XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 0 5 9
Giải Bảy
G.7
571 1 4 9
Giải Sáu
G.6
9085 2565 5669 2 1
Giải Năm
G.5
5609 3 1 5 9
Giải Tư
G.4
34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
24786 93205 6 0 5 9
Giải Nhì
G.2
19219 7 1
Giải Nhất
G.1
07096 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
270160 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 9
1 4 9
2 1
3 1 5 9
4 5
5  
6 0 5 9
7 1
8 5 6
9 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 1 1
Giải Bảy
G.7
314 1 4 7 7
Giải Sáu
G.6
6858 7938 6232 2  
Giải Năm
G.5
0374 3 2 3 8
Giải Tư
G.4
00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977
4
5
 
2 8 9
Giải Ba
G.3
09766 39001 6 6 9
Giải Nhì
G.2
82092 7 4 5 7
Giải Nhất
G.1
69533 8  
Giải ĐB
ĐB
812452 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 4 7 7
2  
3 2 3 8
4  
5 2 8 9
6 6 9
7 4 5 7
8  
9 2

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
654 1 4 4 5
Giải Sáu
G.6
0921 1948 8964 2 1
Giải Năm
G.5
3431 3 1 4 6 8
Giải Tư
G.4
77238 23778 04351 61315 03514 56377 61414
4
5
0 8
1 4 9
Giải Ba
G.3
76983 12636 6 4
Giải Nhì
G.2
85959 7 7 8
Giải Nhất
G.1
61334 8 3
Giải ĐB
ĐB
642240 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 4 5
2 1
3 1 4 6 8
4 0 8
5 1 4 9
6 4
7 7 8
8 3
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 3
Giải Bảy
G.7
094 1 4 8
Giải Sáu
G.6
6754 1683 2332 2 3 4
Giải Năm
G.5
8039 3 2 4 9
Giải Tư
G.4
00134 21423 59662 35303 88067 72590 52824
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
95318 38714 6 2 7
Giải Nhì
G.2
89671 7 1 8
Giải Nhất
G.1
12178 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
237488 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4 8
2 3 4
3 2 4 9
4  
5 4
6 2 7
7 1 8
8 3 8
9 0 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 2 5
Giải Bảy
G.7
840 1 8 9
Giải Sáu
G.6
8419 0302 5218 2 7
Giải Năm
G.5
2494 3 1 2
Giải Tư
G.4
00305 79827 48198 81292 19464 60632 63753
4
5
0 3 8
0 3
Giải Ba
G.3
08231 72760 6 0 4
Giải Nhì
G.2
19243 7  
Giải Nhất
G.1
13248 8  
Giải ĐB
ĐB
632950 9 2 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 8 9
2 7
3 1 2
4 0 3 8
5 0 3
6 0 4
7  
8  
9 2 4 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 6
Giải Bảy
G.7
324 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
7094 3397 0818 2 4
Giải Năm
G.5
4976 3 2 5
Giải Tư
G.4
32858 30797 61457 79013 09661 86996 24606
4
5
6
7 8
Giải Ba
G.3
64912 51832 6 1
Giải Nhì
G.2
45179 7 6 9
Giải Nhất
G.1
34846 8  
Giải ĐB
ĐB
429035 9 4 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 3 8
2 4
3 2 5
4 6
5 7 8
6 1
7 6 9
8  
9 4 6 7 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 3 6
Giải Bảy
G.7
895 1 9 9
Giải Sáu
G.6
7719 0132 0351 2 3
Giải Năm
G.5
1892 3 2 2 8
Giải Tư
G.4
49898 27823 09483 22238 24306 80403 42019
4
5
4
1 1
Giải Ba
G.3
46644 09399 6  
Giải Nhì
G.2
16692 7  
Giải Nhất
G.1
87932 8 3
Giải ĐB
ĐB
983551 9 2 2 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 9 9
2 3
3 2 2 8
4 4
5 1 1
6  
7  
8 3
9 2 2 5 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
412 1 0 0 2
Giải Sáu
G.6
1957 4097 5786 2 0
Giải Năm
G.5
5610 3  
Giải Tư
G.4
88159 62653 20754 51246 62272 43488 17270
4
5
6
3 3 4 7 9
Giải Ba
G.3
62420 56461 6 1
Giải Nhì
G.2
27953 7 0 2 3
Giải Nhất
G.1
82173 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
759010 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 0 2
2 0
3  
4 6
5 3 3 4 7 9
6 1
7 0 2 3
8 6 8
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 0 1 1 4
Giải Bảy
G.7
704 1  
Giải Sáu
G.6
6368 0259 6821 2 1
Giải Năm
G.5
6300 3 5
Giải Tư
G.4
48635 75962 03301 77594 91288 43769 46092
4
5
2 5 8 9
9
Giải Ba
G.3
36749 19445 6 2 8 9
Giải Nhì
G.2
77301 7  
Giải Nhất
G.1
13548 8 8
Giải ĐB
ĐB
786142 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 1 4
1  
2 1
3 5
4 2 5 8 9
5 9
6 2 8 9
7  
8 8
9 2 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2 2 6 8
Giải Bảy
G.7
145 1 1 4
Giải Sáu
G.6
9606 7690 4835 2 4 8 8
Giải Năm
G.5
1208 3 1 5
Giải Tư
G.4
71528 16431 90324 26678 68897 98402 06714
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
55952 90602 6  
Giải Nhì
G.2
61372 7 2 8
Giải Nhất
G.1
31228 8  
Giải ĐB
ĐB
321311 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 6 8
1 1 4
2 4 8 8
3 1 5
4 5
5 2
6  
7 2 8
8  
9 0 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0  
Giải Bảy
G.7
871 1  
Giải Sáu
G.6
4937 4491 8436 2  
Giải Năm
G.5
0430 3 0 0 6 7
Giải Tư
G.4
08078 42068 51975 03930 34744 78846 39158
4
5
4 6 9
8
Giải Ba
G.3
00973 92473 6 8
Giải Nhì
G.2
45794 7 1 3 3 5 6 8
Giải Nhất
G.1
38949 8  
Giải ĐB
ĐB
268976 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 0 0 6 7
4 4 6 9
5 8
6 8
7 1 3 3 5 6 8
8  
9 1 4

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
561 1  
Giải Sáu
G.6
4584 8607 3530 2 7
Giải Năm
G.5
9493 3 0
Giải Tư
G.4
99146 24952 92691 46127 60851 55675 24657
4
5
5 6
1 1 2 7
Giải Ba
G.3
17351 01909 6 1 5
Giải Nhì
G.2
19945 7 5
Giải Nhất
G.1
21006 8 4
Giải ĐB
ĐB
839965 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 9
1  
2 7
3 0
4 5 6
5 1 1 2 7
6 1 5
7 5
8 4
9 1 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 1 5
Giải Bảy
G.7
805 1 8
Giải Sáu
G.6
0365 2658 2165 2 2 4
Giải Năm
G.5
3530 3 0
Giải Tư
G.4
55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618
4
5
0 8
0 6 8
Giải Ba
G.3
18501 62191 6 5 5
Giải Nhì
G.2
31794 7 2 8
Giải Nhất
G.1
94740 8  
Giải ĐB
ĐB
833422 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 8
2 2 4
3 0
4 0 8
5 0 6 8
6 5 5
7 2 8
8  
9 1 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 3
Giải Bảy
G.7
248 1 0 5
Giải Sáu
G.6
9932 3615 2937 2 8
Giải Năm
G.5
4566 3 1 2 6 7
Giải Tư
G.4
09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474
4
5
8 8
2 4
Giải Ba
G.3
81628 80454 6 6
Giải Nhì
G.2
12236 7 1 4
Giải Nhất
G.1
78952 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
738448 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 5
2 8
3 1 2 6 7
4 8 8
5 2 4
6 6
7 1 4
8 5 8
9