DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 9 Đuôi 4
Cầu Loto VIP: 03-63
Loto Xiên: (03-63)(22-43)(54-60)(66-75)
Loto về nhiều: 92-47-57-02
Loto lâu không về: 12-29-91-59
Đặc biệt: Đầu 4 Đuôi 5
Cầu Loto VIP: 77-80
Loto Xiên: (77-80)(47-13)(16-30)(42-64)
Loto về nhiều: 12-22-65-72
Loto lâu không về: 47-80-30-64
Đặc biệt: Đầu 6 Đuôi 5
Cầu Loto VIP: 48-08
Loto Xiên: (48-08)(31-52)(54-56)(68-70)
Loto về nhiều: 23-14-81-95
Loto lâu không về: 08-31-56-68