XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 0 7
Giải Bảy
G.7
673 1 5 6 7 7
Giải Sáu
G.6
8907 2361 3430 2 8
Giải Năm
G.5
9415 3 0 6
Giải Tư
G.4
87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
78394 52178 6 1 6
Giải Nhì
G.2
38917 7 3 7 8
Giải Nhất
G.1
54600 8 4
Giải ĐB
ĐB
281284 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 5 6 7 7
2 8
3 0 6
4  
5  
6 1 6
7 3 7 8
8 4
9 4 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1
Giải Bảy
G.7
055 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
6342 9634 1151 2 0 9
Giải Năm
G.5
9195 3 4
Giải Tư
G.4
86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851
4
5
2 5
1 1 3 5
Giải Ba
G.3
04512 21592 6 1
Giải Nhì
G.2
78501 7  
Giải Nhất
G.1
93653 8  
Giải ĐB
ĐB
503415 9 2 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 5 7
2 0 9
3 4
4 2 5
5 1 1 3 5
6 1
7  
8  
9 2 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2 3 6 7
Giải Bảy
G.7
431 1 3 6
Giải Sáu
G.6
1968 3503 6916 2  
Giải Năm
G.5
1802 3 1 2
Giải Tư
G.4
57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658
4
5
2 6
8
Giải Ba
G.3
22784 48813 6 8
Giải Nhì
G.2
16307 7 8
Giải Nhất
G.1
94482 8 1 2 3 4
Giải ĐB
ĐB
053642 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6 7
1 3 6
2  
3 1 2
4 2 6
5 8
6 8
7 8
8 1 2 3 4
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 0 8
Giải Bảy
G.7
366 1 0
Giải Sáu
G.6
4800 1047 2833 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
6828 3 2 3
Giải Tư
G.4
23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291
4
5
2 7
2
Giải Ba
G.3
25608 33661 6 1 6
Giải Nhì
G.2
70296 7  
Giải Nhất
G.1
64826 8 8
Giải ĐB
ĐB
921610 9 1 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 0
2 1 6 8
3 2 3
4 2 7
5 2
6 1 6
7  
8 8
9 1 1 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 8
Giải Bảy
G.7
342 1 0 3 7 7
Giải Sáu
G.6
5686 9413 9280 2 3
Giải Năm
G.5
5223 3 4
Giải Tư
G.4
94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617
4
5
2 3
2
Giải Ba
G.3
43187 79281 6  
Giải Nhì
G.2
10034 7  
Giải Nhất
G.1
36652 8 0 0 1 2 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
248108 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 3 7 7
2 3
3 4
4 2 3
5 2
6  
7  
8 0 0 1 2 4 6 7
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 8
Giải Bảy
G.7
757 1 1 4 8
Giải Sáu
G.6
3518 7467 1938 2 5
Giải Năm
G.5
3686 3 2 5 7 8
Giải Tư
G.4
30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
82508 45496 6 7 8 9
Giải Nhì
G.2
98768 7 9
Giải Nhất
G.1
39532 8 6
Giải ĐB
ĐB
160296 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 4 8
2 5
3 2 5 7 8
4  
5 7
6 7 8 9
7 9
8 6
9 6 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 9
Giải Bảy
G.7
139 1 5 5
Giải Sáu
G.6
5209 5330 3584 2 4
Giải Năm
G.5
7290 3 0 9 9
Giải Tư
G.4
52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789
4
5
6
3
Giải Ba
G.3
78446 89439 6  
Giải Nhì
G.2
51115 7 6
Giải Nhất
G.1
33253 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
241898 9 0 1 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 5 5
2 4
3 0 9 9
4 6
5 3
6  
7 6
8 4 9
9 0 1 7 8 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
791 1  
Giải Sáu
G.6
1243 6241 9479 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
6925 3 4 4 6 8
Giải Tư
G.4
72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249
4
5
1 3 9
0 3 6
Giải Ba
G.3
02023 28134 6  
Giải Nhì
G.2
74738 7 9
Giải Nhất
G.1
31450 8 9
Giải ĐB
ĐB
962536 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 5 9
3 4 4 6 8
4 1 3 9
5 0 3 6
6  
7 9
8 9
9 1 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1 5 8
Giải Bảy
G.7
874 1 7
Giải Sáu
G.6
3525 0601 0736 2 5 6
Giải Năm
G.5
7553 3 0 1 6
Giải Tư
G.4
97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705
4
5
 
3 7
Giải Ba
G.3
14782 95662 6 2 3
Giải Nhì
G.2
21157 7 2 4
Giải Nhất
G.1
98030 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
186526 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 8
1 7
2 5 6
3 0 1 6
4  
5 3 7
6 2 3
7 2 4
8 2 5
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 5 5 9
Giải Bảy
G.7
612 1 1 2
Giải Sáu
G.6
8240 3877 3750 2 3 9 9
Giải Năm
G.5
0129 3  
Giải Tư
G.4
96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341
4
5
0 1 7
0
Giải Ba
G.3
44547 67309 6 0 0
Giải Nhì
G.2
13160 7 6 7
Giải Nhất
G.1
60905 8  
Giải ĐB
ĐB
025605 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 9
1 1 2
2 3 9 9
3  
4 0 1 7
5 0
6 0 0
7 6 7
8  
9 4

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 4 9
Giải Bảy
G.7
027 1 0 2
Giải Sáu
G.6
4084 3837 2270 2 4 7
Giải Năm
G.5
4487 3 7
Giải Tư
G.4
97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504
4
5
 
3 8 9
Giải Ba
G.3
70709 79465 6 5
Giải Nhì
G.2
63253 7 0 0
Giải Nhất
G.1
15970 8 0 4 7
Giải ĐB
ĐB
549159 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 0 2
2 4 7
3 7
4  
5 3 8 9
6 5
7 0 0
8 0 4 7
9 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 8
Giải Bảy
G.7
823 1 3 7
Giải Sáu
G.6
0008 5473 3659 2 1 3 4 5
Giải Năm
G.5
7013 3 0 8
Giải Tư
G.4
20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825
4
5
5
4 9
Giải Ba
G.3
77492 30130 6  
Giải Nhì
G.2
48784 7 3 8
Giải Nhất
G.1
97154 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
742678 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 7
2 1 3 4 5
3 0 8
4 5
5 4 9
6  
7 3 8
8 4 8
9 2

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
724 1  
Giải Sáu
G.6
1520 5950 1920 2 0 0 0 4 4 5 8
Giải Năm
G.5
8828 3 0 6 8
Giải Tư
G.4
74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974
4
5
4
0
Giải Ba
G.3
22761 29644 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
80096 7 4
Giải Nhất
G.1
52020 8  
Giải ĐB
ĐB
993362 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 0 0 4 4 5 8
3 0 6 8
4 4
5 0
6 1 2 9
7 4
8  
9 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
939 1 1 4
Giải Sáu
G.6
1911 1965 1314 2 1
Giải Năm
G.5
2538 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997
4
5
7
6 8
Giải Ba
G.3
14794 47156 6 5
Giải Nhì
G.2
31721 7  
Giải Nhất
G.1
44488 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
934958 9 4 4 4 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4
2 1
3 1 8 9
4 7
5 6 8
6 5
7  
8 5 8
9 4 4 4 7 7