XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 6 9
Giải Bảy
G.7
848 1 4 8
Giải Sáu
G.6
5827 5595 7194 2 7 8 9
Giải Năm
G.5
4578 3 7
Giải Tư
G.4
05688 85428 13985 41537 10366 17606 70618
4
5
6 8
 
Giải Ba
G.3
97214 38009 6 5 6
Giải Nhì
G.2
83765 7 8
Giải Nhất
G.1
20929 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
987446 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 4 8
2 7 8 9
3 7
4 6 8
5  
6 5 6
7 8
8 5 8
9 4 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 9
Giải Bảy
G.7
409 1 0 5 8
Giải Sáu
G.6
8283 5574 1897 2 8
Giải Năm
G.5
1118 3 6 9
Giải Tư
G.4
81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436
4
5
1 4
1
Giải Ba
G.3
83210 22328 6 3
Giải Nhì
G.2
27744 7 2 4
Giải Nhất
G.1
12392 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
516541 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 5 8
2 8
3 6 9
4 1 4
5 1
6 3
7 2 4
8 0 3
9 2 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6 8
Giải Bảy
G.7
761 1 1
Giải Sáu
G.6
3832 1236 2544 2 6
Giải Năm
G.5
3056 3 2 4 6 7
Giải Tư
G.4
10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
4
5
4
5 6
Giải Ba
G.3
54506 09687 6 1 6
Giải Nhì
G.2
62274 7 2 4
Giải Nhất
G.1
26511 8 7
Giải ĐB
ĐB
056234 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 1
2 6
3 2 4 6 7
4 4
5 5 6
6 1 6
7 2 4
8 7
9 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 6 7
Giải Bảy
G.7
023 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8898 4989 8638 2 2 3 4
Giải Năm
G.5
4424 3 8
Giải Tư
G.4
94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
45706 55959 6 1 4
Giải Nhì
G.2
59376 7 6 7
Giải Nhất
G.1
69680 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
759041 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 4 5
2 2 3 4
3 8
4 1
5 9
6 1 4
7 6 7
8 0 9
9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 9
Giải Bảy
G.7
923 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2282 5348 5002 2 3
Giải Năm
G.5
3475 3  
Giải Tư
G.4
58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670
4
5
3 7 8
2 3 5
Giải Ba
G.3
08043 95581 6  
Giải Nhì
G.2
33555 7 0 5
Giải Nhất
G.1
31109 8 1 2 6
Giải ĐB
ĐB
886147 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 4 8
2 3
3  
4 3 7 8
5 2 3 5
6  
7 0 5
8 1 2 6
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 0 4 5 7
Giải Bảy
G.7
118 1 7 7 8
Giải Sáu
G.6
0926 8434 0517 2 6
Giải Năm
G.5
8817 3 3 4
Giải Tư
G.4
18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675
4
5
8
6
Giải Ba
G.3
74248 10333 6 0
Giải Nhì
G.2
20760 7 2 5 5
Giải Nhất
G.1
32556 8  
Giải ĐB
ĐB
693904 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 5 7
1 7 7 8
2 6
3 3 4
4 8
5 6
6 0
7 2 5 5
8  
9 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0  
Giải Bảy
G.7
775 1 4 5 7 8 8 8 9
Giải Sáu
G.6
1759 9018 3678 2 1
Giải Năm
G.5
8015 3 3
Giải Tư
G.4
86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
73018 87719 6 1
Giải Nhì
G.2
20414 7 5 8 9
Giải Nhất
G.1
81279 8  
Giải ĐB
ĐB
220992 9 2 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5 7 8 8 8 9
2 1
3 3
4  
5 9
6 1
7 5 8 9
8  
9 2 4 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 1 2 5 7
Giải Bảy
G.7
131 1 8
Giải Sáu
G.6
0270 0459 8807 2 4 6
Giải Năm
G.5
7826 3 1 4
Giải Tư
G.4
56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
93896 94901 6 5 9
Giải Nhì
G.2
41275 7 0 5 9
Giải Nhất
G.1
92024 8  
Giải ĐB
ĐB
975879 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 7
1 8
2 4 6
3 1 4
4  
5 5 9
6 5 9
7 0 5 9
8  
9 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
501 1 1 1 2
Giải Sáu
G.6
0339 1827 3611 2 6 7
Giải Năm
G.5
7653 3 3 8 9
Giải Tư
G.4
20533 09438 80326 69611 43776 40969 44212
4
5
 
3 5
Giải Ba
G.3
68807 32355 6 7 9
Giải Nhì
G.2
63580 7 6
Giải Nhất
G.1
02667 8 0
Giải ĐB
ĐB
065808 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 1 1 2
2 6 7
3 3 8 9
4  
5 3 5
6 7 9
7 6
8 0
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 1 6
Giải Bảy
G.7
867 1 1
Giải Sáu
G.6
7190 9168 2093 2  
Giải Năm
G.5
1489 3 4 4
Giải Tư
G.4
74611 41786 34834 29462 00201 16906 03134
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
58564 84674 6 2 3 4 7 8
Giải Nhì
G.2
58063 7 1 4
Giải Nhất
G.1
17497 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
756571 9 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 1
2  
3 4 4
4  
5  
6 2 3 4 7 8
7 1 4
8 6 9
9 0 3 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 2 7
Giải Bảy
G.7
380 1 6 8
Giải Sáu
G.6
0046 6502 9673 2 5 8
Giải Năm
G.5
6034 3 4 9
Giải Tư
G.4
60107 17239 23063 04497 89525 83342 59018
4
5
2 6
0 9
Giải Ba
G.3
74850 83059 6 3
Giải Nhì
G.2
26128 7 3
Giải Nhất
G.1
94616 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
160885 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 6 8
2 5 8
3 4 9
4 2 6
5 0 9
6 3
7 3
8 0 5
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 0 7 8
Giải Bảy
G.7
068 1  
Giải Sáu
G.6
2848 6746 5871 2 3
Giải Năm
G.5
6475 3  
Giải Tư
G.4
34090 22947 90808 63500 49107 73377 29543
4
5
0 3 6 7 8
 
Giải Ba
G.3
68065 96523 6 5 8
Giải Nhì
G.2
40140 7 1 5 7
Giải Nhất
G.1
21882 8 2
Giải ĐB
ĐB
522597 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7 8
1  
2 3
3  
4 0 3 6 7 8
5  
6 5 8
7 1 5 7
8 2
9 0 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 5
Giải Bảy
G.7
775 1 4 8
Giải Sáu
G.6
0554 4614 5555 2 3
Giải Năm
G.5
5947 3  
Giải Tư
G.4
51272 39576 52465 03923 27457 83064 43248
4
5
7 8
4 5 7
Giải Ba
G.3
62687 45918 6 4 5
Giải Nhì
G.2
16873 7 2 3 5 6
Giải Nhất
G.1
30889 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
598605 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 4 8
2 3
3  
4 7 8
5 4 5 7
6 4 5
7 2 3 5 6
8 7 9
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 3
Giải Bảy
G.7
870 1 7 9
Giải Sáu
G.6
5803 9738 5143 2 3
Giải Năm
G.5
7960 3 7 8
Giải Tư
G.4
37163 62750 10617 78178 93437 38462 48872
4
5
3 7
0
Giải Ba
G.3
93823 06319 6 0 2 3 6
Giải Nhì
G.2
45766 7 0 2 8
Giải Nhất
G.1
76282 8 2
Giải ĐB
ĐB
966947 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7 9
2 3
3 7 8
4 3 7
5 0
6 0 2 3 6
7 0 2 8
8 2
9