3 9
Giải Sáu
G.6
3545 7180 7029 2 3 9
Giải Năm
G.5
6166 3  
Giải Tư
G.4
21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587
4
5
5 7
9
Giải Ba
G.3
63413 11204 6 6
Giải Nhì
G.2
82600 7 3
Giải Nhất
G.1
78759 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
815897 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 3 3 9
2 3 9
3  
4 5 7
5 9
6 6
7 3
8 0 7
9 3 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 4
Giải Bảy
G.7
444 1 0 3 5 6
Giải Sáu
G.6
3210 2715 7404 2 3 3 8
Giải Năm
G.5
4823 3 0 0 5
Giải Tư
G.4
51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328
4
5
1 4
7
Giải Ba
G.3
22630 74030 6 0
Giải Nhì
G.2
28916 7  
Giải Nhất
G.1
41657 8 3
Giải ĐB
ĐB
135513 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 3 5 6
2 3 3 8
3 0 0 5
4 1 4
5 7
6 0
7  
8 3
9 1