XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/10/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
46
65
Giải Bảy G.7
841
105
493
Giải Sáu G.6
1867
3645
0309
0123
6417
3535
1659
6257
1209
Giải Năm G.5
5229
5411
9769
Giải Tư G.4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải Ba G.3
98972
59878
77334
25044
04701
46251
Giải Nhì G.2
29338
75749
45150
Giải Nhất G.1
90208
57908
74958
Giải ĐB ĐB
417218
836329
331524
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 3 5 8 1 9
1 8 1 7  
2 0 1 8 9 1 3 9 9
3 7 8 4 5 6 9
4 1 5 0 2 4 6 9 3
5 6 9   0 0 1 7 8 9
6 1 7   5 9
7 2 8 3 8
8      
9 7 4 4 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
97
46
65
Giải Bảy G.7
841
105
493
Giải Sáu G.6
1867
3645
0309
0123
6417
3535
1659
6257
1209
Giải Năm G.5
5229
5411
9769
Giải Tư G.4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải Ba G.3
98972
59878
77334
25044
04701
46251
Giải Nhì G.2
29338
75749
45150
Giải Nhất G.1
90208
57908
74958
Giải ĐB ĐB
417218
836329
331524

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 3 5 8 1 9
1 8 1 7  
2 0 1 8 9 1 3 9 4 9
3 7 8 4 5 6 9
4 1 5 0 2 4 6 9 3
5 6 9   0 0 1 7 8 9
6 1 7   5 9
7 2 8 3 8
8      
9 7 4 4 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
31
26
50
Giải Bảy G.7
480
693
224
Giải Sáu G.6
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
Giải Năm G.5
9968
1171
8112
Giải Tư G.4
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
Giải Ba G.3
33101
58476
12920
26543
70173
95467
Giải Nhì G.2
06395
97562
03818
Giải Nhất G.1
08480
17334
78566
Giải ĐB ĐB
430160
724308
590479

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 2 4 8  
1 4 8 2 6 8
2 0 0 6 9 4 6
3 1 4 4 6 9 6
4 3 4 3 0
5 0 6 0
6 0 8 0 2 6 7
7 2 6 7 1 3 3 6 9
8 0 0   1
9 5 7 1 3 3 0 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
00
19
Giải Bảy G.7
848
826
Giải Sáu G.6
5827
5595
7194
1753
5524
5502
Giải Năm G.5
4578
9301
Giải Tư G.4
05688
85428
13985
41537
10366
17606
70618
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
Giải Ba G.3
97214
38009
87107
31658
Giải Nhì G.2
83765
21176
Giải Nhất G.1
20929
18419
Giải ĐB ĐB
987446
007924

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 6 9 1 2 7
1 4 8 9 9
2 7 8 9 1 4 4 6
3 7  
4 6 8 8
5   3 7 7 8
6 5 6 2
7 8 6
8 5 8  
9 4 5 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
93
95
92
Giải Bảy G.7
811
404
024
Giải Sáu G.6
1229
4970
1645
7942
8019
3091
5273
3800
3099
Giải Năm G.5
4609
2652
3389
Giải Tư G.4
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031
06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783
Giải Ba G.3
68961
54896
39490
83359
76309
62997
Giải Nhì G.2
86335
20042
89800
Giải Nhất G.1
34968
72625
26212
Giải ĐB ĐB
240800
460257
615220

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 4 9 4 0 0 2 9
1 1 9 2 7
2 1 9 5 0 4
3 5 1 3  
4 1 5 2 2 3 0
5   2 7 9 9 1
6 1 8 5 1 6
7 0 0 0 2 3
8 7   3 9
9 3 6 7 0 1 5 8 2 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
22
24
Giải Bảy G.7
340
710
Giải Sáu G.6
2095
9662
3889
9901
2447
9271
Giải Năm G.5
9732
3232
Giải Tư G.4
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
Giải Ba G.3
84379
51974
13376
34075
Giải Nhì G.2
34565
44930
Giải Nhất G.1
99423
53253
Giải ĐB ĐB
313476
253781

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 9 1 6
1 7 0
2 2 3 5 4 7
3 2 0 0 2 4 6 8
4 0 7
5 3 3
6 2 5  
7 4 6 9 1 5 6
8 9 1
9 1 5 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
91
50
Giải Bảy G.7
995
049
Giải Sáu G.6
0174
7070
2720
9739
3057
0155
Giải Năm G.5
0344
2363
Giải Tư G.4
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải Ba G.3
37838
47370
69374
50740
Giải Nhì G.2
81893
31077
Giải Nhất G.1
60802
54589
Giải ĐB ĐB
683105
154671

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5  
1 2  
2 0 3
3 6 8 9
4 4 0 2 3 9
5 1 1 0 5 7
6 7 3 6 8
7 0 0 4 1 4 7
8   2 9
9 0 1 1 3 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
20
40
Giải Bảy G.7
882
609
Giải Sáu G.6
7382
5262
2356
9029
3598
6203
Giải Năm G.5
7998
4945
Giải Tư G.4
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
Giải Ba G.3
62573
01348
85610
29149
Giải Nhì G.2
24173
95635
Giải Nhất G.1
09839
45372
Giải ĐB ĐB
914754
606910

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 9
1 9 0 0
2 0 9
3 6 9 5
4 8 9 0 5 7 9
5 4 6 7 1 6 9
6 2 6  
7 3 3 2 9
8 2 2 7 9
9 8 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
77
63
45
Giải Bảy G.7
294
616
093
Giải Sáu G.6
4650
8285
2902
8577
7377
0001
2182
1412
8738
Giải Năm G.5
7260
0364
5336
Giải Tư G.4
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
Giải Ba G.3
14351
84767
72731
23697
49117
96866
Giải Nhì G.2
89762
95855
96588
Giải Nhất G.1
08803
65110
33842
Giải ĐB ĐB
023054
848314
364275

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 8 1 4 0 8
1 4 0 4 6 2 7
2 6   5
3   1 1 7 6 8
4   0 2 5
5 0 1 4 6 2 5 9 8
6 0 2 7 3 4 4 6
7 7 0 7 7 5
8 4 5 5 8   2 5 8
9 4 7 3 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải Tám G.8
79
02
75
Giải Bảy G.7
647
899
187
Giải Sáu G.6
0319
4809
4029
9237
5996
2512
0883
1231
0501
Giải Năm G.5
8703
1696
6434
Giải Tư G.4
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
Giải Ba G.3
74603
54541
46122
74876
44403
22063
Giải Nhì G.2
93042
06139
74395
Giải Nhất G.1
17667
69999
60481
Giải ĐB ĐB
588693
985281
310753

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 0 3 3 4 9 2 5 1 3
1 9 2  
2 9 2 8
3 0 4 6 7 9 0 1 4
4 1 2 7    
5   0 3
6 0 7   3
7 0 9 5 6 8 4 5 7
8   1 3 1 3 7
9 3 9 6 6 6 9 9 3 5 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
98
75
Giải Bảy G.7
409
578
Giải Sáu G.6
8283
5574
1897
0818
1535
0529
Giải Năm G.5
1118
9668
Giải Tư G.4
81972
49080
37863
08939
06415
55051
07436
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
Giải Ba G.3
83210
22328
33791
65501
Giải Nhì G.2
27744
96544
Giải Nhất G.1
12392
67536
Giải ĐB ĐB
516541
478412

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 1 8
1 0 5 8 0 2 8
2 8 9
3 6 9 5 6 9
4 1 4 4 5
5 1 9
6 3 8
7 2 4 5 8
8 0 3 6
9 2 7 8 1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
65
89
55
Giải Bảy G.7
333
724
262
Giải Sáu G.6
0024
5510
5496
2599
3127
2581
0256
1707
7169
Giải Năm G.5
0824
7830
8590
Giải Tư G.4
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
Giải Ba G.3
52224
34788
72839
51792
85833
74034
Giải Nhì G.2
71404
35178
84007
Giải Nhất G.1
32969
59076
90381
Giải ĐB ĐB
381443
038430
334862

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 5 9   7 7
1 0 5 2 6  
2 4 4 4 4 2 4 7 8 1
3 0 3 0 0 9 3 4
4 3   0 5 8
5 2 6 4 5 6
6 5 9   2 2 8 9
7   6 8  
8 8 1 6 8 9 1 6
9 0 6 2 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
49
80
Giải Bảy G.7
398
740
Giải Sáu G.6
9920
9610
8989
9762
2221
4682
Giải Năm G.5
6078
4512
Giải Tư G.4
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải Ba G.3
89472
25303
98476
53126
Giải Nhì G.2
45585
09040
Giải Nhất G.1
97446
16434
Giải ĐB ĐB
221985
448744

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5  
1 0 2 7
2 0 1 1 6 9
3 6 7 4
4 6 9 0 0 1 4
5   0
6 0 9 2 2
7 2 8 3 6 7
8 5 5 9 0 2
9 8 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
14
30
Giải Bảy G.7
692
397
Giải Sáu G.6
8986
5898
8525
8467
0717
0105
Giải Năm G.5
5219
5771
Giải Tư G.4
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải Ba G.3
52484
09279
50524
36990
Giải Nhì G.2
39549
23710
Giải Nhất G.1
96021
42118
Giải ĐB ĐB
629643
998389

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 5 6
1 3 4 9 0 7 8
2 1 5 4 7 8
3 7 0 3
4 3 8 9  
5    
6 5 3 7
7 8 9 1 6
8 4 6 9
9 2 6 8 0 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
27
38
Giải Bảy G.7
126
296
Giải Sáu G.6
4985
6976
9871
4423
3251
2795
Giải Năm G.5
9685
2418
Giải Tư G.4
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
Giải Ba G.3
32955
70010
03549
00582
Giải Nhì G.2
78620
18167
Giải Nhất G.1
16671
07816
Giải ĐB ĐB
612558
805515

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7  
1 0 8 5 5 6 8
2 0 6 7 3 8
3   8
4 2 9 9
5 5 6 8 1
6   3 7
7 1 1 6  
8 2 4 5 5 1 2 5 6
9 6 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
22
06
04
Giải Bảy G.7
071
606
336
Giải Sáu G.6
4152
2429
5621
8903
3533
7844
3633
2647
5948
Giải Năm G.5
1398
7558
5009
Giải Tư G.4
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
Giải Ba G.3
94867
03750
42661
04833
54129
21534
Giải Nhì G.2
73129
02030
67953
Giải Nhất G.1
61640
36506
50028
Giải ĐB ĐB
276788
179674
025671

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 3 4 6 6 6 4 9
1 9    
2 1 2 9 9 0 5 1 8 9
3   0 3 3 6 3 4 6
4 0 7 7 4 7 8
5 0 2 2 8 3
6 7 1 5
7 1 8 4 5 5 1 7
8 8 5 4 7
9 7 8   2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
86
16
89
Giải Bảy G.7
020
200
646
Giải Sáu G.6
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
Giải Năm G.5
4720
1539
3951
Giải Tư G.4
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
Giải Ba G.3
12524
61371
97045
57814
72652
73586
Giải Nhì G.2
28551
41987
84633
Giải Nhất G.1
33597
50382
74632
Giải ĐB ĐB
581201
284830
835555

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 0 1 7  
1 1 7 4 6 8 7
2 0 0 4 6 1 7
3 2 7 0 9 2 3 4
4 2 5 1 2 6
5 0 1   1 2 5 7
6   4 7 7
7 1 6 5 2 5
8 6 8 0 2 4 7 6 9
9 2 3 7 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
05
21
Giải Bảy G.7
160
761
Giải Sáu G.6
8138
1975
5895
3832
1236
2544
Giải Năm G.5
1714
3056
Giải Tư G.4
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
Giải Ba G.3
82398
99406
54506
09687
Giải Nhì G.2
18118
62274
Giải Nhất G.1
92493
26511
Giải ĐB ĐB
299167
056234

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 6 6 8
1 4 8 1
2 3 8 1 6
3 8 8 2 4 6 7
4 7 4
5   5 6
6 0 2 7 1 6
7 5 6 2 4
8 9 7
9 3 5 8 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
40
73
37
Giải Bảy G.7
810
774
930
Giải Sáu G.6
8385
7031
4996
3064
1423
4893
0142
4173
7705
Giải Năm G.5
2827
0261
0754
Giải Tư G.4
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
Giải Ba G.3
36985
25258
69380
93914
45328
04042
Giải Nhì G.2
91547
13261
35467
Giải Nhất G.1
33300
05912
07454
Giải ĐB ĐB
446168
853776
401352

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 2 4 5 5
1 0 0 2 3 9 2 4 6  
2 7 3 8
3 1   0 2 7
4 0 6 7 3 1 2 2
5 0 3 8 6 8 2 4 4
6 8 1 1 2 4 7
7   3 4 6 3
8 5 5 0 9 9
9 6 3 2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
42
88
Giải Bảy G.7
362
328
Giải Sáu G.6
6537
6268
1397
9903
1674
4578
Giải Năm G.5
2255
9698
Giải Tư G.4
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải Ba G.3
96302
86823
26386
38727
Giải Nhì G.2
25833
55151
Giải Nhất G.1
38478
32595
Giải ĐB ĐB
424317
323787

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 1 3 6
1 7 9  
2 3 5 0 7 8
3 3 7 9  
4 2 6 7 7
5 5 7 1
6 2 8 0
7 8 4 8
8   6 7 8
9 0 7 4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
29
61
Giải Bảy G.7
242
448
Giải Sáu G.6
3849
7441
0684
3942
9887
0928
Giải Năm G.5
9677
7257
Giải Tư G.4
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải Ba G.3
00347
76033
19272
35968
Giải Nhì G.2
36596
46380
Giải Nhất G.1
61904
12712
Giải ĐB ĐB
581205
417155

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 4 5  
1   0 2
2 6 8 9 4 8
3 0 3 5 7  
4 1 2 4 7 9 2 8
5   0 5 6 7
6   1 1 8
7 7 2
8 4 0 6 7 9
9 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
28
99
Giải Bảy G.7
878
421
Giải Sáu G.6
3596
7058
5620
7882
5296
4816
Giải Năm G.5
6025
7923
Giải Tư G.4
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
Giải Ba G.3
49291
89394
13529
14437
Giải Nhì G.2
57621
76009
Giải Nhất G.1
98481
46458
Giải ĐB ĐB
120125
063642

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   9
1 3 4 6
2 0 1 5 5 8 9 1 3 9
3 0 2 7 9
4 8 2 5
5 8 8
6 0 0
7 8 3
8 1 3 2 6
9 1 3 4 6 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa ThừaThiênHuế Kon Tum
Giải Tám G.8
20
78
34
Giải Bảy G.7
873
787
115
Giải Sáu G.6
1788
8417
8435
7106
9428
0892
8561
6810
9211
Giải Năm G.5
3413
7363
7442
Giải Tư G.4
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
Giải Ba G.3
65371
95959
41258
55604
77292
36754
Giải Nhì G.2
04503
29176
22605
Giải Nhất G.1
32354
77165
99027
Giải ĐB ĐB
936350
321036
643539

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa ThừaThiênHuế Kon Tum
0 0 3 7 4 4 6 5 7
1 3 5 7   0 1 5
2 0 4 8 9 7 8
3 3 5 7 6 4 8 9
4   3 2
5 0 4 9 4 8 4
6 5 3 5 7 1 4 4
7 1 3 2 6 8 2 4
8 8 7  
9 8 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
86
44
09
Giải Bảy G.7
558
309
382
Giải Sáu G.6
7515
3948
3907
8112
6386
5812
8140
9089
0659
Giải Năm G.5
2035
4530
7796
Giải Tư G.4
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
Giải Ba G.3
86963
79370
62323
28390
30066
33828
Giải Nhì G.2
25851
63837
52250
Giải Nhất G.1
60344
67428
61910
Giải ĐB ĐB
929614
060511
918974

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 7 9 9 9
1 3 4 5 1 2 2 9 0 7
2 6 3 8 8
3 0 5 0 7 9  
4 2 4 8 0 4 0 6
5 1 8   0 0 5 8 9
6 3 9   6
7 0 9 9 0 3 4
8 6 1 5 6 2 9
9   0 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
15
08
Giải Bảy G.7
023
001
Giải Sáu G.6
8898
4989
8638
7229
3341
2037
Giải Năm G.5
4424
9793
Giải Tư G.4
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
Giải Ba G.3
45706
55959
05375
12052
Giải Nhì G.2
59376
18019
Giải Nhất G.1
69680
77481
Giải ĐB ĐB
759041
370625

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 1 8
1 4 5 5 5 6 9
2 2 3 4 0 1 5 9
3 8 7
4 1 1
5 9 1 2
6 1 4  
7 6 7 5
8 0 9 1
9 8 1 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
16
53
51
Giải Bảy G.7
572
337
885
Giải Sáu G.6
4409
6733
8933
0187
2550
6381
0299
0880
8548
Giải Năm G.5
4380
3673
3708
Giải Tư G.4
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
Giải Ba G.3
06241
85274
86135
73577
30384
00319
Giải Nhì G.2
90086
05692
60015
Giải Nhất G.1
35072
61094
83849
Giải ĐB ĐB
690031
197311
939656

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 9 8 8
1 6 1 3 5 9
2 4 8 6 5
3 1 3 3 5 7 9
4 1 9 6 1 8 9
5   0 0 1 1 3 1 6
6 6   9
7 2 2 4 3 7 3 8
8 0 0 0 6 7 1 7 0 4 4 5
9   2 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
21
10
Giải Bảy G.7
371
286
Giải Sáu G.6
5698
5262
1741
8869
3861
4596
Giải Năm G.5
7327
8280
Giải Tư G.4
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
Giải Ba G.3
81088
48245
96396
19921
Giải Nhì G.2
22471
23642
Giải Nhất G.1
90252
14331
Giải ĐB ĐB
392296
648303

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 4 3 3
1   0
2 1 1 7 1 6
3 9 1
4 1 5 7 2 3
5 2 5 3 5 9
6 2 6 1 9
7 1 1  
8 8 0 0 6
9 6 8 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
54
01
Giải Bảy G.7
925
257
Giải Sáu G.6
2815
3847
0354
7040
6007
3908
Giải Năm G.5
2393
1743
Giải Tư G.4
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải Ba G.3
01272
31854
33504
63545
Giải Nhì G.2
01272
92740
Giải Nhất G.1
01272
61665
Giải ĐB ĐB
327026
025576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 4 1 4 7 8
1 5 5 4
2 5 6 8  
3   2
4 7 0 0 3 5 8
5 4 4 4 7
6 1 4 5
7 2 2 2 3 3 5 6
8 6 5
9 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
22
78
Giải Bảy G.7
889
757
Giải Sáu G.6
9707
3762
2979
4542
4527
1162
Giải Năm G.5
2714
1877
Giải Tư G.4
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
Giải Ba G.3
28427
20934
35873
49759
Giải Nhì G.2
88379
21051
Giải Nhất G.1
14739
71606
Giải ĐB ĐB
507273
233556

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 2 6
1 4  
2 2 7 5 7 7
3 4 9 3
4 0 2
5 1 1 6 7 9
6 2 6 2
7 3 6 9 9 3 6 7 8
8 6 9 1
9 0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
52
10
38
Giải Bảy G.7
457
649
280
Giải Sáu G.6
4438
2920
1320
3684
8712
8169
9871
9191
3367
Giải Năm G.5
4029
6810
0113
Giải Tư G.4
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
Giải Ba G.3
27456
62422
86811
67224
30046
43116
Giải Nhì G.2
87630
55648
51247
Giải Nhất G.1
72627
32200
96867
Giải ĐB ĐB
020954
274909
555275

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   0 9 0 4
1   0 0 1 2 2 4 3 6
2 0 0 2 7 9 4 5
3 0 4 7 8 2 4 5 8
4   6 8 9 6 7
5 1 2 4 6 7 1  
6 4 6 9 7 7 8 9
7     1 5 7
8   4 0 3
9 5 7   1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
87
51
72
Giải Bảy G.7
541
854
888
Giải Sáu G.6
8909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
Giải Năm G.5
8272
8827
1539
Giải Tư G.4
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
Giải Ba G.3
61210
34730
90127
34341
23387
08827
Giải Nhì G.2
72138
08686
85837
Giải Nhất G.1
68837
51712
89502
Giải ĐB ĐB
774819
042652
992668

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9   0 2
1 0 5 9 2 3
2 6 7 8 0 7 7 2 7 7
3 0 2 7 8 1 5 6 0 7 9
4 1 1 3 7 2
5 9 1 2 4 1
6   4 7 8
7 2   2 5
8 0 7 1 6 7 8 8
9 4 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
34
01
Giải Bảy G.7
092
923
Giải Sáu G.6
2877
7535
7640
2282
5348
5002
Giải Năm G.5
5342
3475
Giải Tư G.4
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
Giải Ba G.3
50992
30867
08043
95581
Giải Nhì G.2
86801
33555
Giải Nhất G.1
44998
31109
Giải ĐB ĐB
895519
886147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 1 2 9
1 9 4 8
2   3
3 4 5  
4 0 0 2 3 7 8
5 1 8 2 3 5
6 7 7  
7 4 7 0 5
8 8 1 2 6
9 2 2 8 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải Tám G.8
67
95
23
Giải Bảy G.7
396
557
570
Giải Sáu G.6
9485
6623
0025
2415
8067
9685
7746
3306
0348
Giải Năm G.5
5158
9124
5075
Giải Tư G.4
61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292
Giải Ba G.3
22361
66168
11244
06380
21450
05560
Giải Nhì G.2
72792
06851
62506
Giải Nhất G.1
18706
18655
29452
Giải ĐB ĐB
928024
227529
558635

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 1 4 6 2 3 2 6 6
1   5 2
2 3 4 5 4 9 3
3 7 8   5
4 0 4 4 6 8 9
5 8 1 1 5 7 8 0 2 2
6 1 7 8 3 7 0 0
7     0 5
8 5 0 0 5 4
9 1 2 6 8 5 2