Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
14
61
61
Giải Bảy G.7
863
815
339
Giải Sáu G.6
3735
3988
4253
6293
0096
3835
5924
1377
5878
Giải Năm G.5
7299
1293
7526
Giải Tư G.4
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
Giải Ba G.3
27637
26178
97429
45760
32476
95108
Giải Nhì G.2
81013
16562
97710
Giải Nhất G.1
98922
99240
95383
Giải ĐB ĐB
660307
379367
455147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 7 3 8
1 3 4 5 5 6 0
2 2 9 4 4 6
3 5 5 7 8 5 9
4 3 0 7 9
5 3 7 2 6 8  
6 3 5 0 1 2 7  
7 0 8   5 6 7 7 8
8 8 0 2 3
9 9 3 3 6 9 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
16
71
Giải Bảy G.7
507
636
Giải Sáu G.6
4677
8459
2560
6120
8454
3523
Giải Năm G.5
1682
3503
Giải Tư G.4
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
Giải Ba G.3
87639
75997
52703
99754
Giải Nhì G.2
32338
94693
Giải Nhất G.1
98238
09749
Giải ĐB ĐB
633266
691820

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 9 3 3
1 6  
2 8 0 0 3 5 6 9
3 8 8 9 6 7
4 1 8 9
5 9 4 4
6 0 6 5
7 6 6 7 1 1
8 2  
9 2 2 7 3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
46
52
Giải Bảy G.7
732
093
Giải Sáu G.6
5280
6952
5551
4273
8656
2366
Giải Năm G.5
9255
1739
Giải Tư G.4
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
Giải Ba G.3
01798
47578
74669
95905
Giải Nhì G.2
56421
61082
Giải Nhất G.1
34250
86240
Giải ĐB ĐB
076502
821833

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 2 4 5
1   3
2 1  
3 0 2 1 3 7 7 9
4 6 0
5 0 1 1 2 5 2 4 6
6   6 9
7 4 5 8 3 7
8 0 2 7
9 5 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
49
69
Giải Bảy G.7
872
506
Giải Sáu G.6
9328
2906
0016
7434
3173
2284
Giải Năm G.5
0291
6219
Giải Tư G.4
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
Giải Ba G.3
29351
92881
86422
75713
Giải Nhì G.2
65417
66730
Giải Nhất G.1
31488
08498
Giải ĐB ĐB
013131
680384

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 6 9 6
1 1 6 7 1 3 9
2 8 2
3 1 0 4 8
4 5 6 9 9
5 1  
6   1 9
7 2 5 8 3 6 9
8 1 8 4 4
9 1 8 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
60
41
41
Giải Bảy G.7
869
444
927
Giải Sáu G.6
9332
2921
8540
7917
8701
4825
1708
5318
8724
Giải Năm G.5
3767
7719
1085
Giải Tư G.4
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
Giải Ba G.3
66208
91562
90475
00503
77605
67717
Giải Nhì G.2
13116
13999
82008
Giải Nhất G.1
76858
04623
13712
Giải ĐB ĐB
399918
550576
795045

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 0 1 3 0 5 8 8
1 0 6 8 0 7 9 1 2 7 8
2 1 1 6 3 5 6 4 7
3 2 2   1
4 0 2 1 4 3 5
5 8    
6 0 2 5 7 9    
7   2 5 6 9 3 9
8   0 0 5
9 1 5 9 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
63
57
57
Giải Bảy G.7
067
975
609
Giải Sáu G.6
4412
3544
5145
0186
9947
3429
6546
0463
6861
Giải Năm G.5
9566
1813
9603
Giải Tư G.4
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
Giải Ba G.3
78644
08307
00029
91070
12885
12485
Giải Nhì G.2
96644
17950
24748
Giải Nhất G.1
86052
99895
08332
Giải ĐB ĐB
888026
452711
188947

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 7 5 6 3 9
1 2 6 1 3 6 9
2 4 6 9 9 7 8
3   8 2 7
4 4 4 4 5 3 7 6 7 8
5 2 4 7 0 1 7 8  
6 3 6 7 3 1 3
7 8 0 5 2 9
8 4 6 5 5
9   5 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
55
89
Giải Bảy G.7
465
089
Giải Sáu G.6
7662
9919
6102
7636
6216
1957
Giải Năm G.5
0795
7484
Giải Tư G.4
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
Giải Ba G.3
16325
11191
10037
50979
Giải Nhì G.2
68793
76625
Giải Nhất G.1
16027
66733
Giải ĐB ĐB
289053
664159

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 7 0
1 5 9 6
2 5 7 5
3   3 6 7 7
4 1 0 8
5 3 5 3 7 8 9
6 2 5  
7 8 9
8 0 6 8 4 9 9
9 1 3 5 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
23
49
49
Giải Bảy G.7
108
741
728
Giải Sáu G.6
4055
7121
1913
9362
1576
2612
2338
2573
2008
Giải Năm G.5
5457
3538
6727
Giải Tư G.4
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
Giải Ba G.3
52186
96993
55302
62433
34521
59272
Giải Nhì G.2
00566
05873
17313
Giải Nhất G.1
09880
65978
02469
Giải ĐB ĐB
050702
622028
509098

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 8 8 2 0 8
1 3 5 9 2 3 4 7
2 1 3 7 5 8 0 1 7 8
3   3 7 8 8
4   1 9 7
5 5 7 6  
6 6 6 8 2 7 9
7   0 3 6 8 2 3 9
8 0 6 0 8  
9 3 5 0 1 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
21
88
Giải Bảy G.7
595
758
Giải Sáu G.6
3329
2833
8149
0864
5029
7870
Giải Năm G.5
8371
8301
Giải Tư G.4
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
Giải Ba G.3
87544
69980
50069
26641
Giải Nhì G.2
60761
38356
Giải Nhất G.1
95955
44355
Giải ĐB ĐB
824337
150322

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   1 4
1 5 9 8
2 1 2 9 2 9
3 2 3 7 1
4 4 5 9 1 2 9
5 5 5 6 8
6 1 4 9
7 1 0
8 0 1 1 8
9 5 0 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
60
30
Giải Bảy G.7
834
437
Giải Sáu G.6
0890
8166
7656
1531
3078
0461
Giải Năm G.5
2083
8969
Giải Tư G.4
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
Giải Ba G.3
85615
22703
97383
02494
Giải Nhì G.2
69454
09234
Giải Nhất G.1
91676
36764
Giải ĐB ĐB
211683
224376

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3  
1 2 5 2 9
2    
3 4 5 0 1 4 4 6 7
4    
5 4 4 6 6
6 0 6 6 1 4 8 8 9
7 1 6 6 8
8 3 3 9 3
9 0 9 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
87
99
Giải Bảy G.7
899
497
Giải Sáu G.6
7370
6435
5714
4126
8063
5735
Giải Năm G.5
7111
2710
Giải Tư G.4
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
Giải Ba G.3
40513
93236
58039
72198
Giải Nhì G.2
88226
47396
Giải Nhất G.1
90804
15548
Giải ĐB ĐB
016727
411316

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 9  
1 1 3 4 0 6
2 6 6 7 9 6
3 5 6 1 5 9
4   8
5 2 0 7
6   3 3
7 0 5 5  
8 7 9
9 9 3 6 6 7 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
71
71
Giải Bảy G.7
551
099
141
Giải Sáu G.6
0717
1240
3912
9521
9938
2196
8249
6002
4555
Giải Năm G.5
2292
8404
4684
Giải Tư G.4
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải Ba G.3
69206
01072
97458
55976
44291
82333
Giải Nhì G.2
77684
33296
74543
Giải Nhất G.1
68712
77492
03414
Giải ĐB ĐB
387627
030613
107868

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 4 6 4 2
1 2 2 7 3 4
2 5 7 1 1
3 7 5 6 8 3 8
4 0 7 1 1 3 9
5 1 1 8 5 7
6 6 1 3 2 8
7 2 1 6 3 4
8 4 2 4 4
9 2 3 6 2 6 6 9 1 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
56
68
68
Giải Bảy G.7
591
017
007
Giải Sáu G.6
7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
Giải Năm G.5
6898
0889
0737
Giải Tư G.4
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải Ba G.3
11094
40212
81519
25080
41814
32902
Giải Nhì G.2
00877
95880
35228
Giải Nhất G.1
40654
89111
12346
Giải ĐB ĐB
512793
042146
837920

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   8 1 2 3 6 7
1 2 7 1 7 9 4 8
2 3 4   0 8
3   6 7 3 7 9
4 4 7 6 6
5 4 6 6 0 6 9
6   8 8 3 4
7 0 7 9   1
8   0 0 0 0 2 7 9  
9 1 1 3 4 5 8   4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
41
Giải Bảy G.7
050
200
Giải Sáu G.6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
Giải Năm G.5
0709
9412
Giải Tư G.4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải Ba G.3
49170
39894
82897
86078
Giải Nhì G.2
61158
59429
Giải Nhất G.1
73421
11265
Giải ĐB ĐB
271517
256350

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 9 0
1 7 2
2 1 8 3 5 9
3    
4   1 3 3
5 0 4 5 6 8 0 9
6   3 5 5
7 0 7 1 8
8 4 5 8 3
9 3 4 5 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
60
92
92
Giải Bảy G.7
075
723
246
Giải Sáu G.6
1374
0743
6645
0516
2189
2957
9091
5938
4574
Giải Năm G.5
4730
0328
9516
Giải Tư G.4
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
Giải Ba G.3
82068
85150
68722
46138
02396
68298
Giải Nhì G.2
79779
86736
78005
Giải Nhất G.1
61180
02012
07191
Giải ĐB ĐB
993623
734480
123573

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9   5
1 2 2 6 6
2 3 2 3 5 8 8
3 0 6 8 3 8 8
4 3 5 6 0 8 9 5 6
5 0 2 7 8 5
6 0 8 8 8 1  
7 4 5 9   3 4 9
8 0 0 9 0
9 7 2 2 1 1 2 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
75
93
Giải Bảy G.7
166
415
Giải Sáu G.6
2530
1086
8470
9055
5514
3547
Giải Năm G.5
8090
0322
Giải Tư G.4
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
Giải Ba G.3
75467
76992
43649
02529
Giải Nhì G.2
81335
18365
Giải Nhất G.1
54251
24790
Giải ĐB ĐB
269222
828046

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1   4 5 6 9
2 2 2 9
3 0 5 1
4 7 6 7 9
5 1 3 7 3 5
6 6 7 0 5
7 0 5  
8 6 6 7 4
9 0 2 8 9 0 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
36
80
Giải Bảy G.7
496
616
Giải Sáu G.6
1985
3055
1375
0598
9331
8705
Giải Năm G.5
3935
5993
Giải Tư G.4
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
Giải Ba G.3
47997
07658
57062
15209
Giải Nhì G.2
66778
91579
Giải Nhất G.1
68373
93659
Giải ĐB ĐB
239950
952255

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 5 9
1   4 6 9
2 1 5
3 4 5 6 7 1 6
4 9 8 9
5 0 5 8 5 8 9
6   2
7 3 5 7 8 8 9
8 5 0
9 6 7 3 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
52
89
Giải Bảy G.7
910
623
Giải Sáu G.6
2167
9039
8228
5611
3801
8714
Giải Năm G.5
2148
8572
Giải Tư G.4
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
Giải Ba G.3
68978
40626
47032
88516
Giải Nhì G.2
91641
29439
Giải Nhất G.1
59564
06072
Giải ĐB ĐB
691089
072572

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1
1 0 5 6 1 4 4 6
2 6 8 3
3 2 5 9 0 2 2 9
4 1 8 2
5 2  
6 4 7  
7 8 8 2 2 2 8
8 3 7 9 0 9
9   4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
64
72
72
Giải Bảy G.7
486
032
912
Giải Sáu G.6
3267
3813
9060
9281
0641
6200
0860
6307
1058
Giải Năm G.5
2593
4363
9628
Giải Tư G.4
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
Giải Ba G.3
65532
34604
45125
27697
15680
78253
Giải Nhì G.2
96945
52295
83270
Giải Nhất G.1
96519
67845
48377
Giải ĐB ĐB
154202
266873
087150

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 4 5 0 0 1 7
1 3 9 9   2
2 0 5 5 2 5 8
3 2 2 2
4 5 1 5 2
5 3 0 1 3 9 0 2 3 8
6 0 4 7 3 5 0
7   2 3 5 0 7
8 6 1 7 0 0
9 0 3 9 5 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
08
52
52
Giải Bảy G.7
218
702
523
Giải Sáu G.6
6697
1208
3719
0360
2259
0773
8222
9031
5499
Giải Năm G.5
2858
8583
7856
Giải Tư G.4
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải Ba G.3
19168
52301
97362
53505
74977
87579
Giải Nhì G.2
54632
83639
07140
Giải Nhất G.1
26173
08191
06658
Giải ĐB ĐB
027769
109725
359027

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 8 2 4 5 6
1 8 8 9   5
2 7 8 1 4 5 2 3 7
3 2 1 5 9 1
4     0 2
5 5 8 2 9 1 6 8
6 8 9 9 0 2 1 8
7 3 1 3 6 7 9
8 0 0 3 9 6
9 7 1 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
33
Giải Bảy G.7
171
709
Giải Sáu G.6
8519
7552
6207
3989
8043
3338
Giải Năm G.5
2081
1686
Giải Tư G.4
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải Ba G.3
79116
23641
75154
13890
Giải Nhì G.2
59744
08342
Giải Nhất G.1
12465
34888
Giải ĐB ĐB
707937
976675

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 8 9
1 0 6 9  
2 8  
3 3 7 3 8 8 8
4 1 4 2 3 6 8
5 2 9 3 4
6 1 5 9
7 1 1 5 5
8 1 1 6 8 9
9   0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
06
25
25
Giải Bảy G.7
527
181
994
Giải Sáu G.6
8684
1714
7397
5608
3307
7809
6437
2132
3758
Giải Năm G.5
1525
8690
5897
Giải Tư G.4
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
Giải Ba G.3
58421
04233
05450
67580
45545
71016
Giải Nhì G.2
12118
85729
72421
Giải Nhất G.1
35280
95758
94243
Giải ĐB ĐB
040287
957609
921538

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 6 7 1 7 8 9 9 9 9
1 4 8   6
2 1 1 5 7 5 9 1
3 3 1 2 2 7 8
4 5   3 3 5 6
5   0 6 7 8 8
6 8   2 3
7     0 7
8 0 3 4 7 9 0 1 8 3
9 7 0 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
44
49
Giải Bảy G.7
734
755
Giải Sáu G.6
4725
9809
3674
9713
8641
7574
Giải Năm G.5
6024
3075
Giải Tư G.4
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
Giải Ba G.3
37442
40891
71394
61856
Giải Nhì G.2
81952
62457
Giải Nhất G.1
88662
77232
Giải ĐB ĐB
130603
330108

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 4 8
1 1 4 3
2 4 5  
3 3 4 6 2
4 0 2 4 0 1 9
5 2 5 6 7 7
6 2  
7 4 4 5 5
8 5 0
9 1 6 1 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
34
87
Giải Bảy G.7
250
565
Giải Sáu G.6
0944
4917
2435
9722
5896
1251
Giải Năm G.5
2068
0827
Giải Tư G.4
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
Giải Ba G.3
03309
37845
39464
04684
Giải Nhì G.2
75193
04709
Giải Nhất G.1
71585
61806
Giải ĐB ĐB
260528
229038

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 9 0 1 3 6 9
1 7  
2 2 8 2 7
3 2 4 5 2 7 8
4 2 4 5 5 6
5 0 1
6 1 8 4 5
7    
8 5 4 7
9 3 8 6 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
96
82
Giải Bảy G.7
134
963
Giải Sáu G.6
0652
2988
1741
2494
5835
0352
Giải Năm G.5
9215
6621
Giải Tư G.4
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
Giải Ba G.3
13359
10758
35844
26814
Giải Nhì G.2
40671
12412
Giải Nhất G.1
11237
83013
Giải ĐB ĐB
148942
884963

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3  
1 5 2 3 4 9
2 6 6 1
3 4 7 7 5
4 1 2 0 1 4
5 2 8 9 2
6 0 8 1 3 3 7
7 1 2
8 8 2
9 2 6 4 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
83
11
11
Giải Bảy G.7
357
691
800
Giải Sáu G.6
3111
7262
3866
9796
5332
5602
0583
1403
7535
Giải Năm G.5
1779
5711
4836
Giải Tư G.4
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
Giải Ba G.3
92781
34675
03931
92293
94244
51623
Giải Nhì G.2
85586
41115
81334
Giải Nhất G.1
46069
97109
06820
Giải ĐB ĐB
562960
801944
366714

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 2 9 0 3
1 1 1 1 5 4
2     0 0 3
3 3 1 2 4 5 6 9
4 1 4 5 3 4
5 7 0 2 7
6 0 1 2 6 9 7  
7 0 5 5 9   5 9
8 1 3 6 6 3 6
9   1 3 6 7 8 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
04
73
73
Giải Bảy G.7
714
671
708
Giải Sáu G.6
0557
8443
5278
5929
4236
9223
2916
4563
0372
Giải Năm G.5
2599
0238
8161
Giải Tư G.4
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải Ba G.3
38606
91778
24304
83804
55743
67713
Giải Nhì G.2
61867
31054
55628
Giải Nhất G.1
26096
40819
84918
Giải ĐB ĐB
775659
599053
025388

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 4 4 0 3 8
1 4 2 9 9 3 6 8
2   3 9 8
3 3 8 6 8 9
4 3   3 6
5 7 9 9 0 3 3 4 9  
6 2 7   1 2 3 4 7
7 7 8 8 1 3 2
8 2 8   1 8
9 6 9 3 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
26
81
Giải Bảy G.7
490
468
Giải Sáu G.6
3193
3398
0468
0516
9910
2755
Giải Năm G.5
2133
8942
Giải Tư G.4
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải Ba G.3
59871
65699
88719
94658
Giải Nhì G.2
79802
75495
Giải Nhất G.1
60053
10382
Giải ĐB ĐB
128311
642529

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 1 0 3 6 9
2 1 6 7 9 9
3 3  
4   2 2
5 3 7 5 8
6 2 3 8 8 8
7 1  
8   1 2 4 9
9 0 3 8 9 5 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
39
33
33
Giải Bảy G.7
444
903
807
Giải Sáu G.6
5027
7535
0922
9413
9786
7769
8890
3771
9950
Giải Năm G.5
0622
3267
8767
Giải Tư G.4
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
Giải Ba G.3
31817
27556
36445
92337
23589
77262
Giải Nhì G.2
18429
33490
10028
Giải Nhất G.1
40354
76247
17885
Giải ĐB ĐB
588617
599761
980724

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 9 3 7 9
1 7 7 3 3 3 2 3
2 2 2 6 7 9 6 4 8
3 0 5 9 3 7  
4 4 5 7  
5 0 3 4 6 3 0 6
6   1 7 7 9 2 7
7   0 2 0 0 1
8   6 5 9
9 2 0 0 2 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
13
97
Giải Bảy G.7
287
693
Giải Sáu G.6
9537
7714
3105
7981
8104
2230
Giải Năm G.5
1921
1178
Giải Tư G.4
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
Giải Ba G.3
34925
13902
46103
63930
Giải Nhì G.2
31479
18198
Giải Nhất G.1
96357
29288
Giải ĐB ĐB
244246
784144

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 3 4
1 3 4  
2 1 1 2 5  
3 6 7 0 0 1
4 6 7 4
5 7  
6   4
7 9 2 4 8
8 7 8 1 4 8
9 5 8 0 3 7 8 8