XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 3 9 9
Giải Bảy
G.7
259 1 7
Giải Sáu
G.6
0909 0998 1869 2  
Giải Năm
G.5
3989 3 4 9
Giải Tư
G.4
70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434
4
5
 
0 3 5 9
Giải Ba
G.3
18482 81963 6 3 7 9 9
Giải Nhì
G.2
40639 7  
Giải Nhất
G.1
67603 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
067150 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9 9
1 7
2  
3 4 9
4  
5 0 3 5 9
6 3 7 9 9
7  
8 2 9
9 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
195 1 1
Giải Sáu
G.6
1464 2958 3128 2 6 8
Giải Năm
G.5
6559 3 7
Giải Tư
G.4
29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300
4
5
 
6 8 9
Giải Ba
G.3
54226 98882 6 4
Giải Nhì
G.2
61737 7  
Giải Nhất
G.1
92602 8 1 2 3 3
Giải ĐB
ĐB
742156 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4
1 1
2 6 8
3 7
4  
5 6 8 9
6 4
7  
8 1 2 3 3
9 5 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
693 1 0 4
Giải Sáu
G.6
3349 8426 5389 2 5 6 6 6
Giải Năm
G.5
4460 3 4 6
Giải Tư
G.4
21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914
4
5
9
4
Giải Ba
G.3
46563 62736 6 0 3 3 3
Giải Nhì
G.2
94754 7 1
Giải Nhất
G.1
52063 8 9
Giải ĐB
ĐB
784063 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4
2 5 6 6 6
3 4 6
4 9
5 4
6 0 3 3 3
7 1
8 9
9 3

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 4 6 9
Giải Bảy
G.7
115 1 5
Giải Sáu
G.6
2734 7904 0892 2 0 3 8
Giải Năm
G.5
3166 3 4 9
Giải Tư
G.4
57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
43243 32523 6 3 6
Giải Nhì
G.2
07706 7 6 8
Giải Nhất
G.1
44039 8 0
Giải ĐB
ĐB
516820 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 9
1 5
2 0 3 8
3 4 9
4 3
5  
6 3 6
7 6 8
8 0
9 2 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 1
Giải Bảy
G.7
620 1 3 5 8 9
Giải Sáu
G.6
5485 2013 5072 2 0 5
Giải Năm
G.5
6744 3  
Giải Tư
G.4
62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501
4
5
4 5
4
Giải Ba
G.3
42825 89018 6  
Giải Nhì
G.2
28845 7 0 2 5
Giải Nhất
G.1
93270 8 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
004186 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 5 8 9
2 0 5
3  
4 4 5
5 4
6  
7 0 2 5
8 5 6 6
9 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 9
Giải Bảy
G.7
481 1 0 1 7 9
Giải Sáu
G.6
7917 3797 3311 2 2 7
Giải Năm
G.5
6790 3 6
Giải Tư
G.4
05055 15042 20409 28527 13336 18719 92657
4
5
2 2
5 7
Giải Ba
G.3
79722 34710 6  
Giải Nhì
G.2
61396 7 6
Giải Nhất
G.1
30876 8 1
Giải ĐB
ĐB
699642 9 0 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 1 7 9
2 2 7
3 6
4 2 2
5 5 7
6  
7 6
8 1
9 0 6 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 9
Giải Bảy
G.7
946 1 5 5 9
Giải Sáu
G.6
3076 3145 4391 2 4
Giải Năm
G.5
6415 3 5 6
Giải Tư
G.4
51309 10136 79998 14641 43935 14353 90767
4
5
1 5 6
3
Giải Ba
G.3
15089 94224 6 7
Giải Nhì
G.2
45315 7 6
Giải Nhất
G.1
88019 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
815386 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 5 5 9
2 4
3 5 6
4 1 5 6
5 3
6 7
7 6
8 6 9
9 1 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 0
Giải Bảy
G.7
814 1 4 8
Giải Sáu
G.6
1318 7623 7331 2 3 4
Giải Năm
G.5
5740 3 1 8
Giải Tư
G.4
48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361
4
5
0 5
 
Giải Ba
G.3
87077 27965 6 1 5 9
Giải Nhì
G.2
47783 7 2 4 7
Giải Nhất
G.1
77572 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
159545 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 4 8
2 3 4
3 1 8
4 0 5
5  
6 1 5 9
7 2 4 7
8 3 8
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 3
Giải Bảy
G.7
358 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3173 1635 4336 2 0 5 9
Giải Năm
G.5
8057 3 5 6 6 8
Giải Tư
G.4
28765 74420 82738 50884 56903 87311 38016
4
5
 
7 8
Giải Ba
G.3
74678 84036 6 5
Giải Nhì
G.2
14529 7 3 8
Giải Nhất
G.1
33625 8 4
Giải ĐB
ĐB
471391 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 6
2 0 5 9
3 5 6 6 8
4  
5 7 8
6 5
7 3 8
8 4
9 1

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 2 3
Giải Bảy
G.7
044 1 3
Giải Sáu
G.6
8180 7530 9820 2 0
Giải Năm
G.5
3532 3 0 2 2 3 5 7 9
Giải Tư
G.4
30885 83032 32602 95403 77755 07335 21068
4
5
4
5
Giải Ba
G.3
17339 51513 6 8
Giải Nhì
G.2
35537 7  
Giải Nhất
G.1
83681 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
792733 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 3
2 0
3 0 2 2 3 5 7 9
4 4
5 5
6 8
7  
8 0 1 5
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 6 7
Giải Bảy
G.7
227 1 1 3 7
Giải Sáu
G.6
1759 4207 4390 2 7 9
Giải Năm
G.5
3013 3  
Giải Tư
G.4
70611 07350 75243 17678 46317 16668 25384
4
5
3
0 7 9
Giải Ba
G.3
18470 94029 6 8
Giải Nhì
G.2
37157 7 0 4 8
Giải Nhất
G.1
11106 8 4
Giải ĐB
ĐB
819874 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 1 3 7
2 7 9
3  
4 3
5 0 7 9
6 8
7 0 4 8
8 4
9 0

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 3 8 9
Giải Bảy
G.7
872 1  
Giải Sáu
G.6
0149 5296 5966 2  
Giải Năm
G.5
0009 3  
Giải Tư
G.4
57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192
4
5
2 9
6 8 8 9
Giải Ba
G.3
61869 21958 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
73396 7 2
Giải Nhất
G.1
55556 8  
Giải ĐB
ĐB
835558 9 2 6 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8 9
1  
2  
3  
4 2 9
5 6 8 8 9
6 4 6 9
7 2
8  
9 2 6 6 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 1 3 6
Giải Bảy
G.7
079 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
3886 1794 9846 2  
Giải Năm
G.5
4506 3  
Giải Tư
G.4
18852 35271 41803 95212 92354 96511 65695
4
5
6
2 3 4
Giải Ba
G.3
13386 59866 6 6
Giải Nhì
G.2
60201 7 1 9
Giải Nhất
G.1
82253 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
752915 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 6
1 1 2 5
2  
3  
4 6
5 2 3 4
6 6
7 1 9
8 6 6
9 4 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 0 0
Giải Bảy
G.7
781 1 4
Giải Sáu
G.6
8098 2148 3839 2 3
Giải Năm
G.5
1194 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
94658 35550 93414 05653 01635 10979 72488
4
5
2 8
0 3 8
Giải Ba
G.3
17500 49742 6  
Giải Nhì
G.2
50200 7 9
Giải Nhất
G.1
62234 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
511623 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 4
2 3
3 4 5 9
4 2 8
5 0 3 8
6  
7 9
8 1 8
9 4 8