XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 5
Giải Bảy
G.7
533 1 1 2 3 7
Giải Sáu
G.6
4517 8370 7041 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
4590 3 3 9
Giải Tư
G.4
55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
4
5
1 5 7
 
Giải Ba
G.3
02947 73668 6 8
Giải Nhì
G.2
52123 7 0
Giải Nhất
G.1
19111 8 1
Giải ĐB
ĐB
877781 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 2 3 7
2 3 5 9
3 3 9
4 1 5 7
5  
6 8
7 0
8 1
9 0

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 7
Giải Bảy
G.7
656 1 0 2 3 4 6
Giải Sáu
G.6
8507 2149 7355 2 3
Giải Năm
G.5
1757 3  
Giải Tư
G.4
09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360
4
5
9
5 6 7
Giải Ba
G.3
13414 97060 6 0 0 8
Giải Nhì
G.2
51116 7 8
Giải Nhất
G.1
82723 8 8
Giải ĐB
ĐB
987278 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 2 3 4 6
2 3
3  
4 9
5 5 6 7
6 0 0 8
7 8
8 8
9 5

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 5
Giải Bảy
G.7
105 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
3888 5662 8535 2 8
Giải Năm
G.5
9050 3 5
Giải Tư
G.4
44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
4
5
1
0 7
Giải Ba
G.3
29828 73470 6 2
Giải Nhì
G.2
14815 7 0 5
Giải Nhất
G.1
74090 8 1 8 8
Giải ĐB
ĐB
426075 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 6 9
2 8
3 5
4 1
5 0 7
6 2
7 0 5
8 1 8 8
9 0 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
322 1 2 3 7
Giải Sáu
G.6
3135 3357 2679 2 2
Giải Năm
G.5
3512 3 5
Giải Tư
G.4
62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974
4
5
 
6 7
Giải Ba
G.3
43573 41870 6 0
Giải Nhì
G.2
47390 7 0 2 3 3 4 4 9
Giải Nhất
G.1
89356 8  
Giải ĐB
ĐB
732599 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 7
2 2
3 5
4  
5 6 7
6 0
7 0 2 3 3 4 4 9
8  
9 0 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
710 1 0 2 2 5
Giải Sáu
G.6
1228 9601 1647 2 8
Giải Năm
G.5
3915 3 1
Giải Tư
G.4
62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531
4
5
7 7
2 4
Giải Ba
G.3
42012 60112 6  
Giải Nhì
G.2
35447 7 7 9
Giải Nhất
G.1
77079 8 5
Giải ĐB
ĐB
195397 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 0 2 2 5
2 8
3 1
4 7 7
5 2 4
6  
7 7 9
8 5
9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 3 4
Giải Bảy
G.7
381 1  
Giải Sáu
G.6
2304 5931 8356 2  
Giải Năm
G.5
3654 3 1 3 4 6
Giải Tư
G.4
32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634
4
5
 
1 4 6 6
Giải Ba
G.3
06462 64995 6 2 4
Giải Nhì
G.2
78377 7 7
Giải Nhất
G.1
69936 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
041033 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1  
2  
3 1 3 4 6
4  
5 1 4 6 6
6 2 4
7 7
8 0 1
9 4 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0 3 5 9
Giải Bảy
G.7
353 1 3 7
Giải Sáu
G.6
8803 3005 3600 2 0 9
Giải Năm
G.5
0113 3  
Giải Tư
G.4
98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390
4
5
4 4
3
Giải Ba
G.3
01909 71944 6  
Giải Nhì
G.2
10691 7  
Giải Nhất
G.1
10120 8  
Giải ĐB
ĐB
799891 9 0 1 1 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5 9
1 3 7
2 0 9
3  
4 4 4
5 3
6  
7  
8  
9 0 1 1 6 8 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 4 6 6
Giải Bảy
G.7
448 1 4
Giải Sáu
G.6
2420 8668 4914 2 0 8
Giải Năm
G.5
6306 3 4
Giải Tư
G.4
73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804
4
5
8
3 6 6 7
Giải Ba
G.3
95489 33396 6 0 2 8
Giải Nhì
G.2
94357 7  
Giải Nhất
G.1
35962 8 9
Giải ĐB
ĐB
566634 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 6
1 4
2 0 8
3 4
4 8
5 3 6 6 7
6 0 2 8
7  
8 9
9 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 1 2
Giải Bảy
G.7
131 1 1 6
Giải Sáu
G.6
5660 8701 6167 2 9
Giải Năm
G.5
2102 3 1 8
Giải Tư
G.4
90970 76538 17771 76974 43511 67340 85096
4
5
0
0
Giải Ba
G.3
33316 93129 6 0 7
Giải Nhì
G.2
17284 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
86891 8 4
Giải ĐB
ĐB
555050 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 1 6
2 9
3 1 8
4 0
5 0
6 0 7
7 0 1 4
8 4
9 1 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0
Giải Bảy
G.7
616 1 6 7 9
Giải Sáu
G.6
9192 5820 2679 2 0 0 2 5 7
Giải Năm
G.5
2117 3  
Giải Tư
G.4
26219 64462 74889 72796 98822 38527 30866
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
08500 59820 6 2 6
Giải Nhì
G.2
64725 7 6 9
Giải Nhất
G.1
55444 8 9
Giải ĐB
ĐB
565876 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 6 7 9
2 0 0 2 5 7
3  
4 4
5  
6 2 6
7 6 9
8 9
9 2 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 0
Giải Bảy
G.7
974 1 0 7
Giải Sáu
G.6
5066 0817 3600 2 0 7 9
Giải Năm
G.5
1310 3 5
Giải Tư
G.4
26829 70695 80593 62768 40466 39379 49227
4
5
3
6
Giải Ba
G.3
54887 12735 6 6 6 8
Giải Nhì
G.2
97120 7 4 9
Giải Nhất
G.1
23156 8 7
Giải ĐB
ĐB
615343 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 7
2 0 7 9
3 5
4 3
5 6
6 6 6 8
7 4 9
8 7
9 3 5

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 2 8
Giải Bảy
G.7
321 1 0 4 8 9
Giải Sáu
G.6
3814 1508 8220 2 0 1 3
Giải Năm
G.5
5675 3 5
Giải Tư
G.4
93242 33757 59018 58502 73435 98155 57810
4
5
2 2
0 5 7
Giải Ba
G.3
85242 53950 6  
Giải Nhì
G.2
25081 7 5
Giải Nhất
G.1
01419 8 1
Giải ĐB
ĐB
576723 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 4 8 9
2 0 1 3
3 5
4 2 2
5 0 5 7
6  
7 5
8 1
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 6 8
Giải Bảy
G.7
499 1 0
Giải Sáu
G.6
5192 2310 6468 2 0 3
Giải Năm
G.5
3178 3 0
Giải Tư
G.4
45640 79859 15008 27196 87230 87879 09720
4
5
0 0
9
Giải Ba
G.3
13223 68106 6 7 8
Giải Nhì
G.2
91085 7 8 9
Giải Nhất
G.1
32567 8 5
Giải ĐB
ĐB
902640 9 2 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 0
2 0 3
3 0
4 0 0
5 9
6 7 8
7 8 9
8 5
9 2 6 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
028 1 5 7 8
Giải Sáu
G.6
5717 5793 6048 2 8 8
Giải Năm
G.5
2564 3 3 5
Giải Tư
G.4
64262 84962 67935 93988 78275 10673 99518
4
5
2 8
 
Giải Ba
G.3
56433 35615 6 2 2 4
Giải Nhì
G.2
87942 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
52628 8 8
Giải ĐB
ĐB
322577 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7 8
2 8 8
3 3 5
4 2 8
5  
6 2 2 4
7 3 5 7
8 8
9 3