XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/10/2022

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
59
86
86
Giải Bảy G.7
843
450
558
Giải Sáu G.6
4146
6095
8235
8273
8936
0318
4039
2050
5645
Giải Năm G.5
8952
3832
2232
Giải Tư G.4
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
Giải Ba G.3
38465
57020
91459
66515
37057
82651
Giải Nhì G.2
67623
11871
54045
Giải Nhất G.1
09190
79239
82516
Giải ĐB ĐB
770005
800622
337479
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9 5
1   5 8 6
2 0 3 1 2  
3 5 7 2 6 9 2 5 5 9
4 3 6 9   5 5
5 0 2 8 9 0 3 9 0 1 7 7 8
6 5 0  
7 9 1 3 8 2 3
8   6 5 7 7
9 0 5 5 5 8  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
26
65
Giải Bảy G.7
534
048
Giải Sáu G.6
2374
4026
3727
1589
9950
3631
Giải Năm G.5
2448
4336
Giải Tư G.4
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải Ba G.3
16441
06188
23199
44773
Giải Nhì G.2
50483
78952
Giải Nhất G.1
81050
37623
Giải ĐB ĐB
141113
816156

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   1 8
1 3 7  
2 0 6 6 7 3
3 4 7 1 6
4 1 1 8 8
5 0 8 0 2 6
6 5 6 5 6 9
7 4 3 5
8 3 8 5 9
9   2 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
00
93
93
Giải Bảy G.7
938
264
229
Giải Sáu G.6
6848
0138
4636
9763
2252
0237
2687
9104
4577
Giải Năm G.5
8302
6770
8158
Giải Tư G.4
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
Giải Ba G.3
70147
61044
23554
05877
05131
77562
Giải Nhì G.2
12791
82332
00772
Giải Nhất G.1
53124
04390
49273
Giải ĐB ĐB
544167
745635
777677

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 0 2   4
1 8    
2 4 8 6 1 9
3 5 6 8 8 2 2 5 7 1 4
4 4 7 8 3  
5   0 2 4 8
6 7 3 4 1 2
7   0 7 2 3 7 7 8
8 1 5 1 3 2 4 7
9 1 2 0 1 3 1 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
04
11
Giải Bảy G.7
474
961
Giải Sáu G.6
1506
2365
5686
5701
1724
9672
Giải Năm G.5
4808
5279
Giải Tư G.4
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
Giải Ba G.3
95990
34588
24045
83197
Giải Nhì G.2
09558
49629
Giải Nhất G.1
66111
55484
Giải ĐB ĐB
834582
860429

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 6 8 1
1 1 8 1 1
2 2 4 9 9
3   3
4   5
5 0 0 4 8 7 7
6 5 1
7 4 2 7 9
8 2 6 8 4 8 8
9 0 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
16
13
Giải Bảy G.7
384
056
Giải Sáu G.6
2196
6271
7227
6762
2460
8152
Giải Năm G.5
0122
0377
Giải Tư G.4
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
Giải Ba G.3
05012
06135
26018
72483
Giải Nhì G.2
05823
20588
Giải Nhất G.1
45166
40969
Giải ĐB ĐB
355419
468462

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5  
1 2 6 9 3 8
2 2 3 7 9  
3 5  
4   6 8
5 4 4 2 6
6 6 0 2 2 7 8 9
7 1 2 3 2 7
8 4 3 8
9 4 6 0 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
56
33
Giải Bảy G.7
984
681
Giải Sáu G.6
2965
6993
1635
5298
3764
8961
Giải Năm G.5
3963
3794
Giải Tư G.4
19922
44807
28006
49810
23958
74557
91125
67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
Giải Ba G.3
14669
45033
49070
40505
Giải Nhì G.2
06147
34380
Giải Nhất G.1
41668
97990
Giải ĐB ĐB
957707
918341

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 7 7 5 6
1 0  
2 2 5  
3 3 5 3
4 7 1
5 6 7 8 7 9
6 3 5 8 9 1 3 4 5 5
7   0
8 4 0 1 8
9 3 0 4 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
33
73
73
Giải Bảy G.7
623
411
207
Giải Sáu G.6
3990
1315
5153
0020
5285
4426
8193
0105
6856
Giải Năm G.5
1438
3952
3425
Giải Tư G.4
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
55184
72536
66939
48565
87837
54755
24767
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
Giải Ba G.3
86667
85752
68152
89797
59408
97425
Giải Nhì G.2
58598
03126
48785
Giải Nhất G.1
90891
19579
34744
Giải ĐB ĐB
793624
462073
404121

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 1 8   5 7 8
1 4 5 5 1 1
2 3 4 0 6 6 1 5 5 6
3 3 8 6 7 9 2 6
4     1 4
5 2 3 5 2 2 5 3 6
6 7 5 7 7
7   3 3 9  
8   4 5 5
9 0 0 1 8 7 3 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
93
72
72
Giải Bảy G.7
079
931
440
Giải Sáu G.6
9034
7870
4631
9232
4532
2569
3961
6755
0401
Giải Năm G.5
9571
9182
2780
Giải Tư G.4
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
Giải Ba G.3
28289
36107
86305
03196
48334
87346
Giải Nhì G.2
06140
00167
53575
Giải Nhất G.1
72126
63195
47314
Giải ĐB ĐB
066089
809574
892092

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 7 5 1 7
1 3   4
2 6   3
3 1 4 1 2 2 4 6 4
4 0   0 0 6
5   1 4 5 5 7 7
6   7 9 1 3
7 0 1 2 9 9 2 4 5 5
8 1 9 9 0 2 0 4
9 3 7 3 5 6 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
01
92
Giải Bảy G.7
808
571
Giải Sáu G.6
4244
6259
5819
9085
2565
5669
Giải Năm G.5
5639
5609
Giải Tư G.4
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải Ba G.3
82301
80434
24786
93205
Giải Nhì G.2
31664
19219
Giải Nhất G.1
04794
07096
Giải ĐB ĐB
586994
270160

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1 3 8 0 5 9
1 9 4 9
2   1
3 4 9 1 5 9
4 4 5
5 8 9  
6 4 0 5 9
7 2 1
8 1 2 7 5 6
9 1 4 4 2 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
18
00
00
Giải Bảy G.7
944
860
860
Giải Sáu G.6
4131
8612
2352
4108
1143
4199
8134
4291
3920
Giải Năm G.5
1842
5832
7663
Giải Tư G.4
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
Giải Ba G.3
28185
31491
28368
56703
78675
28714
Giải Nhì G.2
96695
74936
06140
Giải Nhất G.1
76538
05401
05518
Giải ĐB ĐB
337142
722904
671066

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   0 1 2 2 3 3 4 8 7
1 2 6 6 8 7 4 6 8
2 9   0
3 1 3 8 2 2 6 4 7 9 9
4 1 2 2 4 3 0 8 8
5 2 7    
6   0 8 0 3 6
7   5 5
8 5 5    
9 1 5 7 9 1 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
13
60
Giải Bảy G.7
050
072
Giải Sáu G.6
5583
4543
1815
8983
2562
0211
Giải Năm G.5
2008
2458
Giải Tư G.4
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
Giải Ba G.3
42910
19274
23083
99178
Giải Nhì G.2
13231
51374
Giải Nhất G.1
34843
47950
Giải ĐB ĐB
984745
506766

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2
1 0 1 3 5 1 9
2    
3 1 5 8
4 3 3 5 8 8  
5 0 0 8
6 7 0 2 6 7 9
7 2 4 2 4 6 8
8 3 3 3
9 9 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
07
08
Giải Bảy G.7
743
595
Giải Sáu G.6
3303
0359
8550
3351
4070
7028
Giải Năm G.5
7256
1625
Giải Tư G.4
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
Giải Ba G.3
08628
33939
28159
44916
Giải Nhì G.2
88064
77285
Giải Nhất G.1
60011
40821
Giải ĐB ĐB
938258
226231

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 7 8
1 1 6
2 8 1 5 6 8
3 9 1 7 9
4 3 6 8
5 0 6 8 9 9 1 9
6 4 6 7 8 2 5
7   0
8 1 5 8 5
9   5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
98
Giải Bảy G.7
305
980
Giải Sáu G.6
8852
9240
3440
9666
3933
1369
Giải Năm G.5
7254
6016
Giải Tư G.4
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
Giải Ba G.3
18716
43747
28595
04057
Giải Nhì G.2
82063
88803
Giải Nhất G.1
33901
15174
Giải ĐB ĐB
128273
016494

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 3 5 3 3
1 6 6 1 6
2 2 7  
3 3 3
4 0 0 1 7  
5 2 4 6 7 7 8
6 3 6 9
7 3 4 6 8
8   0
9   3 4 5 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
09
67
67
Giải Bảy G.7
856
135
340
Giải Sáu G.6
7989
1248
2376
5138
2905
2572
6414
6777
9907
Giải Năm G.5
0228
2434
9118
Giải Tư G.4
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
45737
24475
43411
72599
31175
71375
87221
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
Giải Ba G.3
57347
73302
50558
24645
95087
94247
Giải Nhì G.2
56018
34165
55533
Giải Nhất G.1
74090
43330
46612
Giải ĐB ĐB
507708
936186
414556

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 5 7
1 8 1 2 4 8
2 7 8 1  
3 3 0 4 5 7 8 3 8
4 3 6 7 8 5 0 0 6 7
5 6 8 2 6 8
6   5 7 4 9
7 6 9 2 5 5 5 7
8 7 9 6 5 7
9 0 4 9  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
21
53
53
Giải Bảy G.7
459
456
166
Giải Sáu G.6
0017
3578
5113
7469
3414
2581
9168
1478
7332
Giải Năm G.5
8075
6838
1687
Giải Tư G.4
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
Giải Ba G.3
18618
60712
77064
03488
36802
99003
Giải Nhì G.2
33062
90092
07148
Giải Nhất G.1
44859
86405
09755
Giải ĐB ĐB
853656
800859
137609

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 5 2 3 9
1 2 2 3 7 8 0 4 7 0 6
2 0 0 1    
3 0 8 9 2
4 1 4 8
5 6 9 9 3 6 9 5 7
6 2 4 9 6 8
7 4 5 8 3 9 2 3 6 7 8
8   1 8 3 7
9 2 2  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
76
Giải Bảy G.7
907
314
Giải Sáu G.6
6295
8262
6597
6858
7938
6232
Giải Năm G.5
9892
0374
Giải Tư G.4
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải Ba G.3
03975
70847
09766
39001
Giải Nhì G.2
98894
82092
Giải Nhất G.1
41425
69533
Giải ĐB ĐB
785813
812452

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1 1
1 3 4 7 7
2 5  
3 0 2 3 8
4 7  
5 1 7 2 8 9
6 2 2 2 2 6 9
7 5 4 5 6 7
8 4 4  
9 2 4 5 7 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
31
24
24
Giải Bảy G.7
237
618
045
Giải Sáu G.6
8921
6147
7397
0038
0822
8335
1267
6310
3489
Giải Năm G.5
0764
2059
2314
Giải Tư G.4
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
Giải Ba G.3
10132
35319
84706
77896
96883
84651
Giải Nhì G.2
87567
50109
13770
Giải Nhất G.1
57815
89520
68256
Giải ĐB ĐB
532612
584855
325861

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 0 6 9  
1 2 5 9 8 0 4
2 0 1 0 0 1 2 4 5 7
3 1 2 3 7 5 8 8  
4 7   5
5   1 5 9 1 2 6 6
6 3 4 5 7   1 2 3 7
7   3 0
8     3 9 9 9
9 2 7 7 6 7  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
37
78
Giải Bảy G.7
424
125
Giải Sáu G.6
9840
1306
0461
5498
2447
0065
Giải Năm G.5
9293
3171
Giải Tư G.4
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
62706
99214
41808
74225
59235
11839
01941
Giải Ba G.3
97840
33500
11776
79965
Giải Nhì G.2
39669
67603
Giải Nhất G.1
66832
54774
Giải ĐB ĐB
264790
941551

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 3 6 8 3 6 8
1 1 4
2 4 5 5 5
3 2 7 5 9
4 0 0 5 1 7
5   1
6 1 9 5 5
7   1 4 6 8
8 0  
9 0 3 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
03
21
Giải Bảy G.7
467
591
Giải Sáu G.6
1371
6512
7166
2842
9730
3480
Giải Năm G.5
2494
2764
Giải Tư G.4
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
Giải Ba G.3
71119
24569
12970
18965
Giải Nhì G.2
11491
92734
Giải Nhất G.1
12445
22740
Giải ĐB ĐB
779482
043039

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 3  
1 2 9  
2 3 1 4
3 6 0 4 9
4 3 5 0 2 2
5    
6 4 6 7 9 3 4 5
7 1 1 5 0 6 8
8 2 0
9 1 4 1 3 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
87
04
Giải Bảy G.7
528
566
Giải Sáu G.6
2263
2477
2399
7611
7653
4581
Giải Năm G.5
1035
7592
Giải Tư G.4
96023
54551
77024
35384
84624
93865
30924
83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
Giải Ba G.3
47580
11848
31805
35304
Giải Nhì G.2
77371
11168
Giải Nhất G.1
66339
90115
Giải ĐB ĐB
776593
572829

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4 4 5
1   0 1 1 5
2 3 4 4 4 8 2 9
3 5 9  
4 8  
5 1 3
6 3 5 6 8 8
7 1 7 2 8
8 0 4 7 1 1
9 3 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
98
23
23
Giải Bảy G.7
525
413
150
Giải Sáu G.6
6174
3306
5913
2475
1189
9859
1348
6535
3730
Giải Năm G.5
2491
1760
7709
Giải Tư G.4
62108
05006
07574
97902
08396
12906
50616
59283
48788
21207
65383
23798
90214
26875
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
Giải Ba G.3
12968
09384
72832
50804
29830
45178
Giải Nhì G.2
69121
64780
75436
Giải Nhất G.1
40530
87949
43802
Giải ĐB ĐB
906362
262411
115755

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 6 6 6 8 4 7 2 4 9
1 3 6 1 3 4 1
2 1 5 3 4 8
3 0 2 0 0 5 6
4   9 8
5   9 0 1 5
6 2 8 0  
7 4 4 5 5 5 8
8 4 0 3 3 8 9 9
9 1 6 8 8 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
77
55
55
Giải Bảy G.7
980
893
796
Giải Sáu G.6
0718
9268
5401
0674
9215
5517
2928
9870
5564
Giải Năm G.5
4205
5515
8863
Giải Tư G.4
89566
77926
25135
22558
93896
30492
16746
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
Giải Ba G.3
60024
07154
64400
69669
83337
05859
Giải Nhì G.2
42228
10227
15646
Giải Nhất G.1
15455
73682
65101
Giải ĐB ĐB
757959
907600
997167

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 0 0 8 1 8
1 8 5 5 6 7  
2 4 6 8 2 7 8
3 5 5 8 3 7
4 6 4 6
5 4 5 8 9 5 5 6 9
6 6 8 9 3 4 7
7 7 4 0 4
8 0 2 4 7
9 2 6 3 8 2 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
75
59
Giải Bảy G.7
867
654
Giải Sáu G.6
6014
8308
3289
0921
1948
8964
Giải Năm G.5
1273
3431
Giải Tư G.4
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
Giải Ba G.3
61941
76702
76983
12636
Giải Nhì G.2
05436
85959
Giải Nhất G.1
33896
61334
Giải ĐB ĐB
126531
642240

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 3 4 4 4 5
2 5 1
3 1 6 1 4 6 8
4 1 5 0 8
5 1 1 4 9 9
6 7 4
7 3 5 7 8
8 4 9 3
9 5 6  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
36
93
93
Giải Bảy G.7
295
347
694
Giải Sáu G.6
0467
6525
2473
3575
0759
3460
7717
5277
7384
Giải Năm G.5
6357
6113
3668
Giải Tư G.4
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
Giải Ba G.3
98014
68684
01726
40177
13855
34703
Giải Nhì G.2
36499
59775
45237
Giải Nhất G.1
05399
85420
20796
Giải ĐB ĐB
989287
720209
510576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 5 9 3 6
1 4 5 2 2 3 7
2 5 0 6 6  
3 1 6   6 7
4 4 7 8 6
5 0 5 7 9 4 5 5
6 2 7 0 4 6 8
7 3 0 5 5 7 0 6 7
8 4 7   4 8
9 5 9 9 3 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
95
Giải Bảy G.7
503
720
Giải Sáu G.6
2538
3960
8038
3067
1113
0538
Giải Năm G.5
4766
3862
Giải Tư G.4
33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028
Giải Ba G.3
20690
62162
35833
61063
Giải Nhì G.2
02908
11150
Giải Nhất G.1
32912
02001
Giải ĐB ĐB
867239
953622

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 8 9 1
1 2 3 4
2 5 0 2 8
3 8 8 9 3 7 8 8
4   3
5 0 4 5 8 0
6 0 2 6 2 3 7
7   2
8   4
9 0 7 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
03
90
Giải Bảy G.7
708
414
Giải Sáu G.6
7260
5486
6052
3695
7816
8606
Giải Năm G.5
3216
4029
Giải Tư G.4
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
Giải Ba G.3
47707
05784
22880
85283
Giải Nhì G.2
84380
23270
Giải Nhất G.1
09953
15248
Giải ĐB ĐB
905485
868768

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 7 8 1 6
1 6 4 5 6
2 1 5 9
3    
4   1 8
5 2 2 3  
6 0 3 8
7   0
8 0 4 4 5 6 7 0 3 9
9 0 7 0 4 5 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
45
05
Giải Bảy G.7
680
580
Giải Sáu G.6
6823
6421
4534
4258
2233
8291
Giải Năm G.5
1355
9248
Giải Tư G.4
23657
11544
12854
53216
31965
24662
25206
63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
Giải Ba G.3
86859
09981
59252
10289
Giải Nhì G.2
86161
34158
Giải Nhất G.1
09885
18847
Giải ĐB ĐB
618848
092558

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 5 5 9
1 6 8
2 1 3 9
3 4 3
4 4 5 8 7 8
5 4 5 7 9 2 3 8 8 8
6 1 2 5  
7   0
8 0 1 5 0 9
9   1 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
61
21
21
Giải Bảy G.7
076
986
635
Giải Sáu G.6
0955
6585
4438
2357
1945
9322
2434
3789
3899
Giải Năm G.5
7962
3017
1867
Giải Tư G.4
10670
12791
23723
95883
97798
54828
05714
62775
94610
24383
22172
55021
22513
62750
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
Giải Ba G.3
98209
60870
09833
40301
55754
16413
Giải Nhì G.2
68431
74588
20681
Giải Nhất G.1
30005
17056
35437
Giải ĐB ĐB
508930
367422
140915

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 1 2
1 4 0 3 7 3 5 6
2 3 8 1 1 2 2  
3 0 1 8 3 4 5 7
4   5 3
5 5 0 6 7 4 9
6 1 2   7
7 0 0 6 2 5 3
8 3 5 3 6 8 0 1 9
9 1 8   1 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
66
86
86
Giải Bảy G.7
936
919
707
Giải Sáu G.6
1635
2963
8772
5986
1488
9217
0959
2157
2301
Giải Năm G.5
2595
0359
2279
Giải Tư G.4
95577
88987
83485
22325
34400
40626
34096
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
Giải Ba G.3
96909
45109
30356
06404
41905
26800
Giải Nhì G.2
79371
81223
68855
Giải Nhất G.1
44190
55046
47902
Giải ĐB ĐB
908388
327857
281288

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 9 9 4 0 1 1 2 5 6 7
1   7 9 5
2 5 6 3  
3 5 6 5 7  
4   6 2
5   6 7 9 5 7 9
6 3 6 1 3  
7 1 2 7 2 9 7 9
8 5 7 8 6 6 6 8 3 8
9 0 5 6   1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
11
Giải Bảy G.7
759
094
Giải Sáu G.6
1637
5373
7158
6754
1683
2332
Giải Năm G.5
9241
8039
Giải Tư G.4
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
Giải Ba G.3
68653
11093
95318
38714
Giải Nhì G.2
68745
89671
Giải Nhất G.1
06658
12178
Giải ĐB ĐB
567290
237488

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3
1   1 4 8
2   3 4
3 7 2 4 9
4 1 5 6  
5 2 3 8 8 9 4
6   2 7
7 1 3 1 8
8 1 3 4 3 8
9 0 3 4 0 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
38
63
63
Giải Bảy G.7
403
381
898
Giải Sáu G.6
5105
8935
5137
4277
6182
5305
4605
3626
2287
Giải Năm G.5
3861
5209
4018
Giải Tư G.4
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
Giải Ba G.3
60499
56328
39797
54851
89746
19847
Giải Nhì G.2
42231
70358
83040
Giải Nhất G.1
05485
47428
43363
Giải ĐB ĐB
017689
854671
078520

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 5 4 5 9 5
1   2 8
2 7 8 0 1 8 0 6 6 8
3 1 5 7 8   8 9
4 1 5 9   0 2 6 7 9
5 3 4 1 1 8 7 9
6 1 3 3
7   1 7  
8 5 9 1 2 7
9 3 9 2 3 7 8