DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 4 Đuôi 8
Cầu Loto VIP: 32-08
Loto Xiên: (32-08)(59-00)(07-15)(20-31)
Loto về nhiều: 42-36-58-19
Loto lâu không về: 59-20-34-90
Đặc biệt: Đầu 0 Đuôi 2
Cầu Loto VIP: 46-70
Loto Xiên: (46-70)(60-67)(83-84)(09-12)
Loto về nhiều: 23-14-64-91
Loto lâu không về: 84-12-28-32
Đặc biệt: Đầu 3 Đuôi 5
Cầu Loto VIP: 83-26
Loto Xiên: (83-26)(59-27)(42-95)(20-38)
Loto về nhiều: 30-67-99-29
Loto lâu không về: 27-46-70-80
Đặc biệt: Đầu 8 Đuôi 7
Cầu Loto VIP: 12-65
Loto Xiên: (12-65)(22-72)(77-80)(24-74)
Loto về nhiều: 63-14-90-37
Loto lâu không về: 80-13-47-64