XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 3 5
Giải Bảy
G.7
890 1  
Giải Sáu
G.6
8743 0554 2494 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
4928 3  
Giải Tư
G.4
70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
4
5
3
0 4
Giải Ba
G.3
31684 12795 6  
Giải Nhì
G.2
47903 7 7
Giải Nhất
G.1
58523 8 4 5 5 6
Giải ĐB
ĐB
958925 9 0 2 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1  
2 3 5 8
3  
4 3
5 0 4
6  
7 7
8 4 5 5 6
9 0 2 4 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 7
Giải Bảy
G.7
396 1 0 1 1
Giải Sáu
G.6
0934 6010 1871 2 7
Giải Năm
G.5
0486 3 1 4
Giải Tư
G.4
88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
4
5
4 5
 
Giải Ba
G.3
29031 58904 6  
Giải Nhì
G.2
86794 7 1 4
Giải Nhất
G.1
96627 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
926307 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 0 1 1
2 7
3 1 4
4 4 5
5  
6  
7 1 4
8 4 6
9 4 5 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 1
Giải Bảy
G.7
036 1 0 1
Giải Sáu
G.6
7567 4759 4767 2 5
Giải Năm
G.5
0735 3 5 6
Giải Tư
G.4
42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
4
5
3 6 7
9
Giải Ba
G.3
54401 81072 6 6 7 7
Giải Nhì
G.2
66698 7 2
Giải Nhất
G.1
24366 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
805487 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 1
2 5
3 5 6
4 3 6 7
5 9
6 6 7 7
7 2
8 1 7
9 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 4 4 7
Giải Bảy
G.7
526 1 0
Giải Sáu
G.6
7235 5810 6074 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
9863 3 5 5
Giải Tư
G.4
75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
4
5
 
4 6
Giải Ba
G.3
00756 39628 6 3 3
Giải Nhì
G.2
48107 7 4
Giải Nhất
G.1
23195 8 9
Giải ĐB
ĐB
745454 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 7
1 0
2 6 7 8
3 5 5
4  
5 4 6
6 3 3
7 4
8 9
9 5 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 1 7 7
Giải Bảy
G.7
936 1 2 5
Giải Sáu
G.6
0544 8895 5307 2 5
Giải Năm
G.5
4849 3 6
Giải Tư
G.4
60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
4
5
3 4 4 9
 
Giải Ba
G.3
30265 33615 6 1 4 5 8
Giải Nhì
G.2
03707 7  
Giải Nhất
G.1
54744 8  
Giải ĐB
ĐB
338892 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 7
1 2 5
2 5
3 6
4 3 4 4 9
5  
6 1 4 5 8
7  
8  
9 2 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 8
Giải Bảy
G.7
332 1 7 7
Giải Sáu
G.6
5717 2965 6926 2 2 6
Giải Năm
G.5
4170 3 2 7 7
Giải Tư
G.4
08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308
4
5
 
1 8
Giải Ba
G.3
18558 60480 6 4 5
Giải Nhì
G.2
83476 7 0 2 6
Giải Nhất
G.1
41537 8 0
Giải ĐB
ĐB
060422 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 7 7
2 2 6
3 2 7 7
4  
5 1 8
6 4 5
7 0 2 6
8 0
9 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 0 8
Giải Bảy
G.7
300 1 0 0 3 5 6 6
Giải Sáu
G.6
5366 7215 6839 2 5 9
Giải Năm
G.5
7674 3 9
Giải Tư
G.4
00616 94510 60698 15099 54310 06816 70525
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
49308 62799 6 4 6
Giải Nhì
G.2
05664 7 4
Giải Nhất
G.1
55029 8  
Giải ĐB
ĐB
467613 9 8 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 0 0 3 5 6 6
2 5 9
3 9
4  
5  
6 4 6
7 4
8  
9 8 9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 2
Giải Bảy
G.7
512 1 0 2 2 3
Giải Sáu
G.6
2272 0302 2313 2 1
Giải Năm
G.5
5712 3 1 2 9
Giải Tư
G.4
74442 03039 79493 02131 84448 48641 95921
4
5
1 2 8
 
Giải Ba
G.3
53581 78232 6  
Giải Nhì
G.2
95710 7 2
Giải Nhất
G.1
24585 8 1 2 5
Giải ĐB
ĐB
052482 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 2 2 3
2 1
3 1 2 9
4 1 2 8
5  
6  
7 2
8 1 2 5
9 3

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 3 3 4 8
Giải Bảy
G.7
403 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
3972 5138 3608 2 7 7
Giải Năm
G.5
2903 3 7 8
Giải Tư
G.4
26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
4
5
4
6
Giải Ba
G.3
52537 14967 6 7
Giải Nhì
G.2
16895 7 2
Giải Nhất
G.1
17518 8 9
Giải ĐB
ĐB
886604 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 4 8
1 2 7 8
2 7 7
3 7 8
4 4
5 6
6 7
7 2
8 9
9 5

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 6 6 9
Giải Bảy
G.7
183 1 7
Giải Sáu
G.6
0741 1034 8006 2 5
Giải Năm
G.5
3109 3 4
Giải Tư
G.4
85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
4
5
1 4
4 6 9 9
Giải Ba
G.3
48617 24844 6  
Giải Nhì
G.2
37606 7 6
Giải Nhất
G.1
81486 8 0 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
835554 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 9
1 7
2 5
3 4
4 1 4
5 4 6 9 9
6  
7 6
8 0 3 6 6
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0
Giải Bảy
G.7
256 1 1 5 7 8
Giải Sáu
G.6
6457 0743 7041 2 6
Giải Năm
G.5
1583 3 2
Giải Tư
G.4
30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
4
5
1 3
2 3 6 7
Giải Ba
G.3
44252 28015 6  
Giải Nhì
G.2
31911 7 6 6
Giải Nhất
G.1
41117 8 3
Giải ĐB
ĐB
920918 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 5 7 8
2 6
3 2
4 1 3
5 2 3 6 7
6  
7 6 6
8 3
9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 7
Giải Bảy
G.7
540 1 8 8
Giải Sáu
G.6
1994 7899 0535 2 0 2
Giải Năm
G.5
3718 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
4
5
0
6
Giải Ba
G.3
47667 96890 6 4 6 7
Giải Nhì
G.2
88618 7  
Giải Nhất
G.1
76120 8 7
Giải ĐB
ĐB
780439 9 0 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 8 8
2 0 2
3 5 8 9
4 0
5 6
6 4 6 7
7  
8 7
9 0 4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 4
Giải Bảy
G.7
604 1 1
Giải Sáu
G.6
6556 6128 2687 2 8
Giải Năm
G.5
1437 3 3 7 7 9
Giải Tư
G.4
99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
4
5
6
6 8
Giải Ba
G.3
86811 87469 6 9 9
Giải Nhì
G.2
62139 7  
Giải Nhất
G.1
98096 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
231269 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1
2 8
3 3 7 7 9
4 6
5 6 8
6 9 9
7  
8 1 7
9 6 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
827 1 0 1 5 8
Giải Sáu
G.6
4136 4720 1163 2 0 7
Giải Năm
G.5
2465 3 6 8
Giải Tư
G.4
88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
4
5
4 6
5 8 8
Giải Ba
G.3
01238 79710 6 0 2 3 5
Giải Nhì
G.2
80946 7  
Giải Nhất
G.1
60755 8  
Giải ĐB
ĐB
465562 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 5 8
2 0 7
3 6 8
4 4 6
5 5 8 8
6 0 2 3 5
7  
8  
9