XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 6 7 8 8
Giải Bảy
G.7
03 1 5
Giải Sáu
G.6
359 623 838 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
0132 3 2 3 3 3 8
Giải Tư
G.4
0871 5315 5694 7563 tructiep tructiep tructiep
4
5
4
2 6 6 9
Giải Ba
G.3
51729 76652 6 3
Giải Nhì
G.2
18906 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
57908 8 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
07289 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 7 8 8
1 5
2 3 5 9
3 2 3 3 3 8
4 4
5 2 6 6 9
6 3
7 0 1 4
8 7 8 9
9 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2 4
Giải Bảy
G.7
79 1 0 1 1 2 5 6 7
Giải Sáu
G.6
104 844 320 2 0 9
Giải Năm
G.5
4316 3 7 8
Giải Tư
G.4
6557 5429 6415 1454 tructiep tructiep tructiep
4
5
4 4 4
3 4 7
Giải Ba
G.3
28668 67174 6 0 2 6 8
Giải Nhì
G.2
69062 7 1 4 9 9
Giải Nhất
G.1
00802 8  
Giải ĐB
ĐB
19237 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 0 1 1 2 5 6 7
2 0 9
3 7 8
4 4 4 4
5 3 4 7
6 0 2 6 8
7 1 4 9 9
8  
9  

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
79 1 8 9
Giải Sáu
G.6
109 055 432 2 1 6
Giải Năm
G.5
8752 3 0 2 3 3
Giải Tư
G.4
7218 1041 6089 3633 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 4
2 5 7 9
Giải Ba
G.3
45021 76164 6 4 6 7
Giải Nhì
G.2
45097 7 5 9
Giải Nhất
G.1
88675 8 1 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
07044 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 9
1 8 9
2 1 6
3 0 2 3 3
4 1 4
5 2 5 7 9
6 4 6 7
7 5 9
8 1 8 9 9
9 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 4
Giải Bảy
G.7
61 1 6 7
Giải Sáu
G.6
924 443 417 2 0 2 3 4
Giải Năm
G.5
9078 3 6
Giải Tư
G.4
2092 6143 0736 5575 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 3 8
6
Giải Ba
G.3
50556 02023 6 1 2 8 9
Giải Nhì
G.2
44386 7 5 8 8
Giải Nhất
G.1
77996 8 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
11698 9 2 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 6 7
2 0 2 3 4
3 6
4 3 3 8
5 6
6 1 2 8 9
7 5 8 8
8 4 6 8
9 2 6 7 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 5 6 6 8
Giải Bảy
G.7
56 1 0 1 8
Giải Sáu
G.6
043 466 205 2 1 1 2 3 4 8
Giải Năm
G.5
2608 3 0 4
Giải Tư
G.4
7621 1221 9671 5497 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 3 7
6
Giải Ba
G.3
67673 22611 6 6
Giải Nhì
G.2
67705 7 1 3 4
Giải Nhất
G.1
71106 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
93447 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 6 6 8
1 0 1 8
2 1 1 2 3 4 8
3 0 4
4 1 3 7
5 6
6 6
7 1 3 4
8 4 5
9 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 1 3 3 3 5 9
Giải Bảy
G.7
34 1 6
Giải Sáu
G.6
003 883 109 2  
Giải Năm
G.5
1100 3 2 2 4 5 6
Giải Tư
G.4
9605 8174 8695 3932 tructiep tructiep tructiep
4
5
8 8
0 2
Giải Ba
G.3
19963 86594 6 3
Giải Nhì
G.2
92248 7 4 7
Giải Nhất
G.1
33099 8 0 1 3 4
Giải ĐB
ĐB
45236 9 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3 3 3 5 9
1 6
2  
3 2 2 4 5 6
4 8 8
5 0 2
6 3
7 4 7
8 0 1 3 4
9 4 5 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 5 5 5 7
Giải Bảy
G.7
83 1 4 6 6
Giải Sáu
G.6
665 493 022 2 1 2 7 7
Giải Năm
G.5
2897 3  
Giải Tư
G.4
9605 6005 9627 8751 tructiep tructiep tructiep
4
5
8
1 6
Giải Ba
G.3
03065 37527 6 1 5 5 8
Giải Nhì
G.2
82470 7 0 1 5 7 9
Giải Nhất
G.1
71548 8 3
Giải ĐB
ĐB
68779 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 5 5 7
1 4 6 6
2 1 2 7 7
3  
4 8
5 1 6
6 1 5 5 8
7 0 1 5 7 9
8 3
9 3 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 2 5 5
Giải Bảy
G.7
40 1 4 6 7 9
Giải Sáu
G.6
067 617 701 2 8 8
Giải Năm
G.5
5759 3 0 3 9
Giải Tư
G.4
8299 1202 0788 8971 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 4
1 9
Giải Ba
G.3
22314 73466 6 0 6 7
Giải Nhì
G.2
29228 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
20839 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
62778 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 5
1 4 6 7 9
2 8 8
3 0 3 9
4 0 4
5 1 9
6 0 6 7
7 1 6 8
8 4 7 8
9 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
92 1 0 4
Giải Sáu
G.6
075 832 375 2 2 4 7 9
Giải Năm
G.5
9571 3 1 2 4
Giải Tư
G.4
5488 9596 2292 3714 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1 2
0 3 3
Giải Ba
G.3
70197 24029 6  
Giải Nhì
G.2
60050 7 1 5 5 8
Giải Nhất
G.1
99878 8 0 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
76922 9 2 2 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4
2 2 4 7 9
3 1 2 4
4 0 1 2
5 0 3 3
6  
7 1 5 5 8
8 0 8 8 8
9 2 2 6 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 3 7 7
Giải Bảy
G.7
80 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
826 983 510 2 1 6
Giải Năm
G.5
1863 3 1 5
Giải Tư
G.4
8307 1435 0484 0941 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 9 9
0 2
Giải Ba
G.3
56683 54921 6 3 7 9
Giải Nhì
G.2
36490 7 5
Giải Nhất
G.1
66480 8 0 0 3 3 4
Giải ĐB
ĐB
22714 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 7 7
1 0 4 5
2 1 6
3 1 5
4 1 9 9
5 0 2
6 3 7 9
7 5
8 0 0 3 3 4
9 0 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3 4
Giải Bảy
G.7
64 1 7
Giải Sáu
G.6
104 794 694 2 0 1 5 7 8
Giải Năm
G.5
6189 3  
Giải Tư
G.4
0466 4980 0563 6846 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 6 7
1 4 8
Giải Ba
G.3
11728 25151 6 3 3 4 6 6
Giải Nhì
G.2
51527 7  
Giải Nhất
G.1
34841 8 0 0 0 9
Giải ĐB
ĐB
52566 9 1 2 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 7
2 0 1 5 7 8
3  
4 1 6 7
5 1 4 8
6 3 3 4 6 6
7  
8 0 0 0 9
9 1 2 4 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 3 7 7 8
Giải Bảy
G.7
22 1 0 1 3 4 5 8
Giải Sáu
G.6
393 729 536 2 2 3 9
Giải Năm
G.5
0634 3 0 1 3 4 4 6 9
Giải Tư
G.4
5730 3813 6767 5531 tructiep tructiep tructiep
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
43807 58233 6 4 7
Giải Nhì
G.2
54210 7 5
Giải Nhất
G.1
10239 8 6
Giải ĐB
ĐB
40303 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7 7 8
1 0 1 3 4 5 8
2 2 3 9
3 0 1 3 4 4 6 9
4  
5  
6 4 7
7 5
8 6
9 1 3

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
41 1 2 2 5 8
Giải Sáu
G.6
212 766 598 2 5 8
Giải Năm
G.5
1942 3 0 8
Giải Tư
G.4
8894 5615 3165 5278 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 1 2 2
2 5 6
Giải Ba
G.3
41571 89042 6 2 5 6
Giải Nhì
G.2
95072 7 1 2 8
Giải Nhất
G.1
75781 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
50925 9 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 5 8
2 5 8
3 0 8
4 0 1 2 2
5 2 5 6
6 2 5 6
7 1 2 8
8 0 1 5
9 4 5 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 4 6 7
Giải Bảy
G.7
92 1 7 9
Giải Sáu
G.6
564 906 826 2 3 3 6
Giải Năm
G.5
2967 3 1 7 8
Giải Tư
G.4
9898 3566 9576 3523 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 2 4 8
2 4
Giải Ba
G.3
94817 46842 6 1 4 6 7
Giải Nhì
G.2
94697 7 2 6
Giải Nhất
G.1
28261 8 7
Giải ĐB
ĐB
43104 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7
1 7 9
2 3 3 6
3 1 7 8
4 2 2 4 8
5 2 4
6 1 4 6 7
7 2 6
8 7
9 2 7 8