DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Đặc biệt: Đầu 8, Đuôi 6
Cầu Loto VIP: 41-11
Loto Xiên: (41-11)(44-50)(57-76)(77-86)
Loto về nhiều: 60-12-04-48
Loto lâu không về: 41-50-05-10
Đặc biệt: Đầu 2, Đuôi 5
Cầu Loto VIP: 66-08
Loto Xiên: (66-08)(09-17)(12-31)(39-57)
Loto về nhiều: 65-42-11-37
Loto lâu không về: 17-57-75-85
Đặc biệt: Đầu 4, Đuôi 2
Cầu Loto VIP: 55-30
Loto Xiên: (55-30)(08-17)(21-35)(39-42)
Loto về nhiều: 13-54-51-99
Loto lâu không về: 08-17-85-00