XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
47
36
Giải Bảy G.7
054
509
Giải Sáu G.6
9294
5261
0376
1321
2597
1148
Giải Năm G.5
3032
6098
Giải Tư G.4
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
Giải Ba G.3
16139
33695
28343
71370
Giải Nhì G.2
61241
62918
Giải Nhất G.1
74216
84545
Giải ĐB ĐB
944394
127372
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2   1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9  
6 1 7
7 5 6 0 2
8    
9 4 4 5 8 0 7 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
47
36
Giải Bảy G.7
054
509
Giải Sáu G.6
9294
5261
0376
1321
2597
1148
Giải Năm G.5
3032
6098
Giải Tư G.4
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
Giải Ba G.3
16139
33695
28343
71370
Giải Nhì G.2
61241
62918
Giải Nhất G.1
74216
84545
Giải ĐB ĐB
944394
127372

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2   1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9  
6 1 7
7 5 6 0 2
8    
9 4 4 5 8 0 7 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
27
18
Giải Bảy G.7
289
328
Giải Sáu G.6
9467
0810
1542
3154
4463
9160
Giải Năm G.5
5047
0080
Giải Tư G.4
69341
69377
79472
07669
76228
20187
82974
67575
62098
60323
34463
51550
93380
03729
Giải Ba G.3
61542
66706
48838
61551
Giải Nhì G.2
14250
73601
Giải Nhất G.1
72248
12429
Giải ĐB ĐB
614661
279870

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 1
1 0 8
2 7 8 3 8 9 9
3   8
4 1 2 2 7 8  
5 0 0 1 4
6 1 7 9 0 3 3
7 2 4 7 0 5
8 7 9 0 0
9   8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
12
87
Giải Bảy G.7
449
882
Giải Sáu G.6
0862
9127
9664
7158
8761
4905
Giải Năm G.5
1789
3985
Giải Tư G.4
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
Giải Ba G.3
79177
80434
50723
97382
Giải Nhì G.2
07513
22215
Giải Nhất G.1
67090
72435
Giải ĐB ĐB
415322
428591

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5
1 2 3 0 5
2 2 7 3
3 4 2 5
4 9 3 5
5   0 8
6 1 2 4 4 1
7 3 7 2
8 9 9 9 2 2 5 7
9 0 4 7 1 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
Giải Tám G.8
47
54
13
Giải Bảy G.7
591
178
515
Giải Sáu G.6
1583
9440
0479
8443
6586
4792
3805
6374
6658
Giải Năm G.5
2202
6410
2681
Giải Tư G.4
36051
60029
97365
08577
12078
80876
27702
99599
41578
96857
15087
16282
30247
58564
29164
92765
26820
07679
33160
25728
39535
Giải Ba G.3
32391
23793
84909
96619
00632
68313
Giải Nhì G.2
52834
11035
09515
Giải Nhất G.1
58167
08116
33864
Giải ĐB ĐB
276110
045153
057576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 2 2 9 5
1 0 0 6 9 3 3 5 5
2 9   0 8
3 4 5 2 5
4 0 7 3 7  
5 1 3 4 7 8
6 5 7 4 0 4 4 5
7 6 7 8 9 8 8 4 6 9
8 3 2 6 7 1
9 1 1 3 2 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
30
76
Giải Bảy G.7
652
555
997
Giải Sáu G.6
5552
1363
7454
4582
0485
7876
6269
3687
9260
Giải Năm G.5
0165
3276
0446
Giải Tư G.4
56139
98356
39125
80475
29906
17147
30204
21646
18175
05854
82982
46517
75379
79204
60819
78563
04257
36681
83929
35158
46257
Giải Ba G.3
12091
45844
52291
21907
38128
96968
Giải Nhì G.2
21223
23984
32098
Giải Nhất G.1
62807
41327
24657
Giải ĐB ĐB
289733
685811
744897

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7  
1   1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9 0  
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5   0 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8   2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
15
94
Giải Bảy G.7
036
302
Giải Sáu G.6
4648
9250
3838
2489
3003
9102
Giải Năm G.5
6211
1304
Giải Tư G.4
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
Giải Ba G.3
92615
68612
62525
44708
Giải Nhì G.2
14656
99616
Giải Nhất G.1
46249
27364
Giải ĐB ĐB
706092
686327

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8 0 2 2 3 4 4 8
1 1 2 5 5 6
2   0 5 6 7
3 6 8  
4 2 8 9  
5 0 6  
6   4 8
7 0  
8 3 6 8 9
9 2 4 6 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
35
56
38
Giải Bảy G.7
413
112
931
Giải Sáu G.6
6397
5377
9417
2606
0875
8748
6197
7105
0980
Giải Năm G.5
3370
5754
0249
Giải Tư G.4
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
Giải Ba G.3
27120
55471
87845
42780
65658
11286
Giải Nhì G.2
65286
89599
34325
Giải Nhất G.1
69386
20810
25964
Giải ĐB ĐB
839446
365867
070593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   4 6 5
1 1 3 7 0 2 0 0
2 0 1 7   3 4 5
3 2 5 3 8 1 5 8
4 6 5 8 1 9
5   4 4 6 1 8
6   3 7 4
7 0 1 5 7 2 5  
8 0 6 6 0 9 0 6
9 7 9 9 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
00
Giải Bảy G.7
527
845
Giải Sáu G.6
0786
0917
1979
7615
0422
8536
Giải Năm G.5
4674
6330
Giải Tư G.4
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
Giải Ba G.3
96187
83915
93987
37190
Giải Nhì G.2
92146
44788
Giải Nhất G.1
08287
02248
Giải ĐB ĐB
454123
053869

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 0 6
4 3 6 5 8
5   5
6   4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
58
91
Giải Bảy G.7
005
315
Giải Sáu G.6
9738
0524
4631
5040
6504
2847
Giải Năm G.5
9400
9869
Giải Tư G.4
60496
16518
78673
74998
37552
42292
17848
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
Giải Ba G.3
51991
11701
23412
86383
Giải Nhì G.2
66491
55378
Giải Nhất G.1
17841
78236
Giải ĐB ĐB
555830
611951

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 1 5 2 4 9
1 8 2 5
2 4  
3 0 1 8 6
4 1 8 0 7
5 2 8 1 4
6   5 9
7 3 8
8   3 5 9 9
9 1 1 2 6 8 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
79
14
Giải Bảy G.7
782
313
Giải Sáu G.6
0573
0600
6416
7562
3162
5993
Giải Năm G.5
2103
6286
Giải Tư G.4
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải Ba G.3
10627
65529
70853
33236
Giải Nhì G.2
53755
29784
Giải Nhất G.1
94149
58242
Giải ĐB ĐB
672720
390264

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3  
1 2 6 3 4 6
2 0 7 8 9  
3   5 6
4 5 9 2
5 5 8 8 3 5 7
6 2 0 2 2 4 6
7 3 3 9  
8 2 4 6
9   3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
30
05
16
Giải Bảy G.7
560
462
989
Giải Sáu G.6
8276
8989
3964
5393
0020
5386
1190
4623
5051
Giải Năm G.5
9945
4930
2191
Giải Tư G.4
25227
14820
04973
02259
01948
14335
00406
23402
89912
94114
77061
15354
75526
85756
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
Giải Ba G.3
13810
07635
99538
55270
33731
46617
Giải Nhì G.2
01875
39217
43843
Giải Nhất G.1
68374
32864
70109
Giải ĐB ĐB
195624
977947
595802

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 0 2 4 7 6 6 7
2 0 4 7 0 6 3
3 0 5 5 0 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 0 4 1 2 4  
7 3 4 5 6 0  
8 9 6 2 7 9
9   3 0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
46
04
23
Giải Bảy G.7
062
214
173
Giải Sáu G.6
3525
1981
2715
2883
1449
4505
8377
9081
7147
Giải Năm G.5
3712
6185
8649
Giải Tư G.4
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
Giải Ba G.3
32523
25706
66986
64467
62690
99815
Giải Nhì G.2
25759
77794
94099
Giải Nhất G.1
91551
99093
24020
Giải ĐB ĐB
535342
454548
837214

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6 1 3 4 5 8
1 2 3 5 0 3 4 0 4 5
2 3 5   0 3
3      
4 1 2 6 6 8 9 9 4 7 9
5 1 4 4 9    
6 2 4 7 5
7   0 3 7 9
8 1 1 3 5 6 1 7 8
9 2 3 4 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
61
35
Giải Bảy G.7
489
778
Giải Sáu G.6
8552
4464
3824
9950
0589
8426
Giải Năm G.5
3405
6814
Giải Tư G.4
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
Giải Ba G.3
07192
23676
84384
23940
Giải Nhì G.2
85035
63130
Giải Nhất G.1
45504
97257
Giải ĐB ĐB
143106
384028

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 5 6 6 8 2
1 2 4
2 4 6 8
3 1 1 3 5 0 5
4 3 0 0
5 2 0 7
6 1 4 2 9
7 6 7 8
8 9 4 9
9 2 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải Tám G.8
79
97
73
Giải Bảy G.7
028
630
674
Giải Sáu G.6
7457
5378
5835
8835
0891
2350
5510
6443
5118
Giải Năm G.5
2588
3678
1845
Giải Tư G.4
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải Ba G.3
05889
84899
41718
67094
58043
26611
Giải Nhì G.2
13994
61133
49120
Giải Nhất G.1
08289
24562
97325
Giải ĐB ĐB
941018
159648
642858

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0     3
1 8 8 0 0 0 1 8
2 8 4 9 0 5 6
3 0 5 0 3 5 6  
4 3 6 9 8 3 3 5
5 7 0 8 9 8
6 6 2 5  
7 5 8 9 8 0 1 3 4
8 6 8 9 9   9
9 4 9 1 4 4 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
15
87
Giải Bảy G.7
589
330
Giải Sáu G.6
5529
8909
5181
6403
2051
1271
Giải Năm G.5
6900
1213
Giải Tư G.4
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
Giải Ba G.3
90585
16428
16707
86246
Giải Nhì G.2
94307
68611
Giải Nhất G.1
02445
68831
Giải ĐB ĐB
445451
611547

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 7 8 9 3 7
1 5 1 3
2 8 9 4
3   0 1 3
4 3 5 5 6 7
5 1 2 1
6   2 8
7 8 1 6
8 1 5 9 2 7 9
9 2 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
60
70
Giải Bảy G.7
989
224
Giải Sáu G.6
4748
0793
6717
1643
1392
2967
Giải Năm G.5
4169
2097
Giải Tư G.4
17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111
Giải Ba G.3
08972
23312
81062
93768
Giải Nhì G.2
27135
11655
Giải Nhất G.1
55172
44138
Giải ĐB ĐB
322438
662759

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9  
1 2 7 7 1
2 6 8 0 4 9
3 5 8 1 8 9
4 1 8 3
5 8 5 8 9
6 0 9 2 7 8
7 2 2 0
8 9  
9 1 3 2 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
81
96
Giải Bảy G.7
367
567
Giải Sáu G.6
5234
2927
4245
8715
1882
2844
Giải Năm G.5
6322
1128
Giải Tư G.4
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
Giải Ba G.3
66309
12478
88573
06887
Giải Nhì G.2
48581
71007
Giải Nhất G.1
78865
43618
Giải ĐB ĐB
496750
246385

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 7
1 8 5 8
2 2 7 8 8
3 4 0 2 9
4 0 5 8 4
5 0 3
6 5 7 7 9
7 2 8 9 3
8 1 1 8 0 2 5 7
9   6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
98
81
50
Giải Bảy G.7
572
386
856
Giải Sáu G.6
0932
1708
0202
8315
2377
1232
1177
0465
6468
Giải Năm G.5
9334
1723
0071
Giải Tư G.4
97673
26379
69224
94866
30623
57811
29048
93054
93366
04250
61685
00011
00663
23784
10499
32002
66165
74819
75820
08156
07102
Giải Ba G.3
43684
00037
67184
80252
26275
99259
Giải Nhì G.2
72446
35903
15286
Giải Nhất G.1
15341
49049
19753
Giải ĐB ĐB
881049
965046
615244

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 3 2 2
1 1 1 5 9
2 3 4 3 0
3 2 4 7 2  
4 1 6 8 9 6 9 4
5   0 2 4 0 3 6 6 9
6 6 3 6 5 5 8
7 2 3 9 7 1 5 7
8 4 1 4 4 5 6 6
9 8   9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
40
05
02
Giải Bảy G.7
060
044
135
Giải Sáu G.6
3273
5534
4398
3834
5529
5173
9941
8369
2375
Giải Năm G.5
4337
5233
2529
Giải Tư G.4
81309
10519
96365
09608
86454
86224
35670
36738
76753
03456
41105
92578
96707
16796
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
Giải Ba G.3
49791
35401
92534
21047
63682
69278
Giải Nhì G.2
01517
71170
56429
Giải Nhất G.1
13286
52988
98913
Giải ĐB ĐB
855278
945339
044379

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 9 5 5 7 2 7 8
1 7 9   3
2 4 9 2 9 9 9
3 4 7 3 4 4 8 9 5 8
4 0 4 7 1
5 4 3 6 8
6 0 5   9
7 0 3 8 0 3 8 0 5 8 9
8 6 8 2
9 1 8 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
39
26
Giải Bảy G.7
666
715
Giải Sáu G.6
4281
1283
4337
5184
4065
3131
Giải Năm G.5
0838
4276
Giải Tư G.4
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
Giải Ba G.3
43044
13848
67034
11440
Giải Nhì G.2
40424
40211
Giải Nhất G.1
92732
17545
Giải ĐB ĐB
219388
189383

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1   1 5
2 0 4 9 5 6
3 2 7 8 9 1 4
4 1 4 8 0 5
5   1 9 9
6 3 5 6 5 5
7   6
8 1 3 8 8 2 3 4 6
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải Tám G.8
79
09
69
Giải Bảy G.7
898
710
154
Giải Sáu G.6
2034
4096
7336
4481
8399
9488
6265
7134
8717
Giải Năm G.5
9783
5227
7557
Giải Tư G.4
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
39764
54427
85740
18392
89195
54420
17497
Giải Ba G.3
96659
68741
51909
79610
64112
12067
Giải Nhì G.2
82442
63604
56721
Giải Nhất G.1
69623
21935
05949
Giải ĐB ĐB
642864
385355
672489

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 4 8 9 9  
1 1 0 0 5 6 9 2 7
2 2 3 6 7 0 1 7
3 4 6 4 5 4
4 0 1 2 7 0 9
5 5 9 5 6 4 7
6 4 6   4 5 7 9
7 9    
8 3 1 8 9
9 6 8 9 2 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
48
75
Giải Bảy G.7
847
292
Giải Sáu G.6
4706
7040
9275
5616
6320
1374
Giải Năm G.5
8597
3168
Giải Tư G.4
41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
Giải Ba G.3
70887
48180
31490
15893
Giải Nhì G.2
92368
96997
Giải Nhất G.1
53263
87240
Giải ĐB ĐB
480177
125098

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 6  
1   5 6
2   0
3 5 1
4 0 7 7 8 0 2
5 0  
6 3 8 6 8 8
7 5 7 0 4 5
8 0 7  
9 4 5 7 8 0 2 3 7 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
97
52
Giải Bảy G.7
762
229
Giải Sáu G.6
6866
4637
7893
4414
4214
9008
Giải Năm G.5
9103
4995
Giải Tư G.4
83102
08548
84855
22099
32026
03234
36410
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
Giải Ba G.3
48831
66012
05709
92311
Giải Nhì G.2
67028
01481
Giải Nhất G.1
62142
46778
Giải ĐB ĐB
576501
295502

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 3 1 2 8 8 9
1 0 2 1 4 4 4 8
2 6 8 9
3 1 4 7  
4 2 8  
5 5 2 2 2
6 2 6  
7   8
8   1 6
9 3 7 9 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
41
43
Giải Bảy G.7
712
004
Giải Sáu G.6
8362
2444
4714
0821
9334
7760
Giải Năm G.5
8988
9636
Giải Tư G.4
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
Giải Ba G.3
77192
66909
32223
14176
Giải Nhì G.2
57227
67876
Giải Nhất G.1
89282
44115
Giải ĐB ĐB
691996
984658

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 3 4
1 2 4 7 5 8
2 7 1 3
3 3 3 4 6
4 1 4 1 3
5   6 8
6 2 9 0
7 5 6 6
8 0 2 8 8 1 8
9 2 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
36
73
97
Giải Bảy G.7
422
605
040
Giải Sáu G.6
2430
6634
9691
4011
4613
0442
3236
1848
4997
Giải Năm G.5
3993
6524
3003
Giải Tư G.4
65146
39860
73244
74402
51580
62490
95009
87444
39157
83371
78268
16318
39146
51669
57301
01628
06475
89464
72929
66394
03314
Giải Ba G.3
55438
71877
02076
99078
79132
43788
Giải Nhì G.2
97467
92358
23003
Giải Nhất G.1
86128
22851
40535
Giải ĐB ĐB
008488
795661
998266

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 5 1 3 3
1   1 3 8 4
2 2 8 4 8 9
3 0 4 6 8   2 5 6
4 4 6 2 4 6 0 8
5   1 7 8  
6 0 7 1 8 9 4 6
7 7 1 3 6 8 5
8 0 8   8
9 0 1 3   4 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
93
99
62
Giải Bảy G.7
815
846
124
Giải Sáu G.6
6131
0138
3884
7972
8092
7893
8571
4447
5383
Giải Năm G.5
2018
9471
0659
Giải Tư G.4
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
68965
25191
03076
88336
69172
28661
97989
74421
93003
29095
36268
10157
61900
47199
Giải Ba G.3
00723
07049
32336
87907
50943
79466
Giải Nhì G.2
06239
66317
93676
Giải Nhất G.1
94485
35015
90893
Giải ĐB ĐB
004119
801841
952660

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   7 0 3
1 5 8 8 9 5 7  
2 3 3 5 8   1 4
3 1 8 9 6 6  
4 9 1 6 3 7
5     7 9
6   1 5 0 2 6 8
7   1 2 2 6 1 6
8 3 3 4 5 9 3
9 2 3 1 2 3 9 3 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
76
11
Giải Bảy G.7
128
572
Giải Sáu G.6
2686
3979
0425
2506
7880
7969
Giải Năm G.5
5035
7832
Giải Tư G.4
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
Giải Ba G.3
63767
29769
85339
65706
Giải Nhì G.2
12351
26234
Giải Nhất G.1
17275
72011
Giải ĐB ĐB
725861
931321

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 2 6 6 7
1 9 1 1
2 5 8 1
3 4 5 7 2 4 9 9
4 8 8
5 1 0
6 1 7 9 9
7 5 6 9 2
8 3 6 0 6
9 0 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải Tám G.8
78
25
67
Giải Bảy G.7
315
482
225
Giải Sáu G.6
0371
7934
7628
0373
8587
5242
9092
2141
3486
Giải Năm G.5
7144
0628
1539
Giải Tư G.4
96026
70516
97576
06647
41248
70719
43410
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
08950
78654
62449
36693
63905
38139
12592
Giải Ba G.3
84046
90781
53394
42111
53521
20317
Giải Nhì G.2
10852
12754
47581
Giải Nhất G.1
35387
60228
99299
Giải ĐB ĐB
839421
185911
348464

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0   7 5
1 0 5 6 9 1 1 7
2 1 6 8 5 8 8 1 5
3 4   9 9
4 4 6 7 8 0 1 2 8 1 9
5 2 4 5 0 4
6     4 7
7 1 6 8 3  
8 1 7 2 2 7 1 6
9   0 4 2 2 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
43
66
Giải Bảy G.7
306
408
Giải Sáu G.6
9327
6358
1878
7724
6926
1331
Giải Năm G.5
7986
7454
Giải Tư G.4
07781
03565
03365
69419
13417
53466
72224
54231
01623
63510
98865
48265
60155
24356
Giải Ba G.3
46852
85169
01209
70699
Giải Nhì G.2
95209
30384
Giải Nhất G.1
17301
94591
Giải ĐB ĐB
878327
459870

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 9 8 9
1 7 9 0
2 4 7 7 3 4 6
3   1 1
4 3  
5 2 8 4 5 6
6 5 5 6 9 5 5 6
7 8 0
8 1 6 4
9   1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
30
98
Giải Bảy G.7
823
631
Giải Sáu G.6
0563
6188
8946
6139
7778
8606
Giải Năm G.5
6267
8102
Giải Tư G.4
38355
00377
31531
93081
26698
21791
17755
01019
98963
11879
76456
15855
10487
17089
Giải Ba G.3
83506
73374
52008
09439
Giải Nhì G.2
78446
76264
Giải Nhất G.1
17035
26047
Giải ĐB ĐB
105551
076623

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 2 6 8
1   9
2 3 3
3 0 1 5 1 9 9
4 6 6 7
5 1 5 5 5 6
6 3 7 3 4
7 4 7 8 9
8 1 8 7 9
9 1 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
63
24
Giải Bảy G.7
122
030
Giải Sáu G.6
8443
5467
3221
2335
7262
9184
Giải Năm G.5
4606
6551
Giải Tư G.4
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
Giải Ba G.3
05581
69632
19872
13877
Giải Nhì G.2
00804
41171
Giải Nhất G.1
45302
19967
Giải ĐB ĐB
651237
632127

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 2 4 6  
1 6 2
2 1 2 4 7
3 2 7 0 5
4 3 2
5   1 6
6 3 5 7 9 2 7
7 9 1 2 3 7
8 1 9 4
9 8 4 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
66
21
70
Giải Bảy G.7
137
972
796
Giải Sáu G.6
3759
0444
1589
7754
5441
7527
8835
8488
2519
Giải Năm G.5
8409
3616
6453
Giải Tư G.4
27262
50929
45324
38391
01865
50176
96931
94822
96455
58002
95042
20344
42857
50726
65545
76126
82501
48441
05294
88845
84566
Giải Ba G.3
95984
60025
44357
03656
51493
11336
Giải Nhì G.2
82568
50144
37211
Giải Nhất G.1
42734
35448
01917
Giải ĐB ĐB
075089
244215
085111

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2 1
1   5 6 1 1 7 9
2 4 5 9 1 2 6 7 6
3 1 4 7   5 6
4 4 1 2 4 4 8 1 5 5
5 9 4 5 6 7 7 3
6 2 5 6 8   6
7 6 2 0
8 4 9 9   8
9 1   3 4 6