XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 1 3
Giải Bảy
G.7
251 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
7433 1735 8628 2 0 8
Giải Năm
G.5
4583 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
4
5
4
1 7
Giải Ba
G.3
91285 97811 6  
Giải Nhì
G.2
27820 7 0 5
Giải Nhất
G.1
97770 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
054003 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 1 3 9
2 0 8
3 1 3 5
4 4
5 1 7
6  
7 0 5
8 3 5
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 6
Giải Bảy
G.7
932 1 6
Giải Sáu
G.6
8066 9247 1822 2 2 8
Giải Năm
G.5
1539 3 2 9
Giải Tư
G.4
81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455
4
5
2 6 6 7 7
5 9
Giải Ba
G.3
35047 95542 6 6
Giải Nhì
G.2
61259 7 2
Giải Nhất
G.1
09580 8 0
Giải ĐB
ĐB
340046 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 2 8
3 2 9
4 2 6 6 7 7
5 5 9
6 6
7 2
8 0
9 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2 4 6 8
Giải Bảy
G.7
727 1 1
Giải Sáu
G.6
2829 5902 8683 2 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
2954 3 1
Giải Tư
G.4
49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911
4
5
5
4
Giải Ba
G.3
96826 93231 6  
Giải Nhì
G.2
86872 7 2
Giải Nhất
G.1
85394 8 3
Giải ĐB
ĐB
817504 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 6 8
1 1
2 2 6 7 9
3 1
4 5
5 4
6  
7 2
8 3
9 0 4 7

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 5
Giải Bảy
G.7
576 1  
Giải Sáu
G.6
2505 7181 0969 2 1 6
Giải Năm
G.5
3871 3 1
Giải Tư
G.4
76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045
4
5
0 5
 
Giải Ba
G.3
04926 75691 6 6 8 9
Giải Nhì
G.2
33768 7 1 4 6
Giải Nhất
G.1
26731 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
168266 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 1 6
3 1
4 0 5
5  
6 6 8 9
7 1 4 6
8 0 1 5
9 0 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
882 1 8
Giải Sáu
G.6
7827 4257 0747 2 7
Giải Năm
G.5
5485 3  
Giải Tư
G.4
16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868
4
5
4 7
2 7 9
Giải Ba
G.3
24878 33199 6 1 4 6 8
Giải Nhì
G.2
19778 7 6 8 8
Giải Nhất
G.1
27064 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
592318 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 7
3  
4 4 7
5 2 7 9
6 1 4 6 8
7 6 8 8
8 2 5
9 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 3 7 9
Giải Bảy
G.7
380 1 2 6 7
Giải Sáu
G.6
2707 6217 1468 2 5
Giải Năm
G.5
9255 3 4
Giải Tư
G.4
94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425
4
5
1
0 1 5
Giải Ba
G.3
32241 51567 6 7 8
Giải Nhì
G.2
89250 7  
Giải Nhất
G.1
41816 8 0
Giải ĐB
ĐB
925403 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 9
1 2 6 7
2 5
3 4
4 1
5 0 1 5
6 7 8
7  
8 0
9 2 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 3 3
Giải Bảy
G.7
956 1 0 0
Giải Sáu
G.6
5275 3699 2161 2 2 3
Giải Năm
G.5
4491 3 6
Giải Tư
G.4
62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
60310 13203 6 1 3
Giải Nhì
G.2
72290 7 5 6
Giải Nhất
G.1
08536 8 9
Giải ĐB
ĐB
787903 9 0 1 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 0 0
2 2 3
3 6
4  
5 6
6 1 3
7 5 6
8 9
9 0 1 2 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 8
Giải Bảy
G.7
922 1 4 9
Giải Sáu
G.6
8083 2150 3414 2 2 5
Giải Năm
G.5
0008 3 1 7
Giải Tư
G.4
42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793
4
5
2
0 4 9
Giải Ba
G.3
06619 12697 6 3
Giải Nhì
G.2
84442 7 6
Giải Nhất
G.1
66359 8 3
Giải ĐB
ĐB
300154 9 3 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 9
2 2 5
3 1 7
4 2
5 0 4 9
6 3
7 6
8 3
9 3 3 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
936 1 7
Giải Sáu
G.6
7317 1769 6883 2 8 9
Giải Năm
G.5
8375 3 6 6
Giải Tư
G.4
34093 44375 80056 26881 75929 32049 39928
4
5
5 8 9
6
Giải Ba
G.3
88045 62636 6 1 9
Giải Nhì
G.2
86561 7 5 5
Giải Nhất
G.1
49696 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
406248 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 8 9
3 6 6
4 5 8 9
5 6
6 1 9
7 5 5
8 1 3
9 3 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 6
Giải Bảy
G.7
237 1 7
Giải Sáu
G.6
7779 4223 9706 2 0 3 6
Giải Năm
G.5
1440 3 0 1 1 7
Giải Tư
G.4
40992 80953 12531 61817 95441 46461 44530
4
5
0 1
3
Giải Ba
G.3
36626 96681 6 1
Giải Nhì
G.2
13492 7 9
Giải Nhất
G.1
80920 8 1
Giải ĐB
ĐB
077331 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 7
2 0 3 6
3 0 1 1 7
4 0 1
5 3
6 1
7 9
8 1
9 2 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 7
Giải Bảy
G.7
317 1 7
Giải Sáu
G.6
6195 5350 6207 2  
Giải Năm
G.5
4074 3 4 9
Giải Tư
G.4
90496 14984 26269 91479 16671 48847 38755
4
5
7
0 5
Giải Ba
G.3
48575 30334 6 9
Giải Nhì
G.2
24694 7 1 4 5 9
Giải Nhất
G.1
04480 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
913539 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 7
2  
3 4 9
4 7
5 0 5
6 9
7 1 4 5 9
8 0 4
9 4 5 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 9
Giải Bảy
G.7
061 1 0 3
Giải Sáu
G.6
1954 1209 9172 2 4
Giải Năm
G.5
8813 3 5
Giải Tư
G.4
94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724
4
5
 
2 4
Giải Ba
G.3
71870 87310 6 1 1 5 5
Giải Nhì
G.2
46752 7 0 2 8 8
Giải Nhất
G.1
82765 8 9
Giải ĐB
ĐB
793778 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 3
2 4
3 5
4  
5 2 4
6 1 1 5 5
7 0 2 8 8
8 9
9 7

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0  
Giải Bảy
G.7
883 1 1 3 5 8
Giải Sáu
G.6
8113 2082 8021 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
9718 3 6
Giải Tư
G.4
81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
03189 02315 6 4
Giải Nhì
G.2
86370 7 0 4
Giải Nhất
G.1
49743 8 2 3 9
Giải ĐB
ĐB
642592 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 5 8
2 1 6 8
3 6
4 3
5 5
6 4
7 0 4
8 2 3 9
9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 6
Giải Bảy
G.7
742 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3783 8716 4911 2 3 4
Giải Năm
G.5
2356 3 2
Giải Tư
G.4
18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
4
5
2
1 2 6 6
Giải Ba
G.3
99480 19573 6 7
Giải Nhì
G.2
12052 7 3
Giải Nhất
G.1
68306 8 0 1 3 6
Giải ĐB
ĐB
058823 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 6
2 3 4
3 2
4 2
5 1 2 6 6
6 7
7 3
8 0 1 3 6
9