XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0  
Giải Bảy
G.7
072 1 2
Giải Sáu
G.6
3312 2543 6133 2  
Giải Năm
G.5
8536 3 1 2 3 6 7
Giải Tư
G.4
30355 60669 80331 52481 26232 93493 12960
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
36337 88769 6 0 9 9
Giải Nhì
G.2
67372 7 2 2 2 4
Giải Nhất
G.1
56474 8 1
Giải ĐB
ĐB
909972 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2  
3 1 2 3 6 7
4 3
5 5
6 0 9 9
7 2 2 2 4
8 1
9 3

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 3
Giải Bảy
G.7
491 1 7
Giải Sáu
G.6
0668 0974 9941 2 6
Giải Năm
G.5
0452 3 5 9
Giải Tư
G.4
02335 79463 31926 24696 95017 69757 70362
4
5
1
2 7 9
Giải Ba
G.3
72574 03939 6 2 3 8
Giải Nhì
G.2
29659 7 4 4
Giải Nhất
G.1
27390 8  
Giải ĐB
ĐB
994803 9 0 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 6
3 5 9
4 1
5 2 7 9
6 2 3 8
7 4 4
8  
9 0 1 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 2 2 9
Giải Bảy
G.7
725 1 7
Giải Sáu
G.6
6059 4509 2954 2 1 2 5 8
Giải Năm
G.5
7581 3  
Giải Tư
G.4
98582 97683 58002 62228 66797 30617 27470
4
5
 
4 9
Giải Ba
G.3
11522 60861 6 1
Giải Nhì
G.2
39594 7 0
Giải Nhất
G.1
15602 8 1 2 3
Giải ĐB
ĐB
308121 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 9
1 7
2 1 2 5 8
3  
4  
5 4 9
6 1
7 0
8 1 2 3
9 4 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 0 1 5 8
Giải Bảy
G.7
231 1  
Giải Sáu
G.6
1791 3430 6605 2 4 6
Giải Năm
G.5
8237 3 0 1 7 9
Giải Tư
G.4
50656 48745 71726 36924 45146 88500 84243
4
5
3 5 6
6 6
Giải Ba
G.3
62856 85985 6  
Giải Nhì
G.2
08739 7  
Giải Nhất
G.1
60808 8 5
Giải ĐB
ĐB
591801 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5 8
1  
2 4 6
3 0 1 7 9
4 3 5 6
5 6 6
6  
7  
8 5
9 1

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 2
Giải Bảy
G.7
725 1 8
Giải Sáu
G.6
3368 6502 0034 2 2 5 5 7 8
Giải Năm
G.5
9377 3 4 8
Giải Tư
G.4
48669 02522 12967 59838 75428 20292 34371
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
74918 82591 6 7 8 9
Giải Nhì
G.2
35627 7 1 7 9
Giải Nhất
G.1
90979 8  
Giải ĐB
ĐB
503225 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 2 5 5 7 8
3 4 8
4  
5  
6 7 8 9
7 1 7 9
8  
9 1 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 1 4 7
Giải Bảy
G.7
807 1 8 8 8
Giải Sáu
G.6
9823 1660 7724 2 3 4
Giải Năm
G.5
3918 3 6 7 8 9
Giải Tư
G.4
29818 47240 21170 02439 27001 99237 72704
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
21764 45536 6 0 4
Giải Nhì
G.2
69618 7 0
Giải Nhất
G.1
51788 8 8
Giải ĐB
ĐB
288238 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 7
1 8 8 8
2 3 4
3 6 7 8 9
4 0
5  
6 0 4
7 0
8 8
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 1
Giải Bảy
G.7
776 1  
Giải Sáu
G.6
8671 7758 3737 2 0 3
Giải Năm
G.5
8578 3 6 7 7 8
Giải Tư
G.4
09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523
4
5
2
8 9
Giải Ba
G.3
00290 04892 6  
Giải Nhì
G.2
72801 7 1 1 6 8 8
Giải Nhất
G.1
57236 8  
Giải ĐB
ĐB
224778 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 0 3
3 6 7 7 8
4 2
5 8 9
6  
7 1 1 6 8 8
8  
9 0 2

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 9
Giải Bảy
G.7
761 1 9
Giải Sáu
G.6
1341 1686 3720 2 0
Giải Năm
G.5
0909 3 3
Giải Tư
G.4
24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300
4
5
0 1 2 7
 
Giải Ba
G.3
86367 10942 6 1 6 7 8 9
Giải Nhì
G.2
79768 7  
Giải Nhất
G.1
71433 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
229166 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 9
2 0
3 3
4 0 1 2 7
5  
6 1 6 7 8 9
7  
8 0 6
9 7

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0  
Giải Bảy
G.7
643 1 1 2
Giải Sáu
G.6
3858 7789 7671 2 5
Giải Năm
G.5
5651 3  
Giải Tư
G.4
56483 46183 98961 05063 57511 93777 47290
4
5
3 7
1 6 6 8
Giải Ba
G.3
58956 53856 6 1 3
Giải Nhì
G.2
89247 7 1 7
Giải Nhất
G.1
18725 8 3 3 9
Giải ĐB
ĐB
242312 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 5
3  
4 3 7
5 1 6 6 8
6 1 3
7 1 7
8 3 3 9
9 0

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 5 6 7
Giải Bảy
G.7
883 1 0 4 4
Giải Sáu
G.6
4421 9549 9910 2 1 7
Giải Năm
G.5
1386 3 9
Giải Tư
G.4
81689 65853 00239 05056 78148 78014 75568
4
5
8 9
3 6
Giải Ba
G.3
41306 62307 6 8
Giải Nhì
G.2
95414 7  
Giải Nhất
G.1
45127 8 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
695405 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 7
1 0 4 4
2 1 7
3 9
4 8 9
5 3 6
6 8
7  
8 3 6 9
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
676 1 4 6
Giải Sáu
G.6
5314 4781 1421 2 1 4
Giải Năm
G.5
2945 3 0 1 5 6 9
Giải Tư
G.4
35324 21930 54272 46439 83031 29948 30049
4
5
5 8 9
6
Giải Ba
G.3
97779 85435 6  
Giải Nhì
G.2
79256 7 2 6 9
Giải Nhất
G.1
95016 8 1
Giải ĐB
ĐB
561136 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6
2 1 4
3 0 1 5 6 9
4 5 8 9
5 6
6  
7 2 6 9
8 1
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2 2 4 4 5
Giải Bảy
G.7
621 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1305 5497 4112 2 0 1 7
Giải Năm
G.5
5975 3  
Giải Tư
G.4
56102 40317 65688 93827 39972 68220 53943
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
32990 10402 6 0
Giải Nhì
G.2
42460 7 2 5
Giải Nhất
G.1
29504 8 8
Giải ĐB
ĐB
918304 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 4 5
1 2 7
2 0 1 7
3  
4 3
5  
6 0
7 2 5
8 8
9 0 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5
Giải Bảy
G.7
256 1 5 6
Giải Sáu
G.6
8252 0161 0698 2 9
Giải Năm
G.5
3561 3 5 6
Giải Tư
G.4
99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088
4
5
3 6
2 6
Giải Ba
G.3
83043 86084 6 1 1
Giải Nhì
G.2
01735 7  
Giải Nhất
G.1
69605 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
711346 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 6
2 9
3 5 6
4 3 6
5 2 6
6 1 1
7  
8 4 7 8
9 1 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 0 1
Giải Bảy
G.7
281 1 0 3
Giải Sáu
G.6
2521 7710 6597 2 1 1 9
Giải Năm
G.5
0884 3 2 7 7
Giải Tư
G.4
56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
27813 14337 6 6
Giải Nhì
G.2
40321 7  
Giải Nhất
G.1
49401 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
363500 9 0 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 0 3
2 1 1 9
3 2 7 7
4 4
5  
6 6
7  
8 1 4
9 0 1 7