DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 5 Đuôi 2
Cầu Loto VIP: 24-55
Loto Xiên: (24-55)(71-79)(16-68)(96-97)
Loto về nhiều: 14-41-39-43
Loto lâu không về: 08-17-85-00
Đặc biệt: Đầu 0 Đuôi 6
Cầu Loto VIP: 39-57
Loto Xiên: (39-57)(14-70)(15-24)(33-43)
Loto về nhiều: 22-37-21-02
Loto lâu không về: 57-70-15-33
Đặc biệt: Đầu 6 Đuôi 9
Cầu Loto VIP: 37-21
Loto Xiên: (37-21)(52-59)(95-98)(22-23)
Loto về nhiều: 71-55-61-48
Loto lâu không về: 37-95-22-23