DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Đặc biệt: Đầu 7, Đuôi 3
Cầu Loto VIP: 54-07
Loto Xiên: (54-07)(27-73)(78-79)(90-03)
Loto về nhiều: 35-88-87-52
Loto lâu không về: 03-22-30-73
Đặc biệt: Đầu 9, Đuôi 1
Cầu Loto VIP: 12-70
Loto Xiên: (12-70)(18-68)(73-11)(24-36)
Loto về nhiều: 02-27-21-38
Loto lâu không về: 68-18-92-36
Đặc biệt: Đầu 1, Đuôi 1
Cầu Loto VIP: 03-14
Loto Xiên: (03-14)(01-04)(21-59)(76-77)
Loto về nhiều: 18-27-84-25
Loto lâu không về: 21-77-04-76